Ayuntamiento

Sede Electrónica
Plan Igualdade 2019/20
Modelo de Solicitudes Urbanísticas
Ayudas y Subvenciones
Cita Médica
Sugerencias
Agenda
Boletines
Conect@vilanova

 

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

FORMACIÓN E BECAS: 

 

 Obradoiro formativo: Validación das Aprendizaxes non formais e informais

Obradoiro formativo: Validación das Aprendizaxes non formais e informais.

Obxectivo: Ofrecer orientación sobre a validación de aprendizaxes en xeral e sobre o procedemento de recoñecemento da competencia profesional adquirida a través da experiencia laboral.

Destinatarios: Informadores Xuvenís, Técnicos en Xuventude, Animadores socioculturais e outros profesionais que traballen no ámbito da xuventude.

Data: Luns 26 novembro de 2018.

Lugar: Centro Coordinador de Información Xuvenil en Santiago de Compostela.

Horario: de 16:30 a 18:30 h.

Prazas: 30.

Prazo de inscrición ata 21 de novembro de 2018. Admisión por orde de chegada das solicitudes.

Inscrición na web xuventude.net utilizando o seguinte formulario:

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Contidos:

- Características básicas e finalidade da validación.
- Procedementos vixentes de validación das aprendizaxes non formais e informais.
- O Procedemento de Recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral.
- A Fase de Asesoramento: identificación e documentación de logros e aprendizaxes.
- A Fase de Avaliación: ferramentas e procesos aplicados.
- A Fase de Acreditación: resultados da validación en relación coa formación e o emprego.

 

Bolsas no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades convoca 9 bolsas de formación nos proxectos concretos de investigación que se están a desenvolver no Centro.

Bolsas:

1. Proxecto Legado científico de Jürgen Untermann.

- Grao en Lingua e Literatura Galegas, grao en Estudos de Galego e Español, grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios, grao en Filoloxía Clásica, grao en Linguas e Literaturas Modernas co itinerario de alemán.
- Coñecemento de alemán acreditando un nivel mínimo B1 mediante calquera certificación de centros públicos ou privados, ou ben acreditando un módulo ou un minor en alemán ou a propia titulación de grao en alemán da universidade correspondente.
As titulacións relacionadas coa arquivística serán consideradas como méritos e serán valoradas.

2. Proxecto Corpus de referencia do galego actual (Corga).

- Ser licenciado/a en Filoloxía Galega, Románica, Hispánica, Portuguesa ou Tradución e Interpretación ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas; en Lingua e Literatura Inglesas; en Lingua e Literatura Modernas (Francés, Italiano, Románicas e Portugués); en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; en Tradución e Interpretación; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios
 
3. Proxecto Corpus documentale latinum Gallaeciae (Codolga).

Esta bolsa ten como finalidade a formación dentro do Proxecto Corpus documentale latinum Gallaeciae que se está realizando no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

- Ser licenciado/a ou graduado/a en Filoloxía Clásica, en Historia ou en Humanidades ou a mesma titulación universitaria pero con distinta nomenclatura ou denominación, dependendo da universidade de procedencia.
- Ter cursados estudos de Latín, xustificados cun mínimo de 2 materias superadas no expediente académico ou cun máster en estudos medievais.
Os coñecementos no manexo de ferramentas informáticas (xml, bases de datos e equivalentes) serán considerados como méritos relacionados e serán valorados.

4. Proxecto Bibliografía informatizada da lingua galega (Bilega).

- Posuír algunha das seguintes titulacións ou outras titulacións que se consideren equivalentes: licenciado/a en Filoloxía Galega, Románica, Hispánica ou Portuguesa ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas; en Lingua e Literatura Modernas; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios ou en Estudos de Galego e Español.
- Acreditar nivel B2 nalgunha das seguintes linguas: portugués, catalán, francés, inglés, italiano ou alemán.

