Ayuntamiento

Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

FORMACIÓN E BECAS:

 


 

Curso De Primeiros Auxilios En Santiago

 

Cruz Vermella en Santiago de Compostela Curso completo de Primeiros Auxilios no que se abordan todos os contidos sobre este tema, ademais das técnicas que poden aplicar os primeiros intervenientes nunha situación de emerxencia.

Obxectivos

Coñecer os fundamentos dos Primeiros Auxilios, e a terminoloxía básica de anatomía. Saber aplicar correctamente as técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). Aplicar correctamente técnicas básicas para poder actuar ante situacións de urxencia: feridas, traumatismos, queimaduras e accidentes con máis dunha vítima. Saber mobilizar correctamente a unha persoa ferida.

Programa

Socorrismo: aspectos xerais. Autoprotección. Seguridade na intervención. Avaliación inicial. Soporte Vital Básico. Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). Hemorraxias e Shock. Feridas e contusións. Queimaduras e alteracións da termorregulación. Traumatismos osteoarticulares. Traumatismo cranioencefálico, columna e politraumatizados. Outras situacións de urxencia. Urxencias maternoinfantiles e pediátricas. Mobilización e evacuación de feridos. Intervención en accidentes con múltiples vítimas. O Botiquín

Datas: do 25 de marzo ao 8 de abril de 2017
Horario: sábados e domingos de 10 a 14 e de 16 a 20
Prezo: 120 €

Máis información: Cruz Vermella Av. Lugo,42. Santiago de Compostela. Teléfono: 981 586 969  

http://www.cruzvermella.org

www.facebook.com/Cruz.Vermella.Santiago  

www.twitter.com/cruzvermella

 

Axudas Para A Realización De Actividades De Formación En Linguas Estranxeiras 2017

 

O obxecto desta orde é establecer as bases e convocar axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar as actividades de formación, dirixidas á mellora das competencias en lingua inglesa do alumnado de distintos niveis dos centros docentes sostidos con fondos públicos en Galicia, durante o ano 2017.

 

 O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2017.

 

O custo total de cada actividade inclúe: a) Os monitores ou monitoras que acompañarán o alumnado en cada un dos grupos durante a actividade. b) Os gastos de docencia e o material escolar. c) As actividades culturais, deportivas e complementarias dos cursos. d) Os gastos de mantenza e aloxamento. e) O certificado de realización da actividade. f) O seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

 

 Persoas beneficiarias e requisitos

 

1. Poderá solicitar a participación nas actividades convocadas e ser beneficiario destas axudas o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

a) Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2016/17, na Comunidade Autónoma de Galicia.

 b) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2015/16.

c) Ter acadado no curso 2015/16 e na área ou materia de Lingua Inglesa, unha cualificación mínima de «Ben» no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato.

d) Non ter concedida, no presente curso académico. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

 

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (en diante, DOG). http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170227/AnuncioG0164-150217-0001_gl.pdf

 

Becas Faro

FARO é un programa promovido e financiado polo Ministerio de Educación cuxo propósito é fomentar a mobilidade de estudantes de últimos cursos de todas as universidades españolas mediante a realización de prácticas formativas de calidade en empresas situadas en Europa, Estados Unidos e Canadá e en empresas españolas ou multinacionais de Asia e Oceanía.

Para poder solicitar estas axudas requírese: 
Ser estudante, español ou estranxeiro menor de 30 anos, con residencia legal en España e estar a cursar estudos nunha universidade española.
Estar matriculado en ensinos universitarios conducentes á obtención dun título de Grao, Licenciatura, Enxeñería, Enxeñería Técnica, Arquitectura ou Arquitectura Técnica, e superar un mínimo do 70 por cento dos créditos necesarios para a obtención do devandito título. Así mesmo, poderán participar no programa os estudantes que leven a cabo un proxecto de fin de carreira establecido nos plans de estudos universitarios oficialmente recoñecidos.
Cumprir cos requisitos de entrada e estancia esixidos nos países de destino, previamente á súa incorporación.
Non ser beneficiario con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade (Argo, Faro, Integrants), ou de calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación co mesmo obxecto ou finalidade.

Importante: Non é posible gozar simultaneamente dunha axuda FARO e unha ERASMUS.

Non poderán participar neste programa:
Titulados. Neste caso, lembramos a existencia dun programa dirixido a este público: ARGO.  www.becasargo.es  
Estudantes de Doutoramento, Máster ou doutro tipo de estudos de posgrao.
Estudantes doutro tipo de Ensinos Superiores como son as impartidas nos Conservatorios Superiores de Música ou as Escolas de Artes, os denominados títulos propios ou títulos universitarios ou homologacións cursadas outros países.

