Ayuntamiento

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

FORMACIÓN E BECAS:

 

 Curso De Monitores/As De Actividades De Tempo Libre En Santiago De Compostela

A Escola de tempo libre Fesán convoca un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Santiago de Compostela

Datas: do 2 de xullo ao 6 de agosto de 2018
Horario:  de luns a venres de 8:00 a 16:00
Lugar:  Escola de tempo libre Fesán. Rúa de Amio 114. Polígono de Costa Vella. Santiago de Compostela
Teléfono:  981 534 020 e 981 522 426
http://www.fesan.org/es/curso/monitoresas-de-tempo-libre/

 

 

Curso De Monitoras/Es De Actividades De Tempo Libre En Lugo

 

A Escola de Tempo Libre Bugallo organiza un curso de Monitoras/es de Actividades de Tempo Libre en Lugo
Datas: do 23 de xullo ao 11 de agosto de 2018
Lugar:  Rúa San Roque 4, baixo. Lugo
Teléfono de información: 982 804 773

 

Curso Intensivo De Monitoras/Es De Actividades De Tempo Libre En Santa María De Oia

 

A Escola de Tempo Libre Fervenza organiza un curso intensivo de Monitoras/es de Actividades de Tempo Libre en Santa María de Oia
Datas:  do 10 ao 29 de xullo de 2018
Lugar:  CEM "O Marco do Castelo" en Santa María de Oia. Pontevedra
Prezos:  425 € Con carné Xove. 395 € Si te apuntas con un amigo/ou tes familia numerosa. 370 € Si estás no paro. 370 € Si fas o pago antes do 31 de Maio. 465 € Sen descontos.
Teléfono: 606 321 636 E 634 563 468
http://escolafervenza.es/es/novedades/

 

Bolsas Para A Aula De Verán "Ortega E Gasset" De 2018

 

A Universidade Internacional Menéndez Pelayo convoca 100 axudas para participar en Santander na aula de Verán "Ortega e Gasset" no palacio da Magdalena de Santander do 18 ao 25 de agosto de 2018.

Beneficiarios.
Estudantes que finalizasen o último curso do bacharelato ou do ciclo formativo de grao superior de formación profesional no ano 2018; e acrediten unha nota media igual ou superior a 9,60 puntos sobre 10 nos dous cursos do bacharelato ou do correspondente ciclo formativo de grao superior de formación profesional.
Tamén poderán ser beneficiarios destas axudas os estudantes nacionais ou estranxeiros que cursasen os seus estudos de bacharelato en calquera dos centros docentes de titularidade pública española no estranxeiro.

Características do programa.
A aula de verán "Ortega e Gasset" ofrece unha panorámica da situación dos ensinos universitarios en España en diferentes campos do coñecemento, mediante leccións e conferencias impartidas por académicos e profesionais destacados.

Contía da axuda.
Aos estudantes seleccionados a UIMP cubriralles os gastos correspondentes ao seu aloxamento e manutención, en réxime de pensión completa e habitación dobre durante as datas de celebración da aula, o desprazamento dos asistentes desde o seu punto de orixe ata Santander e regreso, cun máximo de 200 euros para os desprazamentos dentro da Península; de 300 euros para os alumnos procedentes das Comunidades Autónomas das Illes Balears e de Canarias e das Cidades de Ceuta e Melilla; e de 600 euros para os alumnos procedentes dos centros docentes de titularidade pública española no estranxeiro. Así mesmo cubriranse os gastos polos traslados, entradas a monumentos, museos, etcétera, derivados das actividades culturais previstas no programa.

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de xuño de 2018
Máis información no BOE do 11 de xuño de 2018 e en http://www.uimp.es

 

Bolsas De Formación De Persoal Auxiliar En Materia De Investigación Mariña

 

A Consellería do Mar convoca 8 bolsas para completar a formación de técnicos superiores de ciclos formativos de grao superior como persoal auxiliar de investigación mariña.

