Ayuntamiento

Sede Electrónica
Plan Igualdade 2019/20
Modelo de Solicitudes Urbanísticas
Ayudas y Subvenciones
Cita Médica
Sugerencias
Agenda
Boletines
Conect@vilanova

 

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

  

PREMIOS E CONCURSOS: 

 

Premios extraordinarios de bacharelato

A Consellería de Educación convoca os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2018-2019 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.

1. Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios.
2. Cada premio estará dotado con 1.000 €.
3. Estes premios extraordinarios de bacharelato son compatibles con calquera outro premio, incluídos os premios nacionais de bacharelato.
4. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais da contía económica, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico, anotaralle nel a distinción.
5. Os/as alumnos/as que obteñan o premio extraordinario de bacharelato poderán concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional.
6. O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público.

Requisitos:
a) Ter rematados os estudos de bacharelato no curso 2018-2019 nun centro docente de Galicia, ben na modalidade presencial ou na modalidade á distancia e ser proposto para o título na convocatoria ordinaria do dito curso.
b) Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 28 de maio de 2019 e poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED311A
Maís información no DOG do 11 de abril de 2019 e en https://www.edu.xunta.es/premiosedu

 

XVI edición do Premio de ilustración e narración Pura e Dora Vázquez

A Deputación de ourense convoca a XVI edición do Premio de ilustración e narración “Pura e Dora Vázquez” de literatura infantil e xuvenil, nas modalidades de narración e ilustración.

A) Bases modalidade narración:
A este premio poderán concorrer todos aqueles autores de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega. As narracións que se presenten terán temática libre, sempre adaptada a un público infantil ou xuvenil, e os textos presentados
serán inéditos e totalmente orixinais. Coas seguintes características:
Os textos terán unha extensión mínima de 25 páxinas e máxima de 100 páxinas, formato A4, sempre escritos en programa Word, fonte tipográfica Times New Roman, tamaño de letra 12 puntos e interlineado 1,5.
Para esta modalidade de narración establécese un premio de 1.500 €.
O prazo de presentación de orixinais estará aberto ata o 20 de maio de 2019.

B) Modalidade ilustración:
Poderán concorrer ao premio ilustradores de calquera nacionalidade que presenten a súas ilustracións e orixinais, non menos de dez, tomando como base o texto premiado na modalidade de narración deste «XVI Premio Pura e Dora Vázquez» de narración xuvenil.
As ilustracións deberán adaptarse ao tamaño do libro, que será o seguinte:
a) Ilustración de portada: 145 x 210 mm, tamaño visible da portada co libro pechado, sen sangue. 513,6 x 216 mm, tamaño total incluído solapas, contraportada e sangue.
b) Ilustracións interiores: 296 x 216 mm, sobre páxina con sangue.
O prazo de admisión de orixinais estará aberto ata o 2 de setembro de 2019.
Para esta modalidade de ilustración establécese un premio de 1.500 €.

A presentación dos orixinais, tanto para ilustración coma para narración, unicamente poderá realizarse do seguinte xeito:
a) De maneira presencial, entregando un exemplar da obra en sobre pechado indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora Vázquez, modalidade de narración ou ilustración, na oficina de asistencia ao cidadán en materia de rexistros.
b) Remitindo por correo certificado o exemplar da obra en sobre pechado, indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora Vázquez, modalidade de narración ou ilustración», ao seguinte enderezo:
Deputación Provincial de Ourense
Rexistro Xeral
Rúa do Progreso, 32
32003 Ourense
As obras remitidas irán asinadas exclusivamente con pseudónimo.
Dentro do sobre introducirase outro sobre pechado en cuxo exterior figurará o pseudónimo do autor e título da obra, e no seu interior os seguintes datos: título da obra, nome e apelidos e pseudónimo do autor, enderezo postal, teléfono, enderezo electrónico e unha fotocopia do DNI.

Máis información no BOP de Ourense do 23 de abril de 2019 e en http://www.depourense.es/index.php/component/content/article/50-acccesos-directos/2033-institucion-3

 

  Premios Exército do Aire 2019

O Exército do Aire convoca os Premios Exército do Aire 2019 nas seguintes modalidades:

Modalidade Pintura:
Nos premios de pintura poderán participar artistas e creadores con obras individuais inéditas.
A temática estará relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Primeiro premio:  6.000 € e trofeo Plus ultra. 
Accésit:  3.000 € e placa.

