Ayuntamiento

Sede Electrónica
Plan Igualdade 2019/20
Modelo de Solicitudes Urbanísticas
Ayudas y Subvenciones
Cita Médica
Sugerencias
Agenda
Boletines
Conect@vilanova

 

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

  

PREMIOS E CONCURSOS: 


 V Certame de Monólogos Cómicos de Betanzos

O Concello de Betanzos convoca este certame para premiar á mellor interpretación dun monólogo humorístico.
Para a valoración desta interpretación os actores ou actrices deberán presentar o seu monólogo no transcurso dun espectáculo ou gala de carácter público que se celebrará en Betanzos o 25 de outubro de 2019.
Poderán concorrer a este certame tódolos actores e actrices que o desexen, se ben a organización reservase o dereito de facer no seu caso unha selección previa. En todo caso o número de participantes non poderá ser superior a seis.
O tema do monólogo é libre e a duración da súa representación non poderá ser superior a 12 minutos.
Premios:
1º Premio: 500 €
2º Premio: 380 €
3º Premio: 350 € (outorgado polo público das galas)
Os/as interesados/as en participar deberán realizar a súa inscrición enviando un email ao enderezo:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
O prazo estará aberto ata o 21 de outubro de 2019.
Máis información no BOP da Coruña do 11 de outubre de 2019

 

Consumópolis15: Os teus actos de consumo poden cambiar o mundo, como o farías ti?


O Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social e a Comunidades Autónomas organizan o concurso escolar Consumópolis15: Os teus actos de consumo poden cambiar o mundo, como o farías ti?

O obxectivo do concurso é promover a reflexión, de forma consciente, crítica e solidaria, sobre distintos aspectos do consumo responsable mediante a realización das actividades que se propoñen nas dúas partes das que consta o concurso

A participación no Concurso materializarase a través das actividades que deberán desenvolver os concursantes no portal de Internet Consumópolis, www.consumopolis.es

O equipos deberán ser inscritos polo docente coordinador directamente no portal de Internet de Consumópolis.

Participantes: escolares que estean matriculados en calquera centro público, concertado ou privado do territorio nacional en calquera dos seguintes  niveis:
a) Nivel 1: Quinto e sexto cursos de Educación Primaria.
b) Nivel 2: Primeiro e segundo cursos de Educación Secundaria Obrigatoria.
c) Nivel 3: Terceiro e cuarto cursos de Educación Secundaria Obrigatoria.
A inscrición farase por equipos de 5 concursantes.

O período de inscrición dos equipos estará aberto ata o 14 de febrero de 2020.

Na primeira parte do concurso, os cinco integrantes do equipo deberán completar o percorrido pola cidade de Consumópolis resolvendo diversas probas, de carácter pedagóxico e lúdico, que se presentarán aos participantes ao longo deste.
Os concursantes poderán completar o percorrido pola cidade de Consumópolis ata o 23 de marzo de 2020.

Considérase que un equipo finalizou esta primeira parte e, por tanto, pode continuar coa súa participación no concurso e realizar a segunda parte, cando os cinco membros do equipo completasen o percorrido. Entenderase completado o percorrido polos participantes despois de realizar as seguintes probas: «Ordena as letras», «Catro imaxes para unha palabra», «O mellor dos catro», «Verdadeiro/Falso», «Boa memoria», «A foto escondida», «A cidade misteriosa» e «Cadea de preguntas». Todas estas probas son obrigatorias.

segunda parte, coa que se pretende fomentar o traballo en equipo, consiste no deseño, elaboración e presentación dun cómic que deberá incluír un ou varias mensaxes dirixidas a mozas do mesmo rango de idade e que apoie o lema da edición deste ano.

Unha vez superada estas dúas partes poderase participar na fase autonómica coa convocatoria que faga a Xunta de Galicia. Os gañadores de cada Comunidade pasarán á fase nacional.

Premios:
As Comunidades Autónomas organizadoras do Concurso establecerán os premios que se concederán aos respectivos gañadores autonómicos.
Os premios nacionais do Concurso consistirán nun ordenador portátil ou tableta para cada un dos cinco concursantes e o profesor que coordinase os equipos gañadores.
Ademais, recibirán un diploma acreditativo como gañadores.
Os centros educativos aos que pertenzan os equipos gañadores, recibirán un premio en metálico de 2000 € e un diploma acreditativo para o centro.

Máis información en www.consumopolis.es  e no BOE do 4 de outubro de 2019

 

16ª edición do Concurso de Poesía ANOMAR

A Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos convoca a XVI edición do concurso de poesía ANOMAR, onde a temática dos poemas é libre, cun mínimo de 20 versos e un máximo de 100, sendo a lingua dos poemas en galego.

