Ayuntamiento

Попробуйте играть на реальные деньги в самом честном онлайн казино даже без регистрации. https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
Indice del artículo
Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX)
CARNÉ XOVE
QUÉROTE +
OCIO E TEMPO LIBRE
FORMACIÓN E BECAS
FORMACIÓN
OCIO E TEMPO LIBRE
CONCURSOS

 

FORMACIÓN E BECAS:

 

 Campus Científicos De Verán 2018

 

O Ministerio de Educación convoca 1.560 axudas para participar no ano 2018 no Programa «Campus Científicos de Verán» para alumnos de 4º da ESO e 1º de Bacharelato.

Os Campus terán lugar do 2 ao 29 de xullo de 2017, en catro quendas de 7 días de duración cada un, de domingo pola tarde a sábado a mediodía.

Os proxectos ofertados, enmarcaranse nalgunha das áreas científicas: física, química, matemáticas, ciencias naturais e medioambientais e nas súas disciplinas asociadas.

Proxectos:
Universidade Autónoma de Madrid, Universidade de Almería, Universidae de Burgos, Universidade de Cádiz, Universidade Carlos III de Madrid, Universidade de Extremadura, Universidade de Granada, Universidade Jaume I de Castellón, Universidade das Palmas de Grana Canaria, Universidade de oviedo, Universidade Politécnica de Cartaxena, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Sevilla, Universidade de Valencia e Politécnica de Valencia e Universidade de Vigo.

Requisitos:
Ter nacido con posterioridade ao 31 de decembro de 2000.
Estar a cursar, no ano académico 2017-2018 1º de Bacharelato da modalidade de Ciencias, ou 4º de ESO na opción de ensinos académicos cursando as materias troncais de "bioloxía e xeoloxía" e "física e química" ou na opción de ensinos aplicados cursando as materias troncais de "ciencias aplicadas á actividade profesional" e "tecnoloxía", 
Ter unha nota media no curso escolar 2016-2017 igual ou superior a 8,5 puntos.

As solicitudes deberanse cumprir mediante o formulario accesible por vía telemática a través da dirección electrónica www.campuscientificos.es

A obtención da axuda comportará a cobertura dos gastos de participación no proxecto adxudicado, con excepción do traslado desde os seus lugares de orixe ata o Campus asignado, así como desde este ata os seus domicilios, que será por conta dos adxudicatarios das axudas.

Os solicitantes que obteñan praza, deberán abonar a cantidade de 85 euros, en concepto de matriculación
Haberá 4 quendas de participación entre os días 1 e 28 de xullo de 2018.
Os campus científicos desenvolveranse en varias universidade españolas, entres elas a de Vigo e a de Santiago.

prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 15 de marzo de 2018 ás 15.00h.
Máis información no BOE do 15 de febreiro de 2018 e en 
www.campuscientificos.es 
http://educacion.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/extraescolares.html

 

Axudas No Capítulo De Xuventude Do Programa De Acción Comunitario Erasmus+

 

O Instituto da Xuventude, convoca as axudas para a realización de actividades no capítulo de Xuventude do Programa de acción comunitario Erasmus+

Obxecto, prioridades, condicións e finalidade da concesión.

Os seguintes obxectivos xerais:
- Promover a cidadanía activa entre mozas, en especial a europea.
- Potenciar a solidariedade e promover a tolerancia.
- Favorecer o entendemento mutuo entre mozos
- Contribuír a mellorar a calidade dos sistemas de apoio ás actividades de mozas e reforzar a capacidade das organizacións da sociedade civil no ámbito da mocidade.
- Favorecer a cooperación europea no ámbito da mocidade.

Na guía do Programa especifícanse outros obxectivos e prioridades xerais e por Acción a ter en conta.

Ademais, o programa de traballo para 2018 da Axencia Nacional establece as seguintes prioridades nacionais, que serán tidas en conta na selección e valoración dos proxectos:
- Recoñecemento das competencias adquiridas polos mozos no ámbito da educación non formal;
- Promoción da integración sociolaboral dos mozos desempregados de longa duración;
- Fomento do emprendemento e  empleabilidad dos mozos mediante a  trasmisión de coñecementos e habilidades, así como a potenciación do talento;
-Loita contra a exclusión social, discriminación e transmisión de valores solidarios entre os mozos, incluíndo a prevención da radicalización violenta.

Dentro do capítulo de Xuventude, o Programa perseguirá os seus obxectivos a través das seguintes accións:
Acción clave 1. Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe
 Mobilidade da mocidade (Intercambios xuvenís, dirixidos a mozos/as con idades entre os 13 e os 30 anos).
 Mobilidade da mocidade (Servizo Voluntario Europeo, dirixido a mozos/as con idades entre os 17 e os 30 anos)
 Mobilidade das persoas que traballan no ámbito de mocidade (sen límite de idade)
Acción clave 2. Asociacións estratéxicas no ámbito da mocidade
Acción clave 3. O apoio á reforma das políticas

Requisitos:
Entidades e organizacións de carácter non gobernamental así como as persoas físicas representantes dun grupo de mozos non asociados.

Prazo de presentación de solicitudes.

a) Todos os prazos de presentación das solicitudes especificados expiran ás 12.00  h (mediodía), hora de Bruxelas.

Para a Acción crave 1 (Intercambios xuvenís, Formación de traballadores no ámbito da mocidade e creación de redes e proxectos de voluntariado) e Acción Crave 3:
- 15 de febreiro de 2018, para proxectos que comecen entre o 1 de maio e o 30 de setembro de 2018
- 26 de abril de 2018, para proxectos que comecen entre o 1 de agosto e o 31 de decembro de 2018.
- 4 de outubro de 2018, para proxectos que comecen entre o 1 de xaneiro e o 31 de maio de 2019.

Para a Acción crave 2. Asociacións estratéxicas no ámbito da mocidade:
Para as Asociacións Estratéxicas de apoio ao intercambio de boas prácticas:
- 15 de febreiro de 2018, para proxectos que comecen entre o 1 de xuño e o 30 de setembro de 2018
- 26 de abril de 2018, para proxectos que comecen entre o 1 de setembro de 2018 e o 31 de xaneiro de 2019
- 4 de outubro de 2018, para proxectos que comecen entre o 1 de febreiro e o 31 de maio de 2019

Para a Asociacións Estratéxicas de apoio á innovación:
- 26 de abril de 2018, para proxectos que comecen entre o 1 de setembro de 2018 e o 31 de xaneiro de 2019

Máis información no BOE do 12 de febreiro de 2018 e en http://www.erasmusplus.injuve.es/

LER MÁIS...