Modalidade de Aula Escolar Aérea
A este premio poden presentarse centros de ESO en territorio nacional, con traballos colectivos dos alumnos matriculados nos mesmos. 
A temática estará relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
O premio consistirá nunha viaxe de 5 días a fin de coñecer e visitar de preto unidades, centros e organismos (UCO) do Exército do Aire, para un máximo de 10 alumnos e 2 profesores, utilizando medios militares para cubrir os servizos de transporte, aloxamento e manutención.

Modalidade de Modelismo Aeronáutico
Poderán participar aquelas obras que mellor reproduzan, a escala, modelos de aeronaves ou aeróstatos que formen ou formasen parte da historia aeronáutica militar española ou do Exército do Aire, de acordo coas seguintes categorías:
Aeromodelismo ou dioramas:  Premio único ambas as categorías: 2.000 € e trofeo Plus ultra.
Taller de modelismo infantil:  Premio único: Trofeo Plus ultra, obsequio e bautismo de voo.

Modalidade de Investigación Aeroespacial Universitaria:
Estes traballos desenvolverán liñas de estudo de investigadores universitarios nas diferentes ramas existentes no sector aeroespacial e que profundan nos avances da industria de defensa española. 
Premio único:  4.000 € e trofeo Plus ultra.

Modalidade de Imaxe Aeronáutica
Inclue a modalidade de Fotografía e de Vídeo aeronáutico.
Fotografía, diferenciando as seguintes categorías:
- Mellor colección de fotografía aeronáutica.
- Mellor fotografía aeronáutica.
- Mellor fotografía de interese humano.
Poderán presentarse a esta modalidade fotografas ou diapositivas en formato dixital, orixinais e de tamaño libre, de temática aeronáutica relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Modalidade de vídeos aeronáuticos
Poderán presentarse ao concurso gravacións audiovisuais en formato dixital (imaxes ou animacións), con montaxes orixinais de temática relacionada coas diferentes facetas do Exército do Aire: actividades e misións, aspectos históricos ou presentes, unidades, persoal ou medios materiais cos que está dotado.
Premios:
- Premio á "mellor colección": 2.000 euros e trofeo Plus ultra.
- Accésit á “mellor colección”: 500 euros.
- Premio á "mellor fotografía": 1.000 euros e placa.
- Accésit á “mellor fotografía”: 500 euros.
- Premio á mellor fotografa "interese humano": 1.000 euros e placa.
- Accésit á mellor fotografa “interese humano”: 500 euros.
- Premio ao mellor vídeo aeronáutico: 1.000 euros e placa.

Modalidade de Artigos Revista de Aeronáutica e Astronáutica
Artigos de divulgación.  Concédense dous premios anuais para distinguir aqueles traballos que consoliden o prestixio da Revista de Aeronáutica e Astronáutica: Primeiro Premio: 3.000 euros e diploma. Segundo Premio: 1.000 euros e diploma
Artigo sobre helicópteros. Ten o propósito de incentivar a investigación e divulgación sobre a historia, actualidade, procedementos, utilización e operación dos helicópteros: Premio único: 3.000 euros e diploma
Artigos sobre enxeñería aeronáutica ou aeroespacial.  Co fin de incentivar a investigación e divulgación sobre a actualidade, procedementos, utilización, sostemento e operación do material aeronáutico ou aeroespacial: Premio único: 3.000 euros e diploma

Modalidade de Creación Literaria
Con este premio preténdese galardoar tanto o mellor traballo de narrativa literaria breve en prosa (conto ou novela curta) como os valores poéticos, de temática relacionada co Exército do Aire, os seus integrantes, unidades, historia e tradicións, así como á actividade aérea nas súas diferentes facetas.
Premio único de narrativa ou poesía: 2.000 € e trofeo Plus ultra
Accésit: 1.000 € e placa

Modalidade de Promoción da cultura aeronáutica
Con esta distinción especial o Exército do Aire quere incentivar todas aquelas iniciativas de persoas, asociacións, fundacións e todo tipo de entidades públicas ou privadas, que contribúan á difusión e fomento da cultura aeronáutica en particular, e da cultura de defensa en xeral.
Premio:  4.000 € e trofeo Plus ultra

Prazo: Os traballos entregaranse, ou serán remitidos con acuse de recibo, á Oficina de Comunicación do Exército do Aire (R/ Romero Robledo 8. Porta  B-09. 28008 Madrid), entre os días 6 e 17 de maio de 2019 (ambos inclusive) en horario de 09.00 a 14.00 horas, de luns a venres, consignándose no mesmo "Premios Exército do Aire 2019”, ademais da disciplina (e modalidade no seu caso) á que se presenta.