As categorías do concurso están divididas por idades:
– 1ª categoría: rapaces e rapazas entre os 8 e os 12 anos.
– 2ª categoría: mozas e mozos entre os 13 e os 17 anos, e
– 3ª categoría: a partir de 18 anos.

Os poemas poden enviarse por correo ordinario a:

Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos
R/Ameneiro 8
15894 Os Tilos-Teo
A Coruña

ou se pode facer de forma on-line ao seguinte enderezo:

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , a obra será remitida como arquivo axunto, sen poñer o nome da persoa, e no corpo do correo electrónico terán que constar os datos da autora/autor. No asunto indicarase XVI Concurso de Poesía ANOMAR.

O prazo para participar estará aberto ata o 12 de novembro de 2019.

A decisión do xurado coñecerase nun acto público nos locais da asociación ás 20:00 horas, o venres 29 de novembro de 2019.

http://asociacion.arcostilos.org/xvi-concurso-de-poesia-anomar/

 

XXX Premio Internacional de Investigación Vitoria Kent

A Universidade de Málaga convoca o XXX Premio Internacional de Investigación Vitoria Kent

O contido dos traballos presentados deberá versar sobre un tema relacionado cos estudos das mulleres, de xénero ou feministas, desde calquera disciplina científica.

Se se presentan Teses Doutorais e traballos de investigación, terán que ser relaborados en título, estrutura e contido para evitar duplicidades cos repositorios universitarios.
Os orixinais deberán ter unha extensión comprendida entre 150 e 300 páxinas, incluídas notas, bibliografía e apéndices, con  interlineado de espazo e medio. Enviaranse en formato PDF á dirección seguinte:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

prazo de recepción de orixinais finaliza o 12 de xaneiro de 2020.

Requisitos
Poderán concorrer cantas investigadoras e investigadores deséxeno, sempre que as obras sexan inéditas, escritas en español, incluídas as citas literais, non sendo premiadas noutros certames nin publicadas nin difundidas na súa totalidade en ningún soporte.

Dotación
- O XXX Premio Internacional de Investigación Vitoria Kent está dotado con 2.000 euros.
- O Seminario de Estudos Interdisciplinarios da Muller da Universidade de Málaga – S.E.I.M.-, en colaboración con  UMA Editorial, comprométese á publicación da obra gañadora na Colección Atenea-Estudos de Xénero, en formato papel e en versión electrónica.
- Así mesmo, concederase un accésit de 1.000 euros, que tamén será publicado na Colección Atenea-Estudos de Xénero, en papel e en soporte electrónico.

https://www.uma.es/media/files/bases-premio-victoria-kent-2019.pdf

 

 

Reporteiros na Rede

A Fundación Ibercaja convoca o concurso Reporteiros na Rede.

O concurso Reporteiros na Rede é unha proposta de ámbito nacional para fomentar a investigación e o uso da tecnoloxía. Os alumnos interesados poderán optar por participar nunha ou varias das temáticas, podendo usar unha das modalidades ou ambas.
Dirixido a:  profesores e alumnos de ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos Básico e Medio. A idade máxima do alumnado será de 20 anos.
Os traballos pódense presentar en dúas modalidades: artigo escrito e vídeo.

Áreas temáticas:
Ciencia e tecnoloxía.  O contido dos traballos presentados dentro desta área deberá estar relacionado co desenvolvemento do pensamento cinetífico e aboradar os saberes ou coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía.
Mobilidade.  O contido dos traballos presentados dentro desta área deberá estar relacionado coa mobilidade do futuro: intelixente, conectada e sustentable.
Educación financieira.  Traballos relacionados con coñecementos, habilidades, comportamentos, valores e aptitudes que permitan ás persoas tomar decisións financeiras na súa vida diaria.

Os obxectivos deste concurso son:
- Complementar a formación e a educación dos alumnos participantes a través do uso e manexo das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC).
- Incentivar e adestrar aos estudantes no labor de investigación e na procura da información, dos coñecementos e conceptos necesarios para levar a cabo un traballo divulgativo aplicando a metodoloxía colaborativa e por proxectos.
- Mellorar a destreza do alumno no bo uso da internet como fonte de información útil para os seus estudos curriculares e outros coñecementos que complementen a súa formación.

Inscrición:  ata o 17 de xaneiro de 2020.

www.fundacionibercaja.es/reporterosenlared

 

XXV Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López 

O Concello de Pradela convoca o XXV Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López.

