Ayuntamiento

Sede Electrónica
Plan Igualdade 2019/20
Modelo de Solicitudes Urbanísticas
Ayudas y Subvenciones
Cita Médica
Sugerencias
Agenda
Boletines
Conect@vilanova

 

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

FORMACIÓN E BECAS: 

 

 Premios Talento Mozo Galicia

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca os premios Talento Mozo Galicia para o recoñecemento de traxectorias excelentes e proxectos impulsados e postos en marcha por mozos e mozas galegos.

Os premios Talento Mozo Galicia que se convocan terán as seguintes modalidades:
- Ciencia.
- Rural.
- Deporte.
- Empresa.
- Cultura e Creación.

Premios
- Outorgarase un premio de 5.000 euros por cada unha das modalidades.
- As persoas premiadas recibirán, ademais da dotación económica do premio, unha distinción honorífica e un diploma acreditativo.

Poderán optar aos premios Talento Mozo as persoas mozas que reúnan os seguintes requisitos:
- Ter entre 18 e 30 anos na data en que finalice o prazo de presentación de candidaturas.
- Estar domiciliadas na Comunidade Autónoma de Galicia na data en que finalice o prazo de presentación de candidaturas.
- Contar cunha traxectoria relevante na modalidade do premio a que concorra. Para estes efectos, os méritos que motivan a candidatura deben estar referidos a circunstancias acreditadas con carácter previo á data de publicación da convocatoria.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario BS327A dispoñible en https://sede.xunta.gal
prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 21 de novembro de 2019
Máis información no 
DOG do 21 de outubro de 2019

 

Axudas para a formalización de contratos predoutorais

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades convoca axudas para a formalización de contratos predoutorais por período máximo de catro anos. Cando o beneficiario sexa unha persoa con discapacidade, os contratos terán unha duración máxima de seis anos.

Convócanse 850 axudas das que 17 delas resérvanse a estudantes cunha discapacidade igual ou superior ao 33 por cento. Os contratos  predoutorales teñen establecida unha contía mensual 1.151,97 euros mensuais os dous primeiros anos, 1.234,25 euros mensuais o terceiro ano e 1.542,82 euros mensuais o cuarto ano e dúas pagas extraordinarias cada ano.

Requisitos
Poderán ser beneficiarios destas axudas as persoas que se atopan en posesión do título de grao e que están matriculados nun programa de doutoramento nunha universidade española no curso 2019-2020, no momento de presentación das solicitudes.

Alternativamente, os solicitantes poderán acreditar que no momento de presentación das solicitudes atópanse en posesión do título de máster ou están matriculados no curso 2019-2020 nun máster universitario oficial que de acceso a un programa de doutoramento no curso 2020-2021, de acordo coa ordenación académica aplicable.

O proceso de selección consta de dúas fases:

Na primeira fase, xunto á solicitude presentarase: Certificación académica persoal dos estudos realizados.

Na segunda fase, cumprimentarase nos formularios dispoñibles na sede electrónica:
- Traxectoria académica e profesional da persoa que opta ao contrato  predoctoral  FPU.
- Currículo vitae e achega ao plan de formación do director/a de a tese doutoral.
- Historial científico do últimos cinco anos do grupo investigador receptor.
- Memoria do proxecto formativo que inclúa a tese doutoral, cun máximo de tres mil palabras.
- Acreditación da matrícula nun programa de doutoramento no curso 2019- 2020.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 14 de novembro de 2019 ás 14 horas.

Máis Información: https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/22/pdfs/BOE-B-2019-44783.pdf

As dúbidas ou consultas serán atendidas en notamedia.uni@ciencia. gob.es

 

Axudas da UDC a estudantes con dificultades económicas

A Universidade da Coruña (UDC) convoca axudas destinadas ao estudantado matriculado no curso 2019/2020 na UDC co fin de contribuír a paliar as dificultades económicas que lle impidan continuar os estudos conducentes a obtención dun título universitario oficial de Graduado, Mestrado ou Doutoramento.

Prazo:  ata o 30 de abril de 2020

Convocatoria: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/007847

 

Programa GAIA de formación e práctica en distintas empresas da FUE

GAIA é un programa de bolsas que ofrece formación teórica e práctica en distintas empresas con sedes nacionais e internacionais.

 

Requisitos
1. Ser cidadán español ou estranxeiro con permiso de residencia.
2. Posuír un título universitario oficial.
3. Ter obtido o Título Universitario nos catro anos anteriores á convocatoria das bolsas.
4. Non ter desempeñado traballo profesional ningún relacionado con a titulación universitaria despois de finalizar os seus estudos, acollido a calquera das modalidades de contratación laboral.
5. Non ter obtido praza no Programa con anterioridade.
6. Estar disposto a fixar a residencia no lugar onde radique a praza asociada á bolsa que lle sexa concedida.