5. Proxecto Terminoloxía científico-técnica.

- Ser licenciado/a en Filoloxía ou Tradución e Interpretación, ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas; en Lingua e Literatura Inglesas; en Lingua e Literatura Modernas; en Linguas Estranxeiras; en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Tradución e Interpretación.
- Posuír coñecementos de inglés ou francés equivalentes ao nivel B2.
- Ter formación, polo menos elemental, en terminoloxía ou en lexicografía (demostrable mediante a superación dalgunha materia, publicacións científicas, asistencia a simposios, seminarios ou congresos especializados, comunicacións presentadas a congresos, etc.).

6. Proxecto Informes de literatura.

- Ser licenciado/a en Filoloxía Galega ou Galego-Portuguesa ou graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; Linguas e Literaturas Modernas (con maior ou minor en Lingua e Literatura Galegas).
- Acreditar coñecementos na elaboración de repertorios bibliográficos comentados, ben mediante estudos que inclúan formación a este respecto a nivel de licenciatura/grao ou máster, ben pola asistencia a actividades formativas complementarias (cursos, seminarios ...) ben pola publicación de traballos concretos arredor deste contido.

7. Proxecto Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos.

- Ser licenciado/a en Filoloxía Galega ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; en Tradución e Interpretación; en Lingua e Literatura Modernas (con maior ou minor en Lingua e Literatura Galegas).
- Acreditar coñecementos específicos en crítica e investigación literarias, ben mediante estudos que as inclúan a nivel de licenciatura/grao ou máster, ben pola asistencia a actividades formativas complementarias (cursos, seminarios, coloquios...), ben pola publicación de traballos concretos dos que participen estas disciplinas.

8. Proxecto Lírica profana galego-portuguesa.

- Ser licenciado/a en Filoloxía Galega, Portuguesa, Hispánica, Clásica ou Románica, ou ben graduado/a en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios; en Lingua e Literatura Modernas (con maior ou minor en Filoloxía Románica); en Lingua e Literatura galegas; en Lingua e Literatura Españolas ou en Filoloxía Clásica ou outras titulacións que se consideren equivalentes.
- Acreditar coñecementos específicos de literatura románica medieval (especificamente lírica) mediante estudos que a inclúan a nivel de licenciatura/grao ou máster, e/ou pola asistencia a actividades formativas complementarias (cursos, seminarios, coloquios..., dun mínimo de 40 horas de duración) centradas na literatura medieval.
- Acreditar a capacidade para ler/ traducir textos en diferentes linguas románicas no período medieval mediante estudos realizados durante a licenciatura/grao ou máster, e/ou pola asistencia a actividades formativas complementarias (cursos, seminarios, coloquios, dun mínimo de 40 horas de duración). Os solicitantes deberán evidenciar nos seus expedientes os datos que avalan tal capacidade.

9. Proxecto Dimensións da identidade colectiva de Galicia.

- Ser licenciado/a ou graduado/a en Ciencias Políticas e da Administración ou outras titulacións que se consideren equivalentes.
- Posuír coñecementos avanzados de estatística quer avalados con título oficial a nivel de máster que conteñan materias relativas a estes coñecementos, quer con graos específicos neste campo.
- Acreditar experiencia no manexo do software Bellview System e en control de campo.
- Acreditar experiencia no manexo dos softwares de análise estatística, SPSS, STATA ou R

Requisitos:
Estar en posesión do título universitario de licenciado ou licenciada ou de grao exixido no proxecto para o cal presente a solicitude.
Ter rematado os estudos conducentes a el no curso académico 2007-2008 ou posterior.
Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4, agás os/as que acrediten estar en posesión do título de licenciado/a en Filoloxía Galega.
Non resultar beneficiario/a dunha bolsa en concursos anteriores ou contratos no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 6,5 puntos.

A data estimada de comezo é o 1 de decembro de 2019 e rematarán, en calquera caso, o 30 de novembro de 2021.
A contía das bolsas será de 990 euros brutos mensuais.

