Ayuntamiento

Sede Electrónica
Plan Igualdade 2019/20
Modelo de Solicitudes Urbanísticas
Ayudas y Subvenciones
Cita Médica
Sugerencias
Agenda
Boletines
Conect@vilanova

 

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

FORMACIÓN E BECAS: 

 

 Curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Santiago da Escola Fesán

Fesán organiza un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Santiago de Compostela.

Lugar: Rúa de Amio 114. Polígono Costa Vella. Santiago de Compostela
Datas: do 20 de xaneiro ao 17 de marzo de 2020, de luns a venres de 15:30 a 20:30

Máis información na Escola Fesán, teléfono 981 534 020
www.fesan.org

 

Lectorados en Universidades estranxeiras

A Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento convoca 137 prazas de Lectorados MAEC-AECID en Universidades Estranxeiras para o curso 2020/2021

Requisitos:
- Cidadáns españois, con idade non superior aos 37 anos no primeiro día do mes de inicio do lectorado.
- Solicitantes de renovación de lectorado: Cidadáns españois que ostenten a condición de lector MAEC- AECID por un período consecutivo inferior a tres cursos académicos na mesma universidade.
- Titulación superiores nalgunha destas disciplinas: Español, Filoloxía, Literatura, Linguas, Humanidades, Tradución, Interpretación ou Lingüística.

As axudas consisten en:
- dotación mensual que variará en función do país e universidade de destino
- axuda de viaxe de incorporación de acordo co país de destino
- seguro de asistencia en viaxe e de accidentes durante o período de vixencia da axuda
- ata 200€ para a adquisición de material didáctico para o ensino do español
- bolsas de viaxe en compensación por gastos para asistir a reunións de lectores sobre temas ou actividades relacionadas coas funcións propias do programa de  lectorados.

Prazo de solicitude:  do 13 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2020.
As solicitudes terán que ser cumprimentadas debida e enteiramente en español, no formulario correspondente, por vía telemática, conformado en www.aecid.gob.es

Máis información: http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid/lectorados

 

Bolsas de Posgrao para a ampliación de estudos no estranxeiro

A Fundación Barrié, consciente da importancia da formación para o desenvolvemento de persoas e comunidades, convoca a 31ª edición do Programa de Bolsas de Posgrao para a ampliación de estudos no estranxeiro.

A presente convocatoria ten prevista a concesión dun máximo de 10 bolsas para a realización de estudos oficiais de Máster con dedicación a tempo completo.

Os obxectivos do programa son facilitar o acceso á mellor formación científica, técnica e artística; proporcionar experiencias vitais nun contorno internacional e multicultural e contribuír ao desenvolvemento de vínculos académicos, sociais, empresariais e culturais, a través da Asociación de Bolseiros da Fundación Barrié, unha comunidade excepcional que acada o milleiro de profesionais de múltiples disciplinas en todo o mundo.

dotación económica da bolsa será dun máximo de 50.000 euros anuais e poderá aplicarse total ou parcialmente aos seguintes conceptos:
- Matrícula no centro de destino.
- Dotación inicial única de 1.000 euros en concepto de viaxe e instalación, que se abonará o mesmo mes de inicio do curso académico no centro de destino.
- Asignación mensual de 1.600 euros en concepto de aloxamento e manutención, que se abonará conforme ao calendario académico do centro de destino.

Requisitos:
Nacionalidade española.
Ter unha vinculación con Galicia, entendendo que existe tal vinculación cando concorra polo menos un dos seguintes supostos:
- Solicitantes nados na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Solicitantes cun proxenitor nado na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Solicitantes empadroados nalgún dos concellos da Comunidade de Autónoma de Galicia como mínimo 2 anos inmediatamente anteriores á data de apertura da convocatoria.
- Os/ as solicitantes deberán estar en posesión dun título universitario oficial
- Os solicitantes deberán inscribirse en estudos conducentes á obtención dun título oficial de Máster e que se realicen en modalidade presencial, continua, diúrna, a tempo completo e no estranxeiro.
- Os solicitantes deberán acreditar un nivel mínimo de inglés e do idioma de traballo do centro de estudos de destino, cando devandito idioma non sexa o inglés, equivalente ao  B2.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata as 12:00 horas do 10 de febreiro de 2020

http://www.fundacionbarrie.org/files/WEBFB/2019-12/9-9-20-14.44.BPE-2020_BASES.pdf


Formación práctica en oficinas de turismo no estranxeiro

A Axencia Turismo de Galicia convoca bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en Londres, París, Berlín, Miami, Lisboa, Bruxelas, Cantón, Roma e Dublín.

