Ayuntamiento

Sede Electrónica
Plan Igualdade 2019/20
Modelo de Solicitudes Urbanísticas
Ayudas y Subvenciones
Cita Médica
Sugerencias
Agenda
Boletines
Conect@vilanova

 

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

  

PREMIOS E CONCURSOS: 

 

 V Concurso Balbino de Relatos

Técnicas & Gramaxe SL e Edicións Fervenza co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, da Fundación Xosé Neira Vilas, dos concellos de Vila de Cruces e Boqueixón e mais da Deputación de Pontevedra convocan o V Concurso Balbino de Relatos.

Poderán presentarse textos orixinais, propios e inéditos (relato ou serie de relatos) inspirados na temática do rural galego, do mar e da emigración.
Os textos terán unha extensión mínima de 100.000 caracteres e máxima de 180.000.
O texto enviarase a:
   Técnicas e Gramaxe
   R/ Santa Olaia, 18
   36540 Silleda
   Pontevedra

ou ao enderezo electrónico  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
O galardón está dotado con 1500 € e a publicación do traballo gañador por Edicións Fervenza
O prazo de participación estará aberto ata o 30 de xuño de 2020

https://concursobalbino.com/

 

Consumópolis 15

A Consellería de Educación e o Instittuo Galego de Consumo e da Competencia convoca a fase autonómica do concurso sobre consumo responsable e calidade de vida "Consumópolis 15.  Os teus actos de consumo poden cambiar o mundo, como o farías ti?"

O concurso consta de dúas partes: o percorrido pola cidade virtual de Consumópolis e o deseño, elaboración e exposición dun traballo en equipo sobre consumo responsable.

- A primeira parte do concurso consiste na realización do percorrido pola cidade virtual de Consumópolis, que se desenvolve a través do sitio web www.consumopolis.es
- A segunda parte do concurso consiste no deseño, elaboración e presentación dun traballo conxunto sobre consumo responsable.

Participantes:
Poderán participar nesta fase autonómica todos aqueles equipos constituídos por cinco alumnos ou alumnas que cursen estudos de 5º ou 6º de educación primaria ou 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO en calquera centro docente de Galicia.

- Cada alumno ou alumna participante só poderá formar parte dun equipo. Os equipos deben procurar a paridade, polo que se procurará que cada equipo non teña máis de tres membros do mesmo sexo.
- Cada equipo debe estar coordinado por un/ha docente do centro. Un/ha docente poderá coordinar máis dun equipo no seu centro.
- Non existe límite para o número de equipos que se poden formar en cada centro docente.

Categorías de participación:
– Categoría A: alumnado de 5º e 6º curso de educación primaria.
– Categoría B: alumnado de 1º e 2º curso de ESO
– Categoría C: alumnado de 3º e 4º curso de ESO.

Premios:
- Concederanse tres premios de 1.000, 600 e 300 euros para os traballos clasificados respectivamente en primeiro, segundo e terceiro lugar por cada unha das categorías de participación.
- Os traballos clasificados en primeiro lugar en cada unha das categorías de participación representarán a Comunidade Autónoma de Galicia na fase estatal, que terá lugar en Madrid.
- Todos os membros do equipo recibirán, ademais dos premios, un diploma do Instituto Galego do Consumo e da Competencia que os acredita como gañadores.
- Os docentes que participasen como coordinadores dos equipos premiados recibirán da Consellería de Educación un certificado de premio de innovación educativa cunha equivalencia de 12 horas de formación do profesorado.

Características do traballo en equipo:
- Cada equipo participante deberá deseñar, elaborar e presentar un traballo sobre consumo responsable consistente no deseño, elaboración e presentación dun cómic que deberá incluír unha ou varias mensaxes, dirixidas a mozos e mozas do mesmo rango de idade que os participantes, que apoie o lema principal da edición deste ano e que reflicta como os seus actos de consumo poden cambiar o mundo ou a sociedade. Este traballo realizarase de xeito colaborativo entre todos os membros do equipo.

prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o día 29 de abril de 2020 e a solicitude deberá tramitarse en https://sede.xunta.gal co código do procedemento IN114A.