Máis información no BOE do 26 de marzo e en http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/premiosea/

 

 Consumópolis14: Pola túa seguridade sabes o que consumes?

 

A Consellería de Educación convoca a fase autonómica do concurso escolar 2018-2019 Consumópolis-14 sobre consumo responsable e calidade de vida, que leva por título «Pola túa seguridade, Sabes o que consomes?»

O concurso consta de dúas partes: o percorrido pola cidade virtual de Consumópolis e o deseño, elaboración e exposición dun traballo en equipo sobre consumo responsable.

- A primeira parte do concurso consiste na realización do percorrido pola cidade virtual de Consumópolis, que se desenvolve a través do sitio web www.consumopolis.es.
- A segunda parte do concurso consiste no deseño, elaboración e presentación dun traballo conxunto sobre consumo responsable.

Participantes:
Poderán participar nesta fase autonómica todos aqueles equipos constituídos por cinco alumnos ou alumnas que cursen estudos de 5º ou 6º de educación primaria ou 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria en calquera centro docente da Comunidades Autónoma de Galicia.

- Cada alumno ou alumna participante só poderá formar parte dun equipo. Os equipos deben procurar a paridade, polo que se procurará que cada equipo non teña máis de tres membros do mesmo sexo.
- Cada equipo debe estar coordinado por un docente do centro. Un mesmo docente poderá coordinar máis dun equipo no seu centro.
- Non existe límite para o número de equipos que se poden formar en cada centro docente.

Categorías de participación:
– Categoría A: alumnado de 5º e 6º curso de educación primaria.
– Categoría B: alumnado de 1º e 2º curso de educación secundaria obrigatoria.

–Categoría C: alumnado de 3º e 4º curso de educación secundaria obrigatoria.

Premios:
- Concederanse tres premios de 1.000, 600 e 300 euros para os traballos clasificados respectivamente en primeiro, segundo e terceiro lugar por cada unha das categorías de participación.
- Os traballos clasificados en primeiro lugar en cada unha das categorías de participación representarán a Galicia na fase estatal, que terá lugar en Madrid.
- Todos os membros do equipo recibirán, ademais dos premios, un diploma do Instituto Galego do Consumo e da Competencia que os acredita como gañadores.
- Os docentes que participasen como coordinadores dos equipos premiados recibirán da Consellería de Educación un certificado de premio de innovación educativa cunha equivalencia de 12 horas de formación do profesorado.

Características do traballo en equipo
- Cada equipo participante deberá deseñar, elaborar e presentar un traballo sobre consumo responsable, consistente nun produto innovador e orixinal, creado integramente polo alumnado seguindo as indicacións que xuntan. Este traballo realizarase de xeito colaborativo entre todos os membros do equipo.

O traballo consistirá en crear o prototipo ou a maqueta dun produto innovador e orixinal, xunto coa súa etiqueta e unha ficha explicativa.

As dimensións máximas do produto non excederán 50×50×50 centímetros.

Segundo a categoría de participación, cada equipo deberá elixir un dos seguintes produtos:
a) Categoría A (alumnado de 5º e 6º curso de educación primaria): xoguetes, artigos deportivos (bicicletas, patíns…) ou material escolar.
b) Categoría B (alumnado de 1º e 2º curso de educación secundaria obrigatoria) e categoría C (alumnado de 3º e 4º curso de educación secundaria obrigatoria): moda (calzado, roupa, complementos), aparellos eléctricos (neveira, lavadora, aspiradora, secadora, ferro de pasar…), aparellos electrónicos (smartphone, tablet, pc, consola, dispositivo de navegación…), ou artigos deportivos.

prazo para presentarse ao concurso estará aberto ata o 29 de abril de 2019 e a solicitude está dispoñible en https://sede.xunta.gal co código do procedemento IN114A.

Máis información no DOG do 25 de marzo de 2019 e en  https://consumo.xunta.gal/gl

 

XXIV Certame Literario de Piñor

 

A Asociación Música e Cultura de Galicia convoca o XXIV Certame Literario de Piñor na especialidade de narracións breves.
 
Establécense dúas categorías, premiándose os dous mellores relatos en cada unha delas:
-Categoría A para participantes maiores de idade. 
-Categoría B para participantes menores de idade.
 
Na categoría A premiaranse os dous mellores relatos, con 160 euros para o primeiro clasificado e 125 para o segundo. Entregaráselle ademais a cada un deles un diploma acreditativo do seu galardón e un obsequio conmemorativo.

Na categoría B premiaranse os dous mellores relatos, con 80 euros para o primeiro clasificado e  60 para o segundo. Entregaráselle ademais a cada un deles un diploma acreditativo do seu galardón e un obsequio conmemorativo.
 
