Ayuntamiento

Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

FORMACIÓN E BECAS:

 

 Curso Consumo E Xénero

A Escola Galega de Consumo e a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado organizan o curso "Consumo e xénero"

Obxetivos:
Promover a reflexión en torno ao consumo e o xénero, filtrado polo papel crucial da educación.
Para acadar este obxectivo, ao longo do curso reflexionarase sobre a relación entre o consumo e o xénero como elementos de desigualdade social, cuestionando os estereotipos de xénero asociados ao consumo e analizando os roles de homes e mulleres neste ámbito.

Contidos:
• Modulo inicial: Guía didáctica e presentación do curso (2.5 horas)
Visualización “Grandes almacenes y revolución social”.
• Módulo 1: O consumo como elemento de desigualdade social (5 horas)
O papel social do consumo na historia e na actualidade.
Dereitos e deberes das persoas consumidores e usuarias.
Resolución de conflitos de consumo.
• Módulo 2: O xénero como elemento de desigualdade social (5 horas)
• Módulo 3: A interacción entre o consumo e o xénero (5 horas)

Destinatarios
Persoal da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Espazos Xove e OMIX.

Metodoloxía:
O curso terá unha sesión presencial o día 27 de outubro de 10:30h a 13:30h na Escola Galega do Consumo.
O resto do curso desenvolverase de forma “on line”.

Datas: do 27 de outubro ao 1 de decembro de 2017.
Prazo de solicitudes: O prazo remata o día 10 de outubro. Podendo enviar os seguintes datos: nome e apelidos, DNI, correo electrónico e teléfono de contacto ao correo electrónico: 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Prazas limitadas

LER MÁIS...

Curso De Especialización En Xuventude, Educación E Empregabilidade

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado colabora co Grupo de Investigación Esculca da Universidade de Santiago de Compostela (USC) no “Curso de Especialización en Xuventude, Educación e Empregabilidade”.

Este Curso de Especialización, cunha carga lectiva de 30 ECTS, impartirase de maneira semipresencial de xaneiro a xullo de 2018. As sesións presenciais impartiranse na Facultade de Ciencias da Educación da USC (Campus Vida).

O período de preinscripción comeza o 11/09/2017 e remata o 15/11/2017

 

 

 

Becas Amancio Ortega 2017

1º De Bacharelato En Canada É EE.UU.

O programa de Bolsas da Fundación Amancio Ortega ten o obxectivo de facilitar a aprendizaxe do inglés e a inmersión na cultura estranxeira a mozas de institutos e colexios españois durante un ano académico.

O Programa convoca un total de 500 bolsas para estudar Primeiro de Bacharelato en Canadá ou en Estados Unidos:
80 bolsas asignaranse a estudantes de centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
420 a estudantes de centros do resto de España.

Os alumnos seleccionados convivirán cunha familia de acollida e cursarán Grao 11 (equivalente a 1º de Bacharelato). A bolsa cobre o 100% dos servizos necesarios para realizar un curso escolar no estranxeiro: viaxe, taxa de escolarización, convalidación de estudos, aloxamento e manutención nunha familia de acollida, seguro médico e de accidentes e apoio continuado durante os dez meses de estancia; en ningún caso a bolsa supón a achega económica do valor destes servizos ao beneficiario.

O Programa persegue principalmente os seguintes obxectivos:
Mellorar os coñecementos de lingua inglesa e a formación integral do estudante.
Potenciar a capacidade de adaptación e a aprendizaxe nunha nova contorna.

Requisitos
Estar inscrito como alumno de 4º curso de ESO nun Centro de Ensino de calquera Comunidade (ou Cidade) Autónoma do territorio español no momento de presentar a solicitude de participación.
Nota media mínima de 7 puntos en 3º de ESO, (debendo incluírse para o seu cálculo a materia de relixión ou a súa alternativa).
Nota mínima de 8 puntos na materia de inglés (ou a súa alternativa como primeiro idioma estranxeiro) nas notas finais de 3º de ESO.
Non gozar, como estudante estranxeiro, dunha experiencia académica igual ou superior a 6 meses nun país distinto da súa residencia habitual, durante ningún dos cursos equivalentes a 1º, 2º ou 3º de ESO, con independencia do país no que se estudou devandito curso.
Dispoñer de pasaporte español no momento da tramitación do visado.

Dotación
A bolsa cobre o 100% dos servizos necesarios para realizar un curso escolar no estranxeiro: viaxe, taxa de escolarización, convalidación de estudos, aloxamento e manutención nunha familia de acollida, seguro médico e de accidentes e apoio continuado durante os dez meses de estancia; en ningún caso a bolsa supón a achega económica do valor destes servizos ao beneficiario.

Máis Información
Teléfono de atención: 900 103 651. Correo electrónico: 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla   
https://becas.faortega.org

O formulario de inscrición para a edición 2018-2019 estará dispoñible dende o 2 de outubro de 2017 ás 13:00h ata o 20 de outubro ás 13:00 (hora peninsular).

 

Bolsas Fundación Universia Para Universitarios Con Discapacidade

 

A Fundación Universia lanza a XI edición das Bolsas Fundación Universia para universitarios con discapacidade. 
Este ano aumenta un 25% o investimento neste programa de bolsas, que para o curso 2017-2018 ascende a 250.000 euros.

Banco Santander, Indra, KPMG, Repsol, Fundación Repsol, Pfizer, American Express, Northgate, Direct Seguros, BT, Endesa, Hilti, Daimler e American Express Global Business Travel España colaboran como entidades participantes deste programa consolidado da Fundación.

O Programa de Bolsas Fundación Universia pretende fomentar a inclusión sociolaboral das persoas con discapacidade, contribuíndo a facer efectivo o principio de igualdade de oportunidades a través dunha educación inclusiva.

