Ayuntamiento

Sede Electrónica
Plan Igualdade 2019/20
Modelo de Solicitudes Urbanísticas
Ayudas y Subvenciones
Cita Médica
Sugerencias
Agenda
Boletines
Conect@vilanova

 

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

FORMACIÓN E BECAS: 

 

Curso de Monitores/as de actividades de tempo libre en Lalín da ETL Aloumiña

A Escola de tempo libre Aloumiña, xunto co Concello de Lalín, organiza en Lalín un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre
Lugar: Rúa Banda de Música de Lalín, s/n
Comezo: 14 de novembro de 2020
Remate: 3 de xaneiro de 2021
Horaqrio: de 9 a 14 h. e de 16 a 21 h.
Prezo: 150 € (50% de desconto para familia numerosa)

Máis información:
Email:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla ;   Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Tfnos: 986 78 70 60 / 606 50 96 11 / 687 47 32 21

Unha parte do curso impartirase de forma online.

 

Curso de Director/a de actividades de tempo libre en Pontevedra da ETL Argalladas

A Escola de tempo libre Argalladas organiza un curso de Director/a de actividades de tempo libre.
Lugar:  Local da asociación de peluqueiros en R/ Condesa Pardo Bazán 2 entl. Ofc 1. Pontevedra.
Datas:   do 27 de novembro ao 31 de decembro de 2020
Edición semipresencial en fins de semana (venres de  16 h a 21 h. Sábados de 9 h a 15 h e de 16 h a 20 h. Domingos 9 h A 14 h)
- Online do 27 novembro ao 22 decembro
- Presencial do 23 decembro ao 31 decembro

ETL Argalladas
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Teléfono 693 437 544

 

Lectorados de lingua, literatura e cultura galegas

O programa de formación, que terá un marcado carácter práctico, estará integrado por actividades relacionadas coa docencia, a programación e a organización de tarefas, a investigación, a difusión e a promoción da lingua, a literatura e a cultura galegas. As persoas adxudicatarias desenvolverán estas actividades, no marco do convenio asinado coas universidades de destino, baixo a dirección da persoa responsable do centro de estudos galegos e en permanente coordinación con esta.

O programa de formación das persoas seleccionadas terá unha duración máxima de 3 anos.

Importe íntegro mensual das bolsas:
1.123,96 €, para aqueles lectorados localizados en universidades españolas.
1.277,12 €, para aqueles lectorados localizados en universidades estranxeiras..

Requisitos:
Non superar os 35 anos de idade na data de remate do prazo da presentación de solicitudes.
Poderá solicitar todas as prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
- Licenciatura en Filoloxía Galega.
- Licenciatura en Filoloxía Románica, sempre que a primeira ou segunda lingua románica elixida fose o galego.
- Grao en Lingua e Literatura Galegas.
- Grao en Estudos de Galego e Español.
- Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.
- Licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 27 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país no que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.
- Grao en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 30 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país no que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de inglés.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 2 de decembro de 2020.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PL500E
Máis información no DOG do 2 de novembro de 2020 e en http://www.xunta.es/linguagalega


Bolsas de formación no CIS

O Centro de Investigacións Sociolóxicas convoca 10 bolsas destinadas a posgraduados/as para a formación en métodos e técnicas utilizados na investigación social aplicada.

Requisitos:
Estar en posesión do título de graduado/a ou licenciado/a.
Cualificación media final igual ou superior a un 1.8 (segundo o baremo de base 0 a 4)

A contía de cada bolsa non poderá superar o importe de 13.000 € anuais por bolseiro.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 27 de novembro de 2020
Máis información no BOE do 6 de novembro de 2020 e en www.cis.es

 

Bolsa de asistente/a de investigación na Asamblea Parlamentaria de la OSCE

A Organización para a Seguridade e a Cooperación en Europa (OSCE), convoca o Programa de Asistente/a de Investigación da Asemblea Parlamentaria  está aberto a estudantes graduados/as en Ciencias Políticas, Dereito, Relacións Internacionais ou outros campos relacionados dos Estados membros da  OSCE e os socios para a cooperación.

