Ayuntamiento

Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

FORMACIÓN E BECAS:

 

 INTERCAMBIO XUVENIL A XAPÓN


Datas de realización do intercambio: do 29 de agosto ao 5 de setembro de 2017. O 29 de agosto todos os mozos e mozas participantes deberán estar en Wakayama.
Os/as mozos/as participantes deberán participar no intercambio a totalidade dos días, é dicir, ata o 5 de setembro. 
Prazas: 14 (acompañados/as dun/ha coordinado/a).
Destinatarios: mozos e mozas galegos residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e 30 anos de idade no momento de celebrarse o intercambio e que non participaran nos últimos tres anos (2014-2016) no programa A Xuventude no mundo.
Cobertura do intercambio:
- Aloxamento  en réxime de pensión completa en cuarto de uso múltiple.
- Trasporte no ámbito do intercambio.
- Actividades organizadas pola entidade de acollida.
- 3 días de estancia con familias xaponesas.
 Será a cargo do/a participante:
- Os gastos de desprazamento ata o lugar de aloxamento do intercambio.
- Os gastos do seguro de viaxe, de accidente e  de enfermidade.

Actividades: entre outras, visita á cascada Nachi Taisha e ao Mosteiro de Koyasan intercambio con estudantes no centro educativo Shigu, percorrido dun tramo do Camiño Kumano Kodo, intercambio e experiencia de karate nun instituto kumano e convivencia con familias japonesas.
Estancias con familias xaponesas: Os/as participantes neste intercambio adquiren o compromiso de acoller no seu domicilio particular en Galicia durante 3 días a 2 mozos ou mozas xaponeses/as, cando se realice o intercambio de acollida en Galicia durante o 2018.
Reunión previa á saída: Os /as mozos/as seleccionados/as serán convocados a unha reunión preparatoria do intercambio previo ao inicio do intercambio, no día e lugar que determine a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. A asistencia será obrigatoria, agás causa de forza maior debidamente xustificada. A data de celebración desta reunión será comunicada por correo electrónico con antelación suficiente.
Recomendación de aeroporto máis preto para chegar ao lugar de destino do país de realización do intercambio:
Wakayama (Xapón): Aeroporto de Kansai.

Máis información:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla . Teléfonos 981 544 645 /981 544 869

 

Curso De Iniciación Á Robótica Educativa

Centro Gallego de Robótica Educativa A Cañiza. Briabi 12
Teléfono 634 563 468

 

Certificación Galega De Competencias Dixitais En Ofimática

 

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia fai unha convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación.

Destinatarios
Persoas maiores de 16 anos ou que os cumpran antes do remate do prazo de inscrición.

Organización do curso
1. Número de prazas: 180.
2. Duración: 12 semanas (190 horas lectivas).
3. Modalidade: teleformación titorizada a través da plataforma EMA da rede CeMIT.
4. Datas de realización: do 4 de setembro ao 26 de novembro do ano 2017.

Contido
1. No curso desenvolveranse os seguintes temas:
• Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico (30 horas).
• Aplicacións informáticas de tratamento de textos. LibreOffice Writer (30 horas).
• Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc (50 horas).
• Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais. LibreOffice Base (50 horas).
• Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información. LibreOffice Impress (30 horas).
2. O temario para a avaliación será o descrito no módulo formativo MF0233_2 «Ofimática» (190 horas), asociado á unidade de competencia UC0233_2 Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación, do Catálogo nacional de cualificacións.

Solicitudes
As persoas que desexen participar no curso convocado nesta resolución deberán inscribirse a través da internet na páxina web de CeMIT (
http://cemit.xunta.gal)
As 180 prazas dispoñibles asignaranse por sorteo.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o
 21 de xuño de 2017.

Máis información no DOG do 24 de xuño de 2017 e en https://cemit.xunta.gal

 

Bolsas Para O Máster En Produción Xornalística E Audiovisual Da UDC

A Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, en colaboración coa Fundación Amancio Ortega Gaona, convoca 30 bolsas para estudar o máster en Produción Xornalística e Audiovisual da Universidade da Coruña, durante o curso académico 2017/18. 
Prazo de envío e presentación de solicitudes: ata o 20 de xuño de 2017.
 
Abrirase unha segunda convocatoria ata o 15 de setembro de 2017 no caso de que queden prazas vacantes.

Dúas especialidades:
Xornalismo avanzado multiplataforma
Produción executiva audiovisual

Prazas dispoñibles: 30 (15 por cada especialidade) 
Prazas reservadas para alumnos iberoamericanos: 10
 
Créditos: 72 ECTS
 
Duración do curso presencial: de outubro 2017 a xuño 2018 (9 meses)
 
Contacto permanente coa industria  
Prácticas Un mínimo de dous meses de prácticas remuneradas a partir de xuño.
 
Horarios: de luns a venres de 9:30-13:30h e de 15:00-18:00h
 
Prezo matrícula: Todas as prazas teñen unha bolsa do 100%

https://mpxa.net/

 

Profesorado De Español Para Países Estranxeiros

 

O Ministerio de Educación convoca prazas de profesores en Seccións bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía para o curso 2017-2018.

Beneficiarios.
Españois en posesión dun título de grao ou licenciatura na área de filoloxía, tradución e interpretación, humanidades, historia da arte, xeografía e historia, matemáticas, física, química, bioloxía, xornalismo, arquitectura e mestres. Deben estar en posesión do Certificado de Aptitude Pedagóxica ou do título de Master que habilita para o exercicio da función docente en Educación Secundaria Obrigatoria, Formación Profesional e Bacharelato, e que posúan a nacionalidade española.

Finalidade.
Impartir lingua e cultura españolas, e outras áreas en español, nas Seccións bilingües de español de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Romanía, Rusia e Turquía.

Dotación:
A dotación de cada axuda será por unha contía máxima de 13.176 euros por curso académico, excepto para os profesores destinados a Rusia, nese caso a contía será de 17.580 euros, e para os profesores destinados a China e a Turquía, nese caso a contía será de 9.600 euros.
Unha axuda de gastos de viaxe de ida e volta de 1.000 euros, salvo no caso de China, que será de 1.200 euros.

Prazo de presentación de solicitudes:
Do 6 ao 20 de xuño ambos inclusive.