Mediante a concesión de axudas económicas esta iniciativa persegue que os estudantes universitarios con discapacidade poidan acceder e progresar no seu proceso de formación académica universitaria ata a finalización de estudos, incrementando deste xeito as oportunidades de consecución dun emprego de calidade.

Contémplase a existencia de tres tipos de bolsas:
a) De Acceso: dirixidas a estudantes que se matriculan por primeira vez en estudos universitarios de grao.
b) De Progreso: dirixidas a estudantes que xa accedesen á universidade.
c) De Mobilidade: dirixidas a estudantes que, en virtude dun programa de intercambio da propia universidade, desexen realizar un período de formación, como mínimo dun trimestre, nunha universidade distinta á súa de orixe con destino internacional.

As solicitudes para as bolsas (Acceso, Progreso e Mobilidade) deberán ser presentadas, a Fundación Universia, ata o 27 de outubro de 2017 ás 18:00.

Requisitos
Poderán solicitar as bolsas aqueles estudantes españois ou estranxeiros residentes en España que se atopen matriculados ou estean en condicións de matricularse, por primeira vez, en ensinos de grao e de máster impartidas por calquera universidade do mundo e que acrediten legalmente unha discapacidade igual ou superior ao 33%. Así mesmo, incluiranse os ensinos de plans de estudo antigos e títulos propios de máster. As solicitudes serán unipersonales e só se admitirá unha solicitude por persoa.

Máis Información
www.fundacionuniversia.net 
Correo electrónico: 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  
Teléfonos: 91 289 5603 (Horario de luns a xoves de 9:00 a 14:30 e de 15:30 a 18:00 e os venres de 9:00 a 15:00 horas).

 

Convocadas Bolsas Colexios Do Mundo Unido 2017

A Fundación Comité Español dos Colexios do Mundo Unido, convoca estas bolsas para estudar dous cursos de Bacharelato Internacional nalgún dos seus centros polo mundo.
A bolsa está valorada en 47.500 euros e poden estudiar en Canada, Estados Unidos, Costa Rica, Singapur, China, Reino Unido, ete.
Para solicitar as prazas é necesario estar estudando 4º ESO ou 1º Bacharelato. O prazo de presentación de solicitudes é ata o 20 de novembro.
Máis información:
www.colegiosmundounido.es

 

Prácticas Nas Institucións Da Unión Europea

Períodos de prácticas para titulados universitarios (chamados bolsas Robert Schuman)

As prácticas para titulados universitarios teñen por obxecto permitirlles completar os coñecementos adquiridos durante os seus estudos e familiarizarse coa actividade da Unión Europea e, en particular, do Parlamento Europeo.

Os períodos de prácticas son os seguintes:

Modalidade xeral, aberta a todos os candidatos que cumpran os criterios 
Modalidade de xornalismo: os candidatos deben posuír unha experiencia profesional acreditada ben mediante publicacións, ben mediante a pertenza a unha asociación de xornalistas dun Estado membro da Unión Europea, ou ben mediante unha titulación en xornalismo recoñecida nos Estados membros da Unión ou nos países candidatos á adhesión
Modalidade «Premio Sájarov»: este programa ten por obxectivo profundar no coñecemento da acción do Parlamento Europeo en favor dos dereitos humanos e das normas internacionais na materia; diríxese a candidatos cun interese particular polos asuntos de dereitos humanos.


Os candidatos a un período de prácticas para titulados universitarios deben:
Posuír a nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea ou dun país candidato á adhesión á Unión Europea.
Cumprir 18 anos na data do comezo das prácticas; 
Posuír un coñecemento perfecto dunha das linguas oficiais da Unión Europea; 
Non gozar dun período de prácticas ou dun contrato remunerado de máis de catro semanas consecutivas a cargo do orzamento da Unión Europea.

A duración destes períodos de prácticas é de cinco meses e non será prorrogable en ningún caso.

Prazos:

Período de inscrición: do 15 de agosto ao 15 de outubro a medianoite 
 Período de prácticas: do 1 de marzo ao 31 de xullo

Período de inscrición: do 15 de marzo ao 15 de maio a medianoite 
 Período de prácticas: do 1 de outubro ao 28/29 de febreiro


Períodos de prácticas de formación

O Parlamento Europeo ofrece a oportunidade de realizar prácticas de formación aos mozos/as que obtivesen (antes da data límite de presentación de solicitudes) un certificado de estudos secundarios correspondente ao nivel requirido para o acceso á universidade ou realizasen estudos superiores ou técnicos dun nivel equivalente. Estas prácticas están destinadas, preferentemente, aos mozos que deban realizar un período de prácticas no marco dos seus estudos, sempre que cumprisen 18 anos o día de comezo das prácticas.

A duración das prácticas de formación é dun a catro meses, con posibles excepcións.

Prazos:

Período de inscrición: 1 de agosto - 1 de outubro 
 Inicio das prácticas (máx. 4 meses): 1 de xaneiro 
Período de inscrición: 1 de decembro - 1 de febreiro 
 Inicio das prácticas (máx. 4 meses): 1 de maio 
Período de inscrición: 1 de abril - 1 de xuño 
 Inicio das prácticas (máx. 4 meses): 1 de setembro


Períodos de prácticas de tradución para titulados universitarios

Estes períodos de prácticas están reservados aos titulados universitarios ou de centros asimilados. Teñen por obxecto permitirlles completar os coñecementos adquiridos durante os seus estudos e familiarizarse coa actividade da Unión Europea e, en particular, do Parlamento Europeo.

Todo candidato a un período de prácticas de tradución para titulados universitarios debe:
posuír a nacionalidade dun Estado membro da Unión Europea ou dun país candidato á adhesión; cumprir 18 anos na data do comezo das prácticas; completar, antes da data límite para a presentación do acta de candidatura, estudos académicos dunha duración mínima de tres anos, acreditados por un título; posuír un coñecemento perfecto dunha lingua oficial da Unión Europea ou da lingua oficial dun país candidato á adhesión e un profundo coñecemento doutras dúas linguas oficiais da Unión Europea; non gozar dun período de prácticas ou dun contrato remunerado de máis de catro semanas consecutivas a cargo do orzamento da Unión Europea.