Requisitos:
1. Estar en posesión do título de técnico/a superior e ter rematados os estudos con posterioridade ao 31 de decembro de 2014, dos ciclos formativos de grao superior dalgunha das seguintes especialidades:
a) Solicitantes de bolsas en Actividades Marítimo-Pesqueiras/Acuicultura:
– Título de técnico superior en acuicultura.
b) Solicitantes de bolsas en Química/Análise e Control:
– Título de técnico superior en análise e control.
c) Solicitantes de bolsas en Anatomía Patolóxica e Citodiagnose:
– Título de técnico superior en anatomía patolóxica e citodiagnose.

As bolsas terán unha duración de 2 anos a partir da data de incorporación que se estableza na resolución de concesión.
importe bruto mensual de cada bolsa será de 800 €.

As bolsas realizaranse no Centro de Investigacións Mariñas (Cima) que está integrado polo Centro de Investigacións Mariñas de Corón-Vilanova de Arousa e o Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo do seguinte xeito:
Actividades Marítimo-Pesqueiras/Acuicultura
Corón: 3 bolsas
Ribadeo: 2 bolsas
Química/Análise e Control
Corón: 2 bolsas
Sanidade/Anatomía Patolóxica e Citodiagnose
Corón: 1 bolsa

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de xullo de 2018.
As solicitudes están dispoñibles en http://sede.xunta.es co procedemento PE609B
Máis información no DOG do 8 de xuño de 2018 e en www.mar.xunta.gal

 

Bolsas No Tribunal Constitucional

 

O Tribunal Constitucional convoca as seguintes bolsas:

Unha bolsa en biblioteconomía e documentación relacionada cos fondos bibliográficos do Tribunal Constitucional.
Requisitos: Licenciado o graduado en Biblioteconomía e Documentación
Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2013.
A dotación da bolsa é de 1150 € mensuais.

Seis bolsas relacionadas coa investigación e tratamento xurídico da doutrina constitucional.
Requisitos: Licenciado universitario ou grao universitario en Dereito.
Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2013.
Posuír coñecementos de inglés ou francés correspondentes ao nivel B2

Unha bolsa en tarefas relacionadas coa xestión documental e  arquivística relacionada cos fondos documentais  do Tribunal Constitucional
Requisitos: licenciado, graduado universitario,  master, doutor ou equivalente.
Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2013.
A dotación da bolsa é de 1150 € mensuais.

Unha bolsa de formación en materia en tarefas relacionadas coa comunicación institucional relacionada coa actividade do Tribunal Constitucional.
Requisitos: licenciado, graduado universitario en Xornalismo ou Comunicación Audiovisual.
Ter finalizado os estudos para a obtención do título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2013.
Posuír coñecementos de inglés correspondentes ao nivel B2
A dotación da bolsa é de 1150 € mensuais.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de xullo de 2018.
Máis información no BOE do 7 de xuño de 2018 e en www.tribunalconstitucional.es

 

Bolsas No Centro Ramón Piñeiro Para A Investigación En Humanidades

 

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades convoca 10 bolsas de formación nos proxectos concretos de investigación que se están a desenvolver no Centro.

Bolsas:

Unha bolsa de formación no proxecto Dicionario galego-italiano (Galita): titulación en Filoloxía Italiana ou o grao en Linguas e Literaturas Modernas do itinerario en Italiano. Tamén poderán optar a esta bolsa outras titulacións ou graos de Filoloxía, acreditando un nivel C1 en lingua italiana.

Unha bolsa de formación no proxecto Bibliografía da literatura galega: título de licenciatura en Filoloxías Galega ou Galego-Portuguesa ou grao en Lingua e Literatura Galegas (con Maior Plus de Lingua e Literatura Galegas); en estudos de galego e portugués; estudos lingüísticos e literarios (con Maior Plus ou Maior en Literatura Galega); grao en Mestre de Educación Primaria ou a mesma titulación universitaria pero con distinta nomenclatura ou denominación, dependendo da universidade de procedencia.