Máis información nos anuncios do BOE do 2 de xuño de 2017 e en www.educacion.es

 

Inmersión lingüística en colonias de vacacións para o verán de 2017

Inmersión lingüística en colonias de vacacións para o verán de 2016

O Ministerio de Educación convoca 1000 axudas para a participación nunha das colonias de dúas semanas de duración, organizadas durante o mes de xullo de 2017 nalgunha localidade de España, para alumnos de 1º e 2º da ESO.

Requisitos:
a. Estar matriculado en centros sostidos con fondos públicos durante o presente curso 2016/2017.

b. Obter, como mínimo, notable como nota media do curso 2015/2016.

c. Obter, como mínimo, notable como nota final na materia de inglés no curso 2015/2016.

d. Non ser beneficiario da axuda en convocatorias anteriores.

Estas axudas distribúense en dous grupos:
Primeira quenda para alumnos de 1º da ESO: do 30 de xullo ao 13 de agosto de 2017:
. Grupo I: 300 axudas de ata 476 €.
. Grupo II: 200 axudas de ata 326 €.
Segunda quenda para alumnos de 2º da ESO: do 13 ao 27 de agosto de 2017:
. Grupo I: 300 axudas de ata 476 €.
. Grupo II: 200 axudas de ata 326 €.

Grupos I e II:
Os solicitantes que a data 31 de decembro de 2016 se encontren nalgunha das seguintes circunstancias, integrarán o denominado Grupo I:
a) Orfandade absoluta do solicitante.
b) Pertencer a familias nas que algún membro estea afectado de minusvalía legalmente cualificada (en grao superior ao 65% para pai/nai/irmáns do solicitante e superior ao 33% no caso de que a padeza o propio solicitante).
c) Pertencer a familias nas que o pai, nai ou titor legal encóntrese en situación de desemprego ou teña recoñecida a incapacidade permanente absoluta.
d) Pertencer a familia numerosa.
e) Pertencer a familia monoparental.

Os solicitantes que, reunindo os requisitos xerais, non se encontren en ningunha das circunstancias anteriores formarán parte do denominado Grupo II.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 29 de xuño de 2017.
Máis información no BOE do 8 de xuño de 2017 e en 
http://www.educacion.es

 

 

Prácticas Profesionais Para Tradutores En Austria

 

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: O Centro Europeo de Linguas Modernas de Austria

Requisitos:

Posuír un excelente coñecemento do idioma Inglés ou Francés.

Ser residente ou estudar nun dos países membros da Rede CELM: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemaña, Islandia, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania , Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Baixos, Noruega, Polonia, Rumania, Eslovaquia, República de Eslovenia, España, Suecia, Suíza.

Prazo

Para o período de prácticas de xullo a decembro de 2017: finaliza o día 28 de de febreiro de 2017.

Para o período de prácticas de xaneiro a xuño de 2018: finaliza o día 31 de de agosto de 2017.

 

As prácticas profesionais para tradutores e intérpretes en Austria terán unha duración de 6 meses e levarán a cabo en Graz, unha cidade austríaca, capital do estado federado de Estiria.

 

http://www.ecml.at/aboutus/traineeship/tabid/1790/Default.aspx

 

Proxectos Audiovisuais En Lingua Galega

 

A Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), convoca subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais, que contribúa a asegurar a madureza dos produtos audiovisuais galegos.

Beneficiarios: Poderán optar a estas subvencións todas as persoas físicas ou xurídicas constituídas como produtoras audiovisuais independentes, cunha antigüidade dun ano.

Modalidades:
a) Desenvolvemento de proxectos de ficción para cine e televisión (longametraxes, series e miniseries).
b) Desenvolvemento de proxectos de animación (longametraxes cinematográficas e series de animación para TV).
c) Desenvolvemento de proxectos de documental para cine e televisión.
d) Desenvolvemento de proxectos de pilotos de programas para televisión que destaquen por ofrecer formatos innovadores e alto potencial de internacionalización.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 16 de xullo de 2017.
As solicitudes poden tramitarse en
 https://sede.xunta.es co procedemento CT207B
Máis información no DOG do 16 de xuño de 2017 e en
 www.agadic.info

 

Subvencións A Asociacións Xuvenís

 

O Instituto da Mocidade, INJUVE, convoca subvencións para o mantemento, funcionamento e equipamento de asociacións xuvenís, organizacións xuvenís e entidades prestadoras de servizos á mocidade de ámbito estatal.

Beneficiarios:
Entidades e organizacións de carácter non gobernamental que estean legalmente constituídas e no seu caso, debidamente inscritas no correspondente Rexistro administrativo de ámbito estatal como:
a) Asociacións xuvenís, federacións ou confederacións de asociacións xuvenís.
b) Seccións xuvenís de entidades sociais ou organizacións non gobernamentais, integradas polos membros novos da entidade, que teñan recoñecidos nos seus Estatutos autonomía funcional, organización e goberno propio para os asuntos especificamente xuvenís.
c) Entidades prestadoras de servizos á mocidade, dedicadas con carácter exclusivo á realización de actividades en favor da mocidade segundo previsión expresa nos seus estatutos.

As entidades e organizacións non gobernamentais deberán reunir entre outros, os seguintes requisitos:
- Ter ámbito de actuación estatal segundo os seus estatutos. En atención ás súas especiais circunstancias, poderán participar na presente convocatoria as entidades ou organizacións non gobernamentais cuxo ámbito territorial de actuación sexan Ceuta e Melilla.
- Acreditar documentalmente ter sede aberta e en funcionamento no ámbito de varias comunidades autónomas.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de xullo de 2017
Máis información no BOE do 12 de xuño de 2017 e en
 http://www.injuve.es

 

 Axudas Económicas Para Libros De Texto E Material Escolar

 

A Consellería de Educación convoca un fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

No fondo solidario de libros de texto poderá participar o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º, 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria (en diante, ESO); cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2016/17.

A asignación de libros farase:
a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.
b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.

Na convocatoria de axudas para adquirir libros de texto poderá participar o alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, en 2º e 4º de ESO, e en educación especial.