A duración dos períodos de prácticas de tradución para titulados universitarios será de tres meses. Excepcionalmente, poderán prorrogarse por un período máximo de tres meses.
Períodos de prácticas e datas límite de presentación das candidaturas:

Comezo das prácticas: 1 de xaneiro 
 Períodos de inscrición: 15 de xuño - 15 de agosto (a medianoite) 
Comezo das prácticas: 1 de abril 
 Períodos de inscrición: 15 de setembro - 15 de novembro (a medianoite) 
Comezo das prácticas: 1 de xullo 
 Períodos de inscrición: 15 de decembro - 15 de febreiro (a medianoite) 
Comezo das prácticas: 1 de outubro 
 Períodos de inscrición: 15 de marzo - 15 de maio (a medianoite)

Os períodos de prácticas de tradución realízanse en Luxemburgo.  
A título indicativo, o importe da bolsa en 2016 é de 1252,62 euros ao mes.


Períodos de prácticas de formación en tradución

O Parlamento Europeo ofrece a oportunidade de realizar prácticas de formación en tradución aos candidatos que, antes da data límite para a presentación das candidaturas, obtivesen un certificado de estudos secundarios correspondente ao nivel requirido para o ingreso á universidade ou seguisen estudos superiores ou técnicos dun nivel equivalente. Estas prácticas están destinadas, en particular, aos mozos que deben realizar un período de formación como parte do seu plan de estudos, sempre que cumprisen 18 anos o día de comezo das prácticas.

Todo candidato a unhas prácticas de formación en tradución debe:
Cumprir 18 anos na data do comezo das prácticas 
Posuír un coñecemento perfecto dunha lingua oficial da Unión Europea ou da lingua oficial dun país candidato á adhesión e un profundo coñecemento doutras dúas linguas oficiais da Unión Europea 
Non gozar dun período de prácticas ou dun contrato remunerado de máis de catro semanas consecutivas a cargo do orzamento da Unión Europea.

A duración das prácticas de tradución será de tres meses. Excepcionalmente, poderán prorrogarse por un período máximo de tres meses.

Prazos: 
Comezo das prácticas: 1 de xaneiro 
 Períodos de inscrición: 15 de xuño - 15 de agosto (a medianoite) 
Comezo das prácticas: 1 de abril 
 Períodos de inscrición: 15 de setembro - 15 de novembro (a medianoite) 
Comezo das prácticas: 1 de xullo 
 Períodos de inscrición: 15 de decembro - 15 de febreiro (a medianoite) 
Comezo das prácticas: 1 de outubro 
 Períodos de inscrición: 15 de marzo - 15 de maio (a medianoite)

As prácticas de formación en tradución realízanse en Luxemburgo.  
Os bolseiros en formación reciben unha asignación mensual. A título indicativo, en 2016 dita asignación ascende a 307,20 euros ao mes

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047/Periodos-de-pr%C3%A1cticas

LER MÁIS...

Bolsa De Documentación E Xestión Museográfica No Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofía

O Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía convoca unha bolsa para a formación en documentación e xestión museográfica na área de Coleccións do Museo.
Finalidade: Contribuír á formación de especialistas nos procesos de documentación e xestión dos fondos museográficos da colección do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, concretamente mediante o emprego da base de datos do organismo como ferramenta integral de xestión museográfica na área de Coleccións
Requisitos: Título de Licenciado ou Graduado en Historia da arte.
prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 20 de outubro de 2017.
Máis información no BOE do 28 de setembro de 2017 e en 
www.museoreinasofia.es/museo/empleo-formacion

LER MÁIS...

Bolsa De Astronomía De Boustany

Boustany Foundation convoca unha bolsa de astronomía.
A bolsa de doutoramento en Astronomía de Boustany concédese unha vez cada tres anos, para un curso de doutoramento no Instituto de Astronomía da Universidade de Cambridge.
A bolsa ofrece todos os gastos de matrícula e colexio e os gastos de viaxe e aloxamento relacionados coa pasantía.

Requisitos: candidatos de todas as nacionalidades con excelente formación académica.
Prazo: 28 de febreiro de 2018

Máis información:
http://www.boustany-foundation.org/scolarship-programs/Astronomy-PhD-Cambridge

LER MÁIS...

Bolsas Na Axencia Española De Medicamentos E Produtos Sanitarios

 

A Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios convoca 14 bolsas de formación.
Requisitos: Titulado/a universitario de Grao ou de Licenciatura, que finalizase os estudos correspondentes do título esixido para a bolsa solicitada, dentro dos cinco anos anteriores á data de publicación da mesma.
A contía das bolsas queda establecida en 1.686,33 euros/mes.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de outubro de 2017.
Máis información no BOE do 18 de setembro de 2017 e en 
http://www.aemps.gob.es

 

Axudas Para Realizar Programas Que Atenden Fins De Carácter Social, Entre Eles Un Dirixido Á Xuventude

A Consellería de Política Social convoca axudas para realizar programas de interese xeral que atenden fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionada pola Comunidade Autónoma de Galicia

Entidades beneficiarias
Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades do terceiro sector de acción social sen ánimo de lucro, definidas no artigo 2 da Lei 43/2015, do 9 de outubro, do terceiro sector de acción social e a Cruz Vermella Española.
Dentro dos límites da lexislación autonómica, tamén poderán ser beneficiarias destas subvencións as agrupacións de organizacións sen personalidade xurídica.

Finalidade das axudas
Estas axudas destinaranse á realización de actividades de interese xeral que obtivesen financiamento estatal con cargo á asignación tributaria do IRPF na convocatoria do ano 2016 no marco dos seguintes programas:
a) Programas para a atención ás persoas con necesidades de atención integral sociosanitaria.
b) Programas para a atención ás persoas con necesidades educativas ou de inserción laboral.
c) Programas para o fomento da seguridade cidadá e a prevención da delincuencia.

