Ayuntamiento

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

  

PREMIOS E CONCURSOS: 

  

Concurso Contra A Violencia De Xénero ‘Dóenos A Todos’

 

A Fundación Mutua Madrileña convoca a IV edición do Concurso Nacional en Centros de Ensino e Universidades pola Igualdade e contra a Violencia de Xénero ‘Dóenos a todos’.

O obxectivo do concurso é sensibilizar aos máis novos para previr e evitar condutas que poidan desembocar en situacións de malos tratos a través da creación dunha campaña dixital dirixida á mocidade por parte dos participantes.

Categorías:
- Categoría ESO, Bacharelato e Formación Profesional de Grao Medio.
- Categoría Posgrao e Formación Profesional de Grao Superior.
- Categoría especial á Campaña máis popular en redes sociais.
- Categoría especial 'Tolerancia Cero'.

Os interesados en participar deberán encher o formulario de inscrición habilitado con tal fin e posteriormente, unha vez creado un perfil, subir o seu proxecto.

prazo de inscrición estará aberto ata o 27 de maio.

Requisitos
Poderán participar mozos e mozas de centros de ensino de ESO, Bacharelato e FP, así como estudantes universitarios e de escolas de posgrao.

Dotación
O concurso está dotado cun total de 9.000 euros en premios, repartidos da seguinte forma:
- Categoría ESO, Bacharelato e Formación Profesional de Grao Medio: 3.500 € en metálico se o gañador é maior de idade ou un cheque pola mesma cantidade trocable por material electrónico se o gañador é menor de idade.
- Categoría Posgrao e Formación Profesional de Grao Superior: 3.500 € en metálico.
- Categoría especial á Campaña máis popular en redes sociais: 1.000 € en metálico se o gañador é maior de idade ou un cheque pola mesma cantidade trocable por material electrónico se o gañador é menor de idade.
- Categoría especial 'Tolerancia Cero': 1.000 € en metálico e difusión da peza orixinal creativa por parte de  Atresmedia se o gañador é maior de idade ou un cheque pola mesma cantidade trocable por material electrónico e difusión da súa peza orixinal creativa por parte de  Atresmedia se o gañador é menor de idade.

Máis información: http://nosdueleatodos.com/

 

III Concurso Musical “Quero Cantar”

 

A Deputación da Coruña convoca o III Concurso musical “Quero Cantar”
 
Pode participar calquera grupo ou solista de ámbito galego que presente e interprete unha composición con letra e música orixinais e inéditas. En función das idades establécense as seguintes categorías:
Categoría A. Infantil
Idade: ata 12 anos
Número máximo de compoñentes : 12
Categoría B. Xuvenil
Idade: de 13 a 16 anos
Número máximo de compoñentes: 12
Para a categoría A permítese que, incluída no límite de 12 participantes, haxa unha persoa que supere o límite de idade.
Para a categoría B, igualmente dentro do límite de 12 participantes, tamén se permite unha persoa que supere o límite de idade

Premios:
Premios 1ª Fase do concurso:
5 primeiros clasificados en cada categoría: Gravación en estudio da canción e edición no CD denominado Quero Cantar 18
Premios da Gala final:
1º clasificado en cada categoría: 
Gravación dun videoclip da canción gañadora
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.500 €.
2º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.000 €.
3º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 500 €.

prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o 19 de outubro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 24 de abril de 2018 e en www.querocantar.gal

 

 XVI Certame De Fotografía Ambiental Do Concello De Arteixo

 

O concello de Arteixo convoca o XVI certame de fotografía ambiental.
O obxecto do certame será a realización de fotografías que promovan a reciclaxe e unha xestión responsable dos residuos no Concello de Arteixo.
Poderán participar no certame todas aquelas persoas que o desexen, podendo presentar dúas fotografías por concursante, como máximo.
As fotografías presentaranse obrigatoriamente en papel fotográfico, cun tamaño mínimo de 20x25 cm. e máximo de 30x40 cm. e irán centradas e montadas sobre unha cartolina de 40x50 cm. branca ou negra.
Queda a libre elección dos participantes o tipo de técnica a empregar (analóxica ou dixital) e a modalidade branco e negro ou cor. Así mesmo, deberase achegar unha copia nun CD, en formato JPEG, PNG ou TIFF, da fotografía cunha resolución mínima de 200 ppp e tamaño mínimo 800x600 px.
Si algunha das fotografías presentadas recollera primeiros planos, deberase, con carácter xustificativo, presentar unha fotografía dixital anexa (JPEG, PNG ou TIFF), cunha vista o suficientemente ampla onde se recolla o primeiro plano e no que se constate que foi tomada no Concello de Arteixo.