Ao rematar o curso 2016/17, o alumnado beneficiario de libros de texto ou do material substitutivo dos libros cando sexa reutilizable, tanto se o recibiron do fondo solidario como se o adquiriron coa axuda para libros de texto, deberá devolvelo ao centro para a súa incorporación ao fondo solidario para o curso 2017/18.

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 23 de xuño de 2017.
As solicitudes poden taramitarse dende 
https://sede.xunta.es co procedemento ED330B
Máis información no DOG do 22 de maio de 2017 e en 
https://www.edu.xunta.es/axudaslibros/

 

Curso De Monitor/A De Actividades De Tempo Libre En Noia

 

A Escola Galega de Tempo Libre organiza un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Noia

Lugar: Aulas do Espazo Xove de Noia. Pedra Sartaña s/n. Noia
Datas: Sábados, 1 festivo e 3 domingos
Setembro: 9, 16, 23, 24, 30
Outubro: 7, 14, 21, 22, 28
Novembro: 1, 4, 11, 18, 19, 25
Decembro: 2, 9, 16, 23
Horario: De 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 21,00 horas
Prezo: A cuota de asistencia o curso e de 260€, podendo aboalo todo xunto, ou 110€ no momento da matrícula. 50€ antes do 20 de Setembro. 50€ antes do 20 de Outubro. 50€ antes do 20 de Novembro.
Os alumnos empadroados en Noia, en lugar de abonar mensualidades de 50€ o farán de 40€ (totalidade do curso 230€)

Máis información
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Teléfono: 607 935 924
www.escolagalegadetempolibre.es

 

Curso De Monitor/A De Actividades De Tempo Libre Na Coruña

A Escola Galega de Tempo Libre organiza un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre na Coruña

O curso consta dunha fase teórico-práctica de 200 horas lectivas e outra práctica de 14 días de actividade nun campamento ou 150 horas nunca entidade de tempo libre.

Lugar: R/Ronda de Outeiro 60, entrechán dereita. A Coruña
Datas: do 14 de xullo ao 31 de agosto
Horario: Luns a venres  de 9.00 a 15.00 horas. Sábado: De 10.00 a 20.00 horas.
Prezo: A cota para asistir ao curso e de 280 €, debendo abonala da seguinte maneira: 150€ no momento da inscripción, 65€ antes do 25 de Xullo, 65€ antes do 25 de Agosto.

Máis información
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Teléfono: 607 935 924
www.escolagalegadetempolibre.es

 

Curso Intensivo De Monitor/A De Actividades De Tempo Libre En Lugo

A Escola de tempo libre Bugallo organiza un curso intensivo de Monitor/a de actividades de tempo libre en Lugo
 
Datas: do 17 de xullo ao 5 de agosto en Lugo
Horario: intensivo de verán horario de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas 
Lugar: Lugo
Prezo: 280 € en dous prazos de 140 €

Máis inforamción:
Etl Bugallo
Rúa San Roque, nº 4 Bajo
27002 Lugo
Teléfono: 982 804 773 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

LER MÁIS...

Curso De Monitor/A De Actividades De Tempo Libre En Pontevedra

A Escola de tempo libre Aika organiza un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Pontevedra.
Lugar de impartición: Escola de tempo libre Aika. R/Gorgullón 42 baixo. Pontevedra.
Datas: do 2 ao 30 de agosto de 2017
Horario: de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas e de 15.00 a 20.00 horas.

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Teléfono 986 848 486

 

Máster En Seguridade, Paz E Confilctos Internacionais Na Universidade De Santiago.

 

A USC e o Centro Superior de Estudos da Defensa Nacional, convocan este master que ten un precio de 1.450 euros, e teñen que estar en posesión dunha titulación universitaria ou equivalente.
Máis información: 
http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/master-on-line-en-seguridad-paz-y-conflictos-internacionales

 

A Nova Vida Das Imaxes: Found Footage. Taller De Creación Audiovisual

Con motivo da exposición Bañistas, ensaio visual de fotografía anónima atopada na que o comisario Xosé Manuel Buxán Bran recupera material fotográfico abandonado, o CGAC programa, no marco dos Talleres de Lecer, un taller de found footage dirixido por Javier Trigales.

O principal obxectivo deste taller é aprender a linguaxe audiovisual do found footage e do cine experimental e de creación. Estudatemos ao longo de catro xornadas a evolución histórica e as diferentes técnicas de reapropiación da imaxe a través de exemplos audiovisuais: planos, secuencias e curtametraxes das figuras máis importantes do found footage. Ademais utilizaremos imaxes de arquivo para traballar de forma práctica nunha peza audiovisual propia.

Programa:
Martes, 11 de xullo: Prehistoria da apropiación da imaxe/ Os grandes nomes: Bruce Conner, Ken Jacobs, Chris Marker e outros/ Entrega de imaxes de arquivo para traballar na aula.
Mércores, 12 de xullo: Do artefacto pop ao estruturalismo e o terror cósmico/ Jeff Keen, Hollis Frampton, Peter Tscherkassky e outros/ Traballo sobre as imaxes de arquivo para realizar unha peza audiovisual.
Xoves, 13 de xullo: Reapropiación e revolución. O found footage como relectura sociopolítica e arma revolucionaria/ Harun Farocki, Barbara Hammer, Santiago Álvarez e outros/ Traballo sobre as imaxes de arquivo para realizar unha peza audiovisual.
Venres, 14 de xullo: Pasado e presente da metraxe encontrada en España/ Iván Zulueta, María Cañas, Xurxo Chirro e outros/ Supervisión e finalización das pezas de found footage realizadas por cada unha das persoas asistentes.  

Javier Trigales
Guionista e xestor cultural. Traballou durante varios anos en programas punteiros de televisión como El intermedio e Sé lo que hicisteis. Na actualidade desenvolve o labor de programador e comisario de actividades audiovisuais para museos e festivais. Tamén escribe críticas cinematográficas para numerosos medios e publicou unha decena de libros colectivos. É autor do guión da longametraxe Viejos, gañador do premio ao mellor proxecto internacional no Festival de Sitges 2016, e forma parte da xuntadirectiva da Asociación Galega de Guionistas.