Ningún concursante poderá obter dous premios na presente edición deste certame, polo que no caso de ter puntuación suficiente para dous, outorgaráselle soamente o mais importante.
Un premio poderá ser declarado deserto cando o xurado así o determine e sempre por causa fundamentada.
 
Para recibiren os seus galardóns os gañadores deberán comparecer obrigatoriamente no acto de entrega de premios, perdendo ese dereito no caso contrario.
 
Os relatos, de temática libre, deberán ser orixinais, inéditos, en galego e non poderán estar xa premiados noutros certames. A súa extensión non excederá de 10 folios, por unha soa cara e con interliñado de duplo espazo. Ademais deberán presentarse mecanografados e encabezados por un lema ou pseudónimo.
 
Os traballos enviaranse por correo ordinario á sede social da Asociación Cultural Música e Cultura de Galicia (Rúa do Pito, 1. 32930 San Lourenzo de Piñor. Ourense), indicando no sobre: PARA O XXIV CERTAME LITERARIO DE PIÑOR. Xunto cos traballos, os participantes deberán enviar os seus datos nun sobre no que aparecerá pola súa parte externa, o lema ou pseudónimo, así como a categoría na que  participan. Dentro del, figurará o nome e apelidos do autor, idade, enderezo, correo electrónico e número de teléfono. 
 
Os traballos tamén poderán ser enviados mediante un correo electrónico a 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  con dous arquivos Word, contendo o primeiro deles, denominado “relato”, a obra a concurso, o lema ou pseudónimo, e a categoría na que participa; e o segundo, denominado “plica”, o lema ou pseudónimo e os datos persoais que se esixen do autor. 
 
prazo de admisión estará aberto ata o venres 3 de maio de 2019.
 
A entrega dos premios terá lugar o sábado, 11 de maio de 2019, pola tarde, no Liceo da cidade de Ourense. 
 
Os relatos premiados serán editados na web da asociación Música e Cultura de Galicia, reservándose tamén os organizadores o dereito de publicalos en libros e outros medios de difusión. Os gañadores deberán enviar por correo electrónico os seus traballos á organización do certame, antes da entrega de premios.

 

VII Concurso Escolar de Poesía

 

A Fundación Rosalía de Castro e El Corte Inglés presentaron a sétima edición do Concurso Escolar de Poesía Rosalía de Castro.

Haberá tres niveis de participación: 
1º ciclo da ESO (1º e 2º)
2º ciclo da ESO (3º e 4º)
Bacharelato.

As obras han de ser orixinais e inéditas e estaren redactadas en lingua galega. A extensión máxima non excederá os 50 versos.

As persoas que desexen participar poden enviar os seus textos ata o 18 de maio e o fallo do concurso farase público o día 31 de maio. A entrega dos premios terá lugar o día 7 de xuño nun acto poético-musical na Casa-Museo, onde participarán os propios premiados e premiadas. E o 14 de xullo presentarase o libro cos poemas finalistas.

Os premios son, por cada categoría: o primeiro galardoado/a conseguirá un iPad e haberá dous áccesit: ao primeiro corresponderalle unha tarxeta de agasallo de El Corte Inglés de 200 euros e o segundo, o mesmo por un valor de 100 euros.

Máis información en http://rosalia.gal/events/vii-concurso-escolar-de-poesia/

 

Premio De Poesía Carme Villaverde

O Instituto Nº1 de Ordes, en colaboración co Departamento de Lingua e Literatura Galegas, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega e a Biblioteca do centro, convoca a sexta edición do Premio de Poesía, en lembranza da profesora Carme Villaverde Raña.

BASES:
1- Poderán participar alumnos e alumnas de ESO, Bacharelato, ESA e Ciclos Formativos que cursen estudos en Galicia e non teñan cumpridos 20 anos a 31 de decembro de 2019. 
2- Presentaranse tres composicións, con liberdade de metro e rima. Deberán ser orixinais, inéditas e escritas en lingua galega.
3- Remitiranse cinco exemplares en papel en formato DIN A-4.
Só se fará constar o título da obra e un pseudónimo. En sobre a parte, pechado e co título da obra e o pseudónimo no exterior, incluiranse os datos persoais do autor: nome e apelidos, enderezo, teléfono de contacto, idade, curso e centro onde estuda.
4- As obras deberán ser enviadas ao
“ VIII Premio de poesía Carme Villaverde“
IES Nº1 de Ordes, Rúa Nicolás del Río, s/n
15680 Ordes,  A Coruña
5- Concederase un único premio de 400 euros. Se o xurado o considera oportuno, pola baixa calidade das obras presentadas, o premio poderá ser declarado deserto. A decisión do xurado é inapelable.
6- O xurado estará formado por profesorado de lingua e literatura.
7- O prazo de presentación estará aberto ata o 3 de maio de 2019 ás 14:00 horas.
8- O veredito do xurado darase a coñecer o día 10 de maio de 2019 ás 12:00 horas. Comunicaráselle persoalmente ao premiado.
9- A entrega do premio terá lugar nun acto que se celebrará na Casa da cultura de Ordes a día 24 de  maio ás 19:00 horas.
10- A obra gañadora será publicada na revista do centro "Para iso, para nós".