O enderezo de recepción é o seguinte:
“XVI Certame de Fotografía Ambiental”
Departamento de Medio Ambiente.
Travesía de Arteixo, 243 – 1º 15142 Arteixo”

Premios:
1º Premio Xeral: 500,00 €
2º Premio Xeral: 400,00 €
3º Premio Xeral: 300,00 €
Premio ao Millor Fotógrafo Local: 300 € (persoas empadroadas sen límite de idade)
Premios ao Millor Fotógrafo Local Xoven: 300 € (persoas empadroadas menores de 16 anos)

prazo para enviar as fotogarafías estará aberto ata o 22 de xuño de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 9 de abril de 2018 e na OMIX de Arteixo, teléfono 981 602 413


I Premio CGAC De Investigación E Ensaio Sobre Arte Contemporánea

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca o I Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea para o ano 2018

Requisitos de participación
Poderá optar a este premio calquera persoa física, maior de idade, que presente textos inéditos escritos en galego conforme a normativa vixente, en relación con labores de investigación e produción de pensamento en arte contemporánea.

Os textos que se presenten serán de tema libre, sobre aspectos da arte contemporánea, terán un carácter divulgativo e, na medida do posible, evitarase a utilización dunha linguaxe e unha estrutura excesivamente académica. A extensión dos orixinais abranguerá entre 150.000 e 450.000 caracteres, incluídos espazos.

Presentaranse 5 copias do texto en exemplares separados, paxinados e grampados ou encadernados, en formato DINA4, mecanografados, a dobre espazo e por unha soa cara. Na portada do texto indicarase exclusivamente o título e/ou lema. Non deberá figurar ningún dato que poida identificar a persoa participante, e polo tanto, romper o anonimato.

Haberá un único premio de 3.000 €

prazo para presentar traballos estará aberto ata o 15 de xuño de 2018
Poden presentarse a través de https://sede.xunta.es co procedemento CT143A
Máis información no DOG do 3 de abril de 2018 e en http://cgac.xunta.gal/

 

XXIX Premio Literario Camilo José Cela

O Concello de Padrón convoca o Concurso de Narrativa " XXIX Premio Literario Camilo José Cela":

Bases:

Establécese un premio de 1.500 euros e unha figura do escritor Camilo José Cela para a obra seleccionada polo xurado.

Os relatos terán unha extensión de 12 a 25 folios,  mecanografiados ou escritos en formato  word, a dobre espazo, con tipo de letra  Arial e tamaño 12. Deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou castelán.

prazo de entrega dos relatos estará aberto ata o 16 de xullo de 2018. 
Presentaranse no rexistro xeral de entrada de documentos do Concello de Padrón, situado na planta baixa da casa consistorial, na dirección Rúa  Longa  n° 27,  C. P. 15900, Padrón (A Coruña), por  quintuplicado exemplar, sen firma e cun lema. Achegarase ademais un sobre pechado no que figure por fóra dito lema e dentro indicarase o nome, apelidos, DNI, teléfono e dirección de correo electrónico e dirección de correo ordinario do autor ou autora do traballo e unha declaración asinada polo mesmo ou a mesma de que o relato se axusta ás normas establecidas na base segunda. Só se abrirá o sobre do traballo premiado.

O xurado, designado por resolución do alcalde do Concello de Padrón. Esta resolución farase pública no taboleiro de anuncios do concello.

O relato premiado pasará a ser propiedade do Concello de Padrón, que se reserva o dereito de publicalo e o autor ou autora deberá enviar o relato premiado en soporte dixital ao departamento de cultura do Concello de Padrón

Non poderán presentarse a este concurso os autores premiados en anteriores convocatorias.

