Ayuntamiento

Sede Electrónica
Plan Igualdade 2019/20
Modelo de Solicitudes Urbanísticas
Ayudas y Subvenciones
Cita Médica
Sugerencias
Agenda
Boletines
Conect@vilanova

 

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

  

ACTIVIDADES DA DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE:


    A CONCELLERÍA DE XUVENTUDE INFORMA DE QUE XA SAIRON CONVOCADOS OS

CAMPAMENTOS DA XUNTA DE GALICIA 2021

 

 

REQUISITOS

·         Poderán optar a elas as familias con fillos nacidos entre os anos 2003 e 2012.

§  Non poderán cumprir os 18 anos antes da finalización do campamento

§  Os nacidos no 2012 deberán ter cumplidos os 9 anos ó inicio do campamento.

§  Descontos por familia numerosa, familia monoparental e por posuír o carné xove

 

PLAZO

 

O prazo para solicitar prazas será ata o 28 de maio de 2021

   

PARA MÁIS INFORMACIÓN SOBRE OS TURNOS, SOLICITUDE, ETC PODEN ACUDIR Á OMIX (OFICINA DE INFORMACIÓN XUVENIL) SITA TEMPORALMENTE NA AULA CEMIT DO CONCELLO, CHAMAR O TELÉFONO 986 55 48 45 OU POR CORREO ELECTRÓNICO EN  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 


 

 

A Concellería de Xuventude informa da convocatoria de Primavera Xove, novo programa para a mocidade galega

 

O novo programa cha?mase Primavera Xove e levarase a cabo entre os meses de maio a xun?o. Esta? composto por tres formatos de accio?ns diferentes e totalmente gratui?tas:

1.    Programa de fin de semana (de venres a domingo) en albergues xuveni?s para mozos e mozas de 14 a 17 anos.

2.    Encontros de desenvolvemento e aprendizaxe xuvenil nos campus universitarios de Santiago, A Corun?a, Ourense e Vigo. Formacio?n, charlas inspiradoras e networking.

3.    Feiras Primavera Xove nos 12 espazos xove dependentes da Xunta de Galicia.

 

 

1.    Programacio?n de fin de semana en albergues xuveni?s

Este programa levarase a cabo nos albergues xuveni?s LugII, localizado na cidade de Lugo, e en Gandari?o, no concello de Bergondo. Ofertaranse un total de 160 prazas que permitira?n aos mozos e mozas ampliar as su?as habilidades e competencias, asi? como participar en actividades fi?sico-deportivas, de aventura e tecnolo?xicas.

Quen pode participar?

O programa esta? dirixido a mozos e mozas empadroados en Galicia que ten?an entre 14 e 17 anos no momento da solicitude

Prazas

O nu?mero de prazas dispon?ibles en cada unha das opcio?ns e fins de semana e? de 20

Cando?

 • Do 21 ao 23 de maio
 • Do 28 ao 30 de maio
 • Do 04 ao 06 de xun?o
 • Do 11 ao 13 de xuño

Prazo e método de inscricio?n

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

As prazas adxudicaranse, como se dixo anteriormente, por rigorosa orde de chegada dos formularios de inscricio?n ata esgotar todas as dispon?ibles por programa.

No formulario de confirmacio?n de solicitude so? se podera? elixir unha quenda

Consulta todas as condicións de participación, requisitos e información sobre o programa no seguinte enlace

 

2. Encontros de desenvolvemento e aprendizaxe xuvenil nos campus universitarios

Cada xornada enfocarase a un a?mbito concreto e comezara? cunha charla formativa e inspiradora a cargo dun ou varios relatores recon?ecidos no seu eido. Sera?n profesionais, empresarios/as, creativos/as relevantes na contorna e no panorama nacional ou autono?mico

Quen pode participar?

Estas xornadas están dirixidas principalmente a mozos e mozas universitarios, aínda que se pode inscribir a mocidade en xeral, de 18 a 30 anos.

Cando?

Esta accio?n levarase a cabo todos os me?rcores de maio e xun?o a partir do vindeiro me?rcores 12. A programacio?n, totalmente gratui?ta para as persoas participantes, sera? de tarde e cada xornada tera? unha duracio?n aproximada de 2 horas.

Consulta todas as condicións de participación, requisitos e información sobre o programa no seguinte enlace

Prazo e método de inscrición

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

 

3. Feiras Primavera Xove nos 12 Espazos Xoves

Quen pode participar?

A mocidade das contornas de cada espazo xove.

Cando?