Solicitude:
O proceso de solicitude pasa por tres etapas. Inicialmente é necesario completar o apartado de datos de aptitude para verificar se se cumpre ou non cos requisitos de participación. Os que superen esta etapa, poderán cumprimentar o formulario de datos persoais para rexistrarse na web do programa. Finalmente, deberán acceder á súa zona de usuario para completar o modelo normalizado de CV que se facilita. Executados estes tres pasos, os candidatos poderán participar nos posibles procesos de selección que se xestionen.

dotación económica varía en función do país de destino no que teña lugar a práctica e consta de: 
Pago das mensualidades en concepto de aloxamento e manutención, cuxo ingreso se realizará a mes vencido e comezará dentro dos cinco primeiros días do mes seguinte ao de inicio da estancia.
Unha viaxe de ida e volta.

O programa FARO desenvolverase entre 2015 e 2018

Máis información: http://www.becasfaro.es/home.php

 

630 Bolsas De Mobilidade Do Programa Argo

ARGO é un programa de mobilidade promovido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, cuxo obxectivo é impulsar a formación complementaria dos titulados de todas as universidades españolas a través da realización de prácticas en empresas no estranxeiro.

prazo de solicitude para acceder a unha axuda ARGO está aberto ata o 31 de setembro de 2017.

Ao longo da convocatoria vanse conceder un total de 630 axudas para realizar 330 prácticas en empresas europeas, 180 en EE.UU. e Canadá, 120 en empresas españolas ou multinacionais con sede en Asia ou Oceanía.

Os requisitos de participación no programa son os seguintes:

Ser titulado universitario, menor de 35 anos, con residencia legal en España e obter nos 3 últimos anos unha titulación oficial nunha universidade española.
Estar en disposición no momento da presentación da solicitude, dunha das seguintes titulaciones oficiais: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Enxeñeiro técnico, Arquitecto técnico, Diplomado, Graduado ou Máster Universitario e demostrar coñecementos do idioma de traballo solicitado pola empresa.
Cumprir cos requisitos de entrada e estancia, esixidos nos países de destino previamente ao seu incorporación.
Ter coñecemento demostrable nunha lingua estranxeira.

Incompatibilidades. Non poderán participar nesta convocatoria:

Quen sexan beneficiarios con anterioridad dunha axuda de Mobilidade (Argo, Faro, Integrants, Leonardo da Vinci), ou calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación, Cultura e Deporte co mesmo obxecto ou finalidade.
Os titulados de Máster ou outro tipo de estudos de posgrao que non obteñan o título previo a estes estudos nunha universidade española.
Os titulados doutro tipo de Ensinos Superiores como son as impartidas nos Conservatorios Superiores de Música ou as Escolas de Artes, os denominados títulos propios ou títulos universitarios ou homologacións de títulos obtidos noutros países.

As estancias de formación realízanse en empresas pertencentes aos seguintes países:

Europa: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosníaca-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Cidade do Vaticano, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estoniana, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Maldivas, Malta, Mónaco, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Mariño, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania.
EE.UU.
Canadá
Empresas españolas ou multinacionais con sede en Asia: Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Birmania, Brunei, Bután, Camboya, Chinesa, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel, Xapón, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Mongolia, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, Rusia, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Timor Oriental, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam, Yemen.
Empresas españolas ou multinacionais con sede en Oceanía

Máis información: www.becasargo.es/inicio

 

Bolsas De Formación No Instituto Galego De Consumo

O Instituto Galego de Consumo convoca dúas bolsas de formación.

Unha bolsa no programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios: título universitario de licenciado/a ou de grao en Dereito.
Unha bolsa na Escola Galega de Consumo: título universitario de licenciado/a ou de grao

Requisitos xerais:
Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 23 de marzo de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en 
https://sede.xunta.es co procedemento IN118A para o Consello Galego de Consumidores e IN117A para a Escola Galega de Consumo.

 

Máis información no DOG do 23 de febreiro de 2017 e en http://consumo.xunta.gal

 

Bolsa De Formación En Estudos Relacionados Co Dereito Administrativo

A EGAP convoca unha bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo.

Requisitos dos solicitantes:
Ter terminados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2012 e acreditar algunha das seguintes titulacións universitarias: licenciatura/grao en dereito.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR770F
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de marzo de 2017
O importe de cada bolsa será de 1.100 € brutos mensuais.