Unha bolsa de formación no proxecto Fraseoloxía galega: Licenciatura en Filoloxía Galega ou grao en Lingua e Literatura Galegas; grao en Lingua e Literatura Españolas, con Minor ou módulo complementario en galego; grao en Linguas Modernas, con Minor ou módulo complementario en galego; licenciatura ou grao en Tradución e Interpretación; ou a mesma titulación universitaria pero con distinta denominación, dependendo da universidade de procedencia.
Coñecemento acreditado dunha lingua estranxeira (inglés, francés, alemán, portugués ,etc.) cun nivel mínimo B1.

Unha bolsa de formación no proxecto Corpus de referencia do galego actual (Corga): licenciado/a en Filoloxía Galega, Románica, Hispánica, Portuguesa ou Tradución e Interpretación, ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas; en Lingua e Literatura Modernas; en Galego e Portugués; Estudos Lingüísticos e Literarios en español.

Unha bolsa de formación no proxecto Cantigas de Santa María: Ser licenciado/a ou graduado/a en calquera titulación da Área de Humanidades, con formación específica en estudos medievais.

Unha bolsa de formación no proxecto Prosa literaria medieval: licenciado/a ou graduado/a en calquera titulación da Área de Humanidades, sempre e cando acredite formación específica en estudos medievais.

Unha bolsa de formación no proxecto Terminoloxía científico-técnica: licenciado/a ou graduado/a en Filoloxía ou Tradución e Interpretación.

Unha bolsa de formación no proxecto Recursos para o desenvolvemento das tecnoloxías da fala: licenciado/a ou graduado/a en Filoloxía ou Tradución e Interpretación, en Enxeñaría de Telecomunicacións, en Física, en Informática, en Matemáticas.

Unha bolsa de formación no proxecto Base de datos do ALIR: licenciado/a ou graduado/a en Filoloxía Galega, Filoloxía Románica, Filoloxía Francesa ou Filoloxía Italiana.

Unha bolsa de formación no proxecto Dicionarios de literatura: licenciado ou graduado en Teoría da Literatura, en calquera filoloxía, en xornalismo.

Requisitos:
Estar en posesión do título universitario de licenciado ou licenciada ou de grao exixido no proxecto para o cal presente a solicitude.
Ter rematado os estudos conducentes a el no curso académico 2008-2009 ou posterior.
Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4, agás os/as que acrediten estar en posesión do título de licenciado/a en Filoloxía Galega.
Non resultar beneficiario/a dunha bolsa en concursos anteriores ou contratos no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 6,5 puntos,

data estimada de comezo é o 1 de xullo de 2018 e rematarán, en calquera caso, o 30 de xuño de 2020.
A contía das bolsas será de 990 euros brutos mensuais.

As solicitude estarán dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento ED109A e na páxina web do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades www.cirp.es.
prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 5 de xullo de 2018

Máis información no DOG do 5 de xuño de 2018 e en www.cirp.es

 

Lectorados De Lingua, Literatura E Cultura Galega

 

A Consellería de Educación convoca bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas no centros de estudos galegos das seguintes universidades:
  University of Oxford
  Universidade do País Vasco (Euskal Herriko Univertsitatea)
  Université de la Sorbonne Nouvelle, París III
  Universidade de Sâo Paulo
 
A contratación por parte das universidades das persoas seleccionadas abranguerá, como máximo, un período que non excederá os tres anos.

Requisitos:
Non superar os 35 anos de idade na data de remate do prazo da presentación de solicitudes.
Poderá solicitar todas as prazas ofertadas quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
Licenciatura en Filoloxía Galega.
Licenciatura en Filoloxía Románica, sempre que a primeira ou segunda lingua románica elixida fose o galego.
Grao en Lingua e Literatura Galegas.
Grao en Estudos de Galego e Español.
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios.