As persoas que sexan seleccionadas desenvolverán as súas habilidades e coñecementos en asuntos internacionais político-militares, económicos, ambientais e relativos a dereitos humanos nas sedes do organismo en Copenhague ou Viena.

Poderán optar ao programa persoas mozas de ata 28 anos naturais ou residentes nalgún dos Estados membros da  OSCE, que conten cun título nas disciplinas relacionadas e un nivel de inglés excelente, tanto falado como escrito (valorarase o coñecemento doutro dos idiomas oficiais do ente). Así mesmo, requirirase habilidade analítica e de redacción e interese polos asuntos de seguridade internacional e diplomacia e valorarase a experiencia previa nalgunha organización internacional e o coñecemento de cuestións relativas a dereitos humanos, control de armas, ameazas  transnacionales, migracións, loita contra o terrorismo, cambio climático ou finanzas.

As bolsas terán unha duración de seis meses e estarán dotadas con 656 euros máis aloxamento en Copenhague e 1.000 euros en Viena.

Poderanse presentar solicitudes durante todo o ano, enchendo un formulario, ao que se achegará o CV, unha carta de presentación, unha copia das cualificacións, dúas cartas de recomendación e unha fotografía recente.

https://www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-the-research-assistant-programme-a

 

Bolsa no Museo do Prado

O Museo Nacional do Prado convoca unha bolsa Senado de España de formación de investigadores e especialistas na área de Conservación de Pintura do Século  XIX. A bolsa destinarase á formación nas distintas tarefas e proxectos da área, con especial dedicación á investigación e documentación acerca da pintura social en España (1885-1908).

Requisitos:
Grao universitario en Historia da Arte.
Ter finalizados os estudos conducentes á obtención do título a partir de xaneiro de 2012
A bolsa terá unha duración de doce meses e está dotada con 18.000 euros.
O prazo para presentación de solicitudes estará aberto ata o 25 de novembro de 2020
Máis información no BOE do 4 de novembro de 2020 e en https://www.museodelprado.es/museo/becas

 

Bolsas Adecco para alumnado con discapacidade

A Fundación Adecco convoca a III Edición de Bolsas de FP, Grao e Máster, así como Bolsas para o desenvolvemento de Competencias Dixitais e de Inglés co obxectivo de favorecer a Educación Superior de calidade, así como o desenvolvemento da competencia lingüística de inglés e competencias dixitais.

Bolsa Grao, Máster e FP: Estudantes que ao 31 de decembro 2020 teña entre 16 e 30 anos con matrícula en vigor no curso 2020-2021, que conte cun certificado de discapacidade igual ou superior ao 33% emitido por unha Comunidade Autónoma española, que teña nacionalidade española ou estranxeiro con permiso de traballo en España e que reúna os requisitos esixidos nas modalidades de Bolsa que a continuación se detallan.

Bolsa de Grao: Alumnos/ as de Grao matriculados ou prerexistrados nalgunha Universidade española no curso 2020-2021.

Bolsa de Máster: Alumnos/ as de Máster matriculados ou prerexistrados nun Máster oficial nalgunha Universidade española ou entidade recoñecida no curso 2020-2021.

Bolsa de FP: Alumnos/ as de Formación Profesional (Grao Medio e Superior) matriculados ou prerexistrados nalgún centro de formación regrada no curso 2020-2021.

prazo para as bolsas de Grao, Máster e FP estará aberto ata o 15 de outubro de 2020

Bolsa Competencias Dixitais e Inglés: calquera persoa maior de 16 anos que conte cun certificado de discapacidade igual ou superior ao 33% emitido por unha Comunidade Autónoma española, que teña nacionalidade española ou estranxeiro con permiso de traballo en España.

prazo para as bolsas de Competencias Dixitais e Inglés estará aberto ata o 30 de novembro de 2020

https://fundacionadecco.org/becas-discapacidad/#bases

 

 

Bolsas Santander #InvierteEnTi

 

As Bolsas Santander #InvierteEnTi ofrecen formación especializada en competencias dixitais, habilidades de liderado ou idiomas, entre outras materias crave no mercado laboral actual. Desenvolveranse cinco programas globais de bolsas, 100%  online, para máis de 1.500 estudantes e mozos/as profesionais co obxectivo de achegar solucións e ferramentas que lles axuden a mellorar a súa empregabilidade.