Tipoloxía orientativa dos colectivos destinatarios dos programas.
Persoas inmigrantes.
Persoas con discapacidade.
Persoas maiores.
Persoas reclusas, exreclusas.
Pobo xitano.
Xuventude.
Voluntariado.
Infancia-familia.
Inclusión social.
Urxencia.
Outros (especificaraos a entidade solicitante).

No punto 26 recollense os Programas dirixidos a promover a inserción sociolaboral da mocidade e persoas desempregadas de longa duración.

Descrición: O seu obxectivo é promover a integración sociolaboral da mocidade e persoas desempregadas de longa duración, mediante o deseño e a realización de accións integrais de orientación laboral e itinerarios personalizados de inserción laboral.

Prioridades:
26.1. Programas para a mocidade dirixidos á procura de emprego mediante a adquisición de valores, competencias e habilidades.
26.2. Programas que promovan a igualdade no emprego entre a poboación xuvenil.
26.3. Programas para a mocidade que cumpran cos obxectivos do Plan nacional de implantación da garantía xuvenil.
26.4. Programas que desenvolvan sistemas de recoñecemento formal ou non formal de competencias e habilidades que poidan ser obtidas mediante a acción voluntaria.
26.5. Programas de formación e promoción do voluntariado.

Requisitos:
Os programas de emprego dirixiranse á mocidade de entre 14 e 30 anos.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento BS623D
prazo para a presentación das solicitudes de axudas estará aberto ata o 30 de outubro de 2017.
Máis información no DOG do 29 de setembro de 2017 e en 
http://politicasocial.xunta.gal

LER MÁIS...

Axudas Para Facer Prácticas Non Laborais En Empresas

A Consellería de emprego convoca subvencións para o financiamento ás empresas das bolsas das persoas novas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, que realizan prácticas non laborais nestas empresas.

Entidades beneficiarias:
Poderán ser entidades beneficiarias as empresas con centro de traballo en Galicia que, logo da sinatura dun convenio de prácticas non laborais co Servizo Público de Emprego de Galicia, subscriban acordos con persoas novas para a realización de prácticas non laborais.

Destinatarios das prácticas non laborais:
Persoas novas desempregadas inscritas nas oficinas de emprego dependentes do Servizo Público de Emprego de Galicia que teñan entre 18 e a idade máxima establecida para as persoas beneficiarias do Sistema nacional de garantía xuvenil.

Estas persoas deberán ser, en todo caso, persoas inscritas no Ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil.

Ademais, para ser persoa beneficiaria desta medida, as persoas novas deberán cumprir os seguintes requisitos tanto no momento da sinatura do acordo das prácticas non laborais como no momento de comezo das prácticas:
a) Non ter traballado no día natural anterior.
b) Non ter recibido accións educativas no día natural anterior.
c) Non ter recibido accións formativas no día natural anterior.

prazo para a presentación das solicitudes de axudas estará aberto ata o 30 de outubro de 2017.

A preselección das persoas novas deberá ser obrigatoriamente realizada polo Servizo Público de Emprego de Galicia, a través do persoal de orientación de Garantía Xuvenil ou outro persoal das oficinas de emprego.
O proceso de selección final das persoas que van participar no programa de prácticas non laborais corresponderá á empresa.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR363A

Máis información no DOG do 29 de setembro de 2017 e en http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-conselleria

http://garantiaxuvenil.xunta.es

 

 Curso De Especialización En Xuventude, Educación E Empregabilidade

 

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado colabora co Grupo de Investigación Esculca da Universidade de Santiago de Compostela (USC) no “Curso de Especialización en Xuventude, Educación e Empregabilidade”.

Este Curso de Especialización, cunha carga lectiva de 30 ECTS, impartirase de maneira semipresencial de xaneiro a xullo de 2018. As sesións presenciais impartiranse na Facultade de Ciencias da Educación da USC (Campus Vida).

O período de preinscripción comeza o 11/09/2017 e remata o 15/11/2017

 

Curso De Directores/As De Actividades De Tempo Libre En Vigo

Fervenza escola de tempo libre organiza un curso de directores/as de actividades de tempo libre en Vigo.

www.escolafervenza.es 
Teléfono 606 321 636

 

Curso De Monitoras/Es De Actividades De Tempo Libre En Arzúa

 

A Escola de Tempo Libre RECURSOS organiza un curso de Monitoras/es de actividades de Tempo Libre en Arzúa
Lugar: Multiusos Terra do Queixo. Recinto Feiral Terra do Queixo. Travesía da feira, s/n. 1º andar. Arzúa (A Coruña)
Datas: do 14 de outubro ao 4 de febreiro de 2018
Horario: de 9.30 a 14h e de 16 a 19.30h. En fins de semana, sábados e domingos.
Prazo de inscrición: do 11 de setembro ao 10 de outubro
Prezo: 228€. Inclúe Manipulación de Alimentos. 
Máis información na Escola de Tempo Libre RECURSOS, teléfono 981 558 374 e 981 500 222 (Dpto. de Cultura da Arzúa)

www.recursosgalicia.es

 

Curso De Monitores/As De Actividades De Tempo Libre En Santa Comba

 

A Escola de Tempo Libre Naturmaz organiza un curso de Monitores/as de actividades de tempo libre en Santa Comba

Datas: Fins de semana dende o 7 de outubro ao 10 de diciembre.
Custo: 220€ (empadroado no Concello)/270€ (non habitantes do Concello). Inclue un fin de semana de acampada en Mazaricos

Máis información:
Escola de Tempo Libre Naturmaz
Teléfono: 610 550 524
Enderezo electrónico:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

http://www.naturmaz.com/es/escuela


Curso De Monitor/A De Actividades De Tempo Libre En Cee

 

A Escola de Tempo Libre Naturmaz organiza un curso de Monitores/as de actividades de tempo libre en Cee

Datas: Fins de semana dende o 21 de outubro ao 23 de diciembre.
Custo: 270€. Inclue un fin de semana de acampada en Mazaricos. Descontos para desempregados, estudantes e socios de Naturmaz.