As solicitude estarán dispoñibles en https://sede.xunta.es co procedemento PL500D  e na páxina web do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades www.cirp.es 
O prazo de presentación das solicitudes estará aberto ata o 18 de xullo de 2019

Máis información no DOG do 18 de xuño de 2019 e en www.cirp.es

 

Curso de Monitoras/es de Actividades de Tempo Libre en Santiago de Compostela

 

A Escola de Tempo Libre Recursos organiza un curso de Monitoras/es de Actividades de Tempo Libre en Santiago de Compostela
O curso inclúe o certificado de manipulación de alimentos e primeiros auxilios

Lugar:  R/ Sto. Domingo da Calzada, Portal 1, Entreplanta Dereita.
Datas:  do 15 de xullo ao 30 de agosto de 2019
Horario:  de 9 a 15h (excepcionalmente, os días 15 e 29 de xullo e o 30 de agosto tamén será de 16 a 19.30h
Prezo:  280€ (con desconto se trae un amigo/a ou para antigo alumnado, 260€)

Máis información na Escola de Tempo Libre Recursos, teléfonos 981 558 374 e 620 378 204
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
www.recursosgalicia.es

 

Cursos de verán da Universidade Internacional Menéndez Pelayo e bolsas para participar

A Universidade Internacional Menéndez Pelayo convoca os cursos de verán 2019 e bolsas completas e bolsas de matrícula para a asistencia a estas actividades académicas que se celebrarán nas sedes da Universidade Internacional Menéndez Pelayo durante o ano 2019.

Bolsa completa. Inclúe o aloxamento e manutención nas instalacións da Universidade Internacional Menéndez Pelayo ou noutras residencias concertadas e a matrícula gratuíta ao curso ou seminario que se solicite.
Bolsa de matrícula. A bolsa de matrícula comporta, exclusivamente, a exención do pago da matrícula no curso ou seminario solicitado polo alumno.

Requisitos:
- Estar matriculado no curso académico 2018/2019 ou 2019/2020 nos estudos oficiais conducentes á obtención dun título de Grao, Máster ou Doutor nunha Universidade española ou do EEES.
- ter finalizado con anterioridad al curso académico 2018/2019 cualquiera de los estudios oficiales Os solicitantes deberán acreditar unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 6 sobre base 10.

Prazo de solicitude das bolsas: pendientes de publicación na web da UIMP, http://www.uimp.es/actividades-academicas.html
As solicitudes de bolsas cursaranse telemáticamente a través da páxina web da Universidade

http://www.uimp.es/actividades-academicas.html

 

Bolsas para a mocidade do exterior para estudar FP de grao superior

A Consellería de Educación convoca 100 bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2019/20 nun centro de Galicia con ensinanzas sostidas con fondos públicos nun centro da Comunidade Autónoma de Galicia.

Os os/as cidadáns/as galegos/as residentes no exterior deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Ser menor de 30 anos.
b) Estar en posesión da nacionalidade española.
c) Residir no estranxeiro.
d) Ter residido no estranxeiro os dous anos anteriores á data de presentación da solicitude.
e) Cumprir polo menos unha das seguintes condicións:
e.1) Ser emigrante nacido/a en Galicia ou ter residido en Galicia de xeito continuado durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar.
e.2) Ter nacido no estranxeiro e ser descendente dunha persoa que cumpra algunha das condicións da alínea e.1).
f) No caso das persoas nacidas no estranxeiro, estaren vinculadas a un concello galego.

Con carácter previo á concesión da bolsa, será necesario estar matriculado/a no curso 2019/20 no 1º curso dun ciclo de grao superior de formación profesional en réxime ordinario sostido con fondos públicos, no 1º ano dun proxecto de formación profesional dual ou nun mínimo de 800 horas no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial.