Destinatarios:  Estudantes e profesores de Comunicación Audiovisual, alumnos de Belas Artes, Ciencias da Comunicación, Historia da Arte e calquera persoa interesada na arte audiovisual. Para poder asistir ao taller as persoas participantes deberán dispoñer dun ordenador portátil cun programa de edición de vídeo (Adobe Premiere, Final Cut, Windows Movie Maker…).

Inscrición: A matrícula é gratuíta. Para inscribirse é necesario enviar un correo electrónico a  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  indicando nome completo, idade, formación ou área de interese, número de teléfono e correo electrónico de contacto.
 
Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)
Rúa Ramón del Valle- Inclán 2 
15703 Santiago de Compostela, A Coruña
Tlfno.: 981 546 602
http://cgac.xunta.gal/GL/actividad-detalle/142/taller_found_footage 
www.facebook.com/CGACSantiago
twitter: @cgac_santiago

 

Bolsas Para A Formación De Expertos/As En Cooperación Internacional Para O Desenvolvemento

A Xunta de Galicia convoca seis bolsas para a formación de expertos/as en cooperación internacional para o desenvolvemento.
Os destinos das bolsas serán en Santiago de Compostela, na sede da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea ou no exterior, nas unidades de cooperación no exterior (UCE) da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.

Requisitos:
Ter veciñanza administrativa en Galicia.
Estar en posesión dun título universitario de licenciado/a, diplomado/a, grao ou equivalente e ter rematado os estudos conducentes a el no ano 2008 ou posterior.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de xuño de 2017
As solicitudes poden tramitarse en 
https://sede.xunta.es co procedemento PR809A
Máis información no DOG do 26 de maio de 2017 e en 
http://www.cooperaciongalega.org

.

Lectorados De Lingua, Literatura E Cultura Galegas

 

A Consellería de Educación convoca 5 bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas nos centros de estudos galegos nas seguintes universidades:

Universidade Autónoma de Barcelona. España
Universidade de Cork. Irlanda
Universidade de Deusto. España
Universidade de Heidelberg. Alemaña
Universidade de Miño. Portugal
 
O programa de formación, que terá un marcado carácter práctico, estará integrado por actividades relacionadas coa docencia, a programación e organización de tarefas, a investigación, a difusión e a promoción da lingua, a literatura e a cultura galegas.

Requisitos:
Non superar os 35 anos de idade na data de remate do prazo da presentación de solicitudes.
Poderá solicitar todas as prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
Licenciatura en Filoloxía Galega.
Licenciatura en Filoloxía Románica, sempre que a primeira ou segunda lingua románica elixida fose o galego.
Grao en Lingua e Literatura Galegas.
Grao en Estudos de Galego e Español.
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.

Poderá solicitar as prazas localizadas en Alemaña e Irlanda quen estea en posesión dalguna das seguintes titulacións:
Licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 27 créditos en materias de Galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de Inglés.
Grao en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 30 créditos en materias de Galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de Inglés.

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 24 de xuño de 2017
As solicitudes poden tramitarse en 
https://sede.xunta.es co procedemento ED110B

Máis información no DOG do 24 de maio de 2017 e en http://www.lingua.gal/portada


Bolsas Na Comisión Nacional Dos Mercados E A Competencia

 

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia convoca 10 bolsas para a realización de actividades de formación, información e divulgación relacionadas co ámbito da súa actuación.
A contía destas bolsas por beneficiario será de 1.100 euros mensuais.
Requisitos:
Licenciados ou graduados en Economía ou Empresa, sede de Madrid: 3 bolsas.
Licenciados ou graduados en Economía ou Empresa, sede de Barcelona: 1 bolsa.
Licenciados ou graduados en Dereito, sede de Madrid: 3 bolsas.
Licenciados ou graduados en Dereito, sede de Barcelona: 1 bolsa.
Enxeñeiros Industriais ou de Minas, sede de Madrid: 1 bolsa.
Enxeñeiros de Telecomunicacións, sede de Barcelona: 1 bolsa.
A titulación debeu ser obtida no ano 2014 ou en anos posteriores.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 21 de xuño de 2017.
Máis información no BOE do 31 de maio de 2017 e em 
http://www.cnmc.es/

 

Proxectos De Acción Humanitaria No Exterior

A Xunta de Galicia convoca subvencións ás organizacións non gobernamentais, para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior.
Poderán optar a esta subvención as organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento, do Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento e que teñan entre os seus fins o desempeño de actuacións de acción humanitaria ou que demostren contrastada experiencia neste sector.

Requisitos das entidades solicitantes:
Estar inscritas no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o Desenvolvemento (sección A: Organizacións non gobernamentais para o desenvolvemento), con polo menos un ano de antelación ao de publicación da convocatoria.
Ter sede, domicilio social ou delegación permanente na Comunidade Autónoma de Galicia.
A entidade solicitante poderá presentar un máximo de dous proxectos individuais ou en agrupación.

Requisitos dos proxectos:
Ter unha duración máxima de 12 meses. A súa execución debe rematar antes do 31 de decembro de 2017 e pode estar iniciado desde o 1 de xaneiro de 2017.
Que se identifiquen contrapartes ou socios locais que participen responsablemente na execución material do proxecto e na xestión dos recursos, constando expresamente o seu compromiso co proxecto. Poderá considerarse como socio local a propia ONGD en terreo.
Que o proxecto estea deseñado para responder a necesidades humanitarias priorizando a poboación con base na súa vulnerabilidade, sen que se discrimine por razón de raza, sexo, relixión, cultura ou orixe.
 
Prazo: 30 de xuño de 2017
As solicitudes poden tramitarse de forma telemática en 
https://sede.xunta.es no procedemento PR811A
Máis información no DOG do 30 de maio de 2017 e en
 www.cooperaciongalega.org

.

Fomento E Consolidación Do Emprego Nas Pequenas Empresas De Nova Creación

A finalidade deste programa é xerar emprego estable para persoas desempregadas, principalmente entre as mulleres, as persoas con discapacidade e en risco de exclusión social e as unidades familiares con todos os seus membros en situación de desemprego, apoiando e dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, con especial atención aos concellos do rural galego.

Tipos de axudas:
a) Subvención á xeración de emprego estable. 
b) Subvención para formación.
c) Subvención para o inicio da actividade.
d) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.