O programa formativo desenvolverase ao longo do ano 2020 cunha duración máxima de 10 meses

Requisitos:
Estar en posesión dun grao universitario ou titulación homologada equivalente. O título achegado non poderá ser anterior ao 1 de xaneiro de 2014.

Linguas:
Galego:  os solicitantes deberán acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Outras linguas:
- Para as bolsas de Londres, Dublín, París, Berlín, Miami, Roma e Lisboa deberase acreditar o coñecemento da lingua oficial do país.
- Para a bolsa de Bruxelas deberase acreditar o coñecemento das linguas francesa ou, na súa falta, inglesa.
- Para a bolsa de Cantón deberase acreditar o coñecemento das linguas chinesa ou, na súa falta, inglesa.

O nivel de coñecemento acreditarase mediante o título da escola oficial de idiomas ou outras institucións oficiais dentro do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCERL) e será o seguinte:
– Nivel B2 na lingua oficial do país para as bolsas de Londres, Dublín, Berlín, Miami e París.
– Nivel B2 en francés ou, na súa falta, inglés para a bolsa de Bruxelas.
– Nivel B2 en chinés ou, na súa falta, inglés para a bolsa de Cantón.
– Nivel B1 na lingua oficial do país para as bolsas de Lisboa e Roma.

Dotación:
Londres: 29.252,30 €
París: 23.477,00 €
Berlín:22.175,00 €
Lisboa: 22.547,00 €
Miami: 24.968,10 €
Bruxelas: 29.252,30 €
Cantón: 24.968,10 €
Roma: 22.547,00 €
Dublín: 29.252,30 €

Na dotación de cada unha das bolsas están incluídos os gastos de desprazamento (ata e desde o lugar de destino) e o seguro médico, de accidentes e de responsabilidade civil obrigatorio.

prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 23 de xaneiro de 2020.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento TU981B
Máis información no DOG do 23 de decembro de 20189 e en http://www.turismo.gal/canle-institucional
Teléfono: 981 547 406
enderezo electrónico:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Bolsas do Fondo Español de Garantía Agraria

 

O Fondo Español de Garantía Agraria convoca 7 bolsas no ámbito de xestión pública, relacionados coa política agrícola común e o seu financiamento:
- 2 son para titulados de grao en Economía, Ciencias Empresariais, Administración e Dirección de Empresas, Administración e Xestión Pública, Dirección e Xestión Pública ou Dereito
- 5 para Enxeñeiros Agrónomos, titulados de grao en Veterinaria, Enxeñería en Ciencias Agronómicas, Enxeñería Agrícola, Enxeñería Agroambiental, Enxeñería Ambiental, Enxeñería do Medio Natural, ou Enxeñería Forestal.
A contía das bolsas por beneficiario será de 1.150 euros brutos mensuais.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 13 de xaneiro de 2020.
Más información no BOE do 18 de decembro de 2019

Programa de Bolsas Bogliasco

As bolsas outórganse a persoas con talento, sen distinción de nacionalidade, idade, raza, sexo ou relixión, que realicen traballos creativos nas seguintes disciplinas: artes visuais, arqueoloxía, arquitectura, danza, estudos clásicos, cinema ou vídeo, historia, literatura, filosofía, música e teatro.

Nas disciplinas artísticas, o centro de estudos acolle a persoas que realicen tanto traballos creativos como académicos. Cada semestre pódense presentar candidaturas en inglés, francés, italiano e español a través da páxina da Fundación. Cada ano outórganse aproximadamente 60 bolsas dun mes de duración.

Condicións do programa
Durante o seu mes de residencia, os/as participantes contan con dormitorios con baño privado, pensión completa, e espazos privados de traballo nunha das dúas vilas (Villa  dei  Pini ou Villa  Orbiana). Todas as comidas realízanse en común, e cada noite os/ as participantes reúnense para unha cea formal con cociña típica da rexión  Liguria. Espérase que as residencias xeren publicacións ou exhibicións, pero os/ as participantes de  Bogliasco non teñen requirimentos de traballo específicos ou presentacións formais obrigatorias.

Os/as participantes teñen que asumir o custo da viaxe de ida e volta ao Centro de Estudos. Poden estar acompañados/as das súas parellas ou cónxuxes, que abonarán unha cota diaria.