As solicitudes deben tramitarse obrigatoriamente en https://sede.xunta.es co procedemento ED333A
prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de xullo de 2019.
Máis información no DOG do 26 de abril de 2019 e en http://www.edu.xunta.es/fp
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarlaCursos de idiomas no estranxeiro para mocidade con discapacidade

A Fundación ONCE lanza a II Convocatoria de axudas para a realización de cursos de idiomas no estranxeiro por parte de mocidade con discapacidade inscrita no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no marco do programa operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020 cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

A convocatoria de axudas ten por obxecto
- Fomentar a formación en competencias lingüísticas de mozas con discapacidade, mediante a promoción de estancias no estranxeiro e a participación en cursos de inglés, francés ou alemán, en países de fala inglesa, francesa ou alemá da Unión Europea. 
- Reforzar a  empregabilidade do colectivo de mozos con discapacidade para afrontar os retos que a sociedade actual demanda, integrándoos nunha comunidade internacional e multicultural que mellorará os seus coñecementos profesionais e lingüísticos, así como o seu  cualificación, co fin último de poder desenvolver traballos técnicos e cualificados.

Poderán beneficiarse as persoas novas residentes en España que queiran participar nun programa de mobilidade internacional para a realización de cursos formativos de inglés, francés ou alemán nalgún país europeo onde algunha destas linguas estea recoñecida como idioma oficial, entre eles: Gran Bretaña, Irlanda,  Malta, Francia, Bélxica, Luxemburgo, Suíza, Austria, ou Alemaña.

Requisitos
- Ter unha discapacidade cun grao igual ou superior ao 33%, recoñecida oficialmente polo Organismo competente da súa Comunidade Autónoma. 
- Cumprir os 18 anos e non ter máis de 29 anos no momento da solicitude. 
- Ser beneficiario/a de o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no momento da solicitude. 
- Estar en posesión dun nivel mínimo  B1 do idioma para o que se solicita a axuda ou outro título ou nivel asimilado, sendo estes os descritos no apartado IV da presente convocatoria. 
- Matricularse nalgún curso de idiomas no estranxeiro dun mínimo de 4 semanas e un máximo de 12 semanas de duración, durante as cales se deberá recibir formación no idioma seleccionado de polo menos 20 clases semanais dun mínimo de 40 minutos cada unha.
- Comprometerse á contratación, pola súa propia conta, e en caso de resultar beneficiarios da axuda, dun seguro de asistencia en viaxe que comprenda a totalidade do período de estancia no estranxeiro para a realización do curso.

Dotación
As axudas concedidas no marco desta convocatoria deberán ser destinadas integramente polos beneficiarios para sufragar o custo da formación no idioma elixido, así como os gastos da viaxe (ida e regreso) e da estancia no estranxeiro (entendendo como tales gastos de estancia os de aloxamento, manutención e seguro). As estancias terán unha duración mínima de 4 semanas e máxima de 12 semanas, de acordo cos demais requisitos esixidos pola presente convocatoria.

A axuda concedida será proporcional ao número de semanas de estancia no estranxeiro e obedecerá ao seguinte esquema: 
- Programas de 4 semanas: 2.000 euros
- Programas de 6 semanas: 3.000 euros
- Programas de 8 semanas: 4.000 euros
- Programas de 10 semanas: 5.000 euros
- Programas de 12 semanas: 6.000 euros

Prazo: ata o 31 de agosto de 2019

https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx

 

Bolsas de estadía de creación e investigación na Casa de Velázquez en Madrid

O Consello da Cultura Galega convoca dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.
Estas bolsas teñen como finalidade facilitar a presenza dun/dunha creador/a na Casa de Velázquez en Madrid. Está destinada a creadores ou creadoras do ámbito das artes visuais (agás pintores e escultores) ou músicos.

Requisitos xerais:
Estar en posesión da titulación universitaria e que rematasen os seus estudos no curso académico 2007/08 ou posterior.
Acreditar o coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.


