Ayuntamiento

Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

PREMIOS E CONCURSOS: 

 

 I Concurso De Fotografía Turística 93 Destinos Por Descubrir Da Provincia Da Coruña

 

A Deputación Provincial da Coruña convoca o I Concurso de Fotografía Turística 93 destinos por descubrir da provincia da Coruña, co obxectivo de fomentar e dar a coñecer a oferta e riqueza turística da provincia, reflectindo os valores históricos, culturais, gastronómicos, etnográficos e paisaxísticos dos seus concellos, para que os potenciais turistas descubran lugares e recursos para planificar a súa viaxe, no marco dos 93 concellos que forman parte da provincia da Coruña.

Achegaranse as fotografías en dous formatos:
Impreso: a fotografía presentarase en papel fotográfico de 15x20 ou 20x25, pegadas sobre un cartón pluma ou outro soporte ríxido, e deberán levar no seu dorso o título da fotografía.
Dixital: presentarase unha copia do traballo en formato JPG cun mínimo de 2400x1800 píxeles e cun peso máximo de 5MB nun CD ou dispositivo USB. O nome do arquivo será o título da fotografía.
As fotografías non poderán estar asinadas, nin con ningún dato. Admitiranse fotografías en branco e negro, e en cor.
Non se admitirán fotografías manipuladas dixitalmente con ningún programa de edición fotográfica, nin que non cumpran un mínimo de calidade.
As fotografías serán presentadas nun sobre pechado en cuxo exterior conste: Premio de Fotografía Turística da Deputación da Coruña “93 DESTINOS POR DESCUBRIR” e un pseudónimo como identificador. Dentro deste sobre irán as fotografías, en papel fotográfico e en formato dixital e outro sobre pechado co pseudónimo no exterior, que conterá no seu interior os datos persoais e de contacto do participante (nome, apelidos, teléfono e/ou correo electrónico) xunto co título da obra.

prazo para presentar obras estará aberto ata o 7 de abril de 2017
Máis información no 
BOP da Coruña do 24 de febreiro de 2017

 

Premios Exército Do Aire 2017

 

O Exército do Aire convoca os Premios Exército do Aire 2017 no súa XXXIX edición nas seguintes modalidades:


Modalidade Pintura
Nos premios de pintura poderán participar artistas e creadores con obras individuais inéditas.
A temática estará relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Primeiro premio: 6.000 € e trofeo Plus ultra. 
Accésit: 3.000 € e placa.

Modalidade de Aula Escolar Aérea
A este premio poden presentarse centros de ESO en territorio nacional, con traballos colectivos dos alumnos matriculados nos mesmos. 
A temática estará relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
O premio consistirá nunha viaxe de 5 días a fin de coñecer e visitar de preto unidades, centros e organismos (UCO) do Exército do Aire, para un máximo de 10 alumnos e 2 profesores, utilizando medios militares para cubrir os servizos de transporte, aloxamento e manutención.

Modalidade de Modelismo Aeronáutico
Poderán participar aquelas obras que mellor reproduzan, a escala, modelos de aeronaves ou aeróstatos que formen ou formasen parte da historia aeronáutica militar española ou do Exército do Aire, de acordo coas seguintes categorías:
Aeromodelismo ou dioramas: Premio único ambas as categorías: 2.000 € e trofeo Plus ultra.
Taller de modelismo infantil: Premio único: Trofeo Plus ultra, obsequio e bautismo de voo.

Modalidade de Investigación Aeroespacial Universitaria:
Estes traballos desenvolverán liñas de estudo de investigadores universitarios nas diferentes ramas existentes no sector aeroespacial e que profundan nos avances da industria de defensa española. 
Premio único: 4.000 € e trofeo Plus ultra.

Modalidade de Fotografía
Poderán presentarse a esta modalidade fotografas ou diapositivas en formato dixital, orixinais e de tamaño libre, de temática aeronáutica relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Premio á mellor colección: 2.000 € e trofeo Plus ultra.
Accésit á mellor colección: 500 €.
Premio á mellor fotografía: 1.000 € e placa.
Accésit á mellor fotografía: 500 €.
Premio á mellor fotografa interese humano: 1.000 € e placa.
Accésit á mellor fotografa interese humano: 500 €.

Modalidade de vídeos aeronáuticos
Poderán presentarse ao concurso gravacións audiovisuais en formato dixital (imaxes ou animacións), con montaxes orixinais de temática relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Primeiro premio: 4.000 € e trofeo Plus ultra.
Segundo premio: 2.000 € e placa.

Modalidade de Artigos Revista de Aeronáutica e Astronáutica
Artigos de divulgación. Concédense dous premios anuais para distinguir aqueles traballos que consoliden o prestixio da Revista de Aeronáutica e Astronáutica: Primeiro Premio: 3.000 euros e diploma. Segundo Premio: 1.000 euros e diploma
Artigo sobre helicópteros. Ten o propósito de incentivar a investigación e divulgación sobre a historia, actualidade, procedementos, utilización e operación dos helicópteros: Premio único: 3.000 € e diploma
Artigos sobre enxeñería aeronáutica ou aeroespacial. Co fin de incentivar a investigación e divulgación sobre a actualidade, procedementos, utilización, sostemento e operación do material aeronáutico ou aeroespacial: Premio único: 3.000 euros e diploma

Modalidade de Creación Literaria
Con este premio preténdese galardoar tanto o mellor traballo de narrativa literaria breve en prosa (conto ou novela curta) como os valores poéticos, de temática relacionada co Exército do Aire, os seus integrantes, unidades, historia e tradicións, así como á actividade aérea nas súas diferentes facetas.
Premio único de narrativa ou poesía: 2.000 € e trofeo Plus ultra
Accésit: 1.000 € e placa

Modalidade de Promoción da cultura aeronáutica
Con esta distinción especial o Exército do Aire quere incentivar todas aquelas iniciativas de persoas, asociacións, fundacións e todo tipo de entidades públicas ou privadas, que contribúan á difusión e fomento da cultura aeronáutica en particular, e da cultura de defensa en xeral.
Premio: 2.000 € e trofeo Plus ultra

prazo de presentación das obras e traballos en cada unha das modalidades será entre o 17 e o 28 de abril de 2017

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=54B3F1490BE674CBC1257BF90049901F

 

IV Concurso De Webseries Carballo Interplay 2017

 

Convocatoria de presentación de webseries a competición da IV Edición do Festival de Contidos Dixitais CARBALLO INTERPLAY que terá lugar do 3 ao 6 de maio no Concello de Carballo.