 • 21 maio: Viveiro, Noia e Chantada
 • 28 maio: Vilagarci?a, Carballo e Tui

Prazo e método de inscrición

·         Estas xornadas terán un aforo reducido en cada un dos obradoiros para garantir todas as medidas de seguridade e prevención fronte á Covid-19. Pódese reservar praza nas diferentes actividades en cada espazo xove nos formularios dispoñibles na seguinte ligazón. 

 

 


 

CAMPOS DE VOLUNTARIADO 2021

 

Quen pode participar?

Persoas mozas galegas residentes en Galicia con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos.

Que se lles ofrece as persoas voluntarias?

 • Un proxecto sempre de dimensión social, na procura da mellora ambiental do noso contorno, da convivencia entre as persoas, dun mellor desenvolvemento e integración das persoas con discapacidades, dun maior coñecemento da nosa cultura e a nosa realidade.
 • Un equipo humano que os/as acollerá e lles axudará a levar a cabo o traballo programado e a dinamización do campo.
 • Os medios materiais necesarios para desenvolveren as tarefas específicas de cada campo.
 • Un programa con actividades de convivencia, de animación, de lecer e tempo libre.
 • Aloxamento e manutención durante todos os días que dure a actividade.
 • Un seguro de accidentes e responsabilidade civil

Que se lles demanda as persoas voluntarias?

 • Traballar desinteresadamente os días e horas estipuladas no proxecto que se vai desenvolver.
 • Colaborar e participar no desenvolvemento da programación das actividades de animación.
 • Contribuír á organización xeral do campo (tarefas de limpeza, cociña, administración, etc.).
 • Respectar as distintas crenzas, ideoloxías e diferenzas persoais de todas as persoas participantes do campo.
 • Permanecer no campo durante o período programado.
 • Respectar as normas de réxime interior e de convivencia propias do campo, que serán, entre outras, as seguintes:
  • Aceptar as indicacións das persoas responsables da actividade.
  • Cumprir os horarios en xeral.
  • Non utilizar vehículos particulares durante o tempo de duración do campo.
  • Non consumir bebidas alcohólicas.
  • Non se admitirán persoas alleas ao campo.
  • Cumprir as medidas persoais de hixiene e prevención fronte á Covid-19 establecidas no protocolo e, en xeral, as establecidas pola lexislación vixente na materia.

Poderán ser expulsadas do campamento as persoas participantes que non respecten as citadas normas e cando o seu comportamento dificulte ou impida a convivencia.

No desenvolvemento dos campos de voluntariado recolleranse experiencias, imaxes, fotografías, vídeos, vídeos con voz, material gráfico, etc., das persoas participantes na actividade para a súa publicación a través dos medios de difusión corporativos das iniciativas e actividades da Xunta de Galicia e as entidades pertencentes ao sector público autonómico de Galicia, para estes efectos, as persoas participantes deben cubrir  a declaración sobre a autorización para a captación de imaxes, indicando se dan ou non ou seu consentimento.

Particularidades:

Existe unha reserva de prazas para persoas con discapacidade. Os requisitos que deben cumprir son os seguintes:

 • O grao de discapacidade debe ser igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%.
 • Deben ter a capacidade de integración nun grupo.
 • As súas limitacións e/ou necesidades especiais deben permitirlles manexarse nas instalacións do campo e participar e beneficiarse das actividades que nel se van desenvolver.

 Solicitude de praza:

A solicitude presentarase mediante un formulario en liña, dispoñible neste enlace 

Cada persoa solicitante elixirá, por orde de prioridade, un máximo de cinco campos de voluntariado. Na solicitude deberá identificar o campo que solicita co seu código respectivo

As prazas serán adxudicadas, mentres existan vacantes, por rigorosa orde de recepción das solicitudes.

Resérvase un número de prazas en campos de voluntariado en Galicia para persoas con discapacidade. Os requisitos que deben cumprir estas persoas son os seguintes:

 • O grao de discapacidade debe ser igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%.
 • Deben ter a capacidade de integración nun grupo.
 • As súas limitacións e/ou necesidades especiais deben permitirlles manexarse nas instalacións do campo e participar e beneficiarse das actividades que nel se van desenvolver.

Para estes efectos, a persoa solicitante debe indicar, no formulario de solicitude, o grao de discapacidade recoñecida. 

CAMPOS EN GALICIA:

O prazo de campos en Galicia estará aberto ata 5 días antes do comezo de cada campo.

Unha persoa non poderá ser adxudicataria de máis dun campo de voluntariado durante os 3 primeiros días do prazo de solicitude. Unha vez transcurrido este prazo, a persoa que queira participar en máis dun campo deberá solicitalo mediante un novo formulario. 

                 

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 6 invitados conectado
Banner