Unha bolsa de estadía de creación na Casa de Velázquez en Madrid
Esta bolsa ten como finalidade facilitar a presenza dun/dunha creador/a na Casa de Velázquez en Madrid. Está destinada a creadores ou creadoras do ámbito das artes visuais (agás pintores e escultores) ou músicos.
Requisitos:
Ser titulados superiores ou grao superior en ciclos formativas de ensinanzas artísticas, coreográficas, escénicas, musicais, deseño, imaxe e son.
Presentar unha memoria do proxecto.
O creador ou creadora deberá presentar unha memoria explicativa que resuma as características xerais do proxecto que vai levar a cabo. Nesta memoria incluirase un resumo do proxecto dunha soa páxina A4 Vertical, explicitando as súas motivacións, os tipos de traballos que pretende realizar e como se integra a bolsa no seu desenvolvemento profesional.
Os proxectos de artes visuais (debuxo, cine, fotografía, gravado, vídeo) ou composición musical deberán estar avalados por un responsable dun centro de creación, dun museo, dun conservatorio, etc. No proxecto de creación deberase xustificar tanto a necesidade da estadía en Madrid como a da proxección da cultura galega.

Unha bolsa de estadía de investigación na Casa de Velázquez en Madrid
Requisitos
Ser licenciado/a ou graduado/a nas áreas de Humanidades e Ciencias Sociais ou titulacións equivalentes.
Posuír unha nota media no seu expediente académico igual ou superior a 7 puntos
Presentar unha memoria do proxecto.
A persoa investigadora deberá presentar unha memoria explicativa do proxecto de investigación que resuma as características xerais da investigación que vai levar a cabo.
A devandita memoria debe presentarse en formato A4, mecanografada a duplo espazo e por unha soa cara, e a súa extensión non será inferior a cinco nin superior a dez páxinas.
A investigación que se vai desenvolver pertencerá ao ámbito das ciencias humanas e sociais cuxas fontes ou terreo de referencia se atopen en Madrid e terá que ver coa cultura e a historia de Galicia e a proxección da cultura galega.
Esta memoria débese acompañar dunha carta de convite dalgún centro de investigación, estudo ou documentación situado en Madrid, así como un escrito do responsable da investigación sobre o interese do proxecto.

Dotación:
Cada bolsa estará dotada con 1.000 € mensuais.
A Casa de Velázquez asumirá os gastos da hospedaxe. Proporcionará, ademais, tarifas preferenciais (boursier) para os gastos de manutención na cafetaría da Casa de Velázquez. Igualmente, ofreceralles a posibilidade de empregar os espazos de traballo e documentación da Casa de Velázquez. Do mesmo xeito, poderán participar nas actividades de investigación e creación da Casa de Velázquez.
Duración:  A duración de cada unha das bolsas será de 3 meses e a data estimada de comezo é o 15 de setembro de 2019 e rematarán, en calquera caso, o 31 de decembro de 2019.  

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 10 de xullo de 2019.
As solicitudes poden descargarse de https://sede.xunta.es co procedemento PR970A
Os formularios das solicitudes tamén estarán dispoñibles nas páxinas web do Consello da Cultura Galega http://consellodacultura.gal

Máis información no DOG do 10 de maio de 2019 e en http://consellodacultura.gal 
No teléfono 981 957 202 ou o enderezo electrónico  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Presencialmente: Consello da Cultura Galega. Pazo de Raxoi, 2º andar, Praza do Obradoiro, Santiago de Compostela.


Curso de Director/a de Campos de Traballo en Pontevedra

A Escola de Tempo Libre Barlovento organiza un curso de Director/a de Campos de Traballo en Pontevedra

Datas: do 20 ao 29 de setembro de 2019
Lugar:  R/Profesor Filgueira Valverde 2 Baixo, Pontevedra
Horarios:  sábados e domingos de 9 a 14 e de 16 a 21 horas (Venres 17 de maio haberá clase todo o día).
Duración:  50 horas teórico-prácticas + prácticas en un Campo de Traballo. Para superar o curso, é obrigatorio asistir ó 80% das horas totais teórico-prácticas.
Prezos:  Promoción "Trae un amigo": 130€ cada un / Estudantes, desempregados ou carné xove: 140€ / Sen descontos: 150€
Requisitos:  Estar en posesión do Titulo Oficial Director/a en actividades de tempo libre e unha expetiencia de traballo demostrable como Director/a de alomenos unha quenda nun Campamento de 10-12 días. 
O curso inclúe prácticas nun Campo de traballo da Xunta de Galicia.