Probas De Acceso Aos Ciclos Formativos De Grao Medio E De Grao Superior

 

A Consellería de Educación convoca probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional.

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.
prazo de presentación será entre os días 13 e 23 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos.
As solicitudes poden tramitarse en 
https://sede.xunta.gal co procedemento ED312C
Estrutura e organización da proba: 
a) Parte sociolingüística:
– Lingua Castelá.
– Lingua Galega.
– Ciencias Sociais.
b) Parte matemática:
– Matemáticas.
c) Parte científico-técnica:
– Ciencias da Natureza.
– Tecnoloxía.
Realización da proba:
As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 31 de maio de 2018

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.
O prazo de presentación de solicitudes será entre os días 8 e 23 de febreiro de 2018, ambos os dous incluídos.
As solicitudes poden tramitarse en 
https://sede.xunta.gal co procedemento ED312D
Estrutura da proba:
a) Parte común:
– Lingua Galega.
– Lingua Castelá. 
– Matemáticas. 
b) Parte específica. Organizarase con base en tres opcións, A, B e C, en función das familias profesionais e os ciclos formativos aos cales posibilita o acceso. A persoa aspirante deberá elixir unha das tres opcións no momento de formalizar a solicitude de inscrición para a proba, escollendo dúas das tres materias das que desexe ser examinada:
– Opción A: Economía da Empresa, Lingua Estranxeira (inglés ou francés), e Filosofía.
– Opción B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial, e Física. 
– Opción C: Ciencias da Terra e Ambientais, Química, e Bioloxía.
As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 19 de abril de 2018

Máis información no DOG do 8 de febreiro de 2018 e en www.edu.xunta.es/fp

 

Actividades De Formación En Linguas Estranxeiras Durante O Verán

A Consellería de Educación convcoca axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, durante o ano 2018.

O período de realización destas actividades comprenderá desde a última semana do mes de xuño ata finais do mes de agosto de 2018, coa excepción das actividades de integración, que se desenvolverán no inicio do curso 2018/19.

Requisitos:
a) Estar cursando 1º, 2º, 3º ou 4º de ESO ou 1º ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de réxime xeral, durante o curso 2017/18, na Comunidade Autónoma de Galicia. 
b) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2016/17.
c) Ter acadado no curso 2016/17 unha cualificación mínima de ben no 6º curso de educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 para o de 2º, 3º e 4º cursos de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato na área ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía.
d) Para as actividades de integración, estar matriculado/a, no curso 2017/18, nun centro da Rede de centros plurilingües.

As solicitudes poden descargarse de https://sede.xunta.es co procedemento ED504B
prazo para presentar solicitudes estrará aberto ata o 7 de marzo de 2018.
Máis información no DOG do 7 de febreiro de 2018 en 
www.edu.xunta.es/axudasle

 

Voluntariado Xuvenil No Centro Penitenciario De Monterroso

A ONG Aliad-Ultreia e o Grupo de investigación SEPA da Universidade de Santiago de Compostela fan unha Convocatoria de voluntariado xuvenil para o desenvolvemento de actividades de carácter sociocultural, formativo e físico-deportivo no Centro Penitenciario de Monterroso.
Poden concorrer á convocatoria persoas de entre 20 e 30 anos, ou grupos de persoas na que polo menos unha das súas integrantes se sitúe nesta franxa de idade.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 5 de marzo de 2018.
Máis información en Aliad-Ultreia, teléfono 982 251 948 ou 655 395 940 ou no correo electrónico  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

http://convivenciaprision.wixsite.com/planasc/bases-convocatoria

  

Axudas Para Facer Cursos De Idiomas En Europa Durante O Verán

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 200 axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea durante o verán de 2018, do alumnado universitario matriculado no curso 2017/18 nalgunha das universidades do Sistema universitario de Galicia co obxecto de coñecer a lingua dese país.

As actividades para as que se solicita a axuda terán que ser realizadas no período comprendido, única e exclusivamente, entre o 15 de xuño e o 31 de agosto de 2018, ambos inclusive.
A dotación económica asignada a cada beneficiario/a será dun máximo de 1000 €.

Requisitos:
Estar matriculado no curso 2017/18, como mínimo en 50 créditos, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, e ter superado 60 créditos con anterioridade á data de publicación da orde na titulación que está a realizar.
O alumnado que estea matriculado no traballo fin de grao poderá incluír os créditos que lle correspondan dentro do mínimo dos 50 créditos exixidos.
O curso de idiomas debe ter unha duración mínima de tres semanas, excluíndo as datas da viaxe, e un mínimo de 15 horas lectivas semanais. O idioma que se desexe cursar deberá corresponderse co idioma oficial do país elixido.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 14 de marzo de 2018.
As solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través de 
https://sede.xunta.es co procedemento ED416A
Máis información no DOG do 5 de febreiro de 2018 e en 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Viaxes solidarias en Semana Santa

A Asociación Viento Norte Sur convoca viaxes solidarias e convivencias para esta semana Santa 2018 para mozos e mozas de toda España.

MARROCOS: VIAXE SOLIDARIA AO DESERTO MARROQUÍ: 24 – 31 Marzo 2018 
MARROCOS: 
ATLAS TREKKING SOLIDARIO: 24 – 31 Marzo 2018 
MARROCOS: 
COSTA TREKKING SOLIDARIO: 24 – 31 Marzo 2018 
CONVIVENCIA COMUNIDADE SENEGALESA (GANDIOL): 24 Marzo 2017 – 3 Abril 2018 
INDIA: 
A ORIXE DO GANGES: 24 Marzo – 7 Abril 2018

Descontos co carné xove

Máis información en ASOCIACION VIENTO NORTE SUR
Punto de Información Xuvenil da Rexión de Murcia
Teléfonos: 630 683 008 e 636 385 176
www.vientonortesur.org

Curso De Monitor/A De Actividades De Tempo Libre En Ames

A OMIX de Ames convoca un curso de monitor/a de actividades de tempo libre.

Datas:  2 de marzo ata o 19 de maio de 2018
Horario: 
Parte teórico-práctica (200 horas): desenvolverase durante 21 xornadas durante as fins de semana cunha duración de entre 5 e 10 horas diarias en horario de 9.00h a 14.00h e de 16.00h a 21.00h.
Parte práctica (150 horas): responderá a un proxecto elaborado polo alumnado. Existen dúas modalidades de realización: 14 días de actividade intensa nunha actividade ao aire libre en bloques non inferiores a tres días, ou 150 horas en actividades cunha entidade que traballe no eido da educación no tempo libre
O custe total do curso é de 172 € por alumno/a.