Poderá solicitar a praza localizada no Reino Unido e en Francia quen estea en posesión dalgunha das seguintes titulacións:
- Licenciatura en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 27 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de Inglés.
- Grao en Tradución e Interpretación, sempre que, como mínimo, acredite 30 créditos en materias de galego e 21 créditos en materias da lingua oficial do país en que se localice o lectorado solicitado ou, no canto destes, 21 créditos en materias de Inglés.

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 25 de xuño de 2018
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED110B para Oxford e País Vasco e co procedemento ED110A para París e Sâo Paulo.

Máis información no DOG do 25 de maio de 2018 e en http://www.lingua.gal/portada


Prazas Nos Centros Residenciais Docentes Da Coruña, Ourense E Vigo

 

A Consellería de Educación convoca prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2018/19.

Requisitos:
Alumnado que no curso académico 2018/19 inicie ou continúe estudos postobrigatorios non universitarios en centros docentes públicos ou privados concertados, situados nos termos municipais da Coruña, Culleredo, Ourense e Vigo.

A persoa solicitante deberá estar matriculada nunha concreta modalidade dun nivel educativo ou nunha familia profesional ou especialidade dun ciclo formativo, que:
a) Non se imparta en ningún centro sostido con fondos públicos da localidade de residencia habitual da unidade familiar á cal pertenza.
b) Tampouco se imparta nunha localidade que, pola súa proximidade á de residencia habitual ou polos medios de comunicación dispoñibles, permita o desprazamento diario con facilidade.

Excepcionalmente, poderán ser eximidos deste requisito os solicitantes nos cales concorran circunstancias persoais ou familiares moi graves debidamente xustificadas.

As prazas poden ser gratutitas ou bonificadas:
A praza de residencia será gratuíta: Cando a renda da unidade familiar sexa igual ou inferior ao limiar 2 fixado polo Ministerio de Educación (Boletín Oficial del Estado núm. 174, do 22 de xullo).

Bonificadas: cando a renda da unidade familiar sexa superior ao limiar 2, a persoa adxudicataria deberá aboar anualmente as seguintes cantidades:
a) Ata un 10 %: 558,61 €.
b) Máis do 10 % e ata un 20 %: 856,6 €.
c) Máis do 20 % e ata un 30 %: 1.375,07 €.
d) Máis do 30 %: 2.040,23 €.

O limiar 2 de renda familiar para o curso 2017-2018:
Familias dun membro: 13.236
Familias de dous membros: 22.594
Familias de tres membros: 30.668
Familias de catro membros: 36.421
Familias de cinco membros: 40.708
Familias de seis membros: 43.945
Familias de sete membros: 47.146
Familias de oito membros: 50.333

Prazos:
a) Para os solicitantes matriculados en Bacharelato ata o 13 de xullo de 2018.
b) Para os solicitantes matriculados en ciclos formativos ata o 8 de agosto de 2018.

As solicitudes están dispoñibles en http://sede.xunta.es co procedemento ED306A
Máis información no DOG do 8 de xuño de 2018 e nos CRD:
http://centros.edu.xunta.es/credocoruna/ 
http://centros.edu.xunta.es/credovigo/ 
http://centros.edu.xunta.es/credodeourense/

 

 Proba De Avaliación Do Bacharelato Para O Acceso Á Universidade

Calendario da proba de acceso á Universidade: http://ciug.gal/PDF/cartelcalendario2018.pdf

Parámetros de ponderación de materias troncais de modalidade e das materias de opción da proba: http://ciug.gal/PDF/novataboapond18.pdf

A realización dos exercicios da ABAU serán o 12, 13 e 14 de xuño de 2018. Haberá unha convocatoria extraordinaria o 12, 13 e 14 de setembro de 2018

 

Queres Facer Estudos Superiores De Conservación E Restauración De Bens Culturais?

 

Abrese o prazo ata o día 25 de xuño para inscribirse na proba de acceso.

Para o acceso aos estudos superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, en calquera das súas especialidades, requirirase estar en posesión do título de bacharelato ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, así como a superación da correspondente proba específica.