Poderán inscribirse webseries ata o 31 de marzo de 2017.
A inscrición farase desde o web do festival 
www.carballointerplay.com cubrindo debidamente o formulario de inscrición en liña.
Poderán presentarse a concurso aquelas webseries producidas entre os anos 2015 e 2017 que teñan un mínimo de 3 capítulos emitidos no momento de inscrición. Os episodios inscritos poden ser de calquera duración, temática, xénero, de imaxe real ou animación, nacionais ou internacionais.

Os premios outorgados serán os seguintes:
– Mellor webserie de imaxe real: 800 € e trofeo
– Mellor webserie de animación: 800 € e trofeo
– Mellor webserie internacional: 800 € e trofeo
– Mellor webserie de versión orixinal en galego: 800 € e trofeo
– Premio do público: 400 € e trofeo
– Premio AGAG ao mellor guión: trofeo
– Mellor actriz: trofeo
– Mellor actor: trofeo

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/02/23/2017_0000001339.pdf

 

Imos / LATAM: Concurso Para Viaxar Por Latinoamérica Durante 3 Meses

 

Convocante: LATAM Airlines
Prazo: 19 de marzo de 2017

Selecciónanse 3 persoas aventureiras para viaxar durante 3 meses por tres países de Latinoamérica. Durante a estancia esíxese relatar a experiencia mediante fotografías, gravacións, escritos, redes sociais... 
O premio inclúe todos os voos, 1.500 € por mes e un KIT aventureiro con mochila, cámara GoPro etc. 
Para participar hai que inscribirse, contar as motivacións, que países deséxase coñecer, por que ser o candidato ideal e cal é o propósito da viaxe. Despois hai que compartir a participación, e en caso de estar entre as 10 candidaturas máis votadas pasarase directamente á fase de preselección. 

http://www.lan.com/destinosudamerica/concurso2017/

 

III Concurso De Fotografía Galicia, Auga E Literatura

 

A Voz de Galicia e VIAQUA convocan o III concurso de fotografía Galicia, Auga e Literatura

Pretendese que os escolares dean a súa visión fotográfica sobre pasaxes estelares ou momentos cume das grandes obras da literatura galega na que estea presente a auga. En concreto, preténdese conseguir unha visión fotográfica que contribúa a concienciar sobre o coidado do medio ambiente e da auga como recurso natural escaso.

As fotografías deberán ser inéditas, en B/N ou en cor e non poderán ser manipuladas por programas de tratamento de imaxe nin ser seleccionadas ou premiadas en calquera outro certame ou concurso.
Os profesores deberán coordinar e revisar os traballos dos alumnos, ademais de orientalos na súa elaboración. 
A imaxe irá acompañada dunha breve explicación do porqué do autor ou obra escollida. No documento, tamén se deberán indicar os datos do autor da fotografía (nome, apelidos, data de nacemento, centro escolar, email e teléfono) e o nome e apelidos do profesor responsable da supervisión do traballo

Ou xurado valorará a creatividade e a orixinalidade á hora de plasmar nunha fotografía a importancia do coidado do medio ambiente e a auga como recurso escaso; así como ou interese do traballo.

Modalidades:
Infantil: de 6 a 12 anos. 
Xuvenil: de 13 a 16 anos.
Profesor

Premios para cada modalidade (infantil/xuvenil/profesor):
1.º premio: Cámara de fotos dixital
2.º premio: Lote de libros de literatura galega
Profesor: Estancia dunha noite para dúas persoas en Hotel OCA Balneario Augas Santas & Golf Resort en Pantón. Ourense, en habitación dobre, en réxime de aloxamento e almorzo. Inclúe acceso básico ao circuito termal.

prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o 5 de maio do 2017.

Os traballos deberán ser remitidos á seguinte dirección:
III Concurso de Fotografía "Galicia, Auga e Literatura"
A Voz de Galicia. Departamento de Márketing
Polígono industrial de Sabón
Avenida da prensa 84-85. 
15143 Arteixo
A Coruña

http://promociones.lavozdegalicia.es/concursofotografia/112016_bases.pdf

 

XXVIII Premio Literario Camilo José Cela De Narrativa

 

O Concello de Padrón convoca o XXVIII Premio Literario Camilo José Cela de narrativa

Os relatos terán unha extensión de 12 a 25 folios, mecanografiados ou escritos en formato word, a dobre espazo, con tipo de letra Arial e tamaño 12. Deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou castelán.

O prazo de entrega dos relatos estará aberto ata o 15 de xullo de 2017 e enviarase a: 
Concello de Padrón
Rúa Longa n° 27
15900 Padrón.
A Coruña
Enviarase por quintuplicado, sen firma e cun lema. Achegarase ademais un sobre pechado no que figure por fóra dito lema e dentro indicarase o nome, apelidos, D.N.I, teléfono e dirección de correo electrónico e dirección de correo ordinario do autor  ou autora do traballo e unha declaración asinada polo mesmo ou a mesma de que o relato se axusta ás normas establecidas na base segunda. Só se abrirá o sobre do traballo premiado.

Premio: 1.500 €

Máis información na OMIX de Padrón, teléfono 981 811 329

 

II Concurso Musical Infantil “Quero Cantar”

 

A Deputación da Coruña convoca o II Concurso musical infantil “Quero Cantar”
 
Poderán participar todos os grupos musicais de ámbito galego que presenten e interpreten unha composición con letra e música orixinais e inéditas e que estean formados por rapaces e rapazas de acordo coas seguintes categorías
Categoría A. Infantil
Idade: ata 12 anos
Número máximo de compoñentes : 12
Categoría B. Xuvenil
Idade: de 13 a 16 anos
Número máximo de compoñentes: 12
Para a categoría A permítese que, incluídas no límite de 12 participantes, haxa ata dúas persoas que superen o límite de idade.
Para a categoría B tamén se permite ata dúas persoas exentas do límite de idade.  