Máis información na OMIX de Ames no teléfono 616083229 e no enderezo electrónico Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Curso De Monitor/A De Actividades De Tempo Libre En Arcade, Soutomaior

A Escola de Tempo Libre Koremi convoca un curso de monitor/a de actividades de tempo libre en Soutomaior
Datas:  do 3 de marzo ata o 20 de maio (sábados e dous domingos ao mes)
Horario:  Sábados de 09:00 a 14:00 h. e de 15:30 a 20:30 horas e Domingos de 9:00 a 14:00.
Tendo clase os días festivos de Semana Santa (29 e 30 de marzo en horario de 9:00 a 14:00 h. e de 15:30 a 20:30 horas)
Lugar:  instalacións do Centro Multiusos. OMIX. R/ Peirao 8. 36690. Arcade-Soutomaior.

Máis información na Escola de Tempo Libre Koremi.
R/ Cronista Rodríguez Elías nº 2, Ofic. 3. 36209 Vigo. 
Teléf.: 678415501
www.koremi.es 
https://www.facebook.com/KoremiETL/

 

Curso De Monitor/A De Actividades De Tempo Libre En Vigo

 

A Escola de Tempo Libre Korami convoca un curso de monitor/a de actividades de tempo libre en Vigo.
Datas:  do 3 de abril ata o 30 de maio de 2018
Horario:  de Luns a Venres de 9.00 a 14.00 horas. Días non lectivos: 1 e 17 de Maio
Lugar:  instalacións do Centro de Ocio Bolbolua en R/ Brasil 58. Vigo (Pontevedra)

Máis información na Escola de Tempo Libre Koremi.
R/ Cronista Rodríguez Elías nº 2, Ofic. 3. 36209 Vigo. 
Teléf.: 678415501
www.koremi.es 
https://www.facebook.com/KoremiETL/

Curso De Monitor De Actividades De Tempo Libre En Vigo

 

A Escola de tempo libre Xaruma organiza un curso de monitor de actividades de tempo libre en Vigo
Datas:  17 de marzo - 10 de xuño
Horario:  sábados e domingos de 10 a 14 e de 16 a 20.30/21 segundo a fin de semana. 
Lugar:  Vigo (barrio de Teis)
Requisitos:  maior de idade e con graduado escolar ou equivalente.
Contidos:
Psicoloxía e Educación no Tempo Libre
Animación
Educación para a Saúde
Educación Medioambiental
Organización e Recursos
Aportación: 200 € socios/as e desempregados; 220 € tarifa ordinaria. Posibilidade de pagos fraccionados (con desconto/ ordinario)

http://www.xaruma.org/evento/358_eventosxaruma.html

Máis información na Escola de tempo libre Xaruma, teléfonos: 698 142 158 e 986 127 949

 

“Depointegra Xove”

 

A Deputación de Pontevedra, no seu reto de reducir o desemprego, está a traballar no proxecto “Depointegra Xove” co apoio financeiro do Fondo Social Europeo da Unión Europea. O proxecto está destinado á integración sostible de persoas novas da provincia de Pontevedra no mercado de traballo, no contexto do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil co obxectivo de que a mocidade consiga unha formación e un emprego de calidade.

Obxectivos
- Integrar de maneira sostible no mercado de traballo as persoas mozas desempregadas que non participan nos sistemas de formación ou educación.
- Realizar actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados dirixidos á obtención de certificados de profesionalidade.
- Ofrecer estes itinerarios en diferentes localizacións da provincia.
- Favorecer a participación de mulleres, persoas paradas de longa duración e colectivos en risco de exclusión social (con discapacidade, poboación xitana e inmigrantes).

Persoas beneficiarias
405 persoas de entre 16 e 30 anos da provincia de Pontevedra, inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, que non estean ocupadas nin integradas nos sistemas de educación ou formación.

Que se ofrece
- Axuda económica mensual de 200 euros ao mes ás persoas participantes
- Formación para a obtención de certificados de profesionalidade
- 27 itinerarios formativos de diferentes especialidades con prácticas non laborais
- Formación transversal e complementaria en idiomas, TIC e ofimática, inserción laboral, emprendemento e igualdade
- Orientación laboral e titorías individuais e grupais

Cando
Os itinerarios vanse levar a cabo durante o ano 2018.

Onde
- Pontevedra
- Vigo
- Deza
- O Morrazo
- O Baixo Miño
- O Salnés
- Caldas

Itinerarios formativos

Máis información
Correo-e: 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Teléfono: 986 804 100, extensións 40708 e 40851

 

Exames Dos Carnés Profesionais E Das Habilitacións Profesionais

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das habilitacións profesionais para o ano 2018 nas seguintes especialidades:

Carnés profesionais:
– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

Habilitacións profesionais: 
- Operador/a industrial de caldeiras.
– Instalador/a de gas, categoría A.
– Instalador/a de gas, categoría B.
– Instalador/a de gas, categoría C.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

Prazo de presentación de solicitudes
1. Para a convocatoria ordinaria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 1 ao día 14 de marzo de 2018, ambos os dous incluídos. 
2. Para a convocatoria extraordinaria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 2 ao día 13 de xullo de 2018, ambos os dous incluídos.

A inscrición pode facerse en https://sede.xunta.es co procedemento ED527A
Máis información no DOG do 15 de febreiro de 2018

 

Cursos Preparatorios Para Os Certificados De Lingua Galega Celga 1, 2, 3 E 4

 

A Secretaría Xeral de Política Lingüística, convoca, con carácter voluntario e gratuíto, cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4.
Os cursos podrán ser presenciais ou cursos de teleformación.