As 1.500 Bolsas Santander que forman parte desta iniciativa lanzaranse a través de cinco programas globais:

Bolsas Santander Women Emerging Leaders - LSE: 125 bolsas para mulleres con entre 5 e 12 anos de experiencia laboral. Este programa persegue potenciar as capacidades e habilidades de liderado e negociación deste colectivo de mulleres no momento profesional actual no que se atopan.

Bolsas Santander English for Professional Development – Upenn: 500 bolsas para que estudantes de fala non inglesa, con ata 10 anos de experiencia laboral, incrementen as súas habilidades lingüísticas e coñecementos ao redor do seu desenvolvemento profesional. Incrementarán coñecementos sobre os procesos de procura de emprego, entrevistas de traballo e daralles a posibilidade de analizar a súa traxectoria profesional.

Bolsas Santander Dixital &  Innovation for MIT Professional Education: 400 bolsas para universitarios e mozos/as profesionais que busquen mellorar as súas competencias dixitais con seis programas de formación en habilidades tecnolóxicas en blockchain, machine  learning…

Bolsas Santander Skills for Professional Development – ESADE: 400 bolsas dirixidas a estudantes de grao, master ou novos titulados con pouca experiencia profesional, para que adquiran ou melloren as súas competencias de liderado, desenvolvemento de procesos, xestión de equipos, métodos de traballo, etcétera.

Bolsas Santander Tech Revolution in Finance - IE  University: 100 bolsas para estudantes nos dous últimos anos de grao e graduados universitarios en Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas (STEM) co obxectivo de ofrecerlles ferramentas básicas para que coñezan o gran potencial profesional que lles ofrece o mundo das finanzas.

As convocatorias publicaranse en www.becas-santander.com ao longo dos meses de setembro e outubro, e a última pechará a súa inscrición en xaneiro de 2021.

https://www.becas-santander.com/es


Ingreso mínimo vital

O Ingreso Mínimo Vital é unha prestación dirixida a previr o risco de pobreza e exclusión social das persoas que vivan soas ou integradas nunha unidade de convivencia, cando se atopen nunha situación de vulnerabilidade por carecer de recursos económicos suficientes para a cobertura das súas necesidades básicas.

Idade a partir dos 23 anos

A solicitude realizarase no modelo normalizado, acompañada da documentación necesaria para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos.
A solicitude presentarase, preferentemente, na sede electrónica da Seguridade Social

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269#IMV2 

Máis información: BOE Núm. 154, luns 1 de xuño de 2020.  https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf 

 

Tarxeta Cultura Galega para mozas e mozos

 

Tarxeta-Bono Cultura Galega, é un programa dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 30 anos co que se poderán mercar libros en galego e entradas de espectáculos de artes escénicas de empresas galegas.
É unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

O prezo da tarxeta para o usuario será de 33 €, e con ela poderán realizarse compras por valor de ata 50 € durante un prazo de dous meses. Por tanto, a diferenza de 17 € será achegada como incentivo ao consumo cultural por parte da Xunta de Galicia.

Ademais os establecementos adheridos que se dediquen á venda de libros farán un desconto adicional do 10% no prezo do que se compre con cargo a este bono, compatible con outros descontos ou ofertas. De acordo co devandito desconto, cunha destas tarxetas poderase ter acceso a comprar, por exemplo, 2 libros que custen 20 euros cada un e a un terceiro que custe 15 euros.

A tramitación da tarxeta-bono, así como a xestión das entradas aos espectáculos que con ela se merquen será desenvolvida por Afundación.  


  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 7 invitados conectado
Banner