Escola de tempo libre Barlovento
R/Profesor Filgueira Valverde 2, Baixo. Pontevedra
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Teléfono: 670 892 307
www.marexada.es

 

Bolsas para a mocidade do exterior para estudar FP de grao superior

 

A Consellería de Educación convoca 100 bolsas para a mocidade do exterior, co fin de cursar estudos de formación profesional de grao superior que se inicien no curso académico 2019/20 nun centro de Galicia con ensinanzas sostidas con fondos públicos nun centro da Comunidade Autónoma de Galicia.

Os os/as cidadáns/as galegos/as residentes no exterior deberán cumprir os seguintes requisitos:
a) Ser menor de 30 anos.
b) Estar en posesión da nacionalidade española.
c) Residir no estranxeiro.
d) Ter residido no estranxeiro os dous anos anteriores á data de presentación da solicitude.
e) Cumprir polo menos unha das seguintes condicións:
e.1) Ser emigrante nacido/a en Galicia ou ter residido en Galicia de xeito continuado durante 10 anos con nacionalidade española antes de emigrar.
e.2) Ter nacido no estranxeiro e ser descendente dunha persoa que cumpra algunha das condicións da alínea e.1).
f) No caso das persoas nacidas no estranxeiro, estaren vinculadas a un concello galego.

Con carácter previo á concesión da bolsa, será necesario estar matriculado/a no curso 2019/20 no 1º curso dun ciclo de grao superior de formación profesional en réxime ordinario sostido con fondos públicos, no 1º ano dun proxecto de formación profesional dual ou nun mínimo de 800 horas no réxime para as persoas adultas en modalidade presencial.

As solicitudes deben tramitarse obrigatoriamente en https://sede.xunta.es co procedemento ED333A
prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 1 de xullo de 2019.
Máis información no DOG do 26 de abril de 2019 e en http://www.edu.xunta.es/fp
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

  

Bolsas para o Máster en Produción Xornalística e Audiovisual da UDC

A Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre xunto coa Fundación Amancio Ortega Gaona convocan 30 bolsas (10 delas inclúen unha dotación económica de 3.500 euros cada unha) para estudar o Máster en Produción Xornalística e Audiovisual da Universidade da Coruña durante o curso académico 2019/20.

O prazo de envío e a presentación de solicitudes para os alumnos iberoamericanos será ata o 30 de abril de 2019, mentres que para os estudantes españois será ata o 10 de xullo de 2019. Abrirase un segundo prazo ata o 31 de agosto de 2019 no caso de que queden prazas vacantes.

Todos os alumnos aceptados terán unha bolsa que cubrirá o 100 % dos gastos da súa primeira matrícula no máster, que a Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre aboará á Universidade da Coruña.

Bases da convocatoria e solicitudes dispoñibles na páxina web: www.mpxa.net

 

CURSO PRIMEROS AUXILIOS

EN BEBÉS Y NIÑOS EN VILAGARCÍA

 

Para la población en general

Mayores de 16 años con los estudios primarios completos. Ficha inscripción, resguardo de ingreso bancario.

                                                                

 

La entrega de matrícula es obligatoria para la confirmación de plazas antes del comienzo del curso.

10 horas de duración

 

 Fechas: Viernes 4 y Sábado 5 de octubre de 2019

Horario: Viernes de 16.00 a 20.00 h y Sábado de 09.00 a 14.00 h.

 

 Del 30 de agosto al 30 de septiembre de 2019 o hasta cubrir plazas.

