Ayuntamiento

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

  

PREMIOS E CONCURSOS: 

 

 VI Premios Ao Voluntariado Universitario

Periodo de inscripción: Do 01/06/2018 ao 31/10/2018

A Fundación Mutua Madrileña lanzou a VI edición de os Premios ao Voluntariado Universitario, unha iniciativa que recoñece a labor solidaria da mocidade universitaria que colabora en proxectos de voluntariado a través dalgunha ONG. Esta iniciativa conta co recoñecemento do selo Talento NovoInjuve.

 

Na web www.premiosvoluntariado.com pódense consultar tanto os requisitos que como os documentos a presentar. A grandes liñas, hai que cumplimentar a Ficha técnica do proxecto, presentar un resumo explicativo da iniciativa de voluntariado, un  vídeo explicativo da actividade e varias fotos que ilustren o proxecto. Así mesmo, hai que presentar algún documento que evidencie que, polo menos tres dos voluntarios que colaboran na iniciativa, son estudantes universitarios na actualidade ou terminaron os seus estudos nun prazo non superior a dous anos. Ademais, hai que ter en conta que todos os proxectos deben contar co respaldo dunha ONG, posto que a contía do premio destinarase á organización sen ánimo de lucro para sufragar o proxecto presentado.

Os proxectos deben presentarse exclusivamente de forma online e nun único envío ao e-mail  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla   ou a través de WeTransfer, especificando o nome do proxecto. As candidaturas deben ser presentadas e enviadas polos alumnos e non polas ONG ou as universidades colaboradoras. O prazo para a presentación de candidaturas estará aberto desde o 1 de xuño ao 31 de outubro ás 14:00 horas.

Convoca: Fundación Mutua Madrileña

Dotación: En total serán 6 os premios que repartirá a Fundación Mutua Madrileña. O proxecto gañador recibirá 10.000 euros, mentres que os outros 5 proxectos finalistas obterán 5.000 euros cada un.

Máis Información: consultas a través do e-mail  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  ou no teléfono 91 171 82 15.

 

 I Premio De Poesía Florencio Delgado Gurriarán

O Concello de Vilamartín de Valdeorras convoca o Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán.

O concurso resolverase nun único premio de 3000 euros máis a publicación da obra cunha tirada duns 1000 exemplares, dos cales o/a gañador/a recibirá 50 exemplares.

1. Os textos presentados deberán estar escritos en lingua galega.
2. Os textos presentaranse mecanografados en folios tamaño DIN A 4 a dobre cara. Entregaranse 6 copias da obra co formulario
de inscrición correctamente cuberto, no caso de presentación física a través de Rexistro ou correo postal.
3. Os orixinais presentados deberán ser textos orixinais e inéditos, cun mínimo de 30 versos e un máximo de 200 versos.
4. Poden presentar escritos persoas de calquera nacionalidades. Cada persoa pode presentar máis dun texto a concurso.

prazo para presentar poemas estará aberto ata o 15 de setembro de 2018
Máis información en https://asletrasdeflorencio.gal/premio-de-poesia/

 

Convocatoria Do Concurso De Relatos De Muller "Matilde Bares" En Bueu (Pontevedra)

O concurso pretende fomentar a través da creación literaria a difusión da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
A dotación do premio é de 1.500 euros.
O prazo de presentación é ata o 28 de decembro. Máis información: www.boppo.depo.gal do 29 de maio. www.boppo.depo.gal

 

IX Concurso de Fotografía Cidade de Narón

A Concellería de Turismo do Concello de Narón convoca o Concurso de Fotografía “Cidade de Narón”

As fotografías presentadas deberán mostrar a riqueza de Narón, tanto en patrimonio monumental e arqueolóxico como en espazos naturais de interese, de lecer, culturais, tecnolóxicos ou festas populares. É obrigatorio que o lugar ou entorno sexa do Concello de Narón e como tal sexa recoñecible.
Cada concursante poderá presentar un máximo de 3 fotografías en cor ou branco e negro coas seguintes características:
– O soporte será obrigatoriamente dixital. As fotografías deberán ter unha resolución mínima de 1024 x 768 px., e os formatos admitidos serán JPG, TIFF e PNG.
– Cada fotografía debe levar un título como nome de arquivo.
– Quedarán excluídas as fotografías con calquera retoque ou alteración manual ou dixital.
– Poderán opcionalmente presentarse en formato papel, cun tamaño mínimo de 20 x 25 cm. e máximo de 30 x 45 cm. Isto non exime da obrigatoriedade de presentar as fotografías en soporte dixital.