Premios:
5 primeiros clasificados en cada categoría:
Gravación en estudio do canción e edición no CD denominado Quero Cantar 17, (un cd por categoría).
Premios da Gala final:
1º clasificado en cada categoría:
Gravación dun videoclip da canción gañadora
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.500 €.
2º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 1.000 €.
3º clasificado en cada categoría:
Material musical (instrumentos, equipamento...) e/ou produtos culturais en galego (libros, discos, cine, téxtil, xogos..) por valor de 500 €.

O prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o 20 de xuño de 2017.
Máis información no BOP da Coruña do 20 de febreiro de 2017 e en 
www.querocantar.gal

 

Premio A Proxectos De Webserie En Galego

 

O Festival de Contidos Dixitais Carballo Interplay que terá lugar do 3 ao 6 de maio de 2017 no Concello de Carballo convoca nesta IV edición o Premio ao proxecto de webserie en galego.

O premio ten unha dotación económica de 1.500 euros e deberá destinarse exclusivamente á produción de, polo
menos, tres capítulos da webserie do proxecto premiado.

Poderán presentarse proxectos ata o 11 de abril de 2017.

Os/as solicitantes deberán enviar ao enderezo electrónico  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  e indicando no asunto do correo “Proxecto de webserie en galego” a seguinte documentación nun arquivo en formato pdf.
-Historial profesional do/a solicitante ou produtora.
-Sinopse do proxecto (máximo 1 páxina).
-Memoria explicativa do proxecto (máximo 5 páxinas).
-Guión definitivo do primeiro capítulo.
-Calendario da produción.
-Currículo do equipo técnico e artístico.
-Plan de comunicación e presenza en RRSS.
-Ligazón a teaser visual da webserie.
-Calquera outra documentación que o/a solicitante considere pertinente para a mellor defensa do proxecto.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/02/22/2017_0000001337.pdf

 

XIV Certame Literario De Narrativa E Poesía Do Concello De Ames

O Concello de Ames convoca a décimo cuarta edición do Certame Literario de narrativa e poesía.

Todas as persoas que desexen participar no certame poderán enviar os traballos ata o día 3 de abril de 2017 (incluído).

Haberá que remitir 4 exemplares do texto, en folios mecanografados por unha soa cara, a dobre espazo e tamaño de letra 12 ao seguinte enderezo: 
Concello de Ames (Servizo de Normalización Lingüística)
Avenida de Azcárraga número 5, Bertamiráns
15220 Ames. A Coruña. 
A extensión mínima será de 2 páxinas en narrativa e de 20 versos en poesía, mentres que a máxima será de 6 páxinas en narrativa e de 50 versos en poesía. Ademais, cómpre lembrar que o tema é libre e que só se poderá presentar un traballo por persoa en cada unha das modalidades.
Os textos presentaranse baixo pseudónimo. Para garantir o anonimato, nos textos non poden aparecer datos persoais nin sinaturas. Nos catro exemplares do texto terán que figurar a modalidade (narrativa ou poesía), a categoría (1ª, 2ª ou 3ª) e o pseudónimo do autor ou autora.
Os datos persoais introduciranse nun sobre pechado.

Categorías:
1ª categoría: Os nenos e nenas que teñan ata 13 anos
2ª categoría: rapaces e rapazas de 14 a 17 anos
3ª categoría: persoas de 18 anos ou máis.

Premios:
1ª Categoría (ata os 13 anos): 1º premio: 150 €. 2º premio: 120 €. 3º premio: 90 €.
2ª Categoría (dos 14 aos 17 anos): 1º premio: 180 €. 2º premio: 150 €. 3º premio: 120 €.
3ª Categoría (18 anos ou máis): 1º premio: 260 €. 2º premio: 210 €. 3º premio: 180 €.

O Concello de Ames, en colaboración con Feiraco, empresa colaboradora do certame, publicará os traballos premiados nunha antoloxía creada para tal efecto.

Máis información no Servizo de Normalización lingüística (SNL) do Concello de Ames, teléfono 662 377 215 ou no correo electrónico  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

http://www.concellodeames.gal/media/documentos/certame-literario-bases-inscricion.pdf

  

 Concurso De Literatura “Contos Sobre Rodas”

2.- CONVOCANTE 
ALSA
3.- DESTINATARIOS
Aberto.
Idioma: Castelán.
4.- DATAS LÍMITE 
30/04/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN
Premio: 6.000 €.
6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO
https://www.alsa.es/sobre-alsa/concursos/cuentos-sobre-ruedas

 

XV Certame De Relato Curto En Galego Concello De Mugardos

O Concello de Mugardos convoca XV Certame de Relato Curto en galego Concello de Mugardos

Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen, sen límite de idade.
Os relatos terán unha extensión máxima de 10 folios. Serán realizados obrigatoriamente en lingua galega (empregando a normativa ortográfica e morfolóxica aprobada pola RAG en 2003). O tema será libre. Deberán presentarse en formato DIN A4 por unha cara, mecanografados a dobre espazo, corpo de letra 12 e encabezados polo título. Os textos terán que ser orixinais, inéditos e non premiados en calquera outro tipo de concurso.

Categorías:
- Categoría de iguais ou maiores de 18 anos; premio un bono de 400€.
- Categoría de 13 a17 anos, ambos inclusive; premio un bono de 200€.
- Categoría de ata 12 anos, inclusive; premio bono 100€.
O premio de cada unha das categorías consistirá nun bono para mercar libros en galego. Para os relatos infantís haberá Mencións Especiais con diploma acreditativo e lote de libros, se o xurado o considera oportuno.