Máis información na OMIX de Padrón, teléfono 981 811 329

http://padron.gal/


XVI Certame De Fotografía Ambiental Do Concello De Arteixo

O concello de Arteixo convoca o XVI certame de fotografía ambiental.
O obxecto do certame será a realización de fotografías que promovan a reciclaxe e unha xestión responsable dos residuos no Concello de Arteixo.
Poderán participar no certame todas aquelas persoas que o desexen, podendo presentar dúas fotografías por concursante, como máximo.
As fotografías presentaranse obrigatoriamente en papel fotográfico, cun tamaño mínimo de 20x25 cm. e máximo de 30x40 cm. e irán centradas e montadas sobre unha cartolina de 40x50 cm. branca ou negra.
Queda a libre elección dos participantes o tipo de técnica a empregar (analóxica ou dixital) e a modalidade branco e negro ou cor. Así mesmo, deberase achegar unha copia nun CD, en formato JPEG, PNG ou TIFF, da fotografía cunha resolución mínima de 200 ppp e tamaño mínimo 800x600 px.
Si algunha das fotografías presentadas recollera primeiros planos, deberase, con carácter xustificativo, presentar unha fotografía dixital anexa (JPEG, PNG ou TIFF), cunha vista o suficientemente ampla onde se recolla o primeiro plano e no que se constate que foi tomada no Concello de Arteixo.

O enderezo de recepción é o seguinte:
“XVI Certame de Fotografía Ambiental”
Departamento de Medio Ambiente.
Travesía de Arteixo, 243 – 1º 15142 Arteixo”

Premios:
1º Premio Xeral: 500,00 €
2º Premio Xeral: 400,00 €
3º Premio Xeral: 300,00 €
Premio ao Millor Fotógrafo Local: 300 € (persoas empadroadas sen límite de idade)
Premios ao Millor Fotógrafo Local Xoven: 300 € (persoas empadroadas menores de 16 anos)

prazo para enviar as fotogarafías estará aberto ata o 22 de xuño de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 9 de abril de 2018 e na OMIX de Arteixo, teléfono 981 602 413

 

LER MÁIS...

I Premio CGAC De Investigación E Ensaio Sobre Arte Contemporánea

 

O Centro Galego de Arte Contemporánea convoca o I Premio CGAC de investigación e ensaio sobre arte contemporánea para o ano 2018

Requisitos de participación
Poderá optar a este premio calquera persoa física, maior de idade, que presente textos inéditos escritos en galego conforme a normativa vixente, en relación con labores de investigación e produción de pensamento en arte contemporánea.

Os textos que se presenten serán de tema libre, sobre aspectos da arte contemporánea, terán un carácter divulgativo e, na medida do posible, evitarase a utilización dunha linguaxe e unha estrutura excesivamente académica. A extensión dos orixinais abranguerá entre 150.000 e 450.000 caracteres, incluídos espazos.

Presentaranse 5 copias do texto en exemplares separados, paxinados e grampados ou encadernados, en formato DINA4, mecanografados, a dobre espazo e por unha soa cara. Na portada do texto indicarase exclusivamente o título e/ou lema. Non deberá figurar ningún dato que poida identificar a persoa participante, e polo tanto, romper o anonimato.

Haberá un único premio de 3.000 €

prazo para presentar traballos estará aberto ata o 15 de xuño de 2018
Poden presentarse a través de https://sede.xunta.es co procedemento CT143A
Máis información no DOG do 3 de abril de 2018 e en http://cgac.xunta.gal/

 

III Premios Fouciño

O Concello de Zas convoca os III premios Fouciño de audiovisual

Haberá dúas categorías:
Categoría para centros de ensino: Poderán participar a través do seu centro de ensino todos aqueles alumnos matriculados no presente curso 2017-2018. Isto inclúe centros públicos e privados en calquera dos seguintes ciclos: infantil, primaria, secundaria e bacharelato (quedan excluidos formación profesional e universitarios).
Categoría aberta: Poderán participar todas as persoas físicas ou xurídicas, tanto de forma individual como colectiva. Isto inclúe tamén a estudantes que queiran presentar pezas de xeito independente do seu centro de ensino.
Nota: En calquera das dúas categorías se os participantes son menores de idade é imprescindible entregar o consentimento dos pais, nais ou titores legais.