Máis información en http://egap.xunta.es e no DOG do 21 de febreiro de 2017

 

Bolsas En Actividade Comercial

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo convoca catro bolsas de formación para o ano 2017.
O programa formativo que integrará aspectos relativos á actividade comercial, o estudo e análise da pequena e mediana empresa comercial, e o sector da distribución e as estruturas comerciais.
Requisitos:
Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Estar en posesión dalgún título universitario de licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou de grao e ter rematado os estudos conducentes a el no ano 2008 ou posterior.
Cada bolsa estará dotada cun importe máximo de 10.800 euros, a razón de 1.200 euros brutos por mes.
O prazo para presentar as solicitudes estará aberto ata o 17 de marzo de 2017 e poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento IN225A.

Máis información no DOG do 17 de febreiro de 2017 e en http://ceei.xunta.gal así como no teléfono 981 545 599

 

II Convocatoria Do Programa De Bolsas KPMG En España "Crecendo Xuntos"

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

KPMG e Fundación Universia

3.- DESTINATARIOS

persoas con discapacidade que teñan nivel medio de inglés e sexan recentemente titulados

DATA LÍMITE

30 de xuño de 2017

 PÁXINA WEB

http://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2016/11/Programa_Becas_KPMG_HR.pdf

MÁIS INFORMACIÓN

Ofrécese un mínimo de seis vacantes para desenvolverse en diferentes áreas de KPMG en España. A duración estipulada da bolsa é de seis meses a tempo completo e ofrécese unha axuda de estudo de 800€

 

Bolsas Einstein Para Desenvolver Proxectos En Berlín

 

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE O Einstein Forum xunto coa Fundación Daimler and Benz 3.- DESTINATARIOS Ser menor de 35 anos de idade e ter un título universitario en humanidades, ciencias sociais ou ciencias naturais. Dirixidas a mozos pensadores que desexen desenvolver un proxecto nunha área diferente ao das súas investigacións previas.

 4.- DATA LÍMITE 15 de de abril de 2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN Esta bolsa inclúe unha dotación de 10.000 euros, ademais de cubrir os gastos de viaxe.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO http://www.einsteinforum.de/?ide=35&L=1

 

 

Becas Leonardo A Investigadores E Creadores Culturais

A Fundación BBVA convoca becas  Leonardo a Investigadores e creadores culturais.

Destinadas a apoiar o desenvolvemento de proxectos persoais de investigadores e creadores culturais en estadios intermedios da súa carreira, de entre 30 e 45 anos e cunha produción científica, tecnolóxica ou cultural altamente innovadora.

Concederanse polo menos 55 bolsas de ata 40.000 euros nas seguintes áreas:

Ciencias Básicas; Bioloxía e Ciencias do Medio Ambiente e da Terra; Biomedicina; Tecnoloxías da Información, outras Enxeñerías e Arquitectura;  Economía e Xestión de Empresas, Ciencias Xurídicas e Sociais; Humanidades; Artes Plásticas e Arte Dixital; Música e Ópera; e Creación Literaria e Teatro.

Prazo de presentación: do 1 de marzo ata o 27 de abril de 2017 ás 19:00, hora peninsular.

O formulario de solicitude estará dispoñible a partir da data de apertura da convocatoria.

Para calquera consulta pode dirixirse a:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_Becas_Leonardo_Fundacion_BBVA_2017.pdf

 

 

Bolsas Iberoamérica Santander Investigación 2017-2018. 100 Bolsas

 

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Santander Universidades
DESTINATARIOS:
Persoal docente e investigador e alumnos de Doutoramento das universidades españolas participantes.
DATA LÍMITE:
Ata o 30 de xuño de 2017.


A finalidade das bolsas é promover a actualización do nivel de coñecementos dos participantes, a aprendizaxe de novas técnicas e métodos, o establecer ou consolidar vínculos académicos entre equipos de investigación e institucións iberoamericanas, e reunir información adicional e específica necesaria para os estudos ou investigacións que estean a realizar os destinatarios.
A bolsa terá unha duración de 2 meses para profesores e investigadores e 4 meses para alumnos de doutoramento e a dotación de 5.000 euros.

Inscricións a través da páxina web.
http://www.becas-santander.com

 

 10 Bolsas FBBVA Latinoamérica Para Cursar O Máster En Espazos Naturais Protexidos 2017

 

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación BBVA

DESTINATARIOS

Ser nacional dun país de América Latina membro da Comunidade Iberoamericana de Nacións.

Ter residencia nun país de América Latina membro da Comunidade Iberoamericana de Nacións.