As/os participantes poderán presentar até un máximo de 3 relatos pero só terán opción a un premio. Achegaranse tres copias sen asinar dentro dun sobre pechado que especificará no exterior o pseudónimo elixido polo/a autor/a, a categoria a que se presenta e o nome do certame. 
Dentro deste sobre incluirase outro sobre pechado, co pseudónimo no exterior, que deberá conter no seu interior os datos dos autor/a (nome, apelidos, enderezo, teléfono) e fotocopia do documento de identidade ou pasaporte, así como declaración xurada de aceptación das bases do certame e de que a obra presentada é orixinal do/a autor/a e inédita. Se é posíbel xuntarase soporte informático do relato.

prazo de entrega dos relatos será durante todo o mes de marzo

Presentaranse no rexistro de entrada do Concello de Mugardos ou enviaranse mediante correo certificado ao seguinte enderezo indicando: 
XIV CERTAME RELATO CURTO CONCELLO DE MUGARDOS
Concellaría de Política Lingüística do Concello de Mugardos
Avda. de Galicia, 45.
15620 Mugardos. A Coruña

Máis información no BOP da Coruña do 3 de febreiro de 2017 e na OMIX de Mugardos, Teléfono 981 470 338

 

XVII CONVOCATORIA DO CERTAME RELATOS CURTOS OS VIADUTOS

Multiusos da Xunqueira Paseo da Xunqueira s/n

Departamento de Xuventude

36800 Redondela

Premios:

Concederase un primeiro e un segundo premio dotados economicamente con 1.200 e 600 euros respectivamente. O Xurado poderá conceder, en base á calidade das obras, ata dous accésits que carecerá  de dotación económica. O premio vai acompañado da publicación das obras premiadas e, de ser o caso, dos accésits. A entrega de premios coincidirá coa presentación do libro dos relatos gañadores na presente edición. Terá lugar no mes de maio de 2017 nun acto que se convocará oportunamente.

Máis información na OMIX de Redondela  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Teléfono: 986 400 798

www.redondela.gal

 

Cooperativismo No Ensino 2017

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca ocertame cooperativismo no ensino dirixido aos centros educativos de Galicia.
O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros educativos.

Modalidades:
a) Debuxo, pintura, fotografía e/ou vídeo dirixida ao alumnado de infantil e primaria:
Categoría A: alumnado de 2º ciclo de educación infantil.
Categoría B: alumnado de 1º e 2º de educación primaria.
Categoría C: alumnado de 3º e 4º de educación primaria.
Categoría D: alumnado de 5º e 6º de educación primaria.
b) Actividades cooperativizadas dirixida ao alumnado de educación secundaria obrigatoria:
Categoría E: alumnado do primeiro ciclo da ESO.
Categoría F: alumnado do segundo ciclo da ESO.
c) Proxectos empresariais cooperativos dirixidos ao alumnado dos centros de formación profesional e ensinanzas de réxime especial:
Premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo: Un único premio de 4.500 €, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto premiado.

Premios:
1. Modalidade de actividades artísticas dirixido aoalumnado de infantil e primaria, e á modalidade de actividades cooperativizadas, dirixido ao alumnado doscentros de secundaria:
Un premio ao mellor traballo de cada categoría:  2.000 euros destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á realización dunha actividade formativa, cultural ou deportiva dirixida ao alumnado do centro.
Un accésit por cada categoría: 1.000 euros destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á realización dunha actividade formativa, cultural ou deportiva dirixida ao alumnado do centro.
2. Premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo para centros deformación profesional e ensinanzas de réxime especial:
Un único premio de 4.500 €, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto premiado.
Un accésit: 2.500 €, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto finalista.
Material audiovisual ou informático para o profesor ou profesora, ou o director ou directora dos proxectos finalistas, por un valor máximo de 500 €.

O prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o día 30 de abril de 2017.
As solicitudes presentaranse enhttps://sede.xunta.es/no procedemento TR802O
Máis información no DOG do 6 de febreiro de 2017 e en
http://www.cooperativasdegalicia.coop/

 

VI Certame de Audiovisual Escolar: IES Monte Carrasco 2017

O IES Montecarrasco en colaboración co Concello de Cangas convoca o VI Certame de Audiovisual Escolar: IES Monte Carrasco 2017

Obxectivos:
Establecer unha canle para compartir o audiovisual feito nas aulas.
Impulsar o coñecemento da linguaxe audiovisual e xerar un espírito crítico cara ás producións realizadas no ámbito do audiovisual.
Favorecer o uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación e o recoñecemento do seu valor coma ferramentas para a expresión creativa e/ou didáctica.
Fomentar o traballo en equipo e o respecto polas creacións individuais.

Participantes:
Poderá participar o alumnado matriculado en centros públicos e privados de ESO, Bacharelato e Formación Profesional de Galicia
durante o curso 2016-2017.

Requisitos:
1. Todos os traballos poden estar en calquera das linguas cooficiais do estado ou nas linguas estranxeiras que estean estudando.
2. Deberán ser orixinais ou adaptacións, non comercializados.
3. Os traballos poden ser de fición ou documental.
4. Os traballos poden ser de animación.
5. Duración libre, aínda que se recomenda até 20 minutos, créditos incluídos.
6. A temática será libre.
7. Quedarán excluídos aqueles traballos que inciten ao racismo, xenofobia, homofobia e calquera tipo de violencia, así como os que atenten contra a dignidade da persoa.
8. As obras presentaranse en soporte DVD por duplicado.
9. Os participantes poden presentar ata dúas obras por centro en cada categoría
10. Cada DVD non poderá conter máis dunha obra e deberá estar en perfecto estado para a súa proxección.
11. Cada DVD irá identificado co título da obra, a duración, e o centro de ensino de procedencia.
12. De apareceren menores de idade, deberá contarse coa autorización paterna e/ou materna.