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1ordes/node/801

 

Premios Exército 2019

A Xefatura do Estado Maior do Exército convoca os Premios Exército para o ano 2019.

Os Premios Exército teñen por obxecto propiciar a creación artística e literaria referida ás múltiples actividades do Exército de Terra español no marco das Forzas Armadas, así como fomentar o coñecemento e a divulgación na sociedade da vida militar.

Beneficiarios:
Poderán optar aos Premios Exército 2019 na disciplina de Ensino escolar os participantes e, no seu caso, beneficiarios serán centros docentes públicos e privados -concertados e non concertados- de Educación Primaria, Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e Formación Profesional situados en territorio nacional.

Modalidades: Pintura Xeral, Pintura Rápida, Fotografía, Miniaturas Militares, Ensino Escolar e Investigación en Humanidades e Ciencias Sociais.

Lugar de entrega dos traballos:
http://www.ejercito.mde.es/Galerias/Descarga_pdf/EjercitoTierra/premios-ejercito/2019/9_plazos_lugar_entrega_trabajos.pdf

Prazos:
Pintura Xeral: 18 de marzo ao 12 de abril de 2019
Pintura Rápida: 18 de maio de 2019
Fotografía: 18 de marzo ao 5 de abril de 2019
Miniaturas Militares: 6 de abril de 2019
Investigación en Humanidades e Ciencias Sociais: 18 de marzo al 5 de abril de 2019
Ensino Escolar: 18 de marzo ao 5 de abril de 2019

Premios:
Pintura
Pintura Xeral: 1º Premio: 6.000 €, Trofeo e Diploma
Pintura Histórica: 1º Premio: 4.000 €, Placa e Diploma
Pintura Rápida: 1º Premio: 2.500 €, Trofeo e Diploma e 2º Premio: 1.500 €, Placa e Diploma

Fotografía
Mellor serie: 1º Premio: 3000 €, Trofeo e Diploma
Mellor fotografía publicada nun medio de comunicación: 1º Premio: 1.500 €, Trofeo e Diploma.

Miniaturas Militares
Máster (Dioramas ou Viñetas): 1º Premio: 3.000 €, Trofeo e Diploma
Máster (Figuras): 1º Premio: 2.000 €, Trofeo e Diploma
Máster (Materiais): 1º Premio: 2.000 €, Trofeo e Diploma
Estándar (Dioramas ou Viñetas): 1º Premio: Placa e Diploma
Estándar (Figuras): 1º Premio: Placa e Diploma
Estándar (Materiais): 1º Premio: Placa e Diploma
Estándar (Miscelánea): 1º Premio: Placa e Diploma

Ensino Escolar
Nivel A € Educación Primaria. 1º Premio Nacional: 4.000 €, Trofeo e Diploma
Nivel B € Educación Secundaria. 1º Premio Nacional: 4.000 €, Trofeo e Diploma
Nivel C € Bacharelato ou Formación Profesional de Grao Medio. 1º Premio Nacional: 4.000 €, Trofeo e Diploma

Investigación en Humanidades e Ciencias Sociais: 1º Premio: 6.000 €, Trofeo e Diploma

Máis información: http://www.ejercito.mde.es/premios-ejercito/index.html

 

V Premio De Narración Breve Da UNED

UNED de  Mérida  convoca o V Premio de Narración Breve, iniciativa dirixida ao público en xeral.