Destinatarios/as dos cursos:
Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga) poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de 16 anos ou por aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria.
Duración:
Cada curso terá unha duración de 70 horas lectivas. Nos cursos presenciais, estas distribuiranse en sesións de dúas horas e media como máximo.

prazo para a presentación das solicitudes estará aberto ata o 6 de marzo de 2018.
As solicitudes dos cursos están dispoñibles en 
https://sede.xunta.gal co código ED104B. As solicitudes poden presentarse de forma telemática ou presencial en oficinas de rexistro.
No caso dos cursos presenciais a solicitude dirixirase á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da provincia que corresponda.
No caso dos cursos de teleformación a solicitude dirixirase á Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Datas e horarios dos cursos:   https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180206/AnuncioG0164-290118-0002_gl.pdf
Máis información no DOG do 6 de febreiro de 2018 e en 
http://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo/celga

 

Axudas Para Estudos Universitarios Por Causa Sobrevida

 

A Consellería de Educación convoca axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios conducentes ao título de grao, no curso académico 2017-2018, nas universidades do Sistema Universitario de Galicia, cunha necesidade urxente de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas ocorridas durante o actual curso académico que lle impida ou dificulte a continuidade dos seus estudos.

Requisitos dos solicitantes:
a) Necesidade urxente de recursos económicos para paliar a situación de emerxencia derivada dunha causa sobrevida e imprevista ocorrida no actual curso académico (orfandade absoluta; situación de desemprego, falecemento, falta de pagamento acreditada por denuncia ou sentenza de pensións alimenticias nos casos de separación ou divorcio, enfermidade grave, recoñecemento de incapacidade permanente absoluta para todo traballo dalgún dos sustentadores principais da unidade familiar; vítimas de violencia de xénero; vítimas de actos terroristas e outras circunstancias non recollidas que, sendo debidamente acreditadas, repercutan na situación socioeconómica familiar).
b) Que a situación sobrevida e imprevista acontecese durante o actual curso académico 2017/18. Entenderase por curso académico o comprendido entre o 1 de setembro de 2017 e o 30 de xuño de 2018.
c) Estar matriculado, no curso académico 2017/18, como mínimo en 50 créditos, en estudos universitarios conducentes a unha titulación de grao, en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, agás o alumnado a que lle reste un número inferior de créditos para rematar os seus estudos que deberá de estar matriculado como mínimo de 30 créditos.
d) Que a renda per cápita da unidade familiar non sexa superior ao importe anual da pensión non contributiva individual que estableza a Lei de orzamentos xerais do estado para o ano 2018, multiplicada por 1,50. 
e) Non ter percibido esta axuda con anterioridade.

Prazos:
-Se a causa sobrevida ou imprevista aconteceu con anterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación estará aberto ata o 6 de marzo de 2018.
-Se a causa sobrevida ou imprevista acontece con posterioridade á publicación desta axuda, o prazo de presentación de solicitude será dun mes desde que aconteceu a causa sobrevida sendo, nestes casos, a data limite para a presentación das solicitudes o 31 de xullo de 2018.

As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es/ co procedemento ED433A
Máis información no DOG do 6 de febreiro de 2018 e en 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Bolsas En Arquitectura Técnica

 

A Deputación Provincial da Coruña convoca dúas bolsas para titulados/as en grao en Arquitectura Técnica.
Requisitos dos solicitantes:   Acreditar o título Grao en Arquitectura Técnica
A duración da bolsa será dun ano, desde o 1 de abril de 2018 ata o 31 de marzo de 2019
A Deputación Provincial da Coruña aboará a cada unha das persoas bolseiras 900 euros ao mes.
prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 9 de marzo de 2018.
Máis información no BOP da Coruña do 16 de febreiro de 2018 e en
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Bolsas De Formación En Biblioteconomía

 

A Consellería de Cultura convoca 35 bolsas bolsas de formación en biblioteconomía, con acompañamento de titor, para o tratamento técnico dos fondos, así como calquera outra actividade que permita a súa formación e coñecemento dos diversos servizos bibliotecarios.

Os bolseiros recibirán a súa formación nas seguintes bibliotecas públicas: Biblioteca de Galicia, Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal, Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés, Biblioteca Pública de Lugo, Biblioteca Pública de Ourense, Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola, Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel e Biblioteca Pública Municipal de Ferrol (Central).

Requisitos:
Titulación universitaria de licenciatura ou diplomatura en Biblioteconomía ou Documentación; grao en Información e Documentación; licenciatura ou grao en Historia ou Xeografía e Historia, Filoloxía ou Lingua e Literatura, Ciencias da Cultura e Difusión Cultural e Humanidades.

A bolsa terá unha duración máxima total de sete meses.
O importe individualizado de cada bolsa será de 880 € brutos mensuais.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento CT233A
prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 16 de marzo de 2018.
Máis información no DOG do 16 de febreiro de 2018.

  

Bolsa De Formación En Estudos Relacionados Co Dereito Administrativo Na EGAP

 

A EGAP convoca unha Bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo.

Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2012 e acreditada a titulación de licenciatura ou grao en Dereito.
Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda.
Ter competencia en lingua galega no nivel de Celga 4 ou superior.

O importe de cada bolsa será de 1.100 € brutos mensuais.

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento PR770F
prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de marzo de 2018

Máis información en https://egap.xunta.gal e no DOG do 12 de febreiro de 2018

 

Bolsa En Formación Na Área Da Ciencia Económica No Sector Público

 

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) convoca unha bolsa de formación na área da ciencia económica no sector público.
Requisitos: 
Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a xaneiro do ano 2012 e acreditadas a titulación de licenciatura ou grao en economía.
Non ter emprego remunerado nin gozar doutra bolsa ou axuda.
Ter competencia en lingua galega no nivel de Celga 4 ou superior.

As actividades de formación iniciaranse coa incorporación do/a candidato/a seleccionado/a e finalizará o 31 de decembro de 2018.
O importe de cada bolsa será de 1.100 € brutos mensuais.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 12 de marzo de 2018
As solicitudes están dispoñibles en 
https://sede.xunta.gal co código PR770I
Máis información no DOG do 12 de febreiro de 2018 e en 
http://egap.xunta.gal

 

Bolsas De Formación En Arquivos De Galicia

A Consellería de Cultura convoca 20 bolsas de formación en arquivos de Galicia.

Requisitos:
Ter licenciatura universitaria ou equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular (expediente académico) en que predomine a formación en Historia e/ou Arquivística.
Ter acreditado dominio da lingua galega a nivel de iniciación mediante título oficial.

As bolsas terán unha duración máxima de 6 meses.
importe mensual de cada bolsa será de 895,05 €

As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.esco procedemento CT110A
prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 6 de marzo de 2018
Máis información no DOG do 6 de febreiro de 2018 e en 
http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivos-de-galicia/index.html

 

Bolsas Internacionais De Posgrao En Alemaña

A Fundación Heinrich Böll convoca bolsas internacionais de posgrao en Alemaña

O prazo de solicitude é do 1 de marzo ao 1 de setembro de cada ano.