Requisitos dos solicitantes
- Demostrar logros significativos nas súas disciplinas, de acordo coa súa idade e experiencia.
- A Fundación dará preferencia aos solicitantes que poidan sentirse máis cómodos traballando nunha comunidade internacional e multilingüe de académicos e artistas.
- Permanecer no Centro de Estudos durante a súa residencia e traer consigo os materiais que necesiten para completar o seu traballo.
- Teñan, como mínimo, un nivel de inglés conversacional para comunicarse nesta comunidade internacional, na que o inglés adoita ser a lingua en común.

Prazos para solicitar
- 15 de xaneiro de 2020, para o semestre de outono-inverno (setembro - decembro).
- 15 de abril de 2020, para o semestre de primavera (febreiro - maio).

https://www.bfny.org/es/quienes-somos/programa-de-becas-bogliasco


Bolsas da Universidade de Glasgow

                                                                                         

A Universidade de Glasgow convoca un programa de bolsas para estudar o máster Erasmus Mundus EUROSUD durante o próximo curso 2020/2021. Trátase dun programa de estudos en Estudos do Sur de Europa (EUROSUD) orientado a estudantes que desexan adquirir unha sólida base en asuntos internacionais.

Requisitos:
Estudantes universitarios que procedan de calquera país do mundo, aínda que non se outorgarán máis de tres bolsas coa mesma nacionalidade.

Prazo:  Poderanse presentar solicitudes ata o 31 de xaneiro de 2020.

https://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/eurosud/scholarships/

 

Bolsas para estudar en China

O Ministerio de Educación da República Popular China, de acordo co Convenio Bilateral subscrito co Goberno Español, convoca 10 novas bolsas e 8 de renovación para o curso académico 2020-2021.

As modalidades de bolsas son as seguintes:
- Programa de Grao.
- Programa de Máster.
- Programa de Doutoramento.
- Programa do Curso de Chinés.
- Programa de Estancia de Investigación.

Requisitos:
Persoas de nacionalidade española ou dun país da Unión Europea que acrediten a súa residencia en España e que cumpran cos requisitos específicos esixidos para a modalidade de bolsa escollida.

Prazo: Poderanse presentar solicitudes ata o 21 de xaneiro de 2020.

http://www.campuschina.org

http://sepie.es/internacionalizacion/convocatorias.html

 

Bolsas de Posgrao para a ampliación de estudos no estranxeiro

A Fundación Barrié, consciente da importancia da formación para o desenvolvemento de persoas e comunidades, convoca a 31ª edición do Programa de Bolsas de Posgrao para a ampliación de estudos no estranxeiro.

A presente convocatoria ten prevista a concesión dun máximo de 10 bolsas para a realización de estudos oficiais de Máster con dedicación a tempo completo.

Os obxectivos do programa son facilitar o acceso á mellor formación científica, técnica e artística; proporcionar experiencias vitais nun contorno internacional e multicultural e contribuír ao desenvolvemento de vínculos académicos, sociais, empresariais e culturais, a través da Asociación de Bolseiros da Fundación Barrié, unha comunidade excepcional que acada o milleiro de profesionais de múltiples disciplinas en todo o mundo.

dotación económica da bolsa será dun máximo de 50.000 euros anuais e poderá aplicarse total ou parcialmente aos seguintes conceptos:
- Matrícula no centro de destino.
- Dotación inicial única de 1.000 euros en concepto de viaxe e instalación, que se abonará o mesmo mes de inicio do curso académico no centro de destino.
- Asignación mensual de 1.600 euros en concepto de aloxamento e manutención, que se abonará conforme ao calendario académico do centro de destino.

Requisitos:
Nacionalidade española.
Ter unha vinculación con Galicia, entendendo que existe tal vinculación cando concorra polo menos un dos seguintes supostos:
- Solicitantes nados na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Solicitantes cun proxenitor nado na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Solicitantes empadroados nalgún dos concellos da Comunidade de Autónoma de Galicia como mínimo 2 anos inmediatamente anteriores á data de apertura da convocatoria.
- Os/ as solicitantes deberán estar en posesión dun título universitario oficial
- Os solicitantes deberán inscribirse en estudos conducentes á obtención dun título oficial de Máster e que se realicen en modalidade presencial, continua, diúrna, a tempo completo e no estranxeiro.
- Os solicitantes deberán acreditar un nivel mínimo de inglés e do idioma de traballo do centro de estudos de destino, cando devandito idioma non sexa o inglés, equivalente ao  B2.