1. A participación neste premio está aberta a calquera persoa, pertenza ou non á comunidade universitaria da UNED.
2. Admitirase un único orixinal por autor ou autora.
3. As obras axustaranse ao concepto comunmente aceptado de “relato”, serán orixinais e inéditas, estarán escritas en lingua castelá e non deberán ser premiadas en outros certames, nin estar suxeitas a compromisos editoriais, nin corresponder a  autores falecidos con anterioridade ao anuncio desta convocatoria.
4. Os orixinais, de temática libre, deberán ter unha extensión non inferior a cinco  páxinas nin superior a dez. Os relatos presentaranse  mecanografiados a dobre espazo e paxinados, en letra tipo Estafes New Roman e corpo 12. 
A súa presentación  será preferiblemente en formato dixital (ficheiro tipo “.doc” ou “.pdf” gravado en CD- ROM ou dispositivo USB). En caso de non dispoñer destes medios, enviarase o relato impreso a unha soa cara por quintuplicado. Non se aceptará a presentación a través de correo electrónico.
5. A obra deberá ir precedida dunha portada onde se inclúa título de relato e seudónimo.
6. Á obra, xa sexa en formato dixital ou impreso, achegarase un sobre pechado, en cuxo interior deben figurar título da obra e pseudónimo, cos seguintes datos:
- Nome e apelidos do autor/a, dirección de e-mail, dirección postal, teléfono de contacto
- Número de DNI, Pasaporte ou calquera outro documento oficial identificativo
Os traballos remitiranse por correo postal á Biblioteca do Centro Asociado da UNED en Mérida, sita en R/ Moreno de Vargas, número 10, 1ª planta, especificando no envío “Premio de Narración Breve”.

O prazo de recepción de orixinais estará aberto ata o 30 de abril de 2019

Establécense os seguintes premios:
- Un primeiro premio de 500 euros.
- Dous  accesit consistentes en dous premios de 100 euros cada un

https://biblioteca.unedmerida.com/2019/01/17/v-certamen-de-narracion-breve-uned-merida/

 

Cooperativismo no ensino 2019

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca o certame Cooperativismo no ensino dirixido aos centros educativos de Galicia.

O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros educativos.

Modalidades: 
a) Actividades artísticas tales como debuxos, pinturas, maquetas, fotografías e/ou vídeos dirixida ao alumnado dos centros de educación infantil, primaria e educación especial.
  Categoría A: alumnado de 2º ciclo de educación infantil.
  Categoría B: alumnado de 1º e 2º de educación primaria.
  Categoría C: alumnado de 3º e 4º de educación primaria.
  Categoría D: alumnado de 5º e 6º de educación primaria.
b) Actividades cooperativizadas dirixidas ao alumnado dos centros de educación secundaria obrigatoria e educación especial.
c) Proxectos empresariais cooperativos dirixidos ao alumnado dos centros de formación profesional e de ensinanzas de réxime especial.

En cada traballo deberán participar, como mínimo, tres alumnos ou alumnas.

Premios:
Os traballos presentados á modalidade de actividades artísticas: 
Un premio ao mellor traballo de cada categoría: os centros de ensino premiados en cada categoría recibirán a cantidade de 2.500 euros destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á celebración dunha actividade formativa, cultural ou deportiva dirixida ao alumnado do centro. 
Un accésit por cada categoría: os centros de ensino premiados en cada categoría recibirán a cantidade de 1.500 euros destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á celebración dunha actividade formativa, cultural ou deportiva dirixida ao alumnado do centro.

Os traballos presentados á modalidade de proxectos empresariais cooperativos:
- Un premio ao mellor proxecto empresarial cooperativo de 4.500 euros, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto premiado. 
- Un accésit de 3.500 euros, que se repartirá entre o alumnado que elaborou o proxecto finalista.

prazo de presentación dos traballos estará aberto ata o día 30 de abril de 2019. 
As solicitudes presentaranse en https://sede.xunta.es/ no procedemento TR802O
Máis información no DOG do 31 de xaneiro de 2019


Concurso de cómic manga, Norma Editorial

Norma Editorial convoca un Concurso de cómic manga

O obxectivo do concurso é presentar unha idea para o posterior desenvolvemento dun manga de 160 páxinas. Este volume presentará unha historia  autoconclusiva. Deberá conter uns protagonistas con carisma e ben definidos.

Os traballos presentados a concurso deberán ser orixinais e inéditos en toda a súa forma, así como non ser presentados a ningún outro certame ou feito públicos (tanto de forma impresa como dixital).

A temática, estilo e xénero son totalmente libres e o proxecto para presentar debe consistir en:
•Resumo do argumento da obra nun espazo mínimo de 1 folla e máximo de 2 follas (a unha cara) así como un resumo de 5 ou 6 liñas como presentación do proxecto. Tan só se aceptan arquivos DOC, RTF ou TXT. Outros formatos serán descartados.
•Creación das 8 primeiras páxinas (8 follas a unha cara) da obra. O gañador terá despois que seguir desenvolvendo a historia ata completar as 160 páxinas requiridas.
•Pode engadirse de maneira opcional unha portada (en branco e negro ou a cor) así como fichas dos personaxes.
•Datos persoais do autor ou autores: Nome e apelidos. Dirección completa. Correo electrónico. Teléfono. Ano de nacemento. Experiencia artística, se a hai. Nacionalidade.