Máis información no DOG do 4 de febreiro de 2020 e en  https://consumo.xunta.gal/gl

 

Jugendfotowettbewerb 2020

Baixo o título "Encadres bizarros, humor en fotografía" o Fotoclub Darmstadt organiza este concurso dirixido a mozos e mozas menores de 21 anos de calquera lugar do mundo.  

Como se poden capturar escenas divertidas, humorísticas ou ironía de fondo na foto?
Por exemplo, ao observar momentos emocionantes da vida cotiá, pero tamén mediante perspectivas estrañas sobre as producións propias ou completamente novas e familiares.
Non se trata só do efecto superficial.
A vida cotiá pódese ver dunha maneira encantadora con humor.
Dirixe a mirada cara a cousas contraditorias, xoga con asociacións e revela un significado máis profundo.
A fotografía pode relaxar a seriedade da vida dunha maneira humorística, pero tamén cuestiona as nosas actitudes, valores e prexuízos.  Nunha inspección máis próxima, a fotografía pode, no mellor dos casos, estimular unha mirada crítica á acción social.

Numero de  imagenes:
Imaxes individuais: máximo 3 imaxes;
Serie: unha serie cun máximo de 3 imaxes

Formato: Arquivo en formato  JPEG

Premios:
Os participantes cuxas imaxes se exhiben recibirán un certificado.
As primeiras 3 imaxes e series individuais recibirán premios.

Prazo: 22 de marzo de 2020.

Presentación dos gañadores:
As imaxes gañadoras mostraranse en gran formato durante os 11 Días de Fotografía de  Darmstadt (Alemaña) na "Torre Branca" nunha exposición

Presentación das fotos: As imaxes poden enviarse por correo electrónico: https://jugendfotowettbewerb.fotoclub-darmstadt.de/skurrile_fluchten_2020/einreichung2020/

Máis información:  https://jugendfotowettbewerb.fotoclub-darmstadt.de/

 

E ti, que?

O concurso "E ti, que?" está organizado pola Fundación de Axuda contra a Drogadicción (FAD) dirixido a  mozos e mozas de toda España. Poderán presentarse ao concurso, traballos realizados por mozos/as ou grupos de mozos/as sen un mínimo de compoñentes, pertencentes a centros educativos ou asociacións xuvenís.

As modalidades de presentación, cuxo contido debe estar baseado nun ou varios dos temas presentes en "E ti, que pensas?" e "E ti, que sentes?", son catro:

Soporte escrito:  reflexións, ensaios, contos, poesías, obras de teatro, textos de aprendizaxe e calquera outro tipo de produción cuxo soporte sexa a linguaxe escrita.

Expresión artística:  fotografía, pintura, escultura, cómic, música, cancións, carteis, adhesivos e calquera outro tipo de expresión artística non incluída noutras categorías. Só se poderá presentar unha produción por grupo/persoa.

Soporte audiovisual:  vídeos, montaxes audiovisuais,  diaporamas… cuxa exposición non poderá exceder os vinte minutos. Tamén fotografías que poden ser únicas ou coleccións cun número máximo de dez imaxes.

Outros:  inclúense as presentacións que polas súas características non pertencen a ningunha das categorías anteriores tales como xogos didácticos, itinerarios, aplicacións informáticas, etc. Só se poderá presentar unha produción por grupo/persoa, debendo ser de fácil comunicación.