As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR807I
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de xullo de 2017.
Máis información no DOG do 23 de maio de 2017 e en 
http://emprego.ceei.xunta.gal/

 

Axudas Económicas Para Libros De Texto E Material Escolar

 

A Consellería de Educación convoca un fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

No fondo solidario de libros de texto poderá participar o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (en diante, EP) e en 1º, 2º, 3º e 4º de educación secundaria obrigatoria (en diante, ESO); cursos en que, necesariamente, se manterán os libros de texto do curso 2016/17.

A asignación de libros farase:
a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias.
b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda.

Na convocatoria de axudas para adquirir libros de texto poderá participar o alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, en 2º e 4º de ESO, e en educación especial.

Ao rematar o curso 2016/17, o alumnado beneficiario de libros de texto ou do material substitutivo dos libros cando sexa reutilizable, tanto se o recibiron do fondo solidario como se o adquiriron coa axuda para libros de texto, deberá devolvelo ao centro para a súa incorporación ao fondo solidario para o curso 2017/18.

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 23 de xuño de 2017.
As solicitudes poden taramitarse dende 
https://sede.xunta.es co procedemento ED330B
Máis información no DOG do 22 de maio de 2017 e en 
https://www.edu.xunta.es/axudaslibros/

 

Curso Intensivo De Monitores/As De Actividades De Tempo Libre En Betanzos

 

A Escola de Tempo Libre Querqus organiza un curso de Monitores/as de actividades de tempo libre en Betanzos
Datas: do 8 ao 30 de xullo 2017
Lugar: Espazo Xove de Betanzos. Rúa Valdoncel 7.
Horario: de 9 a 14 horas e de 16 a 21 horas
Prezo:  260 €. 250 € para carné xove, membros de AAXX, membros da fundación Fragas do Mandeo e desempregados

Máis información na Escola de Tempo Libre Querqus
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Teléfono 981 774 089 (polas tardes)

 

Curso Intensivo De Monitores/As De Actividades De Tempo Libre En Vigo

 

A Escola de Tempo Libre Don Aika organiza varios cursos de Monitores/as de actividades de tempo libre en Vigo

Intensivo con horario semanal
Datas: do 3 ao 31 de xullo 2017
Horario: de 9 a 14 horas e de 15 a 20 horas

Curso en horario semanal
Datas: do 3 de xullo ao 29 de agosto 2017
Horario: de 9 a 14 horas

Máis información na Escola de Tempo Libre Aika
Teléfono 886 112 484
http://www.aikaformacion.com/catalogo-de-cursos/ocio-y-tiempo-libre.html 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla


Curso Intensivo De Monitores/As De Actividades De Tempo Libre En Sarreaus

A Escola de Tempo Libre LIMICORUM organiza un curso intensivo de Monitores/as de actividades de tempo libre
Datas: do 21 de agosto ó 9 de setembro 
Lugar: Lodoselo (Sarreaus)
Horario: de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00
Prezo: 
Curso: 250 €
Curso e xantares: 330 €
Curso e pensión completa: 500 €

Máis información e inscricións:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Teléfono: 988 461 571


 Curso Intensivo De Monitores/As De Actividades De Tempo Libre En Pontevedra

 

A Escola de Tempo Libre Don Aika organiza varios cursos de Monitores/as de actividades de tempo libre en Pontevedra

Intensivo con horario semanal
Datas: do 3 ao 31 de xullo 2017
Horario: de 9 a 14 horas e de 15 a 20 horas

Curso en horario semanal
Datas: do 4 de xullo ao 30 de agosto 2017
Horario: de 9 a 14 horas

Máis información na Escola de Tempo Libre Aika
Teléfono 986 848 486
http://www.aikaformacion.com/catalogo-de-cursos/ocio-y-tiempo-libre.html 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Curso De Monitor/A De Actividades De Tempo Libre En Santiago De Compostela

A Escola de Tempo Libre Fesán organiza un curso de Monitores/as de actividades de tempo libre en Santiago de Compostela
Datas:  do 3 de xullo ao 10 de agosto
Horario:  de luns a venres de 8:00 a 15:30 horas

Máis información na Escola de Tempo Libre Fesán
Teléfono 981 534 020 e 981 522 426
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

http://www.fesan.org/es/formacion/cursos-es/escuela-de-tiempo-libre/

 

Curso Intensivo De Monitores/As De Actividades De Tempo Libre En Sarreaus

 

A Escola de Tempo Libre LIMICORUM organiza un curso intensivo de Monitores/as de actividades de tempo libre
Datas: do 21 de agosto ó 9 de setembro 
Lugar: Lodoselo (Sarreaus)
Horario: de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00
Prezo: 
Curso: 250 €
Curso e xantares: 330 €
Curso e pensión completa: 500 €

Máis información e inscricións:
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Teléfono: 988 461 571

 

Curso De Monitor/A De Actividades De Tempo Libre En Santiago De Compostela

 

A Escola de tempo libre Don Bosco organiza un curso de monitor/a de actividades de tempo libre en Santiago de Compostela.
Lugar: Centro Don Bosco. Rúa Belvís 2. Santiago de Compostela
Datas: do 26 de xuño ao 18 de xullo
Horario: de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00. 
Prezo: 250 €

Máis información:
Escola de tempo libre Don Bosco
Teléfono: 981 582 243
http://www.cxdonbosco.org/index.php/menu-escola/cursos/137-curso-de-monitor-de-tempo-libre-veran-2017


Axudas Para Novos Emprendedores

 

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convoca as axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (Feder) Galicia 2014-2020.

Proxectos obxecto de apoio
1. Serán subvencionables os proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación de pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para seren consideradas nova peme.
2. Considérase novo emprendedor, para os efectos destas bases, aquela persoa física que non estea acometendo outra actividade económica por conta propia na data de presentación da solicitude de axuda ou ben, que, aínda desempeñando unha actividade económica directa ou indirectamente no momento da solicitude de axuda, figure de alta no réxime especial de traballadores autónomos (RETA) cunha antigüidade igual ou inferior a 42 meses ou teña unha participación igual ou inferior ao 25 % do capital dunha sociedade mercantil.
As solicitudes poden tramitarse en 
http://www.tramita.igape.es

Os prazos de presentación de solicitudes serán os seguintes:
Convocatoria 2017.1: ata o 20 de xuño de 2017
Convocatoria 2017.2: dende o 30 de xuño de 2017 ata o 29 de setembro de 2017
Convocatoria 2017.3: dende o 10 de outubro ata o 30 de novembro de 2017
 
Máis información no DOG do 17 de abril de 2017 e en 
http://www.igape.es/es

 

Becas Faro

FARO é un programa promovido e financiado polo Ministerio de Educación cuxo propósito é fomentar a mobilidade de estudantes de últimos cursos de todas as universidades españolas mediante a realización de prácticas formativas de calidade en empresas situadas en Europa, Estados Unidos e Canadá e en empresas españolas ou multinacionais de Asia e Oceanía.