Poderán concorrer anualmente ao Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López, todos os autores que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, admitíndose unha soa obra por categoría e autor.

Categorías e requisitos das obras.

Narrativa:
Os relatos terán unha extensión máxima de vinte folios, sen mínimo, mecanografadas (ou a ordenador) e a dobre espazo.

Poesía:
As obras de poesía terán unha extensión máxima de 100 versos.
En ambas categorías, deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou en castelán, debendo estar rematadas con carácter previo á convocatoria.

Especial Camiño de Santiago:
Cos mesmos requisitos sinalados nos parágrafos anteriores, tendo en conta a celebración da XXV Edición do Certame, o paso do Camiño Francés por Paradela e a celebración no Ano 2021 do Ano Xacobeo, créase para esta Edición unha modalidade relativa ao Camiño de Santiago, en especial referida ao Camiño Francés ao seu paso por Paradela.
Nesta modalidade concorrerán de xeito conxunto tanto as obras de narrativa coma as de poesía.

Presentación das obras.
O prazo de entrega stará aberto ata o 30 de novembro de 2019.
Enviarase un único exemplar, sen sinatura e cun lema, ao seguinte enderezo:

CONCELLO DE PARADELA
Certame literario
(Modalidade Poesía/Narrativa/Especial Camiño de Santiago)
Rúa Cabaleiros de Santiago, nº 15
27611 Paradela. Lugo

En sobre aparte e pechado, constará o lema que distinga o traballo, e no interior o nome e apelidos do autor/a, DNI ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, declaración formal de que a obra é axustada ás normas contidas na base segunda. Abriranse soamente os sobres dos traballos premiados.
No caso de que as obras se remitan mediante correo electrónico, á conta  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , deberán enviarse no mesmo correo electrónico, dous arquivos en formato PDF, un co contido da obra e outro onde constará o lema que distinga o traballo, no que conterá, no seu interior, o nome e apelidos do autor/a, D.N.I. ou pasaporte, domicilio, teléfono, poboación de residencia, dirección de correo electrónico (no seu caso) e declaración formal de que a obra é axustada ás normas.
Os arquivos PDF referenciaranse do seguinte xeito:
- Datos persoais ou plica, co título da obra.
- O título da obra.

Premios.
Modalidade narrativa:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
Modalidade poesía:
1º Premio: 1.000 €
2º Premio: 500 €
Modalidade especial Camiño de Santiago:
1º Premio: 1.000 €

http://www.paradela.es/sites/default/files/Bases_Certame_Literario-castelan.pdf

 

Concurso de fotografía

A Deputación de Lugo convoca A VI edición do Concurso de Fotografía nas Reservas da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá, ten como fío condutor para este ano 2019: “AS NOSAS ÁRBORES”. 
Con esta temática pretendése poñer en valor, dar a coñecer e festexar o patrimonio natural das nosas Reservas da Biosfera, unha ferramenta fundamental para o desenvolvemento destes territorios.

Poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade que estean interesadas, con obras que non fosen premiadas con anterioridade.

As fotografías presentadas realizaranse no territorio da Reserva da Biosfera “Terras do Miño” e “Os Ancares Lucenses, Montes de Cervantes, Navia e Becerreá”, tendo como temática “As nosas árbores” dentro da Biosfera “Terras do Miño” e “Os Ancares  Lucenses, Montes de Cervantes, Navia de Becerreá”. Neste particular cómpre aclarar a que se refire este título: Procurarase obter instantaneas das árbores autóctonas que gocen dunhas características  extraordinarias que afagan destacar sobre o resto, tamén se admitirán fotografías de masas ou formacións arbóreas autóctonas (carballeiras, soutos, etc...). Estas particularidades poden referirse a súa idade, tamaño, beleza, etc..

Premios:
1º premio: 800 €.
2º premio: 500 €.
3º premio: 300 €.

Poderase presentar unha fotografía por autor/a.
A obra para concurso será presentada sen montar, sen enmarcar e sen passe-partout, e poderá ser realizada en branco e negro ou en cor. A fotografía entregarase un CD-ROM coa imaxe en formato TIFF, modo de cor RGB.  
O arquivo terá un tamaño mínimo de 15 Mb. No  mesmo CD-ROM deberá existir unha copia da fotografía cun tamaño aproximado de 1,2 Mb comprimidas co formato JPEG (.jpg) en modo de cor RGB. Será necesario acompañar unha  copia da fotografía en papel fotográfico cun tamaño de 20x30cm., ocupando a imaxe a totalidade do papel sen ningún tipo de marco. A fotografía deberá levar no dorso o título ou lema, e acompañarase dun sobre pechado que inclúa o nome e apelidos do autor/a, data de nacemento, enderezo, teléfono, correo  electrónico, título da obra e lugar onde se realizou. O devandito sobre levará no exterior o título ou lema da fotografía presentada.

