Ayuntamiento

Sede Electrónica
Plan Igualdade 2019/20
Modelo de Solicitudes Urbanísticas
Ayudas y Subvenciones
Cita Médica
Sugerencias
Agenda
Boletines
Conect@vilanova

 

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

CARNÉ XOVE

Carné Xoven

¿Gustaríache acceder a un montón de servicios como viaxes, deportes, música, moda, cursos, …? Seguro que sí. Poderás disfrutar destes servicios e moitos outros cunha morea de vantaxes para ti, en Galicia, con so te-lo Carné Xove nas túas mans durante os próximos anos

  • FINALIDADE: O seu obxectivo é facilitar ós mozos e mozas de 12 a 30 anos o acceso a diferentes bens e servicios a través de descontos ou vantaxes, tanto no territorio nacional como nos 40 países europeos nos que o carné xove euro<30 está implantado.
  • Vantaxes: Permítelle ós seus titulares un acceso privilexiado a diferentes bens e servicios que abranguen tódolos ámbitos: cultural, aloxamento, transportes, comercial, ensino, etc. Así mesmo, os posuidores do carné xove euro<30 teñen un seguro gratuíto que cubre o maior número de continxencias posibles nos desprazamentos para que así poidan facer fronte ós imprevistos que poidan xurdir nos viaxes. 
  • Destinatarios: Tódolos mozos e mozas entre 12 e 30 anos, ámbolos dous inclusive. 
  • Expedición: É preciso cubrir un impreso, presentar o DNI e pagar 6 €. 
  • Ámbito e Cobertura: Pódese usar naqueles establecementos e servicios que figuran na guía carné xove euro<30, que se pode consultar en: www.xuventude.net  > Áreas > Carnés para a mocidade > Carné Xove > Establecementos adheridos.
  • Validez: Este carné ten unha vixencia de dous anos contados a partir da data da súa expedición.
Outros carnés
Ademais do Carné Xove, que podes tramitar na nosa OMIX, ofrecémosche información de como poder obter outros carnés que ofrecen moitas vantaxes, coma descontos en albergues, viaxes, cursos, etc, e son:
  • Carné Alberguista Mozo, Adulto, Grupo e Familiar: ofrécente descontos na de Albergues de Galicia e resto de España.
  • Carné Teacher (ITIC).
  • Carné Internacional Xove (IYTC).
  • Carné Student (ISIC).
 
 
 

Centros Quérote+ son espacios da Dirección Xeral de Xuventude dirixidos á mocidade en materia de sexualidade, autoestima, convivencia, uso responsable das Tics e hábitos saudables. A atención é ANÓNIMA e GRATUITA. Podes contactar por email,  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  por Whatsapp no 647 018 752 e persoalmente nas distintas oficinas:  
    Quérote + Santiago.  Rúa Ramón Piñeiro, 19. Tlf: 881 997 613
    Quérote + A Coruña.  Praza de Ourense, 7-8 1º. Tlf: 981 223 913 
    Quérote + Ferrol.  Rúa Santa Comba 61. Tlf: 981 317 027
    Quérote + Lugo. Complexo Xuvenil LUG II Rúa Pintor Corredoira 4. Tlf: 982 241 732
    Quérote + Ourense.  No Espazo Xove na rúa Celso Emilio Ferreiro 27 4º. Tlf: 988 231 470
    Quérote + Vigo.  Rúa Ferrería 41. Tlf: 986 095 977

Agresión OFF é unha App institucional, da Xunta de Galicia, con información útil e consellos para evitar e prever agresións sexuais, así como pautas para saber a onde dirixirse para maior apoio e información.  http://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/app-de-agresion

Asesoramento Xurídico On-line
A Secretaría Xeral da Igualdade pon en marcha este servizo on-line para proporcionar, de maneira gratuíta, información e asesoramento xurídico sobre diversas cuestións, entre elas a violencia de xénero, agresións e abusos sexuais, o acoso sexual, a conciliación familiar, discriminacións por razón de sexo, prostitución e trata, etc.

Cumprimentando o seguinte formulario, as persoas que o desexen, poderán obter información e asesoramento xurídico gratuíto por parte de profesionais especializados nas materias de consulta.  FORMULARIO 

Teléfono da Muller
O Teléfono da Muller é un servizo gratuíto e anónimo que funciona as 24 horas do día, desde calquera teléfono fixo ou móbil, e con cobertura para toda a Comunidade Autónoma. Responde nel un equipo multidisciplinar coordinado cos diferentes profesionais de toda Galicia.

    O Teléfono da Muller é o 900 400 273.

As respostas proporcionadas a través desta consulta terán carácter informativo e non terán efectos vinculantes para a Administración. Por razóns de confidencialidade, non se facilitarán datos persoais desde este portal.