Inscrición no certame:
A inscrición formalizarase enviando por correo ordinario o cuestionario que aparece na páxina web do centro IES Monte Carrasco na sección de CERTAME AUDIOVISUAL ESCOLAR antes do 1 de maio de 2017, totalmente cuberta e asinada polo profesor ou profesora responsábel do audiovisual, coa autorización da dirección e acompañado de dous DVDs.
Estes serán remitidos ao seguinte enderezo:
FESTIVAL DE CINE ESCOLAR: IES MONTE CARRASCO
Monte Carrasco, 2 Apto.185 
36949 Cangas
Pontevedra

Premios:
Mellor Audiovisual de Ficción
Mellor Audiovisual Didáctico (Documental)
Premio do Público
Accesits
O xurado do certame poderá conceder ata 3 Accesits a proposta dos departamentos didácticos. Os premios non son excluíntes de cara a gañar un ou máis accesits.

Máis información:
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmontecarrascocangas/node/198

 

 

 Premio de poesía 'Blas de Otero'

2.- CONVOCANTE

Concello de Bilbao ; Fundación Blas de Otero

3.- DESTINATARIOS

- Maiores de 18 anos.

- Idiomas: castelán ou eúscaro.

4.- DATAS LÍMITE

30/05/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

Modalidades e premios:

- Eúscaro: 5.500 ?.

- Castelán: 5.500 ?.

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/bao_bob/2017/01/20170112a008.pdf#page=13

 

Como T vistes, como T ves? Modos e modas de vestir entre os mozos

XI Edición do concurso de fotografía Como T vistes, como T ves? Modos e modas de vestir entre os mozos

A quen vai dirixido? A mozos de entre 12 e 18 anos.

De que vai? Podes expresar que significa a indumentaria para ti, en que che diferencia, a maneira de vestir do teu grupo de amigos. Non o dubides, colle o teu cámara de fotos ou o teu móbil e exprésate. Deben ser traballos individuais, orixinais e inéditos.

Que tes que facer?
Escolle a imaxe con que queiras concursar e cóntanos moi brevemente que queres transmitir e participa a través de:
- Instagram: desde o teu perfil publicas a imaxe coa que queres particpar indicando o hashgtag #ComoTvistes2016 e nomeando tamén ao Museo con @museodeltraje
- E-mail: coa foto e o seu texto a
  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
- Envío postal certificado:coa foto e o seu texto, á dirección que indican as bases

Cal é o prazo de presentación? Ata as 14:00 h. do 7 de abril de 2017

Como se elixe aos gañadores?
O xurado desta edición estará composto por varios profesionais do Museo do Traxe, Museo Nacional de Artes Decorativas, un fotógrafo/a profesional e un/a bloguero/a de moda, elixirá as 2 fotografías gañadoras. O Premio Especial do Público resólvese cunha votación popular, vía presencial votando nas urnas situadas no Museo do Traxe de Madrid. Aquí expoñeranse as imaxes dos participantes. Cada asistente pode votar un máximo de tres fotografas, esperan a túa visita!

Cales son os cristerios de valoración?
Que a mensaxe que queres transmitir coa túa foto se relacione co tema do concurso: a indumentaria e a música. Que a imaxe sexa coherente co texto explicativo. A capacidade de expresión, creatividade e orixinalidade da idea que o participante quere transmitir. O reflexo da estética xuvenil.

Gala de entrega de premios: venres 5 de maio de 2017 ás 18:30 h

Información:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Tel. 91 550 55 86 luns a venres / 10:00 - 14:00 h.

http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp?id=297&ruta=7,77,113


Premios CARSA de pintura e arte dixital

2.- CONVOCANTE

Carsa

3.- DESTINATARIOS

- Ser maior de idade.

- Residir en España.

4.- DATAS LÍMITE

21/04/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

Modalidades e premios:

- Pintura: 3.600 € / 2.400 €/ 1.800 € / 600 €/

- Arte dixital: 1.200 €

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://www.carsarte.es/bases/

 

 Convocatoria tráiler de animación dun libro

 

O Centro virtual Ler.es, dependente do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte de España (MECD) e dedicado ás alfabetizacións múltiples como ferramenta de coñecemento e aprendizaxe está a crear dun BIBLIOTRÁILER no que se recollan os mellores tráileres de animación baseados nunha obra literaria presentados polos centros docentes.

Obxectivos
Promover o desenvolvemento da competencia lingüística e a conciencia e expresións culturais a través das novas tecnoloxías, ademais da alfabetización audiovisual.
Axuntar o fomento da lectura co desenvolvemento de técnicas de animación e o uso das novas tecnoloxías.
Participantes

A convocatoria está dirixida a estudantes que cursen durante o período 2016-2017 algunha dos seguintes ensinos oficiais:
a) Terceiro Ciclo de Educación Primaria.
b) Educación Secundaria Obrigatoria.
c) Bacharelato.
A participación na convocatoria realizarase a través do centro docente no que o alumnado estea a cursar os seus estudos.

Requisitos dos proxectos.
1. En todos os casos, os proxectos serán orixinais e serían realizados durante o curso 2016-2017.
2. O proceso da realización do tráiler poderá seguir os pasos indicados na guía didáctica proposta (que se pode consultar en ler.es). Ao final da obra audiovisual deberá aparecer a modalidade de participación, o curso dos participantes e o nome do centro educativo.
3. O tráiler durará entre 30 e 90 segundos.
4. O formato dos vídeos pode ser AVI, MP4 ou MPEG.
5. Opcionalmente, o proxecto pode incluír medidas de atención á diversidade como a transcrición e subtítulos, así como entregar os materiais de preprodución en formato dixital.

Criterios de valoración
1. A calidade artística dos traballos, prestando especial atención ás técnicas de animación empregadas.
2. A calidade lingüística dos traballos, a súa capacidade de síntese e o guión literario.
3. A orixinalidade e creatividade ao explorar enfoques innovadores.

Prazo de presentación: Ata o 16 de maio de 2017.

Máis información: http://leer.es/documents/235507/525633/Bases+convocatoria+2016-2017/73ca9343-dff5-4362-8949-47d8cdfafafc

  

Premio Novela 2017 Ateneo Cidade de Valladolid

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Concello de Valladolid e Ateneo

3.- DESTINATARIOS:

Poderán concorrer escritores, maiores de idade, de calquera nacionalidade cunha ou varias novelas, excepto quen obtivese este galardón en edicións anteriores.