Con estas bolsas, buscan estudantes con antecedentes académicos excelentes, que se comprometan social e politicamente, e que ademais teñan un interese activo acerca dos valores básicos da fundación: A ecoloxía e a sustentabilidade, a democracia e os dereitos humanos, a autodeterminación e a xustiza.

https://www.boell.de/en/scholarships-application

 

 Curso De Director/A De Tempo Libre En Pontevedra

A Escola de Tempo Libre Barlovento organiza un curso de Director/a de tempo libre en Pontevedra
Lugar:  R/Profesor Filgueira Valverde 2 Baixo. Pontevedra
Datas:  do 23 de marzo ao 22 de abril
Horario: 
venres de 16:00 a 21:00 horas
sábados e domingos de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas
Os días 28, 29 e 30 de marzo de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas
Prezo:  Desconto estudantes, desempregados e carné xove: 190€. Prezo sen desconto 210€. Inclúe Pendrive con toda a documentación do curso.

Escola de tempo libre Barlovento
Profesor Filgueira Valverde 2, Baixo
36004 Pontevedra
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  
Teléfono: 670 892 307

 

Curso De Monitor/A De Actividades Tempo Libre En Vilanova De Arousa

A Escola de Tempo Libre Barlovento organiza un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Vilanova de Arousa
LUGAR:  Pazo Vista Real en Vilanova de Arousa.
DATAS:  do 2 de marzo ao 15 de abril de 2018
HORARIO:  venres de 16:00 a 21:00 horas e sábados e domingos de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas
PREZO:  Empadroados no Concello de Vilanova de Arousa: 220€. Prezo sen desconto 250€ 
REQUISITOS:  Ter 18 anos e estar en posesión da ESO ou equivalente.
Inclúe formación náutica e de aventura

Escola de tempo libre Barlovento
Profesor Filgueira Valverde 2, Baixo
36004 Pontevedra
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 670 892 307
www.marexada.es

 

Curso De Monitor/A De Actividades De Tempo Libre En Pontevedra

 

A Escola de Tempo Libre Barlovento organiza un curso de Monitor/a de actividades de tempo libre en Pontevedra
Lugar:  Residencia de Estudantes Afundación. Av. de Vigo 21. Pontevedra
Datas:  do 28 de maio ao 22 de xuño
Horario:  de luns a venres de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas
Prezo:  Promoción especial “Trae un amigo” e pagade 215€. Desconto estudantes, desempregados e carné xove: 230€. Prezo sen desconto 250€
Inclúe formación en deportes náuticos e de aventura: Kaiak, paddlesurf, escalada, tiro con arco...
 
Escola de tempo libre Barlovento
Profesor Filgueira Valverde 2, Baixo
36004 Pontevedra
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla  
Teléfono: 670 892 307
www.marexada.es


Curso De Director/A De Campos De Traballo En Santiago De Compostela

 

A Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Don Bosco convoca un curso de director/a de campos de traballo en Santiago de Compostela
Datas:   14, 15, 21, 22 e 5 de maio de abril de 2018
Horario:  de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00.
Lugar:  Rúa Belvís 2. Santiago de Compostela

Máis información:
Escola de Tempo Libre e Animación Sociocultural Don Bosco, teléfono 981 582 243
http://www.cxdonbosco.org/index.php/menu-escola/cursos/198-curso-de-director-a-de-campos-de-traballo-2 
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
 

Bolsas De Patrimonio Nacional

Patrimonio Nacional convoca ocho bolsas para posgraduados 2018-2019.

Beneficiarios:
Titulados universitarios superiores (enxeñería, arquitectura, licenciatura, grao ou equivalente) na área de coñecemento requirida para a bolsa que se solicite e cuxa titulación fose obtida no curso académico 2012/2013 ou posterior, en universidades españolas ou estranxeiras, neste último caso a condición de que se obtivo a homologación do título por resolución definitiva.

Especialidades e titulacións esixidas:
Bolsa  nº 1: Formación en Márketing e Comunicación Dixital. Licenciatura ou Grao en Xornalismo, Publicidade, Comunicación, Márketing ou equivalente.
Bolsa  nº 2: Relacións e comunicación institucional. Licenciatura ou Grao en Xornalismo, Comunicación, Márketing ou equivalente.
Bolsas  nº 3: Dúas bolsas para a Revisión de coleccións e regularización do inventario de bens mobles histórico-artísticos. Licenciatura ou Grao en Xeografía e Historia ou Historia da arte.
Bolsa  nº 4: Descrición de fondos documentais. Licenciatura ou Grao universitario con coñecementos de  Arquivística e  Paleografía.
Bolsa  nº 5: Desenvolvemento de programas para a mellora enerxética de mantemento e conservación de instalacións de inmobles de Patrimonio Nacional. Enxeñeiro Industrial.
Bolsa  nº 6: Desenvolvemento documental de plans de conservación preventiva. Arquitecto Superior (con manexo de programas informáticos  AUTOCAD).
Bolsa  nº 7: Formación en Programas Culturais de Patrimonio Nacional. Licenciado universitario ou graduado con Máster, en Humanidades, Ciencias de Educación ou Socioloxía. Máster en Xestión Cultural ou equivalente.

prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 14 de febreiro de 2018.
Máis información no BOE do 30 de xaneiro de 2018 e en http://www.patrimonionacional.es/contratacion/becas

 

Bolsas En Actividade Comercial

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo convoca catro bolsas de formación para o ano 2018.
O programa formativo que integrará aspectos relativos á actividade comercial, o estudo e análise da pequena e mediana empresa comercial, e o sector da distribución e as estruturas comerciais.
Requisitos:
Acreditar un coñecemento da lingua galega no nivel de perfeccionamento ou Celga 4.
Estar en posesión dalgún título universitario de licenciado/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou de grao e ter rematado os estudos conducentes a el no ano 2009 ou posterior.
Cada bolsa estará dotada cun importe máximo de 14.300 € brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 1.200 € brutos por mes.
O prazo para presentar asolicitudes estará aberto ata o 22 de febreiro de 2018 e deben tramitarse en https://sede.xunta.gal co código de procedemento IN225A.

Máis información no DOG do 22 de xaneiro de 2018 e en http://ceei.xunta.gal así como no teléfono 981 545 525 e no correo  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Subvencións A Proxectos De Persoas Que Traballen En Zonas Rurais

 

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) convoca subvencións destinadas a mellorar, ampliar e/ou modernizar as empresas existentes que desenvolven actividades non agrícolas en zonas rurais, mediante o apoio á adquisición de equipamentos produtivos e a execución de obras necesarias para a súa instalación.