Matricula online:

http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=505863

 

+ INFO EN:  Cruz Roja O Salnés

Plaza de la Constitución nº 3- Vilagarcía

Tel: 986 51 22 44 e-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 


Cursos De Idiomas No Estranxeiro Para Mocidade Con Discapacidade

 

A Fundación ONCE lanza a II Convocatoria de axudas para a realización de cursos de idiomas no estranxeiro por parte de mocidade con discapacidade inscrita no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no marco do programa operativo de Emprego Xuvenil 2014-2020 cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

A convocatoria de axudas ten por obxecto
- Fomentar a formación en competencias lingüísticas de mozas con discapacidade, mediante a promoción de estancias no estranxeiro e a participación en cursos de inglés, francés ou alemán, en países de fala inglesa, francesa ou alemá da Unión Europea. 
- Reforzar a  empregabilidade do colectivo de mozos con discapacidade para afrontar os retos que a sociedade actual demanda, integrándoos nunha comunidade internacional e multicultural que mellorará os seus coñecementos profesionais e lingüísticos, así como o seu  cualificación, co fin último de poder desenvolver traballos técnicos e cualificados.

Poderán beneficiarse as persoas novas residentes en España que queiran participar nun programa de mobilidade internacional para a realización de cursos formativos de inglés, francés ou alemán nalgún país europeo onde algunha destas linguas estea recoñecida como idioma oficial, entre eles: Gran Bretaña, Irlanda,  Malta, Francia, Bélxica, Luxemburgo, Suíza, Austria, ou Alemaña.

Requisitos
- Ter unha discapacidade cun grao igual ou superior ao 33%, recoñecida oficialmente polo Organismo competente da súa Comunidade Autónoma. 
- Cumprir os 18 anos e non ter máis de 29 anos no momento da solicitude. 

- Ser beneficiario/a de o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no momento da solicitude. 
- Estar en posesión dun nivel mínimo  B1 do idioma para o que se solicita a axuda ou outro título ou nivel asimilado, sendo estes os descritos no apartado IV da presente convocatoria. 
- Matricularse nalgún curso de idiomas no estranxeiro dun mínimo de 4 semanas e un máximo de 12 semanas de duración, durante as cales se deberá recibir formación no idioma seleccionado de polo menos 20 clases semanais dun mínimo de 40 minutos cada unha.
- Comprometerse á contratación, pola súa propia conta, e en caso de resultar beneficiarios da axuda, dun seguro de asistencia en viaxe que comprenda a totalidade do período de estancia no estranxeiro para a realización do curso.

Dotación
As axudas concedidas no marco desta convocatoria deberán ser destinadas integramente polos beneficiarios para sufragar o custo da formación no idioma elixido, así como os gastos da viaxe (ida e regreso) e da estancia no estranxeiro (entendendo como tales gastos de estancia os de aloxamento, manutención e seguro). As estancias terán unha duración mínima de 4 semanas e máxima de 12 semanas, de acordo cos demais requisitos esixidos pola presente convocatoria.

A axuda concedida será proporcional ao número de semanas de estancia no estranxeiro e obedecerá ao seguinte esquema: 
- Programas de 4 semanas: 2.000 euros
- Programas de 6 semanas: 3.000 euros
- Programas de 8 semanas: 4.000 euros
- Programas de 10 semanas: 5.000 euros
- Programas de 12 semanas: 6.000 euros

Prazo: ata o 31 de agosto de 2019

https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx


Axudas Para Estudos Universitarios Por Causa Sobrevida


A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, no curso académico 2018-2019, nas universidades do Sistema Universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos.

Requisitos:
a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico (orfandade absoluta, situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar, vítimas de violencia de xénero, vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
b) Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2018/19. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de xullo de 2018 e o 30 de xuño de 2019.
c) Estar matriculado, no curso académico 2018/19, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado a quen lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos, que deberá de estar matriculado, como mínimo, de 30 créditos.
d) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2019 multiplicada por 1,50.
e) Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

Prazos:
-Se a causa sobrevida ou imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación estará aberto ata o 28 de febreiro de 2019.
-Se a causa sobrevida ou imprevista acontece con posterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación de solicitude será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo, nestes casos, a data limite para a presentación das solicitudes o 31 de xullo de 2019.