Aquelas persoas que desexen realizar a proba específica de acceso e teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán inscribirse no proceso de acceso e admisión e realizar a dita proba, e no caso de superala, poderán optar á asignación da praza solicitada, unha vez estean en posesión do título de bacharelato, no prazo extraordinario de matrícula, se houber vacantes na quenda correspondente.

Inscrición dos/as aspirantes ao acceso
A inscrición farase na secretaría da Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia ata o 25 de xuño.

Acceso directo
A porcentaxe de prazas sobre o total das ofertadas en cada especialidade para os aspirantes que estean en posesión dun título de técnico superior en Artes Plásticas e Deseño é do 20%. 
O 80% restante das prazas ofertadas será asignado mediante a proba específica de acceso.

Desenvolvemento das probas 
As ditas probas levaranse a cabo o día 4 de xullo na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia
 
Máis información no DOG do 4 de maio de 2018 e en http://www.edu.xunta.es/portal/taxonomy/term/380/all
http://gradoconservacionbbcc.es/


Curso Intensivo De Monitoras/Es De Actividades De Tempo Libre En Santiago De Compostela

 

A Escola de tempo libre Altair Galiza organiza un curso intensivo de Monitoras/es de Actividades de Tempo Libre en Santiago de Compostela.
Lugar: Rúa do Home Santo, 29-B
Datas: Do 9 ao 31 de xullo. Libres (descanso): 3 mañás e 1 día.
Matrícula: 260 € (75 € educadoras altair). Posibilidade pagamento fraccionado
Inclúe titulación de manipuldor/a de alimentos e Módulo de campismo de dous días.
Máis información:  https://etlaltairgaliza.wordpress.com/
Teléfono 660 629 214
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla


Curso Intensivo De Monitoras/Es De Actividades De Tempo Libre En Pontevedra

 

A Escola de Tempo Libre Argalladas organiza un curso intensivo de Monitoras/es de Actividades de Tempo Libre en Pontevedra
Datas:  Do 1 ao 20 de xullo de 2018.
Horario:  de luns a domingo de 9:00 a 14:00 e de 16.00 a 21:00 
Lugar:  Casino Mercantil. R/ Curros Enríquez s/n. Pontevedra
Prezo:  215 €

Máis información:
Escola de Tempo Libre Argalladas
Teléfono 693 437 544
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Programa De Axentes Mozos En Educación Para A Saúde (PAJEPS 2018)

 

Desde a Fundación de Educación para a Saúde (FUNDAEPS), presentan novamente o Programa de Axentes Mozos en Educación para a Saúde (PAJEPS 2018) que leva 23 anos formando á mocidade co obxectivo de que poidan intervir na súa comunidade.

Trátase dun programa organizado por FUNDADEPS e subvencionado polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, que ten por obxectivo promocionar hábitos de vida saudables entre a poboación xuvenil a través da formación de mozas.

Os requisitos que se deben cumprir para participar son:
- Mocidade entre 18 e 30 anos.
- Que residan en España.
- Que sexan presentados ou avalados por calquera organismo ou entidade de carácter público ou privado.

Durante unha semana de convivencia (16 a 20 Xullo) realízase a formación para ser Axente de Saúde nos seguintes temas:
- Educación para a Saúde.                            
- Metodoloxía de Intervención en  EpS.
- Técnicas de Intervención en  EpS.          
- Técnicas de comunicación.
- Educación Ambiental.                    
- Educación Afectivo-Sexual.
- Prevención de Adiccións.                     
- Nutrición e Alimentación.
- Actividade Física.                                         
- Recursos  Psicoemocionales en EpS.
- Recursos Sociais en EpS.

Unha vez finalizado o curso, os participantes dispoñen de 5 meses para realizar intervencións en organismos ou entidades da súa comunidade. Posteriormente conseguen Un diploma de Axente de Saúde que certifica o total de horas de formación recibidas (25 h) máis as horas de intervención que realizasen recoñecido por FUNDADEPS.