Persoas beneficiarias
a) As microempresas e as pequenas empresas situadas en zonas rurais e constituídas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2018.
b) Persoas físicas que residan nunha zona rural. As persoas solicitantes deberán estar suxeitas ao réxime especial de traballadores por conta propia ou autónomos con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2018.
c) Titulares dunha explotación agraria, ou membros da súa unidade familiar, que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación.

Proxectos subvencionables:
a) Industrias, fábricas e locais destinados á produción de bens e materiais.
b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios
c) Prestación de servizos en calquera sector económico.
d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas-escola...).
e) Actividades de ocio, recreativas e deportivas.
f) Artesanía e actividades artesanais.
g) Actividades baseadas na innovación tecnolóxica e no comercio electrónico.
h) Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial e veterinaria.
i) Comercio polo miúdo de certos produtos.

As solicitudes poden presentarse en https://sede.xunta.es co procedemento MR708B
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 28 de febreiro de 2018.
Máis información no DOG do 29 de xaneiro de 2018 e en http://agader.xunta.gal/gl/linas-de-axuda

 

Axudas Para A Creación De Novas Empresas E Para Consolidación Do Emprego

A finalidade deste programa é xerar emprego estable para persoas desempregadas, principalmente entre as mulleres, as persoas con discapacidade e en risco de exclusión social e as unidades familiares con todos os seus membros en situación de desemprego, apoiando e dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, con especial atención aos concellos do rural galego.

Tipos de axudas:
a) Subvención á xeración de emprego estable. 
b) Subvención para formación.
c) Subvención para o inicio da actividade.
d) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.

As solicitudes deben presentarse en https://sede.xunta.es co procedemento TR807I

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 31 de xullo de 2018.
Máis información no DOG do 26 de xaneiro de 2018 e en 

http://emprego.ceei.xunta.gal/

 

Programas Dirixidos A Mulleres En Situación De Especial Vulnerabilidade

A Secretaría Xeral da Igualdade convoca subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.

Estes programas teñen como finalidade fomentar a igualdade de oportunidades para contribuír á redución da dobre discriminación en que se atopan as mulleres en situación de especial vulnerabilidade, para dotalas dunha maior autonomía e independencia co fin de mellorar a súa situación persoal, social e laboral, polo que deberán incluír unha atención personalizada e especializada de cara a integración social e laboral das participantes, e responder a un dos seguintes tipos:

a) Programa de recursos integrais específicos para mulleres xestantes ou lactantes con fillas ou fillos menores de tres anos, en situación de especial vulnerabilidade.
b) Programa de recursos integrais de atención personalizada e especializada para mulleres en situación de especial vulnerabilidade, pertencentes a un ou varios colectivos nos cales concorra a dita situación.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 26 de febreiro de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento SI427A
Máis información no DOG do 25 de xaneiro de 2018 e en http://www.igualdade.xunta.gal

 

Axudas Ao Emprego Autónomo E Á Contratación Indefinida

 

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca subvencións para a promoción do emprego autónomo e a súa consolidación mediante incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada polas persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia.

Establécense os seguintes programas de axudas:
a) Programa I. Promoción do emprego autónomo (procedemento TR341D): axuda económica a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral.
b) Programa II. Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas (procedemento TR349F)

Os dous procedementos deben tramitarse en https://sede.xunta.gal cos códigos TR341D e TR349F.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro de 2018.
As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2017 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao da publicación da orde.

Máis información no DOG do 26 de xaneiro de 2018
http://emprego.ceei.xunta.gal/axudas-e-subvencions

 

Axudas Para Crear Empresas Para Actividades Non Agrícolas En Zonas Rurais

O Instituto Galego de Promoción Económica convoca axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais.

Serán subvencionables as seguintes actividades:
a) Obradoiros e fábricas destinados á produción de bens e materiais. 
b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios. 
c) Prestación de servizos en calquera sector económico (agricultura, silvicultura, sector industrial e de servizos,...).
d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas-escola...).
e) Actividades de lecer, recreativas e deportivas.
f) Artesanía e actividades artesanais.
g) Actividades baseadas nas novas tecnoloxías da información e da comunicación (TICs), innovación tecnolóxica e comercio electrónico.
h)Actividades nos sectores da enxeñaría, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial, contabilidade, veterinaria.
i) Comercio polo miúdo de produtos.
j) No sector da restauración turística, exclusivamente a creación de novos restaurantes situados en construcións patrimoniais senlleiras (pazos, muíños, patrimonio industrial, pallozas, faros…) e que vaian ofertar unha cociña baseada na gastronomía galega tradicional ou que con ese substrato propoñan técnicas innovadoras ou fusións con outras gastronomías do mundo.

prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 26 de marzo de 2018.
As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.es co procedemento IG501A
Máis información no DOG do 25 de xaneiro de 2018 e en http://www.tramita.igape.es


XXXV Olimpiada Galega De Química 2018

A Asociación de Químicos de Galicia, en colaboración co Colexio Oficial de Químicos de Galicia convoca a XXXV Olimpiada Galega de Química dirixida aos/ as alumnos/ as matriculados/ as durante o curso 2017-2018 en Bacharelato, de calquera centro público ou privado, da Comunidade Autónoma de Galicia e que non cumprisen 19 anos, o 1 de outubro de 2018. Con carácter excepcional, e se son avalados por escrito polo seu Profesor/a, tamén poderán tomar parte na Olimpíada de Química, alumnos/ as do 2º Ciclo de ESO de excelentes capacidades. A participación é individual.                                                                                                 
Esta nova edición, organizada pola Asociación de Químicos de Galicia, en colaboración co Colexio Oficial de Químicos de Galicia, celebrarase o  proxímo 23 de marzo do 2018, nas sedes establecidas de: A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense e Vigo, de acordo coa normativa seguinte:      

INSCRICIÓN 
As persoas interesadas solicitarán a súa inscrición por escrito, a través da Secretaría do Centro, onde cursen os seus estudos, ou directamente a título particular, cubrindo o formulario e remitíndoo á Secretaría da Asociación de Químicos de Galicia, por calquera dos seguintes medios:

Por email a:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Vía Fax ao: 986 437 915

No formulario deben figurar claramente todos e cada un dos datos requiridos, indicando expresamente en que cidade - lugar desexa presentarse para realizar as probas. A solicitude de inscrición deberá facerse chegar antes do 13 de marzo do 2018.