Estar en posesión dun título universitario de licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou outro título equivalente de Grao

Ter experiencia previa académica ou profesional no ámbito dos espazos protexidos ou a conservación da natureza en xeral

DATA LÍMITE

20/03/2017

MÁIS INFORMACIÓN

Destinadas a ofrecer unha formación universitaria altamente cualificada ao redor dos espazos naturais protexidos e a súa conservación, accesible desde traxectorias académicas e profesionais moi variadas, e que aspira a cubrir tanto o coñecemento dos sistemas naturais como as técnicas de manexo e os modos de intervención na contorna socioeconómica.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_Becas_Fundacion_BBVA_Master_ENP_2018.pdf

LER MÁIS...

 

Axudas Para A Acción E A Promoción Cultural

 

O Ministerio de Cultura convoca axudas para a acción e a promoción cultural destinadas a entidades sen ánimo de lucro

As axudas para a acción e a promoción cultural teñen por obxecto a modernización e profesionalización do sector cultural e creativo a través do fomento de actividades que contribúan a algunha das seguintes finalidades:
a) Fomentar a modernización do sector e o uso das novas tecnoloxías na creación e difusión de contidos, produtos e servizos culturais.
b) Incrementar a profesionalización das industrias culturais e creativas e a súa capacidade para xerar emprego potenciando a formación, a integración, a vertebración, as asociacións sectoriais e as redes dentro do sector cultural.
c) Estimular a participación do sector privado no financiamento de proxectos culturais e fomentar o mecenado cultural.
d) Fomentar a internacionalización da cultura española e a súa inclusión en redes europeas de oferta cultural, favorecer os vínculos entre as Comunidades Autónomas, promover a participación activa da cidadanía nos procesos culturais e potenciar España como destino turístico cultural.

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de marzo de 2017
Máis información no BOE do 24 de febreiro de 2017 e en 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones.html

 

Autoemprego Para Persoas Galegas Retornadas

 

A Secretaría Xeral da Emigración convoca subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas, subvencionando os gastos que supón o seu establecemento como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo.

Persoas beneficiarias:
1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.
2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os/as fillos/as das persoas galegas e nacidas en Galicia.

Contía:
O importe da subvención concedida será o 80 % dos gastos subvencionables estimados no orzamento presentado, ata unha contía máxima de 4.000 euros, para o caso de persoas traballadoras autónomas ou por conta propia. Serán 6.000 euros, para o caso de persoas socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.
Cando a persoa solicitante teña 39 anos ou menos, o importe da subvención resultante do parágrafo anterior, incrementarase en 1.000 euros e, en 1.000 euros máis no caso de ser muller.
O prazo para presentar asolicitudes estará aberto ata o 29 de setembro de 2017 e poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento PR937A.

Máis información no DOG do 20 de febreiro de 2017 e en http://emigracion.xunta.gal

  

Clube De Conversa En Lingua Inglesa

 

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa reúnese semanalmente para practicar o idioma compartindo historias, opinións e ideas nun ambiente informal e relaxado. A posta en común dos nosos coñecementos e experiencias facilita a aprendizaxe, mentres que os xogos e actividades contribúen a mellorar o noso nivel de comprensión e expresión oral.

Esta actividade vai dirixida a xente nova con idades comprendidas entre os 18 e os 35 anos, a excepción do Grupo 1 de Nivel Intermedio que non ten límite máximo de idade. 

Horarios Nivel Intermedio: 

Grupo 1: martes de 17.00 a 18.00 horas.(A partir de 18 anos)

Grupo 2: martes de 18.30 a 19.30 horas.(Mocidade de 18 a 35 anos)

 

Horarios Nivel Avanzado: 

Grupo 1: xoves de 17.00 a 18.30 horas.(Mocidade de 18 a 35 anos)

Grupo 2: xoves de 18.30 a 19.30 horas.(Mocidade de 18 a 35 anos)

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa é unha iniciativa do Centro Coordinador de Información Xuvenil, en Santiago de Compostela, dentro do programa “O Son das Linguas” cuxo obxectivo é fomentar os espazos informais de conversa en diferentes linguas.

Para participar é necesario ter coñecementos de inglés a nivel Intermedio (B1 MCER) ou Avanzado (B2 MCER). Establécense dous grupos para cada nivel nos días e horarios máis arriba indicados. As persoas interesadas poderán solicitar a súa inscrición unicamente nun nivel e nun horario determinado marcando a casilla correspondente na solicitude de participación.