Para poder solicitar estas axudas requírese: 
Ser estudante, español ou estranxeiro menor de 30 anos, con residencia legal en España e estar a cursar estudos nunha universidade española.
Estar matriculado en ensinos universitarios conducentes á obtención dun título de Grao, Licenciatura, Enxeñería, Enxeñería Técnica, Arquitectura ou Arquitectura Técnica, e superar un mínimo do 70 por cento dos créditos necesarios para a obtención do devandito título. Así mesmo, poderán participar no programa os estudantes que leven a cabo un proxecto de fin de carreira establecido nos plans de estudos universitarios oficialmente recoñecidos.
Cumprir cos requisitos de entrada e estancia esixidos nos países de destino, previamente á súa incorporación.
Non ser beneficiario con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade (Argo, Faro, Integrants), ou de calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación co mesmo obxecto ou finalidade.

Importante: Non é posible gozar simultaneamente dunha axuda FARO e unha ERASMUS.

Non poderán participar neste programa:
Titulados. Neste caso, lembramos a existencia dun programa dirixido a este público: ARGO.  www.becasargo.es  
Estudantes de Doutoramento, Máster ou doutro tipo de estudos de posgrao.
Estudantes doutro tipo de Ensinos Superiores como son as impartidas nos Conservatorios Superiores de Música ou as Escolas de Artes, os denominados títulos propios ou títulos universitarios ou homologacións cursadas outros países.

Solicitude:
O proceso de solicitude pasa por tres etapas. Inicialmente é necesario completar o apartado de datos de aptitude para verificar se se cumpre ou non cos requisitos de participación. Os que superen esta etapa, poderán cumprimentar o formulario de datos persoais para rexistrarse na web do programa. Finalmente, deberán acceder á súa zona de usuario para completar o modelo normalizado de CV que se facilita. Executados estes tres pasos, os candidatos poderán participar nos posibles procesos de selección que se xestionen.

dotación económica varía en función do país de destino no que teña lugar a práctica e consta de: 
Pago das mensualidades en concepto de aloxamento e manutención, cuxo ingreso se realizará a mes vencido e comezará dentro dos cinco primeiros días do mes seguinte ao de inicio da estancia.
Unha viaxe de ida e volta.

O programa FARO desenvolverase entre 2015 e 2018

Máis información: http://www.becasfaro.es/home.php

 

630 Bolsas De Mobilidade Do Programa Argo

ARGO é un programa de mobilidade promovido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, cuxo obxectivo é impulsar a formación complementaria dos titulados de todas as universidades españolas a través da realización de prácticas en empresas no estranxeiro.

prazo de solicitude para acceder a unha axuda ARGO está aberto ata o 31 de setembro de 2017.

Ao longo da convocatoria vanse conceder un total de 630 axudas para realizar 330 prácticas en empresas europeas, 180 en EE.UU. e Canadá, 120 en empresas españolas ou multinacionais con sede en Asia ou Oceanía.

Os requisitos de participación no programa son os seguintes:

Ser titulado universitario, menor de 35 anos, con residencia legal en España e obter nos 3 últimos anos unha titulación oficial nunha universidade española.
Estar en disposición no momento da presentación da solicitude, dunha das seguintes titulaciones oficiais: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Enxeñeiro técnico, Arquitecto técnico, Diplomado, Graduado ou Máster Universitario e demostrar coñecementos do idioma de traballo solicitado pola empresa.
Cumprir cos requisitos de entrada e estancia, esixidos nos países de destino previamente ao seu incorporación.
Ter coñecemento demostrable nunha lingua estranxeira.

Incompatibilidades. Non poderán participar nesta convocatoria:

Quen sexan beneficiarios con anterioridad dunha axuda de Mobilidade (Argo, Faro, Integrants, Leonardo da Vinci), ou calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación, Cultura e Deporte co mesmo obxecto ou finalidade.
Os titulados de Máster ou outro tipo de estudos de posgrao que non obteñan o título previo a estes estudos nunha universidade española.
Os titulados doutro tipo de Ensinos Superiores como son as impartidas nos Conservatorios Superiores de Música ou as Escolas de Artes, os denominados títulos propios ou títulos universitarios ou homologacións de títulos obtidos noutros países.

As estancias de formación realízanse en empresas pertencentes aos seguintes países:

Europa: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosníaca-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Cidade do Vaticano, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estoniana, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Maldivas, Malta, Mónaco, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Mariño, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania.
EE.UU.
Canadá
Empresas españolas ou multinacionais con sede en Asia: Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Birmania, Brunei, Bután, Camboya, Chinesa, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel, Xapón, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Mongolia, Nepal, Omán, Pakistán, Qatar, Rusia, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Timor Oriental, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam, Yemen.
Empresas españolas ou multinacionais con sede en Oceanía

Máis información: www.becasargo.es/inicio

 

II Convocatoria Do Programa De Bolsas KPMG En España "Crecendo Xuntos"

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

KPMG e Fundación Universia

3.- DESTINATARIOS

persoas con discapacidade que teñan nivel medio de inglés e sexan recentemente titulados

DATA LÍMITE

30 de xuño de 2017

 PÁXINA WEB

http://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2016/11/Programa_Becas_KPMG_HR.pdf

MÁIS INFORMACIÓN

Ofrécese un mínimo de seis vacantes para desenvolverse en diferentes áreas de KPMG en España. A duración estipulada da bolsa é de seis meses a tempo completo e ofrécese unha axuda de estudo de 800€


Bolsas Iberoamérica Santander Investigación 2017-2018. 100 Bolsas

 

ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Santander Universidades
DESTINATARIOS:
Persoal docente e investigador e alumnos de Doutoramento das universidades españolas participantes.
DATA LÍMITE:
Ata o 30 de xuño de 2017.