4.- DATA LÍMITE:

15 de abril de 2017

5. - MÁIS INFORMACIÓN:

As obras, de tema libre, deberán ser orixinais, inéditas e escritas en español. A súa extensión oscilará entre 150 e 300 páxinas, en formato DIN A-4, a dobre cara, letra de doce puntos e interlineado dobre. O Concello de Valladolid entregará ao gañador, que deberá estar presente, 20.000 euros (dos que se descontarán os impostos legais correspondentes) en concepto de anticipo dos de rechos de autor, e a súa obra será publicada por Algaida Editores S.A. e distribuída a escala nacional por Comercial Grupo Anaya, previa firma do oportuno contrato de edición.

6.- FONTE, PÁXINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO:

http://www.ateneodevalladolid.org/bases-premio-novela-2017-edicion-64/

 

Consumópolis12, Internet: fas un uso responsable?

 

O Instituto Galego de Consumo convoca este programa educativo en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

O obxectivo deste programa é a realización dun proxecto que permita reflexionar de xeito consciente, crítico e solidario, sobre distintos aspectos do consumo responsable mediante a participación nun xogo pedagóxico virtual e nun concurso escolar a nivel estatal. A temática deste curso é a internet: “Consumópolis 12. Internet, fas un uso responsable?”.

Obxectivos específicos
Para o alumnado:
Adquirir habilidades básicas que lle permitan realizar un consumo responsable na súa vida cotiá.
Coñecer os recursos e as ferramentas para solucionar problemáticas de consumo.
Manexar de xeito consciente e responsable as tecnoloxías da información e da comunicación.
Para o profesorado:
Comprender a importancia e o significado de realizar un consumo responsable e trasladalo ao seu alumnado.
Coñecer e manexar os recursos e as ferramentas para traballar estes contidos e transmitirllas ao seu alumnado.
Aumentar as habilidades de uso das Tecnoloxías da Información e da  Comunicación.
Para o resto da comunidade educativa:
Colaborar e participar de xeito activo nas iniciativas sobre consumo responsable promovidas polo alumnado participante no proxecto.
Ser consciente da importancia de desenvolver actitudes e comportamentos cara un consumo máis crítico.

Fases:
Consumópolis consta de dúas fases:
- Primeira fase: Percorrido pola cidade virtual de Consumópolis:
Na primeira parte do concurso, o alumnado participa no xogo pedagóxico virtual desenvolvido a través da plataforma
 http://consumopolis.es/, no que terá que completar o percorrido pola cidade virtual de Consumópolis, resolvendo diferentes probas, de carácter pedagóxico e lúdico.
Cada centro participante formará equipos de 5 alumnos/as, coordinados por 1 docente (un mesmo docente poderá coordinar varios equipos, pero os concursantes só poderán inscribirse nun equipo), e divididos en 3 categorías de participación:
Categoría 1: 5º e 6º curso de primaria.
Categoría 2: 1º e 2º curso de ESO.
Categoría 3: 3º e 4º curso de ESO.
Para pasar á segunda fase é preciso que os cinco membros do equipo completen o percorrido.
- Segunda fase: Realización dun traballo en equipo.
Nesta edición os equipos terán que realizar un blogue, no que se reflicta un uso responsable de Internet e das TIC (Tecnoloxías da Información e da Comunicación) desde o punto de vista do consumo. Isto implica o estudo e a reflexión sobre cuestións como: as vías de acceso a Internet; os modos de uso das redes sociais; os tipos de produtos TIC consumidos; a reflexión sobre os seus riscos ou como realizar un consumo responsable destes produtos; compra segura e responsable; dereitos e obrigas das persoas consumidoras; formas de pago seguro...
Este traballo poderá optar a dúas convocatorias de premios, unha autonómica e outra nacional.
As dúas fases poderán desenvolverse entre o 15/10/2016 e o 07/04/2017.

Produto final
Creación dun blogue no que se reflicta un uso responsable de Internet e das TIC dende o punto de vista do consumo responsable.

Premio:
Os traballos realizados poderán participar en dúas convocatorias de premios, unha autonómica e outra nacional:
Convocatoria autonómica: Concederanse tres premios en metálico de 1.000, 600 e 300 € para os traballos clasificados respectivamente en primeiro, segundo e terceiro lugar por cada unha das categorías de participación. A convocatoria para optar a estes premios publicarase no DOG durante o primeiro trimestre de 2017.
Convocatoria nacional: Os primeiros clasificados na convocatoria autonómica representarán á Comunidade Autónoma de Galicia na convocatoria nacional. Os premios nacionais consistirán nun computador portátil ou tableta para cada un dos cinco concursantes e o docente que coordinara ao equipo gañador. Ademais, recibirán un diploma acreditativo como gañadores. Os centros aos que pertenzan os equipos gañadores recibirán un premio en metálico de 2.000 euros e un diploma acreditativo para o centro.

Máis información: https://consumo.xunta.gal/gl/formacion/proxectos/consumopolis

 

Eustory 2017

A Real Maestranza de Cabalería de Rolda convoca Eustory 2017, de investigación do patrimonio histórico da túa zona.