O Clube de Conversa estará activo a partir do18 de outubro de 2016 ata finais de maio de 2017, na sede do Centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela. O centro pon a disposición das persoas participantes unha sala equipada con ordenador e proxector, así como apoio técnico na organización e dinamización da actividade.

  FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Descrición dos niveis de competencia B1 e B2

 Máis información:

Centro Coordinador de Información Xuvenil

Rúa de Ramón Piñeiro nº 17-19 baixo

Telf. 881 997 607 / 06

Correo electrónico: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Curso De Monitor/A De Actividades De Tempo Libre En Pontevedra

 

A Escola de Tempo Libre Barlovento convoca un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Pontevedra.
Formación complementaria en deportes náuticos e de aventura  
Lugar:Residencia de Estudantes Afundación. Av. de Vigo 21 Pontevedra
Datas:do 29 de maio ó 23 de xuño de 2017
Horario:de luns a venres de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas
Prezo:Desconto "trae un amigo" e pagade 210€ cada un. Desconto estudantes, desempregados e carné xove: 230€. Prezo sen desconto 250€
Máis información na Escola de Tempo Libre Barlovento. Profesor Filgueira Valverde, 2 Baixo, Pontevedra. Teléfono 670 892 307.
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
www.marexada.es

 

Curso De Primeiros Auxilios En Santiago

Cruz Vermella en Santiago de Compostela Curso completo de Primeiros Auxilios no que se abordan todos os contidos sobre este tema, ademais das técnicas que poden aplicar os primeiros intervenientes nunha situación de emerxencia.

Obxectivos

Coñecer os fundamentos dos Primeiros Auxilios, e a terminoloxía básica de anatomía. Saber aplicar correctamente as técnicas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). Aplicar correctamente técnicas básicas para poder actuar ante situacións de urxencia: feridas, traumatismos, queimaduras e accidentes con máis dunha vítima. Saber mobilizar correctamente a unha persoa ferida.

Programa

Socorrismo: aspectos xerais. Autoprotección. Seguridade na intervención. Avaliación inicial. Soporte Vital Básico. Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). Hemorraxias e Shock. Feridas e contusións. Queimaduras e alteracións da termorregulación. Traumatismos osteoarticulares. Traumatismo cranioencefálico, columna e politraumatizados. Outras situacións de urxencia. Urxencias maternoinfantiles e pediátricas. Mobilización e evacuación de feridos. Intervención en accidentes con múltiples vítimas. O Botiquín

Datas: do 25 de marzo ao 8 de abril de 2017
Horario: sábados e domingos de 10 a 14 e de 16 a 20
Prezo: 120 €

Máis información: Cruz Vermella Av. Lugo,42. Santiago de Compostela. Teléfono: 981 586 969  

http://www.cruzvermella.org

www.facebook.com/Cruz.Vermella.Santiago  

www.twitter.com/cruzvermella

 

Prácticas Profesionais Para Tradutores En Austria

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Centro Europeo de Linguas Modernas de Austria

3.- DESTINATARIOS

Posuír un excelente coñecemento do idioma Inglés ou Francés.

Ser residente ou estudar nun dos países membros da Rede CELM: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemaña, Islandia, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania , Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Baixos, Noruega, Polonia, Rumania, Eslovaquia, República de Eslovenia, España, Suecia, Suíza.

4.- DATA LÍMITE

Para o período de prácticas de xullo a decembro de 2017: finaliza o día 28 de de febreiro de 2017.

Para o período de prácticas de xaneiro a xuño de 2018: finaliza o día 31 de de agosto de 2017.

5.- MÁIS INFORMACIÓN

As prácticas profesionais para tradutores e intérpretes en Austria terán unha duración de 6 meses e levarán a cabo en Graz, unha cidade austríaca, capital do estado federado de Estiria.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://www.ecml.at/aboutus/traineeship/tabid/1790/Default.aspx

 

II Convocatoria Do Programa De Bolsas KPMG En España "Crecendo Xuntos"

 

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

KPMG e Fundación Universia

3.- DESTINATARIOS

persoas con discapacidade que teñan nivel medio de inglés e sexan recentemente titulados

4.- DATA LÍMITE

30 de xuño de 2017

6.- PÁXINA WEB

http://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2016/11/Programa_Becas_KPMG_HR.pdf

5.- MÁIS INFORMACIÓN

Ofrécese un mínimo de seis vacantes para desenvolverse en diferentes áreas de KPMG en España. A duración estipulada da bolsa é de seis meses a tempo completo e ofrécese unha axuda de estudo de 800 ? b/m

 

Prácticas No Comité Das Rexións

 