A finalidade das bolsas é promover a actualización do nivel de coñecementos dos participantes, a aprendizaxe de novas técnicas e métodos, o establecer ou consolidar vínculos académicos entre equipos de investigación e institucións iberoamericanas, e reunir información adicional e específica necesaria para os estudos ou investigacións que estean a realizar os destinatarios.
A bolsa terá unha duración de 2 meses para profesores e investigadores e 4 meses para alumnos de doutoramento e a dotación de 5.000 euros.

Inscricións a través da páxina web.
http://www.becas-santander.com

 

Autoemprego Para Persoas Galegas Retornadas

 

A Secretaría Xeral da Emigración convoca subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas, subvencionando os gastos que supón o seu establecemento como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo.

Persoas beneficiarias:
1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.
2. Os cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os/as fillos/as das persoas galegas e nacidas en Galicia.

Contía:
O importe da subvención concedida será o 80 % dos gastos subvencionables estimados no orzamento presentado, ata unha contía máxima de 4.000 euros, para o caso de persoas traballadoras autónomas ou por conta propia. Serán 6.000 euros, para o caso de persoas socias traballadoras de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.
Cando a persoa solicitante teña 39 anos ou menos, o importe da subvención resultante do parágrafo anterior, incrementarase en 1.000 euros e, en 1.000 euros máis no caso de ser muller.
O prazo para presentar asolicitudes estará aberto ata o 29 de setembro de 2017 e poden tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento PR937A.

Máis información no DOG do 20 de febreiro de 2017 e en http://emigracion.xunta.gal

  

Clube De Conversa En Lingua Inglesa

 

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa reúnese semanalmente para practicar o idioma compartindo historias, opinións e ideas nun ambiente informal e relaxado. A posta en común dos nosos coñecementos e experiencias facilita a aprendizaxe, mentres que os xogos e actividades contribúen a mellorar o noso nivel de comprensión e expresión oral.

Esta actividade vai dirixida a xente nova con idades comprendidas entre os 18 e os 35 anos, a excepción do Grupo 1 de Nivel Intermedio que non ten límite máximo de idade. 

Horarios Nivel Intermedio: 

Grupo 1: martes de 17.00 a 18.00 horas.(A partir de 18 anos)

Grupo 2: martes de 18.30 a 19.30 horas.(Mocidade de 18 a 35 anos)

 

Horarios Nivel Avanzado: 

Grupo 1: xoves de 17.00 a 18.30 horas.(Mocidade de 18 a 35 anos)

Grupo 2: xoves de 18.30 a 19.30 horas.(Mocidade de 18 a 35 anos)

O Clube de Conversa en Lingua Inglesa é unha iniciativa do Centro Coordinador de Información Xuvenil, en Santiago de Compostela, dentro do programa “O Son das Linguas” cuxo obxectivo é fomentar os espazos informais de conversa en diferentes linguas.

Para participar é necesario ter coñecementos de inglés a nivel Intermedio (B1 MCER) ou Avanzado (B2 MCER). Establécense dous grupos para cada nivel nos días e horarios máis arriba indicados. As persoas interesadas poderán solicitar a súa inscrición unicamente nun nivel e nun horario determinado marcando a casilla correspondente na solicitude de participación.

O Clube de Conversa estará activo a partir do18 de outubro de 2016 ata finais de maio de 2017, na sede do Centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela. O centro pon a disposición das persoas participantes unha sala equipada con ordenador e proxector, así como apoio técnico na organización e dinamización da actividade.

  FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Descrición dos niveis de competencia B1 e B2

 Máis información:

Centro Coordinador de Información Xuvenil

Rúa de Ramón Piñeiro nº 17-19 baixo

Telf. 881 997 607 / 06

Correo electrónico: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Curso De Monitor/A De Actividades De Tempo Libre En Pontevedra

 

A Escola de Tempo Libre Barlovento convoca un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Pontevedra.
Formación complementaria en deportes náuticos e de aventura  
Lugar:Residencia de Estudantes Afundación. Av. de Vigo 21 Pontevedra
Datas:do 29 de maio ó 23 de xuño de 2017
Horario:de luns a venres de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas
Prezo:Desconto "trae un amigo" e pagade 210€ cada un. Desconto estudantes, desempregados e carné xove: 230€. Prezo sen desconto 250€
Máis información na Escola de Tempo Libre Barlovento. Profesor Filgueira Valverde, 2 Baixo, Pontevedra. Teléfono 670 892 307.
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
www.marexada.es

 

Prácticas Profesionais Para Tradutores En Austria

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Centro Europeo de Linguas Modernas de Austria

3.- DESTINATARIOS

Posuír un excelente coñecemento do idioma Inglés ou Francés.

Ser residente ou estudar nun dos países membros da Rede CELM: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemaña, Islandia, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania , Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Baixos, Noruega, Polonia, Rumania, Eslovaquia, República de Eslovenia, España, Suecia, Suíza.

4.- DATA LÍMITE

Para o período de prácticas de xullo a decembro de 2017: finaliza o día 28 de de febreiro de 2017.

Para o período de prácticas de xaneiro a xuño de 2018: finaliza o día 31 de de agosto de 2017.

5.- MÁIS INFORMACIÓN

As prácticas profesionais para tradutores e intérpretes en Austria terán unha duración de 6 meses e levarán a cabo en Graz, unha cidade austríaca, capital do estado federado de Estiria.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://www.ecml.at/aboutus/traineeship/tabid/1790/Default.aspx

 

II Convocatoria Do Programa De Bolsas KPMG En España "Crecendo Xuntos"

 

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

KPMG e Fundación Universia

3.- DESTINATARIOS

persoas con discapacidade que teñan nivel medio de inglés e sexan recentemente titulados

4.- DATA LÍMITE

30 de xuño de 2017

6.- PÁXINA WEB

http://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2016/11/Programa_Becas_KPMG_HR.pdf

5.- MÁIS INFORMACIÓN

Ofrécese un mínimo de seis vacantes para desenvolverse en diferentes áreas de KPMG en España. A duración estipulada da bolsa é de seis meses a tempo completo e ofrécese unha axuda de estudo de 800 ? b/m


 

Bolsas Iberoamérica Para Profesores E Investigadores Españois

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Banco Santander

3.- DESTINATARIOS

Os participantes teñen que ter preferiblemente menos de 35 anos e estar vinculados funcionarial ou contractualmente á Universidade á que estea adscritos.