O prazo para a presentación de solicitudes estará aberto ata as 12:00 horas do 10 de febreiro de 2020

http://www.fundacionbarrie.org/files/WEBFB/2019-12/9-9-20-14.44.BPE-2020_BASES.pdf

 

Axudas da UDC a estudantes con dificultades económicas

A Universidade da Coruña (UDC) convoca axudas destinadas ao estudantado matriculado no curso 2019/2020 na UDC co fin de contribuír a paliar as dificultades económicas que lle impidan continuar os estudos conducentes a obtención dun título universitario oficial de Graduado, Mestrado ou Doutoramento.

Prazo:  ata o 30 de abril de 2020

Convocatoria: https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/007847

 

Curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Santiago da escola de Cáritas

A Escola de tempo libre Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela organiza un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre
Lugar:  Santiago de Compostela. R/Vista Alegre 85, 1ºA.
Datas:  do 2 de novembro de 2019 ao 26 de abril de 2020
Horario:  de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 h.
Colexio Maior Xelmírez: domingo 2 de novembro e domingo 2 de febreiro de 16 a 21 h
Colexio Divino Mestre: domingo 22 de decembro de 9 a 21 h.
Fin de semana do 25 e 26 de abril, convivencia e pernocta en Arnela (Porto do Son)
Prezo:
Xeral: 200 €
Carné xove, estudantes e familia numerosa: 175 €
Voluntarios de Cáritas, de Divino Mestre e parroquias de Santiago: 150 €

Máis información:
Teléfono: 981 552 140
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Curso de Director/a de actividades de tempo libre en Santiago de Compostela da escola Cáritas

A Escola de tempo libre Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela organiza un curso de Director/a de actividades de tempo libre
Lugar:  Santiago de Compostela. R/Vista Alegre 85, 1ºA.
Datas:  do 23 de novembro de 2019 ao 18 de xaneiro de 2020
Horario:  de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 h.
Prezo:
Xeral: 225 €
Carné xove, estudantes e familia numerosa: 200 €
Voluntarios de Cáritas, de Divino Mestre e parroquias de Santiago: 175 €

Máis información:
Teléfono: 981 552 140
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla


Programas de búsqueda de emprego da Rede Araña

A Asociación Rede Araña oferta programas de busqueda de emprego.

As finalidades básicas da Asociación son promover actuacións que permitan a inserción sociolaboral dos desempregados con atención a aqueles colectivos vulnerables: mocidade, mulleres, drogodependentes, minorías étnicas, inmigrantes, ex reclusos…

Programas dirixidos á mocidade:

Programa "Brújula" é un proxecto de inserción sociolaboral para persoas con problemas de adicción. O obxectivo é conseguir mellorar a empregabilidade e a ocupabilidade dos participantes; facilitando os recursos, ferramentas e metodoloxías para conseguilo. Garante a prestación dun servizo de intervención sociolaboral a longo prazo a través do proceso de itinerarios personalizados de inserción, integrando actividades de orientación, formación, xestión de autoemprego, etc. Realizaranse de maneira flexible (desprazamento e horario) e o acceso é gratuíto. Este programa adáptase, xa que se teñen en conta as necesidades que presenta o usuario.

Programa "Red Labora" está dirixido a menores e mozas/os entre 16 a 30 anos que se atopen en situación de desemprego co obxectivo de mellorar a empregabilidade e a  ocupabilidad a través de itinerarios personalizados de inserción. Organízase nunha serie de actividades, flexibles e gratuítas. Adáptase tamén ás necesidades que presenta o usuario.

Programas: http://www.empleoenred.org/index.php

  

Tarxeta Cultura Galega para mozas e mozos

 

Tarxeta-Bono Cultura Galega, é un programa dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 30 anos co que se poderán mercar libros en galego e entradas de espectáculos de artes escénicas de empresas galegas.
É unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

O prezo da tarxeta para o usuario será de 33 €, e con ela poderán realizarse compras por valor de ata 50 € durante un prazo de dous meses. Por tanto, a diferenza de 17 € será achegada como incentivo ao consumo cultural por parte da Xunta de Galicia.

Ademais os establecementos adheridos que se dediquen á venda de libros farán un desconto adicional do 10% no prezo do que se compre con cargo a este bono, compatible con outros descontos ou ofertas. De acordo co devandito desconto, cunha destas tarxetas poderase ter acceso a comprar, por exemplo, 2 libros que custen 20 euros cada un e a un terceiro que custe 15 euros.

A tramitación da tarxeta-bono, así como a xestión das entradas aos espectáculos que con ela se merquen será desenvolvida por Afundación.  


  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 5 invitados conectado
Banner