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Comité Europeo das Rexións

3.- DESTINATARIOS

Universitarios dos Estados membros da UE (pode aceptarse un número limitado de nacionais de terceiros países)

4.- DATA LÍMITE

31 de marzo de 2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

Cada participante asígnase a un departamento específico do CDR. A natureza do traballo depende en gran medida da unidade. Algunhas unidades teñen unha orientación máis política, outras son máis administrativas. En xeral, o tipo de traballo asignado é equivalente ao desempeñado polos funcionarios de nivel executivo junior.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/pages/cor-traineeship.aspx

 

10 Bolsas FBBVA Latinoamérica Para Cursar O Máster En Espazos Naturais Protexidos 2017

 

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación BBVA

3.- DESTINATARIOS

? Ser nacional dun país de América Latina membro da Comunidade Iberoamericana de Nacións.

? Ter residencia nun país de América Latina membro da Comunidade Iberoamericana de Nacións.

? Estar en posesión dun título universitario de licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou outro título equivalente de Grao

? Ter experiencia previa académica ou profesional no ámbito dos espazos protexidos ou a conservación da natureza en xeral

4.- DATA LÍMITE

20/03/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

Destinadas a ofrecer unha formación universitaria altamente cualificada ao redor dos espazos naturais protexidos e a súa conservación, accesible desde traxectorias académicas e profesionais moi variadas, e que aspira a cubrir tanto o coñecemento dos sistemas naturais como as técnicas de manexo e os modos de intervención na contorna socioeconómica.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

[http://www.fbbva.es/tlfu/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1832]Web

 

Bolsas Iberoamérica Para Profesores E Investigadores Españois

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Banco Santander

3.- DESTINATARIOS

Os participantes teñen que ter preferiblemente menos de 35 anos e estar vinculados funcionarial ou contractualmente á Universidade á que estea adscritos.

4.- DATA LÍMITE

30 de xuño de 2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

Os participantes poderán realizar as estancias en universidades de Nicaragua, República Dominicana, Chile, Porto Rico, Uruguai, Paraguai, Bolivia, Costa Rica, Ecuador,O Salvador, Honduras, Arxentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Portugal, Venezuela, Cuba, Guatemala,Panamá.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

https://bolsas-santander.s3.amazonaws.com/BecasInvestigacion2016/BasesLegalesBecasInvestigacion2016.pdf

 

Bolsas Iberoamérica. Santander Grao. 2017-2018

 

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Bolsas Iberoamérica. Santander Grao

3.- DESTINATARIOS

Estudantes matriculados nas universidades españolas participantes.

4.- DATA LÍMITE

31/05/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

A finalidade das bolsas é facilitar aos estudantes o seguimento de estudos durante un semestre académico nunha universidade iberoamericana doutro país distinto ao de orixe.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

https://becas.agora-santander.com/user/grado2017/home

 

Bolsas I+D En Prevención De Riscos Laborais

2.- CONVOCANTE 
Fundación Prevent
3.- DESTINATARIOS
- Técnicos/as Superiores en Seguridade, Hixiene Industrial, Ergonomía e Psicosociología Aplicada, especialistas do Medicamento e Enfermería do Traballo e todos/as aqueles/as profesionais vinculados á prevención de riscos laborais. 
4.- DATAS LÍMITE 
20/03/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN
Tema: Investigación e desenvolvemento en prevención de riscos laborais. 
Dotación: 8.000 ? - 12.000 ?.
Nº de proxectos: 5. 
Duración: 12 meses.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO 
http://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/becas-i-d-en-prl/becas-i-d-2017

 

 Formación en Industrias Musicais

A Fundación Paideia xunto coa Escola de Organización Empresarial, organiza unha formación gratuita en Industrias Musicais.
Destinatarios: artistas, músicos e emprendedores culturais relacionados con calquera aspecto da industria musical.
Datas: do 9 de febreiro ao 8 de xuño de 2017 
Formato: presencial. Xoves de 16:00 a 21:00
Lugar: Fundación Paideia. Lugar da Escravitude s/n. Padrón. A Coruña

 

Prácticas no Comité das Rexións

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Comité Europeo das Rexións

3.- DESTINATARIOS

Universitarios dos Estados membros da UE (pode aceptarse un número limitado de nacionais de terceiros países)

4.- DATA LÍMITE

31 de marzo de 2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

Cada participante asígnase a un departamento específico do CDR. A natureza do traballo depende en gran medida da unidade. Algunhas unidades teñen unha orientación máis política, outras son máis administrativas. En xeral, o tipo de traballo asignado é equivalente ao desempeñado polos funcionarios de nivel executivo junior.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/pages/cor-traineeship.aspx