Todos os traballos presentados deberán indicar, exclusivamente:
- O seu título.
- Unha breve explicación audiovisual do proceso de creación e do sentido ou obxectivo que ten o traballo ou produto presentado.
- Datos de contacto da persoa adulta responsable do grupo que o elaborou (profesor, guía ou monitor do grupo, etc).
- Datos do centro ou asociación ao que pertence o grupo.
- Non será necesario, en ningún caso, indicar os datos dos e as adolescentes participantes no grupo, só o número de membros que o integran.
- Declaración da persoa responsable do grupo de que posúe as pertinentes autorizacións de dereitos de imaxe dos e as adolescentes que aparezan e de que os poñerá ao dispor da  FAD cando se lle requirisen, no seu caso.

prazo para enviar os traballos será o 2 de xuño de 2020 ás 23:00 horas

premio consistirá nuns cascos inalámbricos (ou produto tecnolóxico similar) para cada membro do grupo de mozos premiado e outro para o seu "guía-titor".

O criterio de valoración para a adxudicación dos premios será, principalmente, a calidade, orixinalidade, e profundidade dos traballos presentados ou reflexións realizadas no blogue, sempre cunha clara vinculación a calquera dos contidos dos programas 'E ti, que pensas?' ou 'E ti, que sentes?'.

Máis información
Fundación de Axuda contra a Drogadicción
Teléfono 91 383 8348
https://www.campusfad.org/ytuque/concurso/ 


III Premio Roberto Vidal Bolaño

O Concello do Porriño, o IES Ribeira do Louro e a Editorial Galaxia, convocan o III Premio Roberto Vidal Bolaño.

Este certame nace pola necesidade de fomentar a escrita de textos teatrais dirixidos ao alumnado de ESO e Bacharelato e coa finalidade de crear un fondo de textos teatrais susceptibles de ser representados por alumnado do ensino secundario.

BASES:
- Poderán concorrer ao Premio todas as persoas que o desexen, de calquera nacionalidade, con textos teatrais inéditos e non premiados noutros certames, que estean escritos en lingua galega.
- As obras serán de temática e extensión libre, aínda que hai que ter en conta que van ser interpretadas por alumnos e alumnas de entre 12 e 18 anos.
- Cada autor poderá presentar máis dunha obra.

O premio constará de 2.000 euros, suxeitos ás retencións fiscais correspondentes, e que computarán en concepto de adianto de dereitos de autoría, un diploma acreditativo e a edición e publicación da obra gañadora a cargo da Editorial Galaxia. Para tal efecto a editorial asinará co gañador ou gañadora o correspondente contrato de edición.

prazo de presentación de orixinais estará aberto ata o 15 de abril de 2020.
Enviaranse catro copias da obra, debidamente encadernadas, xunto cun sobre cos datos do autor/a.
O envío das obras farase a través de correo postal ao enderezo:
  Premio de Teatro Roberto Vidal Bolaño
  IES Ribeira do Louro
  Rúa Ribeira s/n
  36410 Torneiros. O Porriño
  Pontevedra

A obra gañadora darase a coñecer no mes de xuño de 2020. Farase entrega do premio nun lugar que se convirá, para tal efecto, na última semana dese mes.

http://editorialgalaxia.gal/iii-premio-roberto-vidal-bolano-2020/

 

Concurso De Fotografía Científica

Galiciencia 2020 convoca un Concurso de Fotografía Científica

O concurso está aberto a todo o alumnado e profesorado de secundaria, bacharelato e FP dos centros educativos de Galicia.

Temática
O certame organízase con motivo da celebración da Galiciencia 2020 baseándose na temática de referencia desta edición: A innovación do futuro, polo que, partindo dun enfoque conceptual libre e aberto, as fotografías deben ter como punto de referencia calquera obxecto ou contorno relacionado coa temática en cuestión.