Premios:
1º premio 750 €
2º premio 300 €
3º premio 150 €

As fotografías presentaranse en forma de plica, do seguinte xeito:
– Nun sobre grande escribirase exclusivamente de forma visible: “VIII Concurso de Fotografía Cidade de Narón”, e un pseudónimo libremente elixido polo autor, coa única condición de que non permita que este sexa facilmente identificable.
– No interior deste sobre incluirase un CD que conteña exclusivamente as fotografías presentadas co seu título como nome do arquivo. Estes nomes, así como o pseudónimo, figurarán tamén visibles na carátula do CD.
– Xunto ao CD, no interior do sobre grande incluirase un sobre pequeno co pseudónimo escrito no seu exterior. No interior deste sobre introducirase unha folla cos seguintes datos:
Pseudónimo, nome, apelidos, NIF, dirección completa, teléfono e correo electrónico do autor.
Título das fotografías, cunha breve explicación do lugar e data na que foi realizada.
Declaración responsable asinada comprensiva da aceptación destas Bases, da autoría, orixinalidade e inexistencia
de premios das fotografías presentadas, e da cesión das mesmas ao Concello de Narón para seren
utilizadas en carteis, calendarios, exposicións, folletos e publicidade e propaganda do Concello, sen dereito a
indemnización algunha por este feito.
– Así mesmo, no interior do sobre grande incluiranse opcionalmente as fotografías en papel co título e o pseudónimo
escritos na parte traseira.

prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata as 13.30 horas do 28 de setembro de 2018
Máis información no BOP da Coruña do 6 de xullo de 2018 e en http://www.naron.es/es/

 

 I Premio De Poesía Florencio Delgado Gurriarán

O Concello de Vilamartín de Valdeorras convoca o Premio de Poesía Florencio Delgado Gurriarán.

O concurso resolverase nun único premio de 3000 euros máis a publicación da obra cunha tirada duns 1000 exemplares, dos cales o/a gañador/a recibirá 50 exemplares.

1. Os textos presentados deberán estar escritos en lingua galega.
2. Os textos presentaranse mecanografados en folios tamaño DIN A 4 a dobre cara. Entregaranse 6 copias da obra co formulario
de inscrición correctamente cuberto, no caso de presentación física a través de Rexistro ou correo postal.
3. Os orixinais presentados deberán ser textos orixinais e inéditos, cun mínimo de 30 versos e un máximo de 200 versos.
4. Poden presentar escritos persoas de calquera nacionalidades. Cada persoa pode presentar máis dun texto a concurso.

prazo para presentar poemas estará aberto ata o 15 de setembro de 2018
Máis información en https://asletrasdeflorencio.gal/premio-de-poesia/

 

 Convocatoria Do Concurso De Relatos De Muller "Matilde Bares" En Bueu (Pontevedra)

O concurso pretende fomentar a través da creación literaria a difusión da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
A dotación do premio é de 1.500 euros. O prazo de presentación é ata o 28 de decembro. Máis información: www.boppo.depo.gal do 29 de maio. www.boppo.depo.gal
Bueu (Pontevedra)

O concurso pretende fomentar a través da creación literaria a difusión da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
A dotación do premio é de 1.500 euros.
O prazo de presentación é ata o 28 de decembro. Máis información: www.boppo.depo.gal do 29 de maio. www.boppo.depo.gal

 

XV Edición Do Premio De Ilustración E Narración Pura E Dora Vázquez


A Deputación de ourense convoca a XV edición do Premio de ilustración e narración “Pura e Dora Vázquez” de literatura infantil e xuvenil, nas modalidades de narración e ilustración.

 Modalidade ilustración:
Poderán concorrer ao premio ilustradores de calquera nacionalidade que presenten a súas ilustracións e orixinais, non menos de dez, tomando como base o texto premiado na modalidade de narración deste «XV Premio Pura e Dora Vázquez» de narración xuvenil.
As ilustracións deberán adaptarse ao tamaño do libro, que será o seguinte:
a) Ilustración de portada: 145 x 210 mm, tamaño visible da portada co libro pechado, sen sangue. 513,6 x 216 mm, tamaño total incluído solapas, contraportada e sangue.
b) Ilustracións interiores: 296 x 216 mm, sobre páxina con sangue.
prazo de admisión de orixinais remata o 3 de setembro de 2018.
Para esta modalidade de ilustración establécese un premio de 1.500 €.