 

Características xerais
Dotación económica: Un importe mínimo de 800 €uros/mes, segundo o país e cidade de destino.
Duración: As prácticas terán unha duración de 6 ou 12 meses, durante os cales terá que realizarse a formación teórica, on-line e presencial.
Horario: Xornada completa segundo horario da empresa.
Plan de Formación: 300 horas lectivas en 6 meses.
Título Propio: Da Universidade de Alcalá.
Certificación: Da empresa receptora.
Seguros: Seguro de Accidentes e de Asistencia Médica

 

O prazo de presentación de solicitudes está aberto todo o ano.

 

Fundación Universidade Empresa  http://programagaia.es/


Viaxa gratis por Europa con #DiscoverEU

O próximo 7 de novembro a Comisión Europea pon en marcha unha nova edición da iniciativa  DiscoverEU que outorgará billetes gratuítos para viaxar gratis por Europa.

DiscoverEU é un proxecto da UE destinado a axudar ás persoas mozas de 18 anos a viaxar, coñecer os países que forman a Unión Europea e percorrelos para comprender mellor a diversidade do noso continente, gozando da súa riqueza cultural e facendo novos amigos.

A maior parte da viaxe debe facerse en ferrocarril, aínda que para dar o maior acceso posible a todos os lugares, os bonos de viaxe tamén incluirán modos de transporte alternativos como autobuses ou ferris. En casos excepcionais, e cando non existan outros medios de transporte, autorizaranse as viaxes en avión. Deste xeito, os mozos que vivan en zonas remotas ou en illas teñen tamén a oportunidade de participar.

As viaxes deberán realizarse entre o 1 de abril e o 31 de outubro de 2020 e todos deberán ter unha duración mínima dun día e máxima de 30 días, e deberán comezar nun país que sexa Estado membro da Unión Europea.

Como participar?

Para poder ser admitido é necesario ter 18 anos cumpridos (nacer entre o 1 de xaneiro de 2001 e o 31 de decembro de 2001, ambos inclusive) así como ter a nacionalidade dun dos Estados membros da Unión Europea no momento da decisión de adxudicación.

Todos os candidatos que sexan elixidos para participar nesta iniciativa converteranse en embaixadores de viaxe de DiscoverEU, polo que deberán contar as súas experiencias de viaxe a través de redes sociais como Instagram, Facebook ou Twitter, utilizando a etiqueta #DiscoverEU

Esta iniciativa permite engadir ata catro amigos ao grupo de viaxe e combinar plans de viaxe con outros participantes do programa.

Se estás interesado en formar parte desta nova convocatoria de DiscoverEU, poderás inscribirte entre o 7 e o 28 de novembro de 2019, a través do formulario de candidatura  online que estará dispoñible na páxina web oficial de DiscoverEU a partir desa data.

https://europa.eu/youth/discovereu_es

 

Curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Santiago da escola de Cáritas

A Escola de tempo libre Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela organiza un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre
Lugar:  Santiago de Compostela. R/Vista Alegre 85, 1ºA.
Datas:  do 2 de novembro de 2019 ao 26 de abril de 2020
Horario:  de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 h.
Colexio Maior Xelmírez: domingo 2 de novembro e domingo 2 de febreiro de 16 a 21 h
Colexio Divino Mestre: domingo 22 de decembro de 9 a 21 h.
Fin de semana do 25 e 26 de abril, convivencia e pernocta en Arnela (Porto do Son)
Prezo:
Xeral: 200 €
Carné xove, estudantes e familia numerosa: 175 €
Voluntarios de Cáritas, de Divino Mestre e parroquias de Santiago: 150 €

Máis información:
Teléfono: 981 552 140
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Curso de Director/a de actividades de tempo libre en Santiago de Compostela da escola Cáritas

A Escola de tempo libre Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela organiza un curso de Director/a de actividades de tempo libre
Lugar:  Santiago de Compostela. R/Vista Alegre 85, 1ºA.
Datas:  do 23 de novembro de 2019 ao 18 de xaneiro de 2020
Horario:  de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 h.
Prezo:
Xeral: 225 €
Carné xove, estudantes e familia numerosa: 200 €
Voluntarios de Cáritas, de Divino Mestre e parroquias de Santiago: 175 €

Máis información:
Teléfono: 981 552 140
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Proxecto Hélice de formación no sector cultural

 Hélice é un programa do Organismo Internacional de Mocidade para Iberoame?rica (OIJ) que busca formar as capacidades emprendedoras das persoas mozas no sector cultural, a  través dun itinerario educativo tipo MOOC que na súa terceira edición alóxase na plataforma Tutellus.

Requisitos
Hélice está dirixido á mocidade de 18 a 29  anos en situación de desemprego que teñan interés no sector cultural como xestores, creadores ou emprendedores.

Nas seus tres primeiras edicións o programa enfocouse en Espan?a, nas comunidades autónomas de Estremadura, Galicia, Valencia, Andalucía, Castela-A Mancha e Cantabria.

Consta de dez módulos abertos e gratuítos que brindan contidos útiles para a posta en marcha de empresas culturais e unha  inserción laboral real e efectiva.

A través dos contidos do curso obterás os coñecementos fundamentais e as ideas crave, así como diversas ferramentas, para poñer en marcha a túa empresa cultural. A orientación do curso é eminentemente práctica para dotarte dos elementos que che axudarán a transformar a túa idea no teu negocio.