Máis información:
Escola de Tempo Libre Naturmaz
Teléfono: 610 550 524
Enderezo electrónico:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

http://www.naturmaz.com/es/escuela

 

Obradoiros De Outubro E Novembro De Nova Escola Galega


Técnica vocal (Nastasia Zürcher)
Xestión cultural (Diego Vázquez Meizoso)
Canto e percusión tradicional (Davide Salvado)
Iniciación ao audiovisual (Seispés Producións Creativas)
Formación homologada sobre “Autoestima feminina e novas masculinidades: Desaprendendo o sexismo desde as aulas” (Sonia Fernández Casal e Xosé Cabido Pérez).

Nova Escola Galega
Rúa das Hedras nº 4, 2º 0
15895 Milladoiro (Ames)
Teléfono: 981 562 577
www.nova-escola-galega.org 
www.neg.gal

 

Axudas Para Máster Universitario En Galicia

A Consellería de Educación convoca axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2017/18.

Requisitos:
a) Estar en situación de desemprego na data de publicación desta orde.
b) Ter rematados os estudos universitarios que lle dan acceso aos estudos do máster universitario con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2015.
c) Estar matriculado/a no curso académico 2017/18 nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia, dun mínimo de 60 créditos.
d) Residir na Comunidade Autónoma de Galicia polo menos nos dous últimos anos anteriores á data da publicación desta convocatoria.
e) Estar inscrito/a como demandante de emprego durante un período igual ou superior a 180 días no ano inmediatamente anterior contado ata o último día de prazo para a presentación de solicitudes.
f) Non ter gozado desta axuda en convocatorias anteriores.

Contía da axuda: 
A contía da bolsa cubrirá o importe correspondente a 60 créditos de primeira matrícula do máster universitario.

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de outubro de 2017
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED421A

Máis información no DOG do 14 de setembro de 2017 e en  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
http://www.edu.xunta.es

 

Bolsas Na Axencia Española De Medicamentos E Produtos Sanitarios

 

A Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios convoca 14 bolsas de formación.
Requisitos: Titulado/a universitario de Grao ou de Licenciatura, que finalizase os estudos correspondentes do título esixido para a bolsa solicitada, dentro dos cinco anos anteriores á data de publicación da mesma.
A contía das bolsas queda establecida en 1.686,33 euros/mes.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 17 de outubro de 2017.
Máis información no BOE do 18 de setembro de 2017 e en http://www.aemps.gob.es


Prácticas En The Walt Disney Company

Walt Disney Company convoca  prácticas na súa empresa

The Walt Disney Company está a ofrecer unha serie de programas de prácticas para aquelas persoas que desexen adquirir competencias e mellorar o seu currículo nesta multinacional estadounidense.

Os lugares onde se realizarán as prácticas son:
Bristol (estado de Connecticut)
Nova York
Os Ánxeles (California)

https://www.disneyanimation.com/careers/interns-apprentices


Prácticas De Medio Ambiente E Saúde En Nacións Unidas

 

O Instituto UNU-INWEH da auga, Ambiente e Saúde da Universidade das Nacións Unidas convoca Prácticas de Medio Ambiente e Saúde

Destinatarios/as:
Posuír títulos académicos nunha área relevante para o campo de traballo da UNU-INWEH.
Fluidez verbal e escrita en Inglés.
O coñecemento doutros idiomas oficiais da ONU considerarase como un plus.

Prazo: Todo o ano 
Estas prácticas serán voluntarias e non remuneradas, e durarán entre 3 e 6 meses.

Máis información: http://inweh.unu.edu/internships/

 

 Bolsas DAAD Para Aprender Alemán En Alemaña

O Goberno de Alemaña convoca as Bolsas DAAD para aprender alemán en Alemaña

Os requisitos para solicitar unha destas bolsas serán os seguintes:
Ser estudante español de grao, máster ou doutoramento superando dous anos de estudos e ter continuidade neles.
Ter coñecementos de alemán de polo menos un nivel B1.

Prazo: 1 de decembro de 2017

Dotación: A dotación destas bolsas será de 2.300 euros para o curso de dous meses e de 850 euros para as bolsas de tres a catro semanas de duración.

Máis información: BOLSAS DAAD


Prácticas Remuneradas En Todo O Mundo Con Mapfre

Mapfre convoca Prácticas remuneradas en todo o mundo.
Destinatarios: Estudantes de España e outros países
Data límite: 31 de decembro de 2017
Mapfre, puxo en marcha un programa de bolsas para realizar prácticas profesionais baixo o nome "Crece connosco" onde ofrece para este ano un total de 1.000 prazas remuneradas a estudantes de España ou outros países onde se atope a compañía.

http://www.mapfre.es/portal/trabajar-en-mapfre/practicas.html

.

Prácticas De Medio Ambiente E Saúde En Nacións Unidas

O Instituto UNU-INWEH da auga, Ambiente e Saúde da Universidade das Nacións Unidas convoca Prácticas de Medio Ambiente e Saúde

Destinatarios/as:
Posuír títulos académicos nunha área relevante para o campo de traballo da UNU-INWEH.
Fluidez verbal e escrita en Inglés.
O coñecemento doutros idiomas oficiais da ONU considerarase como un plus.

Prazo: Todo o ano 
Estas prácticas serán voluntarias e non remuneradas, e durarán entre 3 e 6 meses.