A presentación dos orixinais, tanto para ilustración coma para narración, unicamente poderá realizarse do seguinte xeito:
a) De maneira presencial, entregando un exemplar da obra en sobre pechado indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora Vázquez, modalidade de narración ou ilustración, na oficina de asistencia ao cidadán en materia de rexistros.
b) Remitindo por correo certificado o exemplar da obra en sobre pechado, indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora Vázquez, modalidade de narración ou ilustración», ao seguinte enderezo:
Deputación Provincial de Ourense
Rexistro Xeral
Rúa do Progreso, 32
32003 Ourense
As obras remitidas irán asinadas exclusivamente con pseudónimo.
Dentro do sobre introducirase outro sobre pechado en cuxo exterior figurará o pseudónimo do autor e título da obra, e no seu interior os seguintes datos: título da obra, nome e apelidos e pseudónimo do autor, enderezo postal, teléfono, enderezo electrónico e unha fotocopia do DNI.


Máis información no BOP de Ourense do 11 de abril de 2018 e en  https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=82&fecha=20180411#page=3

  

III Concurso Musical “Quero Cantar”

 

A Deputación da Coruña convoca o III Concurso musical “Quero Cantar”
 
Pode participar calquera grupo ou solista de ámbito galego que presente e interprete unha composición con letra e música orixinais e inéditas. En función das idades establécense as seguintes categorías:
Categoría A. Infantil
Idade: ata 12 anos
Número máximo de compoñentes : 12
Categoría B. Xuvenil
Idade: de 13 a 16 anos
Número máximo de compoñentes: 12
Para a categoría A permítese que, incluída no límite de 12 participantes, haxa unha persoa que supere o límite de idade.
Para a categoría B, igualmente dentro do límite de 12 participantes, tamén se permite unha persoa que supere o límite de idade

Premios:
Premios 1ª Fase do concurso:
5 primeiros clasificados en cada categoría: Gravación en estudio da canción e edición no CD denominado Quero Cantar 18
Premios da Gala final:
1º clasificado en cada categoría: 
Gravación dun videoclip da canción gañadora
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.500 €.
2º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.000 €.
3º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 500 €.

prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o 19 de outubro de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 24 de abril de 2018 e en www.querocantar.gal

  

 

Eustory 2018

Eustory é unha rede de entidades civís europeas que organiza concursos de historia para mozos e mozas.

Que é patrimonio, que o conforma e que non, que merece ser conservado ou porqué certos bens son destruídos son algúns dos temas que che propoñen investigar nesta undécima edición de  EUSTORY, que versa sobre patrimonio histórico.

participación está aberta aos alumnos de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e ESPA menores de 21 anos. Os traballos pódense realizar de maneira individual ou en grupo, e mesmo poden ser ata dunha clase completa. Iso si, só se permite
un traballo por persoa ou grupo.
formato de presentación é libre. Pode tratarse dun traballo escrito pero tamén de presentacións con diapositivas, fotografías, mapas, documentos audiovisuais, composicións musicais, obras artísticas, pezas teatrais,  receitas culinarias, etc.

En resumo, tes que presentar:
Traballo.
Informe de procedemento, onde expliquedes a organización do traballo (dificultades, fases, axudas externas, etc.), as fontes de información utilizadas (bibliografías, arquivos, páxinas web, etc.) e as conclusións onde indiquedes o que aprendestes
e para que vos serviu.
Informe do titor sobre as condicións previas do grupo ou o marco particular no que se inscribe o proxecto e a súa impresión xeral do traballo presentado así como dos participantes.

Premios:
1 Primeiro premio de 2.500 € Alumnos - 1.250 € Titor
4 Segundos premios de 1.000 € Alumnos - 500 € Titor
5 Terceiros premios de 500 € Alumnos - 250 € Titor
10 Accésit de 200 € Alumnos - 100 € Titor

O prazo para presentar traballos estará aberto ata o día 18 de agosto de 2018.

http://eustory.es/


 

  

  

   

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 6 invitados conectado
Banner