Para participar os/ as interesados/ as deben:
1. Cumprimentar a ficha de adhesión (necesita o selo e/ou firma do organismo ou entidade que lle avala).
2. Enviar a ficha de adhesión selada e un CV con fotografía. Poden facelo por e-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla   ou á dirección postal: 
Programa  PAJEPS,  FUNDADEPS, Hospital Clínico San Carlos,  C/ Prof. Martín Lagos s/n. Servizo de Medicina Preventiva 3ª Norte 28040 Madrid. (Poñendo  Att: Irene Ramos).
3. Unha vez recibida toda a información forman parte da lista de preinscricións. Posteriormente realizarase unha selección, se resulta seleccionado/a recibirán un e-mail confirmando a súa asistencia en  PAJEPS 2018.

Lugar:  Colexio Gredos San Diego Buitrago. Avda. de Madrid 16.  Buitrago de Lozoya (Madrid)
Data:  Do 16 ao 20 de Xullo
Cota a pagar:  65 € (inclúe: transporte, aloxamento, formación e certificación).

Máis información en https://www.fundadeps.org/Actividad.asp?codactividad=97
A través das redes sociais (FACEBOOK: Agentes de Salud, FUNDADEPS).
e-mail Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Teléfonos: 91 330 3422 y 91 330 3705
 

 

Achegándonos Ao Conflito. Habilidades Para A Xestión Do Conflito

 

Espazocoop, Unión de Cooperativas Galegas organiza o curso gratuito Achegándonos ao conflito. Habilidades para a xestión do conflito
O conflito é algo natural que está presente na nosa vida. Queres coñecer as diferentes fontes das que xurde o conflito?, e experimentar os diferentes estilos de afrontalo? 
Con este curso poder achegarte ademais a xeitos construtivos de xestionar as situacións de conflito que vivimos no ámbito laboral ou tamén noutros contornos relacionais.

Obxectivos:
- Comprender que o conflito é algo natural que está presente na nosa vida.
- Coñecer as diferentes fontes das que xurde o conflito.
- Coñecer e experimentar os diferentes estilos de afrontamento do conflito.
- Achegarnos a xeitos construtivos de xestionar as situacións de conflito.
Datas: do 22 ao 25 de maio de 2018. 
Horario: de 9:30 a 14:30. 20 horas
Lugar: Cámara de Comercio de Vigo, rúa República Arxentina, 18A, Vigo

Máis información no Espazocoop, Unión de Cooperativas Galegas
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
www.espazo.coop 
A Coruña. Travesía de San José 10, Ent.A. Teléfono: 881 887 456
Santiago de Compostela. Hórreo 104, baixo, esquerda. Teléfono: 981 57 55 78
Vigo. Taboada Leal 15, entreplanta. Teléfono: 986 866 149


Convocadas Bolsas Colexios Do Mundo Unido 2017

 

A Fundación Comité Español dos Colexios do Mundo Unido, convoca estas bolsas para estudar dous cursos de Bacharelato Internacional nalgún dos seus centros polo mundo.
A bolsa está valorada en 47.500 euros e poden estudiar en Canada, Estados Unidos, Costa Rica, Singapur, China, Reino Unido, ete.
Para solicitar as prazas é necesario estar estudando 4º ESO ou 1º Bacharelato.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 20 de novembro.
Máis información: www.colegiosmundounido.es

 

“Depointegra Xove”

 

A Deputación de Pontevedra, no seu reto de reducir o desemprego, está a traballar no proxecto “Depointegra Xove” co apoio financeiro do Fondo Social Europeo da Unión Europea. O proxecto está destinado á integración sostible de persoas novas da provincia de Pontevedra no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil co obxectivo de que a mocidade consiga unha formación e un emprego de calidade.

Obxectivos
- Integrar de maneira sostible no mercado de traballo as persoas mozas desempregadas que non participan nos sistemas de formación ou educación.
- Realizar actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados dirixidos á obtención de certificados de profesionalidade.
- Ofrecer estes itinerarios en diferentes localizacións da provincia.
- Favorecer a participación de mulleres, persoas paradas de longa duración e colectivos en risco de exclusión social (con discapacidade, poboación xitana e inmigrantes).