Como participar?
BUSCA un tema próximo, que relacións coa túa contorna e o patrimonio histórico, sobre o que poidas investigar.
VERIFICA e ampla a información, pon a túa imaxinación a proba e pregúntache cómos e porqués de todo o descuberto.
CONSIDERA e relaciona os aspectos do contexto histórico coa túa historia máis próxima.
ELABORA UN PLAN que che axude a ordenar o material e a distribuír o tempo, centrándoche o máis posible.
DESCRIBE da forma máis clara toda esta información.
VALORA os resultados obtidos desde a túa perspectiva (contemporánea).
REFLEXIONA nun informe complementario sobre o procedemento que empregaches para a obtención de indicios, o que che chamou a atención do tema ou temas aos que che levou o teu traballo, as fases polas que pasaches e os aspectos da investigación que che resultaron especialmente fáciles ou difíciles.
INDICA no teu traballo a procedencia, coa referencia debida, das fontes: bibliográficas, archivísticas, fotográficas, audiovisuais, portais na internet, entrevistas e outras.
A PARTICIPACIÓN está aberta aos alumnos de 4º de ESO, 1º e 2º de Bacharelato, FP regrada e ESPA menores de 21 anos. Os traballos pódense realizar de maneira individual ou en grupo, e mesmo poden ser ata dunha clase completa. Iso si, só se permite  un traballo por persoa ou grupo.
O FORMATO é libre. Traballos escritos, presentación multimedia, desenvolvemento dunha páxina web, blogue, vídeo, audio, fotografía, obras de arte, textos dramatizados...
Podes presentar o proxecto da forma que máis se adecue ao teu estilo
DINOS O QUE APRENDICHES ao terminar de realizar o traballo. Redacta unhas conclusións.
EN RESUMO, tes que presentar:
Traballo.
Informe de procedemento, onde expliquedes a organización do traballo (dificultades, fases, axudas externas, etc.), as fontes de información utilizadas (bibliografías, arquivos, páxinas web, etc.) e as conclusións onde indiquedes o que aprendestes
e para que vos serviu.
Informe do titor sobre as condicións previas do grupo ou o marco particular no que se inscribe o proxecto e a súa impresión xeral do traballo presentado así como dos participantes.
O prazo para presentar obras estará aberto ata o día 16 de agosto de 2017.

http://eustory.es/

 

XII Premio 'O meu plan para cambiar o mundo'

O Concello de Cuntis convoca o XII Premio 'O meu plan para cambiar o mundo'

Tema: ideas para cambiar o mundo.
Os traballos deberán estar escritos en lingua galega.
Os textos deberán ser orixinais, inéditos e non premiados en ningún outro certame.
Deberán estar escritos en formato Word e cunha extensión comprendida entre os 3.000 e 5.000 caracteres, espazos incluídos.
Categoría A: dos 12 aos 18 anos.
Categoría B: dos 19 anos en diante.

Premios:
Categoría A: 1º premio: 200 euros, 2º premio: 100 euros
Categoría B: 1º premio: 350 euros, 2º premio: 150 euros

Os traballos enviaranse a  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla   O prazo para presentar as ideas estrá aberto ata o 20 de abril de 2017

http://www.curtis.gal/index.php/es/cultura-es/premio-narracion-curta

 

Youtubeir@s, concurso de vídeos na Rede

Youtubeir@s, concurso de vídeos na Rede transcorre do 1 de decembro de 2016 ao 28 de abril de 2017. 
As persoas participantes deben inscribirse a través do formulario que figura na web
 http://www.youtubeiras.gal/ 
Todos os vídeos participantes teñen que estar publicados na plataforma de vídeo Youtube (sen restricións de privacidade) antes do 28 de abril de 2017 coas etiquetas
 #youtubeiras #youtubeiros na descrición.
Poden participar todas as persoas maiores de 14 anos que queiran transmitir algún coñecemento e/ou opinar sobre algún tema que lles interese a través de vídeos autoproducidos.
Cada autor ou autora pode inscribir tantos vídeos como desexe. No momento da inscrición o autor ou autora debe escoller a categoría na que quere inscribir cada vídeo: vídeo-facermos ou vídeo-opinarmos.
A duración máxima de cada vídeo presentado é de
 5 minutos.
Os vídeos teñen que estar realizados en
 galego.
Os vídeos participantes deben estar licenciados baixo calquera das licenzas
 Creative Commons
Fican expresamente excluídos os traballos de índole comercial ou publicitaria e aqueles vídeos que promovan unha mensaxe violenta, denigrante ou ofensiva.
A entrega dos premios realizarase nun acto público que se anunciará con antelación publicamente.

Establécense dúas categorías de participación segundo o contido:
Vídeo-facermos, Vídeo-titorial no que se mostran saberes e procesos de elaboración para que outra xente os poida aprender. Por exemplo, unha receita, un truco de maxia, o uso dun programa informático, manualidades…
Vídeo-opinarvos, Vídeo no que, de xeito argumentado, se expón unha opinión ou valoración arredor dun tema de interese. Por exemplo, sobre un libro, un filme, unha serie, sobre temas de actualidade, moda ou tendencias…

Premios:
Categoría Vídeo-facermos: 1.000 €
Categoría
 Vídeo-opinarvos: 1.000 €

Haberá catro mencións honoríficas:
Creatividade: 500 €
Eficiencia comunicativa: 500 €
Calidade educativa: 500 €
Calidade lingüística: 500 €

Criterios de valoración:
Enxeño e creatividade. Valorarase a orixinalidade da peza a nivel visual, sonoro, do propio contido e do xeito de transmitilo.
Calidade técnica da peza tanto a nivel visual como sonoro.
Eficiencia comunicativa do vídeo na transmisión do contido tanto a nivel oral como visual. Valoraranse as dotes interpretativas e o uso dos recursos propios da linguaxe audiovisual e a súa capacidade de incidencia no público.
Calidade lingüística. Valorarase o uso coidado e correcto da lingua en todas as súas variantes dialectais (calidade fonética, léxica, sintáctica, etc.)

http://youtubeiras.gal/bases

 

 Youtubeir@s, concurso de vídeos na Rede

 

Youtubeir@s, concurso de vídeos na Rede transcorre do 1 de decembro de 2016 ao 28 de abril de 2017
As persoas participantes deben inscribirse a través do formulario que figura na web http://www.youtubeiras.gal/ 
Todos os vídeos participantes teñen que estar publicados na plataforma de vídeo Youtube (sen restricións de privacidade) antes do 28 de abril de 2017 coas etiquetas #youtubeiras #youtubeiros na descrición.
Poden participar todas as persoas maiores de 14 anos que queiran transmitir algún coñecemento e/ou opinar sobre algún tema que lles interese a través de vídeos autoproducidos.
Cada autor ou autora pode inscribir tantos vídeos como desexe. No momento da inscrición o autor ou autora debe escoller a categoría na que quere inscribir cada vídeo: vídeo-facermos ou vídeo-opinarmos.
A duración máxima de cada vídeo presentado é de 5 minutos.
Os vídeos teñen que estar realizados en galego.
Os vídeos participantes deben estar licenciados baixo calquera das licenzas Creative Commons
Fican expresamente excluídos os traballos de índole comercial ou publicitaria e aqueles vídeos que promovan unha mensaxe violenta, denigrante ou ofensiva.
A entrega dos premios realizarase nun acto público que se anunciará con antelación publicamente.