Resumo do programa:
Módulo 1. Empresa Cultural.
Módulo 2. Contabilidade básica e plan de negocio.
Módulo 3. Comunicación e difusión.
Módulo 4. Axudas e subvencións.
Módulo 5. Asociatividade e  networking.
Módulo 6. Cooperativismo cultural.
Módulo 7. Casos de éxito.
Módulo 8. Audiovisuais.
Módulo 9. Artes escénicas.
Módulo 10. Editoriais literarias.

Duración do curso:  ata o 12 de novembro.
A inscrición poderase realizar ata dous días antes de que finalice o curso, pero canto antes te inscribas, máis tempo terás para completalo.

https://oij.org/proyecto-helice/

 

Programas de búsqueda de emprego da Rede Araña

A Asociación Rede Araña oferta programas de busqueda de emprego.

As finalidades básicas da Asociación son promover actuacións que permitan a inserción sociolaboral dos desempregados con atención a aqueles colectivos vulnerables: mocidade, mulleres, drogodependentes, minorías étnicas, inmigrantes, ex reclusos…

Programas dirixidos á mocidade:

Programa "Brújula" é un proxecto de inserción sociolaboral para persoas con problemas de adicción. O obxectivo é conseguir mellorar a empregabilidade e a ocupabilidade dos participantes; facilitando os recursos, ferramentas e metodoloxías para conseguilo. Garante a prestación dun servizo de intervención sociolaboral a longo prazo a través do proceso de itinerarios personalizados de inserción, integrando actividades de orientación, formación, xestión de autoemprego, etc. Realizaranse de maneira flexible (desprazamento e horario) e o acceso é gratuíto. Este programa adáptase, xa que se teñen en conta as necesidades que presenta o usuario.

Programa "Red Labora" está dirixido a menores e mozas/os entre 16 a 30 anos que se atopen en situación de desemprego co obxectivo de mellorar a empregabilidade e a  ocupabilidad a través de itinerarios personalizados de inserción. Organízase nunha serie de actividades, flexibles e gratuítas. Adáptase tamén ás necesidades que presenta o usuario.

Programas: http://www.empleoenred.org/index.php

 

Bolsas no Museo de Belas Artes de Bilbao

A Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa e o Museo de Belas Artes de Bilbao convoca dúas bolsas que teñen por obxecto contribuír á investigación das coleccións do museo e aos estudos sobre arte vasca.

Poderán optar a estas bolsas todas aquelas persoas nadas ou con residencia habitual acreditada nalgún país da Unión Europea e que acheguen a documentación requirida.

A data límite de solicitude será o 15 de novembro de 2019.

A duración da bolsa é dun ano e a dotación mensual de 1.000 euros.

Máis información: https://www.museobilbao.com/uploads/becas/archivo_es-1-17.pdf

 

 

Formación de Tecnólogos no CERN (FTEC- Spanish Traineeship Programme)

O Centro de Investigacións Enerxéticas, Ambientais e Tecnoloxías, CIEMAT, convoca 20 axudas de especialización do programa  FTEC- Spanish  Traineeship  Programme para mozos profesionais científicos e  tecnólogos, destinados no Laboratorio Europeo de Investigación Nuclear, CERN, (Xenebra, Suíza), en tecnoloxías de grandes aceleradores de partículas, detectores e infraestruturas asociadas.

Requisitos:
Persoas con posesión do Título de Máster en Enxeñería, Física Aplicada ou titulacións equivalentes que cumpran que non transcorrese máis de catro anos desde a obtención do título universitario requirido.

A duración da axuda será dun ano. Cada beneficiario terá un titor no  CERN e será asignado a un grupo desta institución, no cal desenvolverá a súa actividade en coordinación, seguimento e supervisión dos responsables do programa.

Prazo:  3 decembro de 2019
Máis información no BOE do 7 de outubro de 2019 e en http://www.ciemat.es/

 

 

Tarxeta Cultura Galega para mozas e mozos

 

Tarxeta-Bono Cultura Galega, é un programa dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 30 anos co que se poderán mercar libros en galego e entradas de espectáculos de artes escénicas de empresas galegas.
É unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

O prezo da tarxeta para o usuario será de 33 €, e con ela poderán realizarse compras por valor de ata 50 € durante un prazo de dous meses. Por tanto, a diferenza de 17 € será achegada como incentivo ao consumo cultural por parte da Xunta de Galicia.

Ademais os establecementos adheridos que se dediquen á venda de libros farán un desconto adicional do 10% no prezo do que se compre con cargo a este bono, compatible con outros descontos ou ofertas. De acordo co devandito desconto, cunha destas tarxetas poderase ter acceso a comprar, por exemplo, 2 libros que custen 20 euros cada un e a un terceiro que custe 15 euros.

A tramitación da tarxeta-bono, así como a xestión das entradas aos espectáculos que con ela se merquen será desenvolvida por Afundación.  


  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 2 invitados conectado
Banner