Os proxectos poden presentarse en formato físico (papel) ou dixital. En ningún caso deben enviarse os orixinais, debido a que en ningún caso devolveranse os materiais recibidos. As páxinas deben estar debuxadas a un tamaño proporcional a 11,5 x 17,5 cm (tamaño de impresión final), sendo ilimitado o tamaño máximo do bosquexo ou debuxo orixinal, pero limitado a 23 x 35 cm (máis 4 mm de sangue) como máximo para o documento  entintado e tramado.

Pode empregarse calquera técnica creativa, tendo en conta que a obra será en branco e negro e que debe estar entintada e cunha  rotulación lexible. Non se aceptarán traballos presentados a lapis ou a cor.

Pódense presentar un máximo de tres obras por autor, a título individual ou formando parte dun colectivo ou grupo de autores.

prazo de admisión finaliza o 25 de agosto de 2019 ás 23:59, hora peninsular española.

Requisitos
O concurso ten carácter internacional, polo que poden presentarse candidatos con calquera nacionalidade e idade.

Dotación
O premio consistirá nun contrato de edición para completar a obra nun total de 160 páxinas e ser publicada por Norma Editorial. Este contrato contemplará un anticipo en concepto de  royalties e dereitos de representación de 3.000 euros.

 


Máis información: 
Norma Editorial
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
https://www.normaeditorial.com/concursomanga/?page_id=3855 

 

Certame De Podcast E Relato Radiofónico Xosé Mosquera Pérez 

A Secretaría Xeral de Política Lingüística e o IES Rosalía de Castro, en colaboración con Arraianos Multimedia, convocan o I Certame Escolar de Podcast e Relato Radiofónico Xosé Mosquera Pérez, O Vello dos Contos.

Poderá concorrer a este premio alumnado de sexto de educación primaria e de ESO de Galicia e dos centros que imparten ensinanzas de galego de réxime xeral cursados fóra da Comunidade Autónoma con textos inéditos relacionados co persoeiro ao que se lle dedica en 2019 o Día das Letras Galegas.

O alumnado deberá concorrer ao premio con traballos compostos por un conto inédito e un podcast baseado nel. Os contos -inéditos e en lingua galega- estarán relacionados con Antonio Fraguas, persoeiro a quen se lle dedicará o vindeiro Día das Letras Galegas.

O premio será 1.000 € e a emisión do mellor traballo gañador, así como a emisión dos dous que resulten finalistas con el.

O prazo de presentación de orixinais estará aberto ata o 17 de maio de 2019

http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647067&name=DLFE-18303.pdf


Premios "Buero De Teatro Novo"

Os Premios "Buero de Teatro Novo" convocan na súa 16ª edición a grupos de teatro escolares (institutos, colexios...) ou non escolares (asociacións, talleres de teatro...) formados por mozos entre 14 e 21 anos que queiran presentar ao concurso as súas montaxes teatrais.

A Fundación Coca-Cola e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, como entidades organizadoras, perseguen que os mozos se acheguen ás artes escénicas promovendo o seu indubidable valor formativo e a formulación dun lecer alternativo nunha etapa vital importante.

Cada Grupo Teatral terá que inscribirse dentro dunha das dúas seguintes categorías:
- Categoría escolar:  para grupos pertencentes a centros de ensino, públicos ou privados, cuxos membros cursen estudos de 2º Ciclo de ESO, Bacharelato ou Formación Profesional. 
- Categoría non escolar:  para grupos de teatro afeccionado pertencentes a outros centros, tales como: escolas de teatro, asociacións culturais, compañías independentes, etc.

O grupo concursará na categoría correspondente e dentro da Comunidade Autónoma onde estea radicado.

Os grupos deberán estar compostos por un máximo de 28 integrantes. A este máximo poderanse sumar ata dous Responsables do Grupo, que serán quen inscriba ao grupo, represénteno e actúen no seu nome á hora de aceptar os premios.

Recepción de inscricións ata o 29 de abril de 2019.