Establécense dúas categorías de participación segundo o contido:
Vídeo-facermos, Vídeo-titorial no que se mostran saberes e procesos de elaboración para que outra xente os poida aprender. Por exemplo, unha receita, un truco de maxia, o uso dun programa informático, manualidades…
Vídeo-opinarvos, Vídeo no que, de xeito argumentado, se expón unha opinión ou valoración arredor dun tema de interese. Por exemplo, sobre un libro, un filme, unha serie, sobre temas de actualidade, moda ou tendencias…

Premios:
Categoría Vídeo-facermos: 1.000 €
Categoría Vídeo-opinarvos: 1.000 €

Haberá catro mencións honoríficas:
Creatividade: 500 €
Eficiencia comunicativa: 500 €
Calidade educativa: 500 €
Calidade lingüística: 500 €

Criterios de valoración:
Enxeño e creatividade. Valorarase a orixinalidade da peza a nivel visual, sonoro, do propio contido e do xeito de transmitilo.
Calidade técnica da peza tanto a nivel visual como sonoro.
Eficiencia comunicativa do vídeo na transmisión do contido tanto a nivel oral como visual. Valoraranse as dotes interpretativas e o uso dos recursos propios da linguaxe audiovisual e a súa capacidade de incidencia no público.
Calidade lingüística. Valorarase o uso coidado e correcto da lingua en todas as súas variantes dialectais (calidade fonética, léxica, sintáctica, etc.)

http://youtubeiras.gal/bases

 

III Premio literario Nortear

 

O premio literario Nortear, Novos Escritores Norte de Portugal-Galicia, é unha iniciativa conxunta da Direção Regional de Cultura do Norte, da Consellería de Cultura e da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia - Norte de Portugal.

Poden participar no premio Nortear todas as persoas nacidas e/ou empadroadas na Rexión Norte de Portugal ou en Galicia, con idades comprendidas entre os 16 e os 36 anos.
O premio literario versará sobre o xénero de relato curto.
Aceptaranse obras orixinais e inéditas, escritas en lingua portuguesa e Galega.
O premio terá unha dotación de 2000 €
As entidades promotoras comprométense ademais a asumir o custo da publicación dun mínimo de 500 exemplares da obra premiada, en edición bilingüe, portugués e galego, con editoras no Norte de Portugal e/ou de Galicia.

Presentación das obras
1. As obras deben ser inéditas e presentadas nunha copia en papel, en formato A4, e deben estar tamén acompañadas dun exemplar en formato dixital (Word, Pdf, Open Office ou formato aberto) entregado nun CD ou dispositivo de almacenamento de datos (pendrive ou similar).
2. As obras teñen que ser asinadas baixo un pseudónimo do autor.
3. As obras presentadas teñen que ser acompañadas dun sobre pechado, identificado co título da obra e o pseudónimo do autor (coincidente co
pseudónimo utilizado nas copias da obra) coa seguinte información:
a) nome completo; identificación fiscal; dirección completa; dirección de correo electrónico, teléfono fixo e móbil para contacto;
b) Declaración asinada polo/a participante mencionando/a de que a obra presentada ao concurso é orixinal e inédita
c) Autorización para a publicación da obra.
As obras participantes deben ser enviadas, por correo postal, a:

Agrupación Europea de cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal
Edificio CETMAR,
Rúa Eduardo Cabello, s/n
36208 BOUZAS – VIGO

O prazo para presentar relatos estará aberto ata o 30 de abril de 2017

http://www.cultura.gal/premio/27649

 

Premio Internacional de literatura dramática do Teatro Calderón de Valladolid.

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Fundación Teatro Calderón de Valladolid

3.- DESTINATARIOS

Para autores de calquera nacionalidade, con obras teatrais escritas en español.

4.- DATA LÍMITE

31/05/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

As obras deben ser orixinais e inéditas e presentaranse en formato

dixital (CD ou pendrive)

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://www.tcalderon.com/program/otras_programacións/premio_literario/

 

Science without Border, certame de artes visuais para estudantes

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Living Oceans Foundation

3.- DESTINATARIOS

Para estudantes de entre 11 e 19 anos, de calquera país do mundo

4.- DATA LÍMITE

24/04/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

O tema central é Reef SuperSpecies (as súper especies dos

arrecifes). Os traballos serán en dúas dimensións e realizados en pintura, debuxo, lapis, rotulador, tinta ou óleo

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

https://www.livingoceansfoundation.org/assets/2013/06/SWB-Challenge-2017-.pdf

 

XVIII Premio Gloria Fuertes de Poesía Xoven

 

A Fundaación Gloria Fuertes en colaboración con Edicións Torremozas, convocan este concurso dirixido a poetisas entre os 16 e os 25 anos, cunha extensión de versos entre 500 e 700.

 

The Humanity Photo Awards 2017

2.- ENTIDADE ORGANIZADORA/ CONVOCANTE

Chinesa Folclore Photographic Association / UNESCO

3.- DESTINATARIOS

Para fotógrafos de todo o mundo

4.- DATA LÍMITE

15/04/2017

5.- MÁIS INFORMACIÓN

Categorías: retrato e vestiario, arquitectura, hábitos de vida,

produción e comercio, festas, ritos tradicionais

6.- FONTE, PAGINA WEB Ou PERSOA DE CONTACTO

http://www.hpa.org.cn/content.php?catid=4&pl=en

 

 

  

   

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

¿Está de acuerdo con la compra de Vista Real para que este espacio sea público?
 

Quién está Online

Tenemos 80 invitados conectado
Banner