Persoas beneficiarias
405 persoas de entre 16 e 30 anos da provincia de Pontevedra, inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que non estean ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación.

Que se ofrece
- Axuda económica mensual de 200 euros ao mes ás persoas participantes
- Formación para a obtención de certificados de profesionalidade
- 27 itinerarios formativos de diferentes especialidades con prácticas non laborais
- Formación transversal e complementaria en idiomas, TIC e ofimática, inserción laboral, emprendemento e igualdade
- Orientación laboral e titorías individuais e grupais

Cando
Os itinerarios vanse levar a cabo durante o ano 2018.

Onde
- Pontevedra
- Vigo
- Deza
- O Morrazo
- O Baixo Miño
- O Salnés
- Caldas

Itinerarios formativos

Máis información
Correo-e: 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Teléfono: 986 804 100, extensións 40708 e 40851

 

Exames Dos Carnés Profesionais E Das Habilitacións Profesionais

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das habilitacións profesionais para o ano 2018 nas seguintes especialidades:

Carnés profesionais:
– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

Habilitacións profesionais: 
- Operador/a industrial de caldeiras.
– Instalador/a de gas, categoría A.
– Instalador/a de gas, categoría B.
– Instalador/a de gas, categoría C.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

Prazo de presentación de solicitudes
1. Para a convocatoria ordinaria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 1 ao día 14 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos. 
2. Para a convocatoria extraordinaria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 2 ao día 13 de xullo de 2018, ambos os dous incluídos.

A inscrición pode facerse en https://sede.xunta.es co procedemento ED527A
Máis información no DOG do 15 de febreiro de 2018


Bolsas Internacionais De Posgrao En Alemaña

A Fundación Heinrich Böll convoca bolsas internacionais de posgrao en Alemaña

O prazo de solicitude é do 1 de marzo ao 1 de setembro de cada ano.

Con estas bolsas, buscan estudantes con antecedentes académicos excelentes, que se comprometan social e politicamente, e que ademais teñan un interese activo acerca dos valores básicos da fundación: A ecoloxía e a sustentabilidade, a democracia e os dereitos humanos, a autodeterminación e a xustiza.

https://www.boell.de/en/scholarships-application


Axudas Para A Creación De Novas Empresas E Para Consolidación Do Emprego

A finalidade deste programa é xerar emprego estable para persoas desempregadas, principalmente entre as mulleres, as persoas con discapacidade e en risco de exclusión social e as unidades familiares con todos os seus membros en situación de desemprego, apoiando e dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, con especial atención aos concellos do rural galego.

Tipos de axudas:
a) Subvención á xeración de emprego estable. 
b) Subvención para formación.
c) Subvención para o inicio da actividade.
d) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.

As solicitudes deben presentarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR807I

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de xullo de 2018.
Máis información no DOG do 26 de xaneiro de 2018 e en 

http://emprego.ceei.xunta.gal/


Axudas Ao Emprego Autónomo E Á Contratación Indefinida

 

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a promoción do emprego autónomo e a súa consolidación mediante incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada polas persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Establécense os seguintes programas de axudas:
a) Programa I. Promoción do emprego autónomo (procedemento TR341D): axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.
b) Programa II. Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas (procedemento TR349F)

Os dous procedementos deben tramitarse en https://sede.xunta.gal cos códigos TR341D e TR349F.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2018.
As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2017 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da publicación da orde.

Máis información no DOG do 26 de xaneiro de 2018
http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions


Bolsas Internacionais De Posgrao En Alemaña

A Fundación Heinrich Böll convoca bolsas internacionais de posgrao en Alemaña

O prazo de solicitude é do 1 de marzo ao 1 de setembro de cada ano.