 

Curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Pontevedra

A Escola de Tempo Libre Barlovento convoca un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Pontevedra.
Formación complementaria en deportes náuticos e de aventura  
Lugar: Residencia de Estudantes Afundación. Av. de Vigo 21 Pontevedra
Datas: do 29 de maio ó 23 de xuño de 2017
Horario: de luns a venres de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas
Prezo: Desconto "trae un amigo" e pagade 210€ cada un. Desconto estudantes, desempregados e carné xove: 230€. Prezo sen desconto 250€
Máis información na Escola de Tempo Libre Barlovento. Profesor Filgueira Valverde, 2 Baixo, Pontevedra. Teléfono 670 892 307.
  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
www.marexada.es

 

Prácticas profesionais para tradutores en Austria

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Centro Europeo de Linguas Modernas de Austria

3.- DESTINATARIOS

Posuír un excelente coñecemento do idioma Inglés ou Francés.

Ser residente ou estudar nun dos países membros da Rede CELM: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemaña, Islandia, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania , Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Baixos, Noruega, Polonia, Rumania, Eslovaquia, República de Eslovenia, España, Suecia, Suíza.

4.- DATA LÍMITE

Para o período de prácticas de xullo a decembro de 2017: finaliza o día 28 de de febreiro de 2017.

Para o período de prácticas de xaneiro a xuño de 2018: finaliza o día 31 de de agosto de 2017.

5.- MÁIS INFORMACIÓN

As prácticas profesionais para tradutores e intérpretes en Austria terán unha duración de 6 meses e levarán a cabo en Graz, unha cidade austríaca, capital do estado federado de Estiria.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://www.ecml.at/aboutus/traineeship/tabid/1790/Default.aspx

 

Formación gratuita en Vigo para menores de 30 anos

O grupo Método convoca varias formacións gratuitas en Vigo, para menores de 30 anos:

Formación en Competencias crave de nivel 2 para Certificados de Profesionalidade con Idiomas
Requisitos:
Mozos de 16 a 29 anos de Galicia, que non dispoñan de titulación ou acreditación oficial para acceder a Certificados de Profesionalidade de nivel 2.
O obxectivo é adquirir as competencias básicas en diferentes materias para poder acceder a Certificados de Profesionalidade de nivel 2 (titulacións oficiais).
Os contidos impartidos neste curso son:
Comunicación en Lingua Castelá (120 horas). 
Competencia Matemática (120 horas). 
Comunicación en Lingua Estranxeira - Inglés (180 horas). 
Superado con éxito o curso obtense a certificación FCOV01EXP Competencias crave nivel 2 para acceso a certificados de profesionalidade con idiomas: Comunicación en lingua castelá e competencia matemática e comunicación en lingua estranxeira (Inglés) .
Con este documento acreditativo poderás acceder á formación de certificado de profesionalidade que requiran esas competencias crave como criterio de acceso. Este certificado terá validez en todo o territorio nacional.
Datas-Horarios: do 16 de decembro de 2016 ao 26 de maio de 2017, de 09:00 a 13:00 h. 
Lugar de impartición: R/ Arenal 144, baixo.
Duración: 420 horas de formación presencial en Vigo

Máis información: http://metodogrupo.com/es/curso/126


Certificado de profesionalidade-IFCD0110: Confección e Publicación de Páxinas Web (560 horas: 480 teóricas + 80 prácticas non laborais en empresas)
Especialidade formativa de fabricantes TIC-IFCD09: Programación orientada a obxectos con Xava (80 horas)

Requisitos:
Mocidade de 16 a 29 anos, de Vigo ou arredores, que cumpran os requisitos de acceso a certificados de profesionalidade de nivel 2 (Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente) e sexan colectivos prioritarios:
Traballadores con grupo de cotización 6, 7, 9 ó 10.
Autónomos ou desempregados que non dispoñan dun carné profesional, certificado de profesionalidade de nivel 2 ó 3, título de formación profesional ou dunha titulación universitaria.
Desempregados de baixa cualificación.
Desempregados de longa duración, que non traballaron nos últimos 12 meses.
Desempregados que non accedesen ao seu primeiro emprego.
Desempregados que procedan do Plan Prepara.
Lugar de impartición: R/ Aragón, 82 baixo.
Datas-Horarios: do 19 de decembro de 2016 ao 25 de abril de 2017, de 08:45 a 14:15 (salvo do 19 ao 28 de Decembro que será de 09:00 a 14:00). Os seguintes días non serán lectivos: 6 xaneiro, 28 marzo, 13 e 14 de abril.
Ao final da formación obterase:
Certificado de profesionalidade IFCD0110 Confección y Publicación de Páginas Web 
Certificación oficial de Oracle “Oracle Certified Associated, Java SE Programmer”