Características da pezas audiovisuais:
A temática das pezas é libre.
As historias deberán ser orixinais, de creación propia ou con base popular ou literaria. No caso de que a curtametraxe estea baseada nunha obra literaria, deberase acreditar as autorizacións pertinentes ao respecto dos dereitos de autoría.
Non serán admitidas as curtametraxes xa presentadas en edicións anteriores.
As pezas presentadas non poderán ter sido premiadas noutros concursos.
Os autores son os únicos responsables do contido das pezas entregadas. No caso de ser menores de idade, a responsabilidade caerá sobre o representante legal do menor.
As pezas terán unha duración máxima de 5 minutos e deberán ser en galego ou posuír subtítulos en galego.
As curtametraxes deberán entregarse en formato .mov ou mp4 (codec H.264), resolución: 1920x1080 ou 1280x720, taxa máxima de trasferencia de bits: 20.000kbps; audio ACC.

O prazo para participar nos III Premios Fouciño estará aberto ata o 31 de maio de 2018.

Proxeccións:
A proxección das curtametraxes finalistas seleccionadas nos III Premios Fouciño terá lugar o 30 de xuño de 2018 no marco do festival, no que ,ademais, haberá concertos ao aire libre así como outras actividades paralelas. Durante o certame haberá un espazo para o acto de entrega dos premios.

Premios:
Premio da categoría de centros de ensino: 300 € en metálico para o centro de ensino + trofeo
Premio da categoría libre: 700 € en metálico para o gañador/es + trofeo
Premio do público: trofeo
Accésit: O xurado pode considerar outorgar un accésit a aquela peza que mostre unha alta calidade, aínda que non superior á da gañadora. O accésit consistirá nun trofeo.
 

http://www.concellodezas.org/media/documentos/BASES_III_Premios_Foucino_Baio.pdf


III Premios Fouciño

 

O Concello de Zas convoca os III premios Fouciño de audiovisual

Haberá dúas categorías:
Categoría para centros de ensino: Poderán participar a través do seu centro de ensino todos aqueles alumnos matriculados no presente curso 2017-2018. Isto inclúe centros públicos e privados en calquera dos seguintes ciclos: infantil, primaria, secundaria e bacharelato (quedan excluidos formación profesional e universitarios).
Categoría aberta: Poderán participar todas as persoas físicas ou xurídicas, tanto de forma individual como colectiva. Isto inclúe tamén a estudantes que queiran presentar pezas de xeito independente do seu centro de ensino.
Nota: En calquera das dúas categorías se os participantes son menores de idade é imprescindible entregar o consentimento dos pais, nais ou titores legais.

Características da pezas audiovisuais:
A temática das pezas é libre.
As historias deberán ser orixinais, de creación propia ou con base popular ou literaria. No caso de que a curtametraxe estea baseada nunha obra literaria, deberase acreditar as autorizacións pertinentes ao respecto dos dereitos de autoría.
Non serán admitidas as curtametraxes xa presentadas en edicións anteriores.
As pezas presentadas non poderán ter sido premiadas noutros concursos.
Os autores son os únicos responsables do contido das pezas entregadas. No caso de ser menores de idade, a responsabilidade caerá sobre o representante legal do menor.
As pezas terán unha duración máxima de 5 minutos e deberán ser en galego ou posuír subtítulos en galego.
As curtametraxes deberán entregarse en formato .mov ou mp4 (codec H.264), resolución: 1920x1080 ou 1280x720, taxa máxima de trasferencia de bits: 20.000kbps; audio ACC.

prazo para participar nos III Premios Fouciño estará aberto ata o 31 de maio de 2018.

Proxeccións:
A proxección das curtametraxes finalistas seleccionadas nos III Premios Fouciño terá lugar o 30 de xuño de 2018 no marco do festival, no que ,ademais, haberá concertos ao aire libre así como outras actividades paralelas. Durante o certame haberá un espazo para o acto de entrega dos premios.

Premios:
Premio da categoría de centros de ensino: 300 € en metálico para o centro de ensino + trofeo
Premio da categoría libre: 700 € en metálico para o gañador/es + trofeo
Premio do público: trofeo
Accésit: O xurado pode considerar outorgar un accésit a aquela peza que mostre unha alta calidade, aínda que non superior á da gañadora. O accésit consistirá nun trofeo.

http://www.concellodezas.org/media/documentos/BASES_III_Premios_Foucino_Baio.pdf


 

XXII Concurso De Humor Gráfico “Curuxa Do Humor 2018”

 

O Concello de FENE convoca a XXII edición do premio de humor gráfico Curuxa do Humor 2018

Categorías:
Categoría CURUXA, calquera persoa maior de 25 anos residente no Estado español.
Categoría CURUXA-NOVA, calquera persoa de até 25 anos residente no Estado español. As persoas menores de 25 anos poderán participar na categoría xeral, CURUXA, extremo que implica a renuncia á categoría CURUXA-NOVA.
Os/as participantes poderán presentar un só debuxo.