Con estas bolsas, buscan estudantes con antecedentes académicos excelentes, que se comprometan social e politicamente, e que ademais teñan un interese activo acerca dos valores básicos da fundación: A ecoloxía e a sustentabilidade, a democracia e os dereitos humanos, a autodeterminación e a xustiza.

https://www.boell.de/en/scholarships-application

   

Becas Faro

FARO é un programa promovido e financiado polo Ministerio de Educación cuxo propósito é fomentar a mobilidade de estudantes de últimos cursos de todas as universidades españolas mediante a realización de prácticas formativas de calidade en empresas situadas en Europa, Estados Unidos e Canadá e en empresas españolas ou multinacionais de Asia e Oceanía.

Para poder solicitar estas axudas requírese: 
Ser estudante, español ou estranxeiro menor de 30 anos, con residencia legal en España e estar a cursar estudos nunha universidade española.
Estar matriculado en ensinos universitarios conducentes á obtención dun título de Grao, Licenciatura, Enxeñería, Enxeñería Técnica, Arquitectura ou Arquitectura Técnica, e superar un mínimo do 70 por cento dos créditos necesarios para a obtención do devandito título. Así mesmo, poderán participar no programa os estudantes que leven a cabo un proxecto de fin de carreira establecido nos plans de estudos universitarios oficialmente recoñecidos.
Cumprir cos requisitos de entrada e estancia esixidos nos países de destino, previamente á súa incorporación.
Non ser beneficiario con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade (Argo, Faro, Integrants), ou de calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación co mesmo obxecto ou finalidade.

Importante: Non é posible gozar simultaneamente dunha axuda FARO e unha ERASMUS.

Non poderán participar neste programa:
Titulados. Neste caso, lembramos a existencia dun programa dirixido a este público: ARGO.  www.becasargo.es  
Estudantes de Doutoramento, Máster ou doutro tipo de estudos de posgrao.
Estudantes doutro tipo de Ensinos Superiores como son as impartidas nos Conservatorios Superiores de Música ou as Escolas de Artes, os denominados títulos propios ou títulos universitarios ou homologacións cursadas outros países.

Solicitude:
O proceso de solicitude pasa por tres etapas. Inicialmente é necesario completar o apartado de datos de aptitude para verificar se se cumpre ou non cos requisitos de participación. Os que superen esta etapa, poderán cumprimentar o formulario de datos persoais para rexistrarse na web do programa. Finalmente, deberán acceder á súa zona de usuario para completar o modelo normalizado de CV que se facilita. Executados estes tres pasos, os candidatos poderán participar nos posibles procesos de selección que se xestionen.

dotación económica varía en función do país de destino no que teña lugar a práctica e consta de: 
Pago das mensualidades en concepto de aloxamento e manutención, cuxo ingreso se realizará a mes vencido e comezará dentro dos cinco primeiros días do mes seguinte ao de inicio da estancia.
Unha viaxe de ida e volta.

O programa FARO desenvolverase entre 2015 e 2018

Máis información: http://www.becasfaro.es/home.php


Tarxeta Cultura Galega para mozas e mozos

 

Tarxeta-Bono Cultura Galega, é un programa dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 30 anos co que se poderán mercar libros en galego e entradas de espectáculos de artes escénicas de empresas galegas.
É unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

O prezo da tarxeta para o usuario será de 33 €, e con ela poderán realizarse compras por valor de ata 50 € durante un prazo de dous meses. Por tanto, a diferenza de 17 € será achegada como incentivo ao consumo cultural por parte da Xunta de Galicia.

Ademais os establecementos adheridos que se dediquen á venda de libros farán un desconto adicional do 10% no prezo do que se compre con cargo a este bono, compatible con outros descontos ou ofertas. De acordo co devandito desconto, cunha destas tarxetas poderase ter acceso a comprar, por exemplo, 2 libros que custen 20 euros cada un e a un terceiro que custe 15 euros.

A tramitación da tarxeta-bono, así como a xestión das entradas aos espectáculos que con ela se merquen será desenvolvida por Afundación.  


  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 67 invitados conectado
Banner