CONTIDOS
A temática das probas versará sobre aqueles aspectos da Química do currículo da ESO e de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Concretamente das materias de Física e Química (1º de Bacharelato) e da materia de Química (2º de Bacharelato).

CUALIFICACIÓN
Para todas as demarcacións universitarias nomearase un tribunal único que avaliará todos os exercicios e proclamará ás persoas vencedoras.

CERTIFICADO DE INNOVACIÓN
A Consellería de Educación da Xunta de Galicia recoñecerá estas fases (local e nacional) como actividades de innovación educativa cunha certificación ao profesorado participante equivalente a 15 horas de formación en caso de fase autonómica e 25 horas na fase nacional.

GALARDÓNS
Os diplomas aos gañadores desta  XXXV OLIMPÍADA GALEGA DE QUÍMICA entregaranse, pola entidade organizadora, nun acto público, en data e lugar que oportunamente se indicará.

https://www.colquiga.org/contenido.php?idpag=22&idcon=pag20180108120500

 

Curso Gratuíto De Formación De Mediadores/ As En Lecer Nocturno Xuvenil

curso gratuíto de formación de mediadores/ as en lecer nocturno xuvenil

A Asociación Xuvenil Aberto Ata o Amencer abre as inscricións para a realización de o  XIIcurso de formación de mediadores/ as en lecer nocturno xuvenil, co obxectivo de formar a grupos de profesionais que estean en contacto directo con mozos e grupos de mozos, desde a metodoloxía da participación e a intervención comunitaria, para que sexan eles/ as mesmos/ as os que poñan en marcha acciones preventivas en drogodependencias no marco do lecer xuvenil nas súas localidades.

Están programadas dúas fases para este curso:

1ª Fase, que se impartirá en Xixón: 22, 23, 24 e 25 de Febreiro de 2018.

2ª Fase, que se impartirá en Sant Boi de Llobregat: 22, 23 e 24 de Xuño de 2018.

Trátase dun curso de ámbito estatal e gratuíto, cos gastos de matrícula, aloxamento e manutención cubertos pola propia asociación, aínda que os/ as participantes asumirán os gastos de desprazamento.

Convoca: Asociación Xuvenil Aberto ata o amencer.

Inscricións. Teléfono: 985 31 34 01. E-mail:  Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Máis información:

http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/xii-curso-de-formacion-de-mediadores/as-en-ocio-nocturno-juvenil

   

Bolsas De Posgrao E De Doutoramento En España E No Estranxeiro

INPhINIT é un novo programa de bolsas de doutoramento destinado a incorporar nos mellores centros de investigación españois a mozos investigadores internacionais nos campos da tecnoloxía, a enxeñería, a física, as matemáticas, as ciencias da saúde e da vida. Promovido pola Obra Social ”La  Caixa”,  INPhINIT ten por obxectivo apoiar aos mellores talentos científicos e fomentar a investigación de alta calidade e innovadora en España mediante a contratación de estudantes internacionais sobresalientes, a quen se lles ofrece unha contorna atractiva e competitiva no que realizar unha investigación de excelencia.

En cada convocatoria,  INPhINIT selecciona a 57 mozos investigadores de todas as nacionalidades, aos que se lles ofrece un contrato laboral de 3 anos para a realización do doutoramento nos centros acreditados cos distintivos Severo  Ochoa ou María de  Maeztu e nos Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III. Ademais, os investigadores establecen un plan de desenvolvemento de carreira profesional, que inclúe oportunidades de mobilidade  transnacionales,  intersectoriales e interdisciplinarias, e contan cun programa de formación complementaria.

Estudos de doutoramento en España

A Obra Social "La  Caixa" convoca 20 bolsas para cursar un doutoramento en universidades ou centros de investigación españois. Prazo: 27 de febreiro de 2018 
 
Estudos de Posgrao en América do Norte
A Obra Social "La  Caixa" convoca 55 bolsas para cursar estudos de posgrao en universidades de América do Norte (Estados Unidos ou Canadá) e en universidades da zona Asia-Pacífico (Australia, Corea do Sur, India, Xapón, Singapura e China).
Os estudos son de máster ou doutoramento. Tamén se admiten, en función do interese do tema e a valía do candidato, os proxectos  predoctorales de investigación científica e técnica.
Prazo: 21 de marzo de 2018

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/en-un-vistazo


Bolsas De Internacionalización Empresarial De ICEX

O Ministerio de Economía convoca 285 axudas para a formación de mozos profesionais especializados en internacionalización empresarial:

As axudas instrumentalizaranse en dúas fases: 
Fase I: consistirá en formación práctica obtida a través da Rede de Oficinas Económicas e Comerciais das Embaixadas de España no estranxeiro.
Fase II: formación práctica en empresas e institucións vinculadas á internacionalización, dentro e fóra de España e en Organismos Internacionais dos que España é membro. Ofrece, ademais, formación adicional en varios idiomas e actividades formativas para que estes mozos profesionais sexan capaces de proporcionar un mellor servizo ao proceso de internacionalización empresarial español.

Requisitos:
a) Posuír a nacionalidade dun estado membro da Unión Europea.
b) Nacer a partir do 1 de xaneiro de 1990.
c) Estar en posesión, dunha titulación universitaria superior de carácter oficial: Licenciatura/Enxeñería Superior/Arquitectura/Grao.
d) Dominar a lingua española.
e) Acreditar, documentalmente, posuír coñecemento avanzado de inglés (o nivel mínimo esixido, é o B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL)). Aceptaranse os títulos emitidos a partir do 1 de xaneiro de 2013.
f) Non ser beneficiario destas bolsas en edicións anteriores.

Contía:
Na Fase I a axuda consistirá, fundamentalmente, nunha dotación bruta anual comprendida entre un mínimo de 21.000 euros e un máximo de 48.000 euros en función do país e cidade de destino. Na Fase II a axuda detallarase no Programa de Prácticas en Empresas e Institucións que se aprobará en 2020.
 
prazo de presentación de solicitudes será do 1 de marzo ao 7 de maio de 2018.
Máis información en http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html  e no BOE do 3 de xaneiro de 2018, na sección de anuncios


Bolsas Internacionais De Posgrao En Alemaña

A Fundación Heinrich Böll convoca bolsas internacionais de posgrao en Alemaña

O prazo de solicitude é do 1 de marzo ao 1 de setembro de cada ano.