Condicións e formatos
- O número máximo de fotografías por persoa que se poderán presentar será de 3.
- As fotografías presentaranse en branco e negro ou color.
- As fotografías deberán ser orixinais e inéditas e non ter sido premiadas en ningún outro concurso. Os participantes deberán ser os/as autores/as das obras presentadas.
- As fotografías poderán estar en formato jpg, tiff, cunha resolución mínima de 1772 x 1181 pixeles (bastará unha cámara de 2Mpx), esta é a resolución mínima para poder reproducir as fotos en formato 30x20cm. Sería preferible unha resolución maior.
- Poden facerse axustes na imaxe, con respecto a color, niveis e axustes e correccións. Non está permitido manipular a foto de maneira que se cambien obxectos ou elementos da imaxe, polo tanto non se permiten fotomontaxes.

Presentación das obras
Todos os participantes que desexen tomar parte neste concurso deberán subir as súas fotografías a través do apartado especialmente habilitado na páxina web da galiciencia cos seguintes datos: título/s da/s obra/s presentada/s, nome e apelidos do/a autor/a, teléfono de contacto, e-mail e nome do centro ao que pertencen.

prazo de presentación das fotografías estará aberto ata o 15 de marzo de 2020.

https://www.galiciencia.com/fotografia.html

 

 

FICBUEU 2020 - Festival Internacional De Curtametraxes De Bueu

A Asociación Cultural FICBUEU organiza o 13º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu que se celebrará do 11 ao 19 de setembro de 2020 e terá como obxectivo a proxección e promoción das mellores curtametraxes realizadas nos dous últimos anos no ámbito internacional.

Poderán presentarse obras de calquera xénero, cunha duración máxima de 30 minutos (títulos de crédito incluídos). Cada participante poderá presentar tantas obras como desexe. Non serán admitidos as curtametraxes que xa se presentaron en edicións anteriores.

A participación está aberta a todas as obras estreadas a partir do 1 de xaneiro de 2019, podendo concorrer creadores ou creadoras de calquera nacionalidade, a condición de que cumprisen os 18 anos.

Aquelas curtametraxes nos que o idioma non sexa o galego ou o castelán deberán ter subtítulos nalgún destes idiomas ou en inglés. As películas poderán estar rodadas en calquera formato, sendo a única esixencia posuír unha copia dixital para a súa visualización e/ou proxección.

As curtametraxes deberán enviarse a través da plataforma www.shortfilmdepot.com  onde se especifican as condicións de envío.

Prazo: as obras poderán enviarse ata o 15 de abril de 2020 ás 14:00 horas

Dotación
- Primeiro premio "Ánfora de ouro": 2.000 euros e trofeo.
- Segundo premio "Ánfora de prata": 1.000 euros e trofeo.
- Premio do público: 500 euros e galardón.

https://www.ficbueu.com/es/bases/

LER MÁIS...

 

XXII Edición Do Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís

O Concello de Carballo convoca a XXII Edición do Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís

Cada autor ou autora poderá presentar un número máximo de tres obras. As fotografías realizaranse en branco e negro ou cor, natural ou manipulada, e o tema das obras é libre.
Os traballos fotográficos que se presenten ao Certame deberán ser orixinais, inéditos e recentes.
As fotografías non poderán ter sido presentadas con anterioridade a este concurso nin ter gañado ningún premio noutros concursos ou certames.
As dimensións da obra fotográfica estarán comprendidas entre 25 x 35 cm como mínimo e 40 x 50 cm como máximo. Presentaranse montadas sobre cartón pluma ou soporte similar ríxido (cun grosor mínimo de 3 mm)
Cada fotografía deberá vir acompañada ou ben do negativo ou ben do soporte informático en formato JPEG ou TIFF da obra presentada.

Premios:
Primeiro premio: 1.500 € e diploma.
Segundo premio: 750 € e diploma, patrocinado pola Fundación Luis Calvo Sanz.
Premio Especial Carballo á mellor fotografía que faga referencia directa ao municipio de Carballo en calquera dos seus aspectos: 500 € e diploma (as obras presentadas ao Premio Especial Carballo tamén optarán ao resto de premios).
O xurado poderá conceder accésits por un importe total de 300 €.    