Máis información: http://inweh.unu.edu/internships/


Prácticas Remuneradas En Todo O Mundo Con Mapfre

Mapfre convoca Prácticas remuneradas en todo o mundo.
Destinatarios: Estudantes de España e outros países
Data límite: 31 de decembro de 2017
Mapfre, puxo en marcha un programa de bolsas para realizar prácticas profesionais baixo o nome "Crece connosco" onde ofrece para este ano un total de 1.000 prazas remuneradas a estudantes de España ou outros países onde se atope a compañía.

http://www.mapfre.es/portal/trabajar-en-mapfre/practicas.html


Bolsas National Geographic Para Mozos Exploradores

National Geographic convoca as bolsas para mozos exploradores "Young Explorers Grants" (YEG) dirixida a persoas de 18 a 25 anos de idade de todas as nacionalidades.

Estas bolsas de National Geographic van dirixidas a estudantes que desexen investigar e desenvolver proxectos relacionados coa exploración e a conservación.
O Programa de Mozos Exploradores de National Geographic é compatible cunha gran variedade de proxectos. Os participantes non están obrigados a ter títulos superiores. Con todo, deben  ter experiencia previa no campo da investigación, a conservación ou a exploración que debera acreditarse ao presentar o proxecto.
Dotación: Entre 1.800 a 4.480 euros, segundo proxecto. Estes fondos só son de apoio, o ideal é que os mozos atopen outros modos de financiamento adicionais para levar a cabo os diferentes proxectos.
Prazo: 31 de decembro de 2017

https://www.nationalgeographic.org/grants  


Contratación de jóvenes en Industria 4.0 y sector agroalimentario, Galicia

Periodo de inscripción

Del 26/08/2017 al 15/12/2017

Información

Se publica la Orden que tiene por objeto establecer las bases reguladoras por las que se regirá, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, la experiencia piloto de un programa de contratación juvenil en los sectores de actividad vinculados a la Industria 4.0 y en el sector agroalimentario, y se procede a la convocatoria pública de ayudas correspondiente al año 2017.

Por medio de esta convocatoria las empresas que soliciten participar en esta experiencia piloto tendrán la posibilidad de obtener ayudas para la formación y contratación por cuenta ajena de personas jóvenes como parte de este programa piloto de contratación juvenil.

Este programa incluirá dos tipos de ayuda compatibles:

  • a) Bono de contratación: por medio de esta línea se proporcionará una subvención para la contratación laboral de personas jóvenes en las empresas de sectores y líneas de negocio empresarial vinculados a la innovación tecnológica industrial o en el sector agroalimentario a que va dirigida la presente orden.
  • b) Bono de formación: por medio de esta línea de ayudas económicas se proporcionará una subvención a las empresas admitidas en el programa que, además de la contratación laboral de personas jóvenes en los sectores a los que va dirigida la presente orden, lleven a cabo acciones formativas para impartir en sus instalaciones por las que los jóvenes participantes mejoren sus conocimientos y habilidades relacionados con el puesto de trabajo.

Convoca

Consellería de Economía, Empleo e Industria. Xunta de Galicia

Más Información

Orden de 11 de agosto de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de una experiencia piloto para la creación de un programa a favor de la contratación y formación de personas jóvenes en los sectores vinculados a la Industria 4.0 y al sector agroalimentario, y se convocan incentivos para las empresas para formación y contratación de jóvenes en esos sectores. DOG 25 de agosto 2017

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans.

 

Proyecto Pulsa

Periodo de inscripción

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Información

¿Eres joven menor de 30 años?
¿En este momento ni estudias ni trabajas?
¿Tienes poca o ninguna experiencia laboral?
¿Te interesa desarrollar las competencias profesionales que demanda el mercado?
¿Quieres adquirir experiencia profesional?
¿Buscas desarrollarte profesionalmente en el mercado laboral?

El proyecto Activación, Orientación y Acompañamiento para jóvenes de garantía juvenil de Cruz Roja Española ofrece la posibilidad de activar y favorecer la participación en la formación y en el mercado de trabajo de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.

Se realizan actividades de: motivación y activación personalizada para cada jóven, se ofrece orientación profesional, y un asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo a través de alianzas estratégicas con empresas. 

Durante todo el año se realizarán talleres transversales, visitas a empresas, actividades culturales y distintas acciones grupales para conocer y dotar a los y las jóvenes de las competencias que demanda el mercado.

Convoca

Cruz Roja Española

Requisitos

Jóvenes menores de 30 años inscritos en Garantía Juvenil.

Más Información

Teléfono: 902 222 292
Contacta con la Oficina de Cruz Roja más cercana a tu localidad y pregunta por el proyecto PULSA

 

 Convocados cursos preparatorios gratuitos para certificado de lingua galega (Celga)

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, convoca estos cursos nas Escolas Oficiais de Idiomas. Van dirixidos a persoas maiores de 16 anos.
O prazo para presentar solicitudes será de 2-11 xaneiro 2018 para segundo cuadrimestre.
Máis información: DOGA do 17 de agosto. h
ttps://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170817/AnuncioG0164-040817-0004_gl.html

 

Prácticas De Medio Ambiente E Saúde En Nacións Unidas

 

O Instituto UNU-INWEH da auga, Ambiente e Saúde da Universidade das Nacións Unidas convoca Prácticas de Medio Ambiente e Saúde

Destinatarios/as:
Posuír títulos académicos nunha área relevante para o campo de traballo da UNU-INWEH.
Fluidez verbal e escrita en Inglés.
O coñecemento doutros idiomas oficiais da ONU considerarase como un plus.

Prazo: Todo o ano 
Estas prácticas serán voluntarias e non remuneradas, e durarán entre 3 e 6 meses.