Temática:
As obras presentadas serán de temática libre. Humor gráfico nas súas modalidades mudo, texto ilustrado ou viñeta.
Características do debuxo:
As obras presentadas a concurso deberán ser de creación propia e inédita.
Presentaranse en formato papel, mesmo no caso de traballos realizados dixitalmente.
A dimensión máxima do debuxo será de 29,7x42 cm (A3).
Non se admitirán fotocopias nin gravados.

Lingua:
Os traballos deberán estar redactados en galego ou en calquera das linguas oficiais do Estado aínda que, neste caso, o/a autor/a deberá achegar a tradución ao galego do texto do debuxo. Admítense traballos de humor mudo.

Prazo:
O prazo para presentar debuxos estaá aberto ata o día 31 de maio de 2018.

Envío de orixinais:
A presentación da documentación efectuarase no Rexistro Xeneral do Concello de Fene sito na R/Concello s/n ou noutros rexistro dirixidos a este enderezo

Identificación:
Os traballos enviaranse en paquete/sobre sen remite e facendo constar no exterior “Para o concurso do humor gráfico-Curuxa 2018”, amais da categoría na que concursa:

Rexistro Xeral do Concello de Fene
R/ Alcalde Ramón Souto González, s/n
15500 Fene
A Coruña

As obras presentaranse baixo o sistema de plica, polo que serán enviadas xunto cun sobre independente, pechado, e en cuxo exterior conste:
– Nome do certame: CONCURSO DE HUMOR GRÁFICO-CURUXA DO HUMOR 2018
– A categoría na que concursa: CURUXA ou CURUXA NOVA
– Título da obra
– Lema ou seudónimo da persoa que sexa a súa autora

Exposición dos traballos:
A presentación de traballos a concurso implica a autorización expresa ao Museo do Humor do Concello de Fene a utilizar estas imaxes a efectos simplemente expositivos, no propio Museo e/ou noutras instalacións do termo municipal así como na páxina web municipal.

Premios:
Categoría Curuxa (maiores de 25 anos)
1º Premio, dotado con 2.000 € e diploma
2º Premio, dotado con 1.500 € e diploma
Categoría Curuxa-nova (menores de 25 anos)
1º Premio, dotado con 1.000 € e diploma
2º Premio, dotado con 500 € e diploma

Máis información e en www.fenecidadan.net

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/02/16/2018_0000001224.pdf


 

Eustory 2018

Eustory é unha rede de entidades civís europeas que organiza concursos de historia para mozos e mozas.

Que é patrimonio, que o conforma e que non, que merece ser conservado ou porqué certos bens son destruídos son algúns dos temas que che propoñen investigar nesta undécima edición de  EUSTORY, que versa sobre patrimonio histórico.

participación está aberta aos alumnos de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e ESPA menores de 21 anos. Os traballos pódense realizar de maneira individual ou en grupo, e mesmo poden ser ata dunha clase completa. Iso si, só se permite
un traballo por persoa ou grupo.
formato de presentación é libre. Pode tratarse dun traballo escrito pero tamén de presentacións con diapositivas, fotografías, mapas, documentos audiovisuais, composicións musicais, obras artísticas, pezas teatrais,  receitas culinarias, etc.

En resumo, tes que presentar:
Traballo.
Informe de procedemento, onde expliquedes a organización do traballo (dificultades, fases, axudas externas, etc.), as fontes de información utilizadas (bibliografías, arquivos, páxinas web, etc.) e as conclusións onde indiquedes o que aprendestes
e para que vos serviu.
Informe do titor sobre as condicións previas do grupo ou o marco particular no que se inscribe o proxecto e a súa impresión xeral do traballo presentado así como dos participantes.

Premios:
1 Primeiro premio de 2.500 € Alumnos - 1.250 € Titor
4 Segundos premios de 1.000 € Alumnos - 500 € Titor
5 Terceiros premios de 500 € Alumnos - 250 € Titor
10 Accésit de 200 € Alumnos - 100 € Titor

O prazo para presentar traballos estará aberto ata o día 18 de agosto de 2018.

http://eustory.es/


 

  

  

   

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 26 invitados conectado
Banner