prazo de presentación de fotografías estará aberto ata o 31 de outubro de 2019.

http://www.deputacionlugo.gal/gl/temas/medioambiente/concursofotografiaRRBBConcurso de fotografía 

A Deputación de Lugo convoca A VI edición do Concurso de Fotografía nas Reservas da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá, ten como fío condutor para este ano 2019: “AS NOSAS ÁRBORES”. 
Con esta temática pretendése poñer en valor, dar a coñecer e festexar o patrimonio natural das nosas Reservas da Biosfera, unha ferramenta fundamental para o desenvolvemento destes territorios.

Poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade que estean interesadas, con obras que non fosen premiadas con anterioridade.

As fotografías presentadas realizaranse no territorio da Reserva da Biosfera “Terras do Miño” e “Os Ancares Lucenses, Montes de Cervantes, Navia e Becerreá”, tendo como temática “As nosas árbores” dentro da Biosfera “Terras do Miño” e “Os Ancares  Lucenses, Montes de Cervantes, Navia de Becerreá”. Neste particular cómpre aclarar a que se refire este título: Procurarase obter instantaneas das árbores autóctonas que gocen dunhas características  extraordinarias que afagan destacar sobre o resto, tamén se admitirán fotografías de masas ou formacións arbóreas autóctonas (carballeiras, soutos, etc...). Estas particularidades poden referirse a súa idade, tamaño, beleza, etc..

Premios:
1º premio: 800 €.
2º premio: 500 €.
3º premio: 300 €.

Poderase presentar unha fotografía por autor/a.
A obra para concurso será presentada sen montar, sen enmarcar e sen passe-partout, e poderá ser realizada en branco e negro ou en cor. A fotografía entregarase un CD-ROM coa imaxe en formato TIFF, modo de cor RGB.  
O arquivo terá un tamaño mínimo de 15 Mb. No  mesmo CD-ROM deberá existir unha copia da fotografía cun tamaño aproximado de 1,2 Mb comprimidas co formato JPEG (.jpg) en modo de cor RGB. Será necesario acompañar unha  copia da fotografía en papel fotográfico cun tamaño de 20x30cm., ocupando a imaxe a totalidade do papel sen ningún tipo de marco. A fotografía deberá levar no dorso o título ou lema, e acompañarase dun sobre pechado que inclúa o nome e apelidos do autor/a, data de nacemento, enderezo, teléfono, correo  electrónico, título da obra e lugar onde se realizou. O devandito sobre levará no exterior o título ou lema da fotografía presentada.

prazo de presentación de fotografías estará aberto ata o 31 de outubro de 2019.

http://www.deputacionlugo.gal/gl/temas/medioambiente/concursofotografiaRRBB


 

XXXII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón

O Concello de Dodro convoca a XXXII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón.

Neste certame poderán participar os/as poetas que o desexen, sempre e cando os traballos estean escritos en lingua galega e se axusten aos parámetros normativos do xénero narrativo que se convoca.
Os escritos deben ser orixinais, inéditos, non estaren comprometidos con ningunha editorial, non teren concorrido a outro certame pendente de resolución nin teren sido premiados.

Os traballos aspirantes ao premio serán de tema e forma libres, terán unha extensión mínima de 500 versos e máxima de 800. Deben presentarse catro copias mecanografadas, soamente polo anverso e en papel tamaño DIN A-4, ao seguinte enderezo:

“XXXII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón”
Concello de Dodro
Tallós, 32
15981 Dodro. A Coruña

Os poemarios ostentarán un título e un lema, que tamén figurarán no exterior dun sobre pechado que conteña: copia
do DNI do/a autor/a, datos de contacto -enderezo e teléfono-, breve currículo literario, lapis de memoria ou CD coa copia
orixinal da obra, así como unha declaración xurada sobre a autoría e a orixinalidade desta.

prazo para presentar poemas estará aberto ata o 11 de novembro de 2019.
A dotación do premio é de 2.300 €. Terá, á súa vez, o carácter de anticipo de dereitos de autoría pola primeira edición da obra. O/a autor/autora recibirá gratuitamente 25 exemplares desta.

Máis información no BOP da Coruña do 19 de xullo de 2019 e en http://www.concellodedodro.org/
  

  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 12 invitados conectado
Banner