Centros de Información ás Mulleres
Existen diversos CIM en toda Galicia: https://igualdade.xunta.gal/gl/recursos/centros-de-informacion-mulleres

Axudas económicas da Dirección Xeral de Igualdade: A Xunta de Galicia a través de Igualdade conta cunha liña de axudas económicas en materia de violencia de xénero

Delegación do Gobierno para a Violencia de Xénero
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm

Teléfono de atención: 016 (teléfono gratutito que non deixa rastro na factura pero é preciso eliminar do rexistro do teléfono)

# Ctrl non é amor, divertida guía elaborada polo colectivo Saraiba composto por JUDITH VELASCO, ESTHER ARIAS, SANDRA CARRACEDO, RAQUEL MONTESERÍN, ZORAIDA CHAO, ALBA VÁZQUEZ e BENJAMÍN SALVADOR. Contaron coa axuda da Dirección Xeral de Xuventude a través do programa Iniciativa Xove


PLAN  CONTIGO DA POLICIA NACIONAL E DA GARDA CIVIL EN TUENTI

Presentámosvos o PLAN CONTIGO, posto en marcha polo Ministerio do Interior do Goberno de España na ... rede social Tuenti, co fin de mellorar a vosa protección e previrvos ante posibles delitos.Trátase dun novo espazo virtual de comunicación, no que a Policía Nacional e Garda Civil ofrécenvos información sobre diversas cuestións que poden ser do voso interese como o acoso escolar, o alcohol e outras drogas, as bandas xuvenís, os riscos de internet ou a violencia de xénero.Así mesmo e a través da dirección Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , resolveranvos calquera tipo de dúbida e proporcionaranvos axuda nas situacións problemáticas que podades estar a vivir. +INFO: www.tuenti.com/contigo

 

No Hate

Baixo o lema No Hate Speech online (non ao discurso de odio na Rede), o Consello de Europa convocou esta Campaña que pretende mobilizar aos cidadáns, especialmente aos mozos, para que debatan, actúen xuntos en defensa dos Dereitos Humanos e loiten contra calquera forma de intolerancia na internet.

En España, a Campaña está a ser impulsada polo Instituto da Mocidade, INJUVE como organismo da Administración Xeral do Estado especializado en mocidade e na promoción da participación xuvenil.

Obxectivos xerais:
Aumentar a conciencia sobre as expresións da intolerancia e o odio na internet e sobre os riscos que estas comportan para a democracia.
Implicar aos mozos para que loiten polos Dereitos Humanos (DDHH) na internet e dotarlles de medios e coñecementos.
Detectar os focos e formas do discurso do odio, o seu impacto e a súa percepción, para ter un coñecemento global da situación, e reducir os seus niveis de aceptación.
Mobilizar mozos polos DDHH e formalos para que actúen contra o racismo e a discriminación.
Apoiar e solidarizarse coas persoas e os grupos obxecto da expresión da intolerancia e odio on-line.
Motivar a participación da mocidade e a cidadanía en xeral.
Avogar por consensos sobre os instrumentos da política europea para combater a incitación á intolerancia e ao odio na internet.

A Campaña non pretende limitar a liberdade de expresión na internet, senón loitar contra a intolerancia e a incitación ao odio online en todas as súas formas, incluídas as que máis afectan os mozos, como as diferentes modalidades de ciberacoso.

Estará baseada no ensino e difusión dos Dereitos Humanos, a participación dos mozos e a alfabetización dixital.

Dentro da campaña No Hate, entre outros temas trátase o ciberbullying: Documento sobre ciberbullying

Máis información en http://www.nohate.es/

 

900 018 018: teléfono contra o acoso escolar

 

O Ministerio de Educación poñerá en marcha a partir do día 1 de novembro o teléfono contra o acoso escolar: 900 018 018

Os destinatarios do servizo son os alumnos, pais, nais e titores legais, profesores, equipos directivos e persoal dos centros docentes, e en xeral calquera persoa que teña coñecemento de casos de malos tratos ou acoso no ámbito escolar, tanto dentro como fose do centro docente.

Inclúense tamén os casos de ciberacoso, a través de internet, móbiles e redes sociais

As chamadas serán atendidas exclusivamente por persoal en posesión dunha licenciatura ou grao universitario no ámbito da Psicoloxía. Pero a atención non será só psicolóxica, senón que conta cun equipo de traballadores sociais, xuristas e sociólogos que prestarán a atención que o menor necesite, asegurando en todo momento o anonimato e a confidencialidade das persoas que chamen se así o desexan.

O servizo prestarase durante 24 horas, os 7 días á semana, e todos os días do ano.

A chamada será gratuíta, e non aparecerá na factura do teléfono desde o que se faga a chamada; é dicir, non deixará rastro algún.

Ademais, ponse a disposición dos usuarios con discapacidade auditiva ou do fala un servizo de mensaxería de texto, así como a atención dun axente en linguaxe de signos por vídeo-chat ou vídeo-chamada.

900 018 018

 

  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 8 invitados conectado
Banner