As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED433A
Máis información no DOG do 28 de xaneiro de 2019 e en  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla


Bolsas Freigeist en Alemaña

As Bolsas Freigeist son axudas destinadas a mozas e mozos de calquera país do mundo que investiguen no marco de calquera campo do coñecemento. O obxectivo estas bolsas é facilitar a implementación de proxectos de investigación extraordinarios, por iso, nesta edición convocáronse entre dez e quince axudas para realizar investigacións en universidades ou institucións de investigación alemás.

Cada bolsa poderá estenderse ata un período máximo de cinco anos, e a contía económica que recibirá cada investigador variará en función do campo de investigación e a experiencia profesional de cada candidato.

Requisitos: estar en posesión dun título de doutoramento que fose obtido durante o últimos cinco anos. E tamén é obrigatorio que a investigación se integre desde o principio no marco dunha universidade ou institución de investigación alemá.

Prazo: 10 de outubro de 2019

https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeist-fellowshipsSubvencións Do Programa "Corpo Europeo De Solidariedade" Para O Ano 2019

O Instituto da Mocidade, INJUVE, convoca subvencións no marco do Programa "Corpo Europeo de Solidariedade" para o ano 2019.

O obxecto do Programa "Corpo Europeo de Solidariedade" é incentivar a participación dos mozos/as e as organizacións en actividades de solidariedade accesibles e de gran calidade como medio de contribuír a reforzar a cohesión, a solidariedade, a democracia e a cidadanía en Europa, respondendo ao mesmo tempo os desafíos da sociedade e fortalecendo as comunidades, cun empeño especial en promover a inclusión social, principalmente a través do voluntariado.

Na guía do programa especifícanse outros obxectivos e prioridades xerais e por Acción a ter en conta.

Poderanse solicitar proxectos nas seguintes Accións:
a) voluntariado
b) prácticas e empregos
c) proxectos de solidariedade

Prazo de presentación de solicitudes.
Todos os prazos de presentación das solicitudes especificados expiran ás 12:00 h (mediodía), hora de Bruxelas.
- 7 de febreiro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de maio e o 30 de setembro de 2019.
- 30 de abril de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de agosto e o 31 de decembro de 2019, e para acordos de colaboración en materia de voluntariado (acordos específicos para 2019 no contexto do contrato marco de colaboración 2018-2020).
- 1 de outubro de 2019, para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2020

Máis información no BOE do 26 de decembro de 2018

www.erasmusplus.injuve.es

..

Curso De Monitores/As De Actividades De Tempo Libre En Vigo

A Escola de Tempo libre e Animación Sociocultural Don Bosco convoca en Vigo un curso de Monitor/a de actividades de Tempo Libre
Datas: do 10 de xullo ao 5 de xullo de 2019
Horario: de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 de luns a venres
Lugar: Colexio María Auxiliadora, Salesianos de Vigo
Teléfono 986 225 662

 

Tarxeta Cultura Galega para mozas e mozos

 

Tarxeta-Bono Cultura Galega, é un programa dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 30 anos co que se poderán mercar libros en galego e entradas de espectáculos de artes escénicas de empresas galegas.
É unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

O prezo da tarxeta para o usuario será de 33 €, e con ela poderán realizarse compras por valor de ata 50 € durante un prazo de dous meses. Por tanto, a diferenza de 17 € será achegada como incentivo ao consumo cultural por parte da Xunta de Galicia.

Ademais os establecementos adheridos que se dediquen á venda de libros farán un desconto adicional do 10% no prezo do que se compre con cargo a este bono, compatible con outros descontos ou ofertas. De acordo co devandito desconto, cunha destas tarxetas poderase ter acceso a comprar, por exemplo, 2 libros que custen 20 euros cada un e a un terceiro que custe 15 euros.

A tramitación da tarxeta-bono, así como a xestión das entradas aos espectáculos que con ela se merquen será desenvolvida por Afundación.  


  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 42 invitados conectado
Banner