Máis información: http://inweh.unu.edu/internships/

 

 

Prácticas Remuneradas En Todo O Mundo Con Mapfre

 

Mapfre convoca Prácticas remuneradas en todo o mundo.
Destinatarios: Estudantes de España e outros países
Data límite: 31 de decembro de 2017
Mapfre, puxo en marcha un programa de bolsas para realizar prácticas profesionais baixo o nome "Crece connosco" onde ofrece para este ano un total de 1.000 prazas remuneradas a estudantes de España ou outros países onde se atope a compañía.

http://www.mapfre.es/portal/trabajar-en-mapfre/practicas.html

 

Bolsas National Geographic Para Mozos Exploradores

National Geographic convoca as bolsas para mozos exploradores "Young Explorers Grants" (YEG) dirixida a persoas de 18 a 25 anos de idade de todas as nacionalidades.

Estas bolsas de National Geographic van dirixidas a estudantes que desexen investigar e desenvolver proxectos relacionados coa exploración e a conservación.
O Programa de Mozos Exploradores de National Geographic é compatible cunha gran variedade de proxectos. Os participantes non están obrigados a ter títulos superiores. Con todo, deben  ter experiencia previa no campo da investigación, a conservación ou a exploración que debera acreditarse ao presentar o proxecto.
Dotación: Entre 1.800 a 4.480 euros, segundo proxecto. Estes fondos só son de apoio, o ideal é que os mozos atopen outros modos de financiamento adicionais para levar a cabo os diferentes proxectos.
Prazo: 31 de decembro de 2017

https://www.nationalgeographic.org/grants  

 

 Bolsas do MEC para cursar estudos non universitarios e universitarios

 O Ministerio de Educación convoca bolsas para cursar os seguintes estudos:

 Ensinanzas posobrigatorias e ensinanzas superiores non universitarias:

a) Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.
b) Formación Profesional de grao medio e de grao superior.
c) Ensinanzas artísticas profesionais.
d) Ensinanzas deportivas.
e) Ensinanzas artísticas superiores.
f) Estudos relixiosos superiores.
g) Estudos militares superiores.
h) Estudos de idiomas en Escolas Oficias de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade a distancia.
i) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinos de Formación Profesional.
j) Formación Profesional básica.

 

Ensinanzas universitarias:
a) Ensinos universitarios adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiais de Grao e de Máster.
b) Ensinos universitarios conducentes aos títulos oficiais de Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Diplomado, Mestre, Enxeñeiro Técnico e Arquitecto Técnico.
c) Curso de preparación para acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas.
d) Complementos de formación para acceso ou obtención do título de Máster e créditos complementarios para a obtención do título de Grao ou para proseguir estudos oficiais de licenciatura.
Non se inclúen nesta convocatoria as bolsas para a realización de estudos correspondentes ao terceiro ciclo ou doutoramento, estudos de especialización nin títulos propios das universidades.

Os prazos para presentar a solicitude estenderanse ata:
17 de outubro para os estudantes universitarios.
3 de outubro para os estudantes non universitarios.

A solicitude de bolsa farase a través da páxina web www.mecd.gob.es  mediante formulario online, picando no enlace "Acceso ao servizo online" que figura na parte superior desta páxina

Máis información en www.educacion.es  e no BOE do 10 de agosto de 2017

 

 

 Bolsas da Fundación Repsol para FP

 

A Fundación Repsol convoca 100 bolsas: 25 para titulación de grao medio e os 75 restantes serán para obter as titulacións de Grao Superior.

Estas bolsas poderanas ser solicitadas polos mozos/as que estuden nos centros educativos dunha das doce localidades que están na contorna dos cinco complexos industriais de Repsol: A Coruña, Arteixo, Cartaxena, A Unión, Puertollano, Tarragona, Reus, Valls, Vila-Seca, Abanto-Zierbana, Muskiz e Zierbena.

Prazo: 16 de outubro de 2017.

https://becasfp.fundacionrepsol.com/es/

 

Fundacion Mujeres Pon En Marcha O Servizo De Orientación Laboral

 

Co fin de facilitar a inserción ao emprego das mulleres, Fundación Mujeres ofrece un servizo integral de intermediación laboral.
Durante os meses de xullo a setembro, a Fundación Mujeres realizará diversas actividades: formación online e presencial, charlas e grupos de debate no marco do Servizo de orientación laboral. 
O obxectivo destas accións é o apoio e orientación laboral para a procura de emprego por conta allea ou mediante o autoemprego. Traballarase o desenvolvemento das habilidades persoais e sociais para a mellora da empregabilidade e as competencias dixitais.

Este servizo ofrécese o Programa para o emprego e emprendemento de mulleres en situación de especial vulnerabilidade financiado pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo

Máis información: http://www.fundacionmujeres.es/

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla / Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  
Teléfono: 981 29 40 97  e  663 20 23 80
Avda. Monelos 121, 1º dta. A Coruña

 

 

PROEMGA 2. Formación E Acompañamento Para A Mellora Do Emprendemento Xuvenil

 

A Fundación Galicia Innova convoca o programa PROEMGA 2, que se desenvolverá nas localidades de Lugo,  Ferrol, Santiago e Vigo. 
O obxecto do proxecto é o de mellorar a inclusión ao mercado laboral de mozos menores de 30 anos das localidades anteriormente descritas, que non se atopan empregados nin participan nos sistemas de educación ou formación  e que estean rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

O proxecto consta de 4 fases ben diferenciadas nas cales se potenciarán as capacidades persoais e de autoemprego dos mozos, mediante a motivación, a formación grupal e individualizada e o mentoring.