Presentación:    
As obras presentadas ao Certame deberán gardar o anonimato do seu autor ou autora, e presentaranse sen sinatura e baixo un lema ou pseudónimo identificativo.
Pola parte traseira do soporte da fotografía figurará o pseudónimo do/a autor/a, o título da obra, as indicacións do lugar onde foi tomada, a data na que se realizou e as técnicas empregadas e, se o/a autor/a o considera preciso, indicará a verticalidade ou horizontalidade da imaxe fotográfica.
É imprescindible que as obras que queiran optar ao Premio Especial Carballo o indiquen na parte traseira do soporte.
Cada fotografía deberá ir acompañada dun sobre pechado que se pegará na súa parte traseira. Na parte externa do sobre figurará o nome da fotografía e o pseudónimo empregado. No seu interior conterá a seguinte documentación:
Fotocopia do documento nacional de identidade do/a autor/a.
Solicitude de participación na que conste:
Pseudónimo empregado, título e lugar e data da toma da/s fotografía/s.
Datos persoais do/a autor/a: nome completo, enderezo válido para os efectos de recibir notificacións, teléfono, fax, correo electrónico, etc.
Declaración asinada para aceptar expresamente as bases e condicións do Certame, garantindo que a obra non se atopa pendente de resolución de ningún outro Certame e que o autor/a ten, directa ou indirectamente, a libre disposición de todos os dereitos de explotación nas súas diferentes modalidades sobre a obra.

prazo de presentación de fotografías estará aberto ata o 16 de marzo de 2020.

Máis información no BOP da Coruña do 20 de xaneiro de 2020 e en http://www.carballo.org

 

Se es orixinal, es de libro

O concurso "Se es orixinal, es de libro" é unha das iniciativas do programa "É de Libro", organizado polo Centro Español de Dereitos  Reprográficos (CEDRO).

Este concurso propón a elaboración de traballos de investigación orixinais, realizados por estudantes de ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos de Grao Medio de Formación Profesional, sobre un tema do seu interese: música, ciencia, literatura, arte, natureza, historia, cinema, deportes, filosofía e pensamento, tecnoloxías, matemáticas...

Os traballos poderanse presentar a concurso en todas as linguas oficiais de España. Presentaranse unicamente en formato dixital en liña. Para iso os autores publicarán o seu traballo nalgunha plataforma da súa elección (web ou blogue propio en  Blogger, Wordpress, Blogia, Blogspot…; plataformas de publicación en liña, en distintos formatos: Scribd, Paper.li, Flickr, Prezi,  VoiceThread, Youtube, Tumblr...) e comunicarán aos organizadores do concurso a dirección URL na que está aloxado.

Establécense tres categorías de premios:
- 1º e 2º de ESO.
- 3º e 4º de ESO.
- Bacharelato / ciclos formativos de grao medio.

En cada unha destas categorías premiarase a mellor investigación de Ciencias e a mellor investigación de Humanidades.

Requisitos
Estudantes de ESO, Bacharelato ou ciclos formativos de Grao Medio nun centro educativo de calquera comunidade autónoma de España.

Premios
- Para cada un dos alumnos gañadores:  un cheque regalo de 60 euros para a compra de libros. Unha tableta dixital.
- Para cada un dos profesores que coordinasen as investigacións gañadoras:  un cheque regalo de 100 euros para a compra de libros. Unha tableta dixital.
- Para centros:  un cheque regalo de 300 euros para a compra de libros para a biblioteca escolar dos centros gañadores.

prazo de presentación de traballos estará aberto ata o 27 de marzo de 2020

Todos os participantes recibirán un diploma dixital, enviado ao profesor coordinador, no que se certificará a súa participación no concurso. Os equipos cuxos traballos fosen designados como finalistas (ata dez por cada categoría) recibirán unha mención especial do xurado. 

http://www.esdelibro.es/docs/default-source/2020_documentos/edl_bases_2020.pdf?sfvrsn=12


  

  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 7 invitados conectado
Banner