Máis información: 
http://www.metodogrupo.com/es/curso/ifcd0110-confeccin-y-publicacin-de-pginas-web-ifcd09-progamacin-orientada-a-objetos-con-java-vigo-119


Grupo Método, teléfono: 900 812 902

 

Bolsas de La Caixa 2017 Doutorados

A Fundación Bancaria "La Caixa", convoca este programa de 20 bolsas para xóvenes investigadores, para acadar o título de doutor.
A convocatoria contempla todas as áreas de coñecemento. Máis información: https://obrasociallacaixa.org/es/educacion-becas/becas-de-posgrado/doctorado-en-universidades-espanolas/descripcion-del-programa

  

Tarxeta Cultura Galega para mozas e mozos

 

Tarxeta-Bono Cultura Galega, é un programa dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 30 anos co que se poderán mercar libros en galego e entradas de espectáculos de artes escénicas de empresas galegas.
É unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

O prezo da tarxeta para o usuario será de 33 €, e con ela poderán realizarse compras por valor de ata 50 € durante un prazo de dous meses. Por tanto, a diferenza de 17 € será achegada como incentivo ao consumo cultural por parte da Xunta de Galicia.

Ademais os establecementos adheridos que se dediquen á venda de libros farán un desconto adicional do 10% no prezo do que se compre con cargo a este bono, compatible con outros descontos ou ofertas. De acordo co devandito desconto, cunha destas tarxetas poderase ter acceso a comprar, por exemplo, 2 libros que custen 20 euros cada un e a un terceiro que custe 15 euros.

A tramitación da tarxeta-bono, así como a xestión das entradas aos espectáculos que con ela se merquen será desenvolvida por Afundación.  

 

Oportunidades de prácticas no North-South Centre do Consello Europeo

 

2- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE

North-South Centre of the Council of Europe

3- DESTINATARIOS

Os nacionais dos Estados membros do Centro Norte-Sur e / ou o

Consello de Europa, que non completasen unha tempada no Consello

Europeo ou calquera das súas institucións.

4- DATA LÍMITE

Segunda sesión: xullo 2017 a decembro 2017 (Data límite: 30 Abril 2017)

5- MÁIS INFORMACIÓN

Requisitos: a finalización da educación superior ou a terminación

exitosa de polo menos tres anos de estudos universitarios; un moi bo

coñecemento dun dos idiomas oficiais do Consello de Europa

(Inglés e francés) e un bo coñecemento da outra; boa capacidade de redacción.

O North-South Centre non ofrece prácticas remuneradas e tampouco cobre os seus

alumnos para obter un seguro médico e de accidentes durante o período de prácticas. Os alumnos teñen dereito a dous días de vacacións por mes.

A xornada habitual é de luns a venres de 9 am a 6 pm.

6- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp

 

Bolsas FARO para prácticas en Europa, EEUU e Canadá

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte do Goberno de España

3.- DESTINATARIOS

? Estudantes españois e estranxeiros menores de 30 anos, con residencia legal en España e que estean a cursar estudos nunha

universidade española.

Estar matriculados en ensinos universitarios conducentes á

obtención dun título de Grao, Licenciatura, Enxeñería,

Enxeñería Técnica ou Arquitectura Técnica, e superar un

mínimo do 70 por cento dos créditos necesarios para a

obtención do devandito título.

? Estudantes que leven a cabo un proxecto de fin de carreira

establecido en plans de estudos universitarios oficialmente

recoñecidos.

? Os candidatos deberán cumprir cos requisitos de entrada e

estancia esixidos nos países de destino, previamente á

súa incorporación.

? Non poderán ser beneficiarios con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade (Argo, Faro, Integrants), ou calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación, Cultura e Deporte co mesmo obxecto ou finalidade.

4.- DATA LÍMITE

31/12/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

Os participantes neste programa, levarán a cabo prácticas formativas

en empresas do estranxeiro dando un primeiro contacto coa realidade

profesional nun contexto internacional e contribúese a aumentar a

empleabilidad dos futuros estudantes.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://becasfaro.es/index.php

  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

¿Está de acuerdo con la compra de Vista Real para que este espacio sea público?
 

Quién está Online

Tenemos 78 invitados conectado
Banner