Requisitos
- No caso da categoría escolar: os compoñentes dos grupos escolares, a excepción do coordinador/responsable, deberán estar a cursar 2º, 3º, 4º da ESO, Bacharelato ou grao de Formación Profesional e ter cumpridos, polo menos os 14 anos e non superar os 21 anos.
- No caso da categoría non escolar: os compoñentes dos grupos, a excepción do coordinador ou coordinadores responsables do grupo, deberán ter idades comprendidas entre os 14 e os 21 anos.

Más información https://www.fundacioncocacola.com/premiosbuero/comoparticipar


Premios "Buero De Teatro Novo"

 

Os Premios "Buero de Teatro Novo" convocan na súa 16ª edición a grupos de teatro escolares (institutos, colexios...) ou non escolares (asociacións, talleres de teatro...) formados por mozos entre 14 e 21 anos que queiran presentar ao concurso as súas montaxes teatrais.

A Fundación Coca-Cola e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, como entidades organizadoras, perseguen que os mozos se acheguen ás artes escénicas promovendo o seu indubidable valor formativo e a formulación dun lecer alternativo nunha etapa vital importante.

Cada Grupo Teatral terá que inscribirse dentro dunha das dúas seguintes categorías:
- Categoría escolar:  para grupos pertencentes a centros de ensino, públicos ou privados, cuxos membros cursen estudos de 2º Ciclo de ESO, Bacharelato ou Formación Profesional. 
- Categoría non escolar:  para grupos de teatro afeccionado pertencentes a outros centros, tales como: escolas de teatro, asociacións culturais, compañías independentes, etc.

O grupo concursará na categoría correspondente e dentro da Comunidade Autónoma onde estea radicado.

Os grupos deberán estar compostos por un máximo de 28 integrantes. A este máximo poderanse sumar ata dous Responsables do Grupo, que serán quen inscriba ao grupo, represénteno e actúen no seu nome á hora de aceptar os premios.

Recepción de inscricións ata o 29 de abril de 2019.

Requisitos
- No caso da categoría escolar: os compoñentes dos grupos escolares, a excepción do coordinador/responsable, deberán estar a cursar 2º, 3º, 4º da ESO, Bacharelato ou grao de Formación Profesional e ter cumpridos, polo menos os 14 anos e non superar os 21 anos.
- No caso da categoría non escolar: os compoñentes dos grupos, a excepción do coordinador ou coordinadores responsables do grupo, deberán ter idades comprendidas entre os 14 e os 21 anos.

Más información https://www.fundacioncocacola.com/premiosbuero/comoparticipar


 

 Investigación científica en ensino primario

Profesorado de Ensino Primario en Galicia co alumnado da aula que se inscriba. A inscrición é individual e cada profesor/a participará coa súa aula.

Premios
- Primeiro premio: o/a profesor/a recibirá un equipo electrónico por determinar. A aula recibirá como obsequio a posibilidade de realizar unha visita especial ao Aquarium Finisterrae durante a que poderán participar na alimentación das focas e coñecer as instalacións non visibles ao público (inclúe todas as taxas municipáis e exclúe transporte e dietas). Tamén poderán presentar o seu traballo na feria científica Galiciencia, Ourense,
en maio de 2019.
- Segundo premio: o/a profesor/a recibirá un equipo electrónico por determinar. A aula recibirá como obsequio a posibilidade de realizar unha visita especial ao Aquarium Finisterrae durante a que poderán alimentar ás focas e coñecer as instalaciones non visibles ao público (inclúe todas as taxas municipáis e exclúe transporte e dietas).
- Terceiro premio: o/a profesor/a recibirá un equipo electrónico por determinar. A aula recibirá como obsequio a posibilidade de realizar unha visita especial ao Aquarium Finisterrae durante a que poderán alimentar ás focas e coñecer as instalaciones non visibles ao público (inclúe todas as taxas municipáis e exclúe transporte e dietas).

Investigación científica en ensino secundario obrigatorio

Dirixido a alumnado de Ensino Secundario Obrigatorio en Galicia, individualmente ou en grupos, como máximo de 3 estudantes.

Premios
- Primeiro premio: o/a profesor/a e os/as alumnos/as gañadores recibirán un equipo electrónico por determinar. Presentación do traballo na feira científica Galiciencia, Ourense,
en maio de 2019.
- Segundo premio: o/a profesor/a e os/as alumnos/as gañadores recibirán un equipo electrónico por determinar.
- Terceiro premio: o/a profesor/a e os/as alumnos/as gañadores recibirán un equipo electrónico por determinar.

http://www.coruna.gal/mc2/es/detalle-contenido-texto/premio-luis-freire-de-investigacion-cientifica-en-la-escuela/contenido/1453625646540
  

  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 17 invitados conectado
Banner