Con estas bolsas, buscan estudantes con antecedentes académicos excelentes, que se comprometan social e politicamente, e que ademais teñan un interese activo acerca dos valores básicos da fundación: A ecoloxía e a sustentabilidade, a democracia e os dereitos humanos, a autodeterminación e a xustiza.

https://www.boell.de/en/scholarships-application


Curso De Director/A De Tempo Libre En Betanzos

A Escola de tempo libre Querqus organiza un curso de Director/a de tempo libre en Betanzos
O curso celebrarase no Espazo Xove de Betanzos.
Rúa Valdoncel  7
Datas:dende o 19 de febreiro ata o 29 de abril de 2017. Algún dia de vacacións escolares en semana santa
Horario:sábados e algún domingo, de 9 a 14 horas e de 15:30 a 20:30 horas
Prezo:260 euros (con desconto 250 euros). Pódese fraccionar o pago e hai descontos por carné xove, membros de AA.XX, membros da fundación Fragas do Mandeo e desempregados
Máis información en
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla teléfono 981 774 089 (polas tardes)

 

Bolsa De Astronomía De Boustany

Boustany Foundation convoca unha bolsa de astronomía.
A bolsa de doutoramento en Astronomía de Boustany concédese unha vez cada tres anos, para un curso de doutoramento no Instituto de Astronomía da Universidade de Cambridge.
A bolsa ofrece todos os gastos de matrícula e colexio e os gastos de viaxe e aloxamento relacionados coa pasantía.

Requisitos: candidatos de todas as nacionalidades con excelente formación académica.
Prazo: 28 de febreiro de 2018

Máis información:
http://www.boustany-foundation.org/scolarship-programs/Astronomy-PhD-Cambridge


Obradoiros De Outubro E Novembro De Nova Escola Galega


Técnica vocal (Nastasia Zürcher)
Xestión cultural (Diego Vázquez Meizoso)
Canto e percusión tradicional (Davide Salvado)
Iniciación ao audiovisual (Seispés Producións Creativas)
Formación homologada sobre “Autoestima feminina e novas masculinidades: Desaprendendo o sexismo desde as aulas” (Sonia Fernández Casal e Xosé Cabido Pérez).

Nova Escola Galega
Rúa das Hedras nº 4, 2º 0
15895 Milladoiro (Ames)
Teléfono: 981 562 577
www.nova-escola-galega.org 
www.neg.gal

   

Becas Faro

FARO é un programa promovido e financiado polo Ministerio de Educación cuxo propósito é fomentar a mobilidade de estudantes de últimos cursos de todas as universidades españolas mediante a realización de prácticas formativas de calidade en empresas situadas en Europa, Estados Unidos e Canadá e en empresas españolas ou multinacionais de Asia e Oceanía.

Para poder solicitar estas axudas requírese: 
Ser estudante, español ou estranxeiro menor de 30 anos, con residencia legal en España e estar a cursar estudos nunha universidade española.
Estar matriculado en ensinos universitarios conducentes á obtención dun título de Grao, Licenciatura, Enxeñería, Enxeñería Técnica, Arquitectura ou Arquitectura Técnica, e superar un mínimo do 70 por cento dos créditos necesarios para a obtención do devandito título. Así mesmo, poderán participar no programa os estudantes que leven a cabo un proxecto de fin de carreira establecido nos plans de estudos universitarios oficialmente recoñecidos.
Cumprir cos requisitos de entrada e estancia esixidos nos países de destino, previamente á súa incorporación.
Non ser beneficiario con anterioridade dunha bolsa de Mobilidade (Argo, Faro, Integrants), ou de calquera outra axuda financiada por Ministerio de Educación co mesmo obxecto ou finalidade.

Importante: Non é posible gozar simultaneamente dunha axuda FARO e unha ERASMUS.

Non poderán participar neste programa:
Titulados. Neste caso, lembramos a existencia dun programa dirixido a este público: ARGO.  www.becasargo.es  
Estudantes de Doutoramento, Máster ou doutro tipo de estudos de posgrao.
Estudantes doutro tipo de Ensinos Superiores como son as impartidas nos Conservatorios Superiores de Música ou as Escolas de Artes, os denominados títulos propios ou títulos universitarios ou homologacións cursadas outros países.

Solicitude:
O proceso de solicitude pasa por tres etapas. Inicialmente é necesario completar o apartado de datos de aptitude para verificar se se cumpre ou non cos requisitos de participación. Os que superen esta etapa, poderán cumprimentar o formulario de datos persoais para rexistrarse na web do programa. Finalmente, deberán acceder á súa zona de usuario para completar o modelo normalizado de CV que se facilita. Executados estes tres pasos, os candidatos poderán participar nos posibles procesos de selección que se xestionen.

dotación económica varía en función do país de destino no que teña lugar a práctica e consta de: 
Pago das mensualidades en concepto de aloxamento e manutención, cuxo ingreso se realizará a mes vencido e comezará dentro dos cinco primeiros días do mes seguinte ao de inicio da estancia.
Unha viaxe de ida e volta.

O programa FARO desenvolverase entre 2015 e 2018

Máis información: http://www.becasfaro.es/home.php


Tarxeta Cultura Galega para mozas e mozos

 

Tarxeta-Bono Cultura Galega, é un programa dirixido a mozos e mozas de entre 18 e 30 anos co que se poderán mercar libros en galego e entradas de espectáculos de artes escénicas de empresas galegas.
É unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

O prezo da tarxeta para o usuario será de 33 €, e con ela poderán realizarse compras por valor de ata 50 € durante un prazo de dous meses. Por tanto, a diferenza de 17 € será achegada como incentivo ao consumo cultural por parte da Xunta de Galicia.

Ademais os establecementos adheridos que se dediquen á venda de libros farán un desconto adicional do 10% no prezo do que se compre con cargo a este bono, compatible con outros descontos ou ofertas. De acordo co devandito desconto, cunha destas tarxetas poderase ter acceso a comprar, por exemplo, 2 libros que custen 20 euros cada un e a un terceiro que custe 15 euros.

A tramitación da tarxeta-bono, así como a xestión das entradas aos espectáculos que con ela se merquen será desenvolvida por Afundación.  


  

Buscador de noticias

Turismo y Cultura

Agenda Cultural
Predicción Meteorológica
Turismo
Cultura
Cultura
Museos
Casas de Cultura
Galería de imágenes
Callejero
Enlaces

Encuesta

Quién está Online

Tenemos 37 invitados conectado
Banner