4.- DATA LÍMITE

30 de xuño de 2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

Os participantes poderán realizar as estancias en universidades de Nicaragua, República Dominicana, Chile, Porto Rico, Uruguai, Paraguai, Bolivia, Costa Rica, Ecuador,O Salvador, Honduras, Arxentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Portugal, Venezuela, Cuba, Guatemala,Panamá.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

https://bolsas-santander.s3.amazonaws.com/BecasInvestigacion2016/BasesLegalesBecasInvestigacion2016.pdf

 

Curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Pontevedra

A Escola de Tempo Libre Barlovento convoca un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Pontevedra.
Formación complementaria en deportes náuticos e de aventura  
Lugar: Residencia de Estudantes Afundación. Av. de Vigo 21 Pontevedra
Datas: do 29 de maio ó 23 de xuño de 2017
Horario: de luns a venres de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas
Prezo: Desconto "trae un amigo" e pagade 210€ cada un. Desconto estudantes, desempregados e carné xove: 230€. Prezo sen desconto 250€
Máis información na Escola de Tempo Libre Barlovento. Profesor Filgueira Valverde, 2 Baixo, Pontevedra. Teléfono 670 892 307.
  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
www.marexada.es

 

Prácticas profesionais para tradutores en Austria

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

O Centro Europeo de Linguas Modernas de Austria

3.- DESTINATARIOS

Posuír un excelente coñecemento do idioma Inglés ou Francés.

Ser residente ou estudar nun dos países membros da Rede CELM: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bosnia e Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemaña, Islandia, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania , Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Baixos, Noruega, Polonia, Rumania, Eslovaquia, República de Eslovenia, España, Suecia, Suíza.

4.- DATA LÍMITE

Para o período de prácticas de xullo a decembro de 2017: finaliza o día 28 de de febreiro de 2017.

Para o período de prácticas de xaneiro a xuño de 2018: finaliza o día 31 de de agosto de 2017.

5.- MÁIS INFORMACIÓN

As prácticas profesionais para tradutores e intérpretes en Austria terán unha duración de 6 meses e levarán a cabo en Graz, unha cidade austríaca, capital do estado federado de Estiria.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://www.ecml.at/aboutus/traineeship/tabid/1790/Default.aspx

  

Tarxeta Cultura Galega para mozas e mozos

 

Tarxeta-Bono Cultura Galega, é un programa dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 30 anos co que se poderán mercar libros en galego e entradas de espectáculos de artes escénicas de empresas galegas.
É unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

O prezo da tarxeta para o usuario será de 33 €, e con ela poderán realizarse compras por valor de ata 50 € durante un prazo de dous meses. Por tanto, a diferenza de 17 € será achegada como incentivo ao consumo cultural por parte da Xunta de Galicia.

Ademais os establecementos adheridos que se dediquen á venda de libros farán un desconto adicional do 10% no prezo do que se compre con cargo a este bono, compatible con outros descontos ou ofertas. De acordo co devandito desconto, cunha destas tarxetas poderase ter acceso a comprar, por exemplo, 2 libros que custen 20 euros cada un e a un terceiro que custe 15 euros.

A tramitación da tarxeta-bono, así como a xestión das entradas aos espectáculos que con ela se merquen será desenvolvida por Afundación.  

 

Oportunidades de prácticas no North-South Centre do Consello Europeo

 

2- ENTIDADE ORGANIZADORA/CONVOCANTE

North-South Centre of the Council of Europe

3- DESTINATARIOS

Os nacionais dos Estados membros do Centro Norte-Sur e / ou o

Consello de Europa, que non completasen unha tempada no Consello

Europeo ou calquera das súas institucións.

4- DATA LÍMITE

Segunda sesión: xullo 2017 a decembro 2017 (Data límite: 30 Abril 2017)

5- MÁIS INFORMACIÓN

Requisitos: a finalización da educación superior ou a terminación

exitosa de polo menos tres anos de estudos universitarios; un moi bo

coñecemento dun dos idiomas oficiais do Consello de Europa

(Inglés e francés) e un bo coñecemento da outra; boa capacidade de redacción.

O North-South Centre non ofrece prácticas remuneradas e tampouco cobre os seus

alumnos para obter un seguro médico e de accidentes durante o período de prácticas. Os alumnos teñen dereito a dous días de vacacións por mes.

A xornada habitual é de luns a venres de 9 am a 6 pm.

6- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp

 

Bolsas FARO para prácticas en Europa, EEUU e Canadá

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte do Goberno de España

3.- DESTINATARIOS

? Estudantes españois e estranxeiros menores de 30 anos, con residencia legal en España e que estean a cursar estudos nunha

universidade española.

Estar matriculados en ensinos universitarios conducentes á

obtención dun título de Grao, Licenciatura, Enxeñería,

Enxeñería Técnica ou Arquitectura Técnica, e superar un

mínimo do 70 por cento dos créditos necesarios para a

obtención do devandito título.

? Estudantes que leven a cabo un proxecto de fin de carreira

establecido en plans de estudos universitarios oficialmente

recoñecidos.

? Os candidatos deberán cumprir cos requisitos de entrada e

estancia esixidos nos países de destino, previamente á

súa incorporación.

? Non poderán ser beneficiarios con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade (Argo, Faro, Integrants), ou calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación, Cultura e Deporte co mesmo obxecto ou finalidade.

4.- DATA LÍMITE

31/12/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

Os participantes neste programa, levarán a cabo prácticas formativas

en empresas do estranxeiro dando un primeiro contacto coa realidade

profesional nun contexto internacional e contribúese a aumentar a

empleabilidad dos futuros estudantes.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://becasfaro.es/index.php

  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

¿Está de acuerdo con la compra de Vista Real para que este espacio sea público?
 

Quién está Online

Tenemos 9 invitados conectado
Banner