Fase 1
TALLERES DE MOTIVACIÓN
80 asistentes, 20 por localidade
4 horas de taller de motivación
Lugo outubro de 2017 
Vigo outubro de 2017
Ferrol outubro de 2017
Santiago outubro de 2017

Fase 2
FORMACIÓN PRESENCIAL
80 alumnos, 20 por localidade
40 horas de formación grupal 
Lugo de novembro a decembro de 2017
Vigo de novembro a decembro de 2017
Ferrol de novembro a decembro de 2017
Santiago de novembro a decembro de 2017

Fase 3
TITORÍAS PRESENCIAIS E ONLINE
80 alumnos, 20 por localidade
8 horas presenciais e 8 horas online individualizadas 
Lugo de novembro a febreiro de 2018
Vigo de novembro a febreiro de 2018
Ferrol de novembro a febreiro de 2018
Santiago de novembro a febreiro de 2018

Fase 4
MENTORING PRESENCIAL E ONLINE
80 alumnos, 20 por localidade
Presencial
4 horas/ 80 alumnos (4 talleres)
8 horas/10 alumnos en empresas
Online Individualizadas
4 horas/ 80 alumnos 
Lugo de xaneiro a febreiro de 2018
Vigo de xaneiro a febreiro de 2018
Ferrol de xaneiro a febreiro de 2018
Santiago  de xaneiro a febreiro de 2018


Máis información en 
http://fundaciongaliciainnova.org/proemga/

   

Becas Faro

FARO é un programa promovido e financiado polo Ministerio de Educación cuxo propósito é fomentar a mobilidade de estudantes de últimos cursos de todas as universidades españolas mediante a realización de prácticas formativas de calidade en empresas situadas en Europa, Estados Unidos e Canadá e en empresas españolas ou multinacionais de Asia e Oceanía.

Para poder solicitar estas axudas requírese: 
Ser estudante, español ou estranxeiro menor de 30 anos, con residencia legal en España e estar a cursar estudos nunha universidade española.
Estar matriculado en ensinos universitarios conducentes á obtención dun título de Grao, Licenciatura, Enxeñería, Enxeñería Técnica, Arquitectura ou Arquitectura Técnica, e superar un mínimo do 70 por cento dos créditos necesarios para a obtención do devandito título. Así mesmo, poderán participar no programa os estudantes que leven a cabo un proxecto de fin de carreira establecido nos plans de estudos universitarios oficialmente recoñecidos.
Cumprir cos requisitos de entrada e estancia esixidos nos países de destino, previamente á súa incorporación.
Non ser beneficiario con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade (Argo, Faro, Integrants), ou de calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación co mesmo obxecto ou finalidade.

Importante: Non é posible gozar simultaneamente dunha axuda FARO e unha ERASMUS.

Non poderán participar neste programa:
Titulados. Neste caso, lembramos a existencia dun programa dirixido a este público: ARGO.  www.becasargo.es  
Estudantes de Doutoramento, Máster ou doutro tipo de estudos de posgrao.
Estudantes doutro tipo de Ensinos Superiores como son as impartidas nos Conservatorios Superiores de Música ou as Escolas de Artes, os denominados títulos propios ou títulos universitarios ou homologacións cursadas outros países.

Solicitude:
O proceso de solicitude pasa por tres etapas. Inicialmente é necesario completar o apartado de datos de aptitude para verificar se se cumpre ou non cos requisitos de participación. Os que superen esta etapa, poderán cumprimentar o formulario de datos persoais para rexistrarse na web do programa. Finalmente, deberán acceder á súa zona de usuario para completar o modelo normalizado de CV que se facilita. Executados estes tres pasos, os candidatos poderán participar nos posibles procesos de selección que se xestionen.

dotación económica varía en función do país de destino no que teña lugar a práctica e consta de: 
Pago das mensualidades en concepto de aloxamento e manutención, cuxo ingreso se realizará a mes vencido e comezará dentro dos cinco primeiros días do mes seguinte ao de inicio da estancia.
Unha viaxe de ida e volta.

O programa FARO desenvolverase entre 2015 e 2018

Máis información: http://www.becasfaro.es/home.php


Tarxeta Cultura Galega para mozas e mozos

 

Tarxeta-Bono Cultura Galega, é un programa dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 30 anos co que se poderán mercar libros en galego e entradas de espectáculos de artes escénicas de empresas galegas.
É unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

O prezo da tarxeta para o usuario será de 33 €, e con ela poderán realizarse compras por valor de ata 50 € durante un prazo de dous meses. Por tanto, a diferenza de 17 € será achegada como incentivo ao consumo cultural por parte da Xunta de Galicia.

Ademais os establecementos adheridos que se dediquen á venda de libros farán un desconto adicional do 10% no prezo do que se compre con cargo a este bono, compatible con outros descontos ou ofertas. De acordo co devandito desconto, cunha destas tarxetas poderase ter acceso a comprar, por exemplo, 2 libros que custen 20 euros cada un e a un terceiro que custe 15 euros.

A tramitación da tarxeta-bono, así como a xestión das entradas aos espectáculos que con ela se merquen será desenvolvida por Afundación.  


 

Bolsas FARO para prácticas en Europa, EEUU e Canadá

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte do Goberno de España

3.- DESTINATARIOS

? Estudantes españois e estranxeiros menores de 30 anos, con residencia legal en España e que estean a cursar estudos nunha

universidade española.

Estar matriculados en ensinos universitarios conducentes á

obtención dun título de Grao, Licenciatura, Enxeñería,

Enxeñería Técnica ou Arquitectura Técnica, e superar un

mínimo do 70 por cento dos créditos necesarios para a

obtención do devandito título.

? Estudantes que leven a cabo un proxecto de fin de carreira

establecido en plans de estudos universitarios oficialmente

recoñecidos.

? Os candidatos deberán cumprir cos requisitos de entrada e

estancia esixidos nos países de destino, previamente á

súa incorporación.

? Non poderán ser beneficiarios con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade (Argo, Faro, Integrants), ou calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación, Cultura e Deporte co mesmo obxecto ou finalidade.

4.- DATA LÍMITE

31/12/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

Os participantes neste programa, levarán a cabo prácticas formativas

en empresas do estranxeiro dando un primeiro contacto coa realidade

profesional nun contexto internacional e contribúese a aumentar a

empleabilidad dos futuros estudantes.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://becasfaro.es/index.php